Nowy kierunek studiów

Studia II stopnia na kierunku Historia cywilizacji śródziemnomorskich są skierowane przede wszystkim do absolwentów studiów śródziemnomorskich, historii i archeologii, jak i absolwentów innych kierunków zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o antyku, archeologii śródziemnomorskiej i szeroko rozumianej kulturze i cywilizacji śródziemnomorskiej. Innowacyjność kierunku Historia cywilizacji śródziemnomorskich polega na interdyscyplinarnym podejściu do tematu. Program studiów wzorowany jest na anglosaskich studiach typu Classical Studies. Studenci uczestniczą w zajęciach o charakterze zarówno filologicznym i historycznym, jak i w ćwiczeniach z elementami archeologii śródziemnomorskiej. Mają również możliwość zgłębić znajomość języków antycznych, w tym greki, łaciny, języka egipskiego czy hebrajskiego. Zajęcia przewidziane w programie studiów poruszają tematy z historii politycznej, gospodarczej, religii, życia codziennego, literaturoznawstwa, historii sportu w starożytności, miast, architektury, diety starożytnych, jak i z wielu innych aspektów.

Innowacyjność kierunku Historia cywilizacji śródziemnomorskich polega na jego badawczym charakterze. Absolwenci znajdą zatrudnienie nie tylko w instytucjach kultury, muzeach, prężnie rozwijającej się branży turystycznej i hotelarskiej, ale przede wszystkim stanowić będą zaplecze naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez uczestnictwo w trakcie studiów w projektach badawczych wykładowców.  

 

poster 1