Kwiecień, maj 2018

1. Allen Joel, Hostages and hostage-taking in the Roman Empire, Cambridge : Cambridge University Press, [2018] [sygn. 109007/HS]

 

2. Ancient Egyptian administration / edited by Juan Carlos Moreno García, Leiden ; Boston : Brill, 2013 [sygn. 109238/HS]

3. Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy, Warszawa : ŻIH, 1997-, T. 25 : Pisma rabina Kalonimusa Kalmana Szapiry / oprac. Marta Dudzik-Rudkowska. – 2017, T. 31 : Pisma Pereca Opoczyńskiego / oprac. Monika Polit. – 2017, T. 32 : Pisma rabina Szymona Huberbanda / oprac. Anna Ciałowicz. – 2017 [sygn. 76966/15]

 

4. Aszyk Piotr, Etyczne oblicza starożytnej medycyny : wczesne chrześcijaństwo wobec przed­chrześcijańskich wzorców moralnych związanych z uprawianiem sztuki leczenia, Warszawa : Wydawnictwo Rhetos, 2010 [sygn. 109029/HS]

 

5. Bednarska Jadwiga, Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej pierwszej połowy XVII wieku, Katowice : Muzeum Śląskie, 2005-, Cz. 3: Studium z zakresu ikonografii i problematyki stylistyczno-formalnej, 2016 [sygn. 109054/11]

 

6. Der Beitrag Kleinasiens zur Kultur- und Geistesgeschichte der Griechisch-Römischen Antike : Akten des Internationalen Kolloquiums Wien, 3.-5. November 2010 / Josef Fischer (Hrsg.), Redaktion Josef Fischer, Elisabeth Trinkl, Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014 [sygn. 109245/HS]

 

7. Bilous Natalija, Urzędnicy miejscy Łucka w XV-XVII wieku : spisy, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2017 [sygn. 109061/21]

 

8. Bintliff John, Howard Phil, Snodgrass Anthony, Testing the hinterland : the work of the Boeotia Survey (1989-1991) in the southern approaches to the city of Thespiai, Cambridge : McDonald Institute of Archeological Research, cop. 2007 [sygn. 109021/HS]

 

9. Błażejczyk-Majka Lucyna, Zastosowanie wybranych metod taksonomicznych w badaniach histo­rycz­nych, Poznań : Instytut Historii UAM, 2018 [sygn. 109253/9]

 

10. Boatwright Mary T., Hadrian and the cities of the Roman Empire, Princeton ; Oxford : Princeton University Press, druk 2017 [sygn. 109227/HS]

 

11. Boeotia Project / by John Bintliff [et al.] ; with contributions from Philip Bes [et al.], Cambridge : McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge, 2007-, Vol. 2 : The city of Thespiai : survey at a complex urban site [sygn. 109022/HS]

 

12. Bonnet Corinne, Les enfants de Cadmos : le paysage religieux de la Phénicie hellénistique, Paris : Éditions De Boccard, 2015 [sygn. 109236/HS]

 

13. Bonnet Corinne, Melqart : cultes et mythes de l'Héraclès tyrien en Méditerranée, Leuven : Uitgeverij Peeters ; Namur : Presses Universitaires, 1988 [sygn. 109251/HS]

 

14. Broux Yanne, Double names and elite strategy in Roman Egypt, Leuven [etc.] : Peeters, 2015 [sygn. 109240/HS]

 

15. Brudne wspólnoty : przestępczość zorganizowana w PRL w latach siedemdziesiątych i osiem­dziesiątych XX wieku / pod redakcją Karola Nawrockiego i Daniela Wicentego, Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018 [sygn. 109202/9]

 

16. Brzeg Dolny / red. nauk. Józef Koredczuk, Brzeg Dolny : Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, 2017, T. 1 : Dzieje miasta, T. 2 : Dzieje wybranych instytucji i zagadnień [sygn. 109219/8]

 

