Katalog on-line

Komputerowy katalog książek opracowywany jest od 1999 r. w systemie VIRTUA (w ramach bazy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu). Do katalogu On-line wprowadzane są książki wydane w latach osiemdziesiątych XX w. oraz prace pracowników Instytutu Historycznego bez względu na rok wydania (niezależnie od tego, te same książki można znaleŸć w katalogach tradycyjnych). W bazie znajduje się ponad 44000 rekordów książek ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego - stan na grudzień 2022 (stanowi to około 90% wydawnictw z lat 1980-2022 znajdujących się w Bibliotece Instytutu Historycznego).. Aby zamówić książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Historycznego należy wejść na stronę BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ i wybrać "Katalog on-line". Książki można wyszukiwać według autora, tytułu, hasła przedmiotowego (wyszukiwanie proste). Po wyświetleniu szukanego dzieła wyświetla się ekran z informacją, w których bibliotekach dzieło jest dostępne. Studenci Instytutu Historycznego maja prawo zamawiać książki do domu w bibliotece macierzystej – czyli w Bibliotece Instytutu Historycznego oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej. Należy wybrać egzemplarz i złożyć zamówienie przez wypełnienie formularza składającego się z dwóch stron (na pierwszej stronie wpisuje się numer legitymacji poprzedzony liczbą 20900 dla wypożyczenia do domu lub 30900 dla zamówienia do czytelni oraz nazwisko i imię. Na drugiej stronie potwierdza się zamówienie przez wciśnięcie przycisku „ok.”). Dzieło zamówione drogą elektroniczną, pochodzące z księgozbioru Biblioteki Instytutu Historycznego, odbiera się w wypożyczalni Biblioteki Instytutu Historycznego. Aby przeglądać wyłącznie książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Historycznego w okienku "Wybierz opcję" należy wybrać opcję "Sygnatura". Hasłem wywoławczym Biblioteki Instytutu Historycznego jest Hst - wpisanie tegoż powoduje wyświetlenie wszystkich rekordów bibliograficznych naszej biblioteki. Wybór można zawęzić i obejrzeć poszczególne działy. I tak np.:
Hst 3 (Historia kultury Śląskiej)
Hst 2 (Historia Kościoła na Śląsku, archeologia i genealogia Śląska
Hst 5 (Słowiańszczyna Zachodnia)
Hst 7 (Historia polityczna Śląska, Ziem Zachodnich i Północnych)
Hst 8 (Historia miast śląskich)
Hst 9 (Opracowania ogólne dotyczące historii Polski, monografie miast polskich, historia wojskowości polskiej, historia Kościoła, architektury, sztuki, nauki polskiej)
Hst 11 (Historia Polski XVI-XVIII w.)
Hst 13 (Historia Polski do XV w.)
Hst 15 (ródła drukowane do historii Polski)
Hst 16 (Historia Polski XIX i XX w.)
Hst 20 (Bibliografie)
Hst 20A (Archiwistyka, przewodniki po archiwach)
Hst 21 (Encyklopedie, słowniki, herbarze)
Hst 23 (Historia powszechna kultury, nauki, pedagogiki)
Hst 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (Historia powszechna XVI-XIX w.)
Hst 37 (Historia Kościoła, Historia wojskowości)
Hst 41 (Historia państw)
Hst 43 (Historia powszechna od 1945 r.)
Hst 47 (Historia gospodarcza Polski)
Hst 49 (Podręczniki szkolne)
Hst NP (Nauki pomocnicze historii)
Hst PW (dawne wydawnictwa emigracyjne i bezdebitowe)
Hst V (Historia powszechna średniowiecza)
Hst HS, Aś (Historia starożytna, archeologia śródziemnomorska)