17. Camia Francesco, Theoi Sebastoi : il culto degli imperatori romani in Grecia (provincia Achaia) nel secondo secolo D.C., Atene : Institouto Ellēnikēs kai Rōmaïkēs Archaiotētos, Ethnikon Idryma Ereunōn = Instituto per l'Antichità Greca e Romana, Fondazione Nazionale Ellenica delle Ricerche ; Paris : Diffusion De Boccard, 2011 [sygn. 109248/HS]

 

18. Chrobaczyński Jacek, Czas nieszczęść, cierpień, oporu i walki : przegrani zwycięzcy? : społe­czeństwo polskie między wrześniem 1939 a majem 1945, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydaw­ców Prac Naukowych Universitas, cop. 2017 [sygn. 109037/9]

 

19. Co musi wiedzieć uczony edytor, nawet jeśli nie chce : prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Wydrze / pod redakcją Bogdana Hojdisa i Katarzyny Krzak-Weiss, Poznań : Wydawnictwo PSP, 2017 [109271/9]

20. Codzienność dawnej Francji : życie i rzeczy w czasach ancien régime'u / pod redakcją Michela Figeaca ; przełożyła z języka francuskiego Dorota Sieńko, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2015 [sygn. 109049/23]

 

21. Connelly Joan Breton, Portrait of a priestess : women and ritual in ancient Greece. – Rev. ed., Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2010 [sygn. 109005/HS]

 

22. The cultures within ancient Greek culture : contact, conflict, collaboration / ed. by Carol Dougherty, Leslie Kurke, Cambridge : Cambridge University Press, [2017] [sygn. 109010/HS]

 

23. Cum gratia et amicitia : studia z dziejów osadnictwa dedyko­wane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej / pod redakcją Dagmary Adamskiej, Krystiana Chrzana i Aleksandry Pankiewicz, Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 2017 [sygn. 109257, 109258/8]

 

24. Curty Olivier, Gymnasiarchika : recueil et analyse des inscriptions de l'époque hellénistique en l'honneur des gymnasiarques, Paris : Éditions De Boccard, 2015 [sygn. 109235/HS]

 

25. Cybulski Marcin, Proszę przyjść jutro : satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL, Lublin : Wydawnictwo Werset, 2017 [sygn. 109036/9]

 

26. Cyprus, Crete and the Aegean Islands in antiquity, Kraków : Jagiellonian University Press, 2016 [sygn. 109027/HS]

 

27. Czeska historia Śląska : ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego / pod redakcją Wojciecha Mrozowicza, Wrocław : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego ; Oleśnica : Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy ; Katowice : Edycja - Książki Naukowe i Specja­lis­tyczne, 2017 [sygn. 109207/8]

 

 

 

28. Devijver Hubert, Prosopographia militiarum equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum, Leuven : Universitaire Pers Leuven, 1976-, P. 2 : Litterae L-V, Ignoti-Incerti. – 1977, P. 6 : Laterculi alarum - cohortum – legionum / ediderunt Segolena Demougin et Maria-Theresa Raepsaet-Charlier. – 2001 [sygn. 109249/HS]

 

29. Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, [Paris] : Brepols, cop. 1992 [sygn. 109009/HS]

 

30. Domke Radosław, Ziemie zachodnie i północne Polski w propagandzie lat 1945-1948, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 [sygn. 109035/9]

 

31. Eckstein Arthur M., Rome enters the Greek East : from anarchy to hierarchy in the Hellenistic Mediterranean, 230-170 BC, Chichester : Wiley-Blackwell, [2017] [sygn. 109003/HS]

 

32. Eilers Claude, Roman patrons of Greek cities. – Reprint, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007 [sygn. 109011/HS]

 

33. Elayi Josette, 'Abd' aštart Ier/Straton de Sidon : un roi phénicien entre Orient et Occident, Paris : Gabalda, 2005 [sygn. 109231/HS]

 

34. Elayi Josette, Histoire de la Phénicie, [Paris] : Perrin, cop. 2013 [sygn. 109073/HS]

 

35. Elitarny model europejskiego uzdrowiska – ewolucja koncepcji i jej funkcjonowanie w praktyce / pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, Mariusza Migały, Mateusza Dąsala i Andrzeja Syroki, Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Arboretum", 2017 [sygn. 109056/8]

 

36. The epigraphic cultures of Late Antiquity / edited by Katharina Bolle, Carlos Machado and Christian Witschel, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, cop. 2017 [sygn. 109019/HS]

 

37. Ethos rycerski w kulturze : tradycje i kontynuacje / pod redakcją Teresy Banaś-Korniak i Beaty Stuchlik-Surowiak przy udziale Magdaleny Komendy, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, T. 1 : W kręgu średniowiecza, T. 2 : Ethos sarmacki i jego tradycje [sygn. 109059/9]

 

38. Farinetti Emeri, Boeotian landscapes : a GIS-based study for the reconstruction and interpretation of the archaeological datasets of ancient Boeotia, Oxford : BAR Publishing, [2016] [sygn. 109233/HS]

 

39. Friszke Andrzej, Sprawa jedenastu : uwięzienie przywódców NSZZ "Solidarność" i KSS "KOR" 1981-1984, Kraków : Znak Horyzont ; Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk ; [Gdańsk] : we współpracy Europejskiego Centrum Solidarności, 2017 [sygn. 109046/16]

 

40. Gates Charles, Ancient cities : the archaeology of urban life in the ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome. – 2nd ed., London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2011 [sygn. 109015/HS]

 

41. Gibson John Clark Love, Phoenician inscriptions : including inscriptions in the mixed dialect of Arslan Tash, Oxford : Clarendon Press, [2018] [sygn. 109025/HS]

 

42. Górecki Piotr, Parafie i kościoły diecezji gliwickiej = Parishes and churches of the Diocese of Gliwice, Gliwice ; Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2017 [sygn. 109206/8]

 

 

 

43. Greek federal states and their sanctuaries : identity and integration : proceedings of an International Conference of the Cluster of Excellence "Religion and Politics" held in Münster, 17.06. - 19.06.2010 / edited by Peter Funke and Matthias Haake, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, cop. 2013 [sygn. 109016/HS]

 

44. Hemelrijk Emily Ann, Hidden lives, public personae : women and civic life in the Roman West, Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2015 [sygn. 109008/HS]

 

45. Hoover Oliver David, Handbook of coins of Northern and Central Anatolia : Pontos, Paphlagonia, Bithynia, Phrygia, Galatia, Lykaonia, and Kappadokia (with Kolchis and the Kimmerian Bosporos) : fifth to first centuries BC / with a forew. by François de Callataÿ ; with a series pref. by D. Scott VanHorn and Bradley R. Nelson, Lancaster, Pa. ; London : Classical Numismatic Group, cop. 2012 [sygn. 109230/HS]

 

46. Hurwit Jeffrey M., Artists and signatures in ancient Greece, Cambridge : Cambridge University Press, 2015 [sygn. 109001/HS]

 

47. Idźmy naprzód z nadzieją! : katechetyczne aspekty reformy oświaty / redakcja Jarosław Kowalczyk, Aneta Rayzacher-Majewska, Legnica : Diecezjalne Centrum Edukacyjne : Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej ; Dzierżoniów : "Edytor" Drukarnia - Wydawnictwo Tomasz Ligięza, 2017 [sygn. 108996/9]

 

48. In laudes Ioannis Sobiescii : rękopiśmienny zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakoba Rollosa / przekład Barbara Milewska-Waźbińska ; wstęp i opracowanie Magdalena Górska i Barbara Milewska-Waźbińska, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2016 [109053/11]

49. Istvánovits Eszter, Kulcsár Valéria, Sarmatians : history and archaeology of a forgotten people, Mainz : Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2017 [sygn. 109020/HS]

 

50. Jarzmo Ligi Świętej? : Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1684-1696 / pod redakcją Dariusza Milewskiego ; [tłumaczenie: Antoni Górny], Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III

w Wilanowie, cop. 2017 [sygn. 109042/11]

 

51. Jastrzębska Magdalena, Tajemnice księżnej Doroty Czartoryskiej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007 [sygn. 109045/11]

 

52. Kalinowska-Wójcik Barbara, Węcki Mirosław, Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy... : autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach, Katowice : Archiwum Państwowe, 2015 [sygn. 109066/8]

 

53. Kalwaria Wielewska : stulecie trwania (1915-2015) / redakcja Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Fryderyk Mudzo, Monika Jania-Szczechowiak, Poznań : Instytut Historii UAM, 2017 [sygn. 109208/9]

 

54. Kamiński Aleksander, Harcerstwo żywe i radosne : (felietony harcerskie z tygodnika "Iskry" z lat 1929-1933), Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017 [sygn. 109209/9]

 

55. Karolak Czesław, Kunicki Wojciech, Orłowski Hubert, Dzieje kultury niemieckiej. – Wyd. 2 rozsz., Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015 [sygn. 109265/23]

 

56. Kępiński Piotr, Kunčius Herkus, Rozmowa Litwina z Polakiem / wstęp Adam Michnik ; posł. Leonidas Donskis ; [przekład Kamil Pecela], Wrocław ; Wojnowice : Kolegium Europy Wschodniej
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2015 [sygn. 109039/9]

 

57. Klinkowski Jan, Medytacje nad spotkaniem cywilizacji. – Wyd. 2. popr. i uzup., Legnica : Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, 2018 [sygn. 108998/37]

 

58. Kobel Ewa, Lista obecności czyli 700 postaci związanych z dawnym i współczesnym Wrocła­wiem, Wrocław : Ewa Kobel, 2017 [sygn. 109261, 109262/8]

 

59. Kočegarov Kirill Aleksandrovioč, Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680-1686 : zawarcie traktatu o pokoju wieczystym / redakcja naukowa: Tomasz Szwaciński, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2017 [sygn. 109043/11]

 

60. Kołaciński Władysław, Między młotem a swastyką / [red., oprac. i posł. Leszek Żebrowski], Warszawa : Wydawnictwo Capital ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018 [sygn. 109260/15]

 

61. Komar Żanna, Bogdanova Julija, Secesja we Lwowie = Secession in Lviv / tł. Katarzyna Szuster, Kraków : Wydawnictwo Wysoki Zamek ; Wrocław ; Wojnowice : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2014 [sygn. 109038/9]

 

62. Korzenie : trzydziestolecie "Solidarności" na Ziemi Kłodzkiej : praca zbiorowa / pod red. Janusza Laski, Kłodzko : Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe ; Nowa Ruda : Wydawnictwo "Maria", 2010 [sygn. 109256/8]

 

63. Kos Jerzy Bogdan, Ospa 1963 : alarm dla Wrocławia. – Wyd. 2 zm., Wrocław : Warstwy, 2017 [sygn. 109213/9]

 

64. Kruszewski Tomasz, Rodowód pierwszych Piastów wielkopolskich (potomstwo Mieszka III Starego i jego synów) na tle rodowodu książąt pomorskich : studium historycznoprawne i genealo­giczne, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 [sygn. 109217/13]

 

65. Kryciński Stanisław, Łemkowszczyzna, Rzeszów : Wydawnictwo Libra PL, 2016-, [2] : Czas wojny i pokoju. – 2018 [sygn. 109034/9]

 

66. Krzyżanowski Łukasz, Dom, którego nie było : powroty ocalałych do powojennego miasta. – Wyd. 2, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018 [sygn. 109269/9]

 

67. Kubiak Przemysław, Damnatio ad bestias i inne kary wykonywane na arenie w antycznym Rzymie, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 [sygn. 109031/HS]

 

68. "Kultura” i jej odbiór w Polsce / redakcja naukowa Iwona Hofman, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Paryż : Instytut Literacki Kultura, 2017 [sygn. 109033/9]

 

69. Lauda ziemi rawskiej i województwa rawskiego : 1583 – 1793 / opracowali Michał Bąk [et al.] ; pod redakcją naukową Mirosława Nagielskiego, Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2017 [sygn. 109062/15]

 

70. Lipoński Wojciech, Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. – Wyd. 4 popr. i uzup., Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2017 [sygn. 109224/V]

 

71. Lis Stanisław, Wprowadzenie do historii myśli społecznej starożytności greckiej, rzymskiej i chrześcijańskiej, Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2017 [sygn. 109028/HS]

72. Łoś Jan Stanisław, "Świat się w mych oczach dwukrotnie zawalił..." : wspomnie­nia dyplomaty / redakcji naukowej dokonali i wstępem opatrzyli Maciej Marszał i Sylwia Wójtowicz ; posłowiem opatrzył Marek Łoś, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2017 [sygn. 109211/15]

 

73. Mack William, Proxeny and polis : institutional networks in the ancient Greek world. – Impression 3, Oxford : Oxford University Press, 2015 [sygn. 109004/HS]

 

74. Majewski Paweł, Lew, który mówi : esej o granicach językowego wyrazu doświadczenia, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018 [sygn. 109215/23]

 

75. Maresz Teresa, Polska i Polacy w radzieckiej szkolnej narracji podręcznikowej, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017 [sygn. 109032/9]

 

76. Martin S. Rebecca, The art of contact : comparative approaches to Greek and Phoenician art, Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2017 [sygn. 109071/HS]

 

77. Maza Sarah, Vies privées, affaires publiques : les causes célèbres de la France prérévolutionnaire / traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christophe Beslon et Pierre-Emmanuel Dauzat, [Paris] : Fayard, 1997 [sygn. 109222/33]

78. Meciszewski Hilary Walenty, Listy galicyjskie : wybór pism / wstępem opatrzył Bogdan Szlachta, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersy­tetu Jagiellońskiego, 2015 [sygn. 109212/15]

 

79. Migration und Bürgerrecht in der hellenistischen Welt / hrsg. von Linda-Marie Günther, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2012 [sygn. 109014/HS]

 

80. Miłobędzki Adam, Chmielewski Krzysztof, Krawczyk Jarosław, Kazimierz odnowiony : jego zabytki i krajobraz kulturowy. – Wyd. przejrz. i popr., Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, cop. 2012 [sygn. 109040/9]

 

81. Misja UNRRA w Polsce : raport zamknięcia (1945-1949) / wprowadzenie i redakcja naukowa Jacek Zygmunt Sawicki, Lublin : Werset, 2017 [sygn. 109052/15]

 

82. Napierała Anita, Higiena prywatna w polskich publikacjach popularnych i popularnonaukowych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku : koncepcje i porady, Poznań : Instytut Historii UAM, 2018 [sygn. 108997/9]

 

83. Nawotka Krzysztof, The Alexander Romance by Ps.-Callisthenes : a historical commentary, Leiden ; Boston : Brill, cop. 2017 [sygn. 109252/HS]

 

84. Nicols John, Civic patronage in the Roman Empire, Leiden ; Boston : Brill, 2014 [sygn. 109239/HS]

 

85. Nie tylko partia? : organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989 : geneza, funkcjonowanie, znaczenie / pod redakcją Tadeusza Ruzikowskiego, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 109204/16]

 

86. (Nie)obecne dziedzictwo : rozważania o Kręgu z Krzyżowej / pod redakcją Tomasza Skoniecznego ; tłumaczenie Joanna Rosik i Piotr Nowak, Wrocław ; Krzyżowa : Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, 2017 [sygn. 109218/8]

 

87. Niepamięć wojny : Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku / pod red. Justyny Budzińskiej, Edyty Głowackiej-Sobiech, Bernadette Jondy, Poznań : Instytut Historii UAM, 2017 [sygn. 109259/9]

 

88. Od benedyktynów i premonstratensów do salezjanów : dzieje kościoła i parafii św. Michała Archanioła na wrocławskim Ołbinie : materiały konferencji naukowej z okazji 70-lecia obecności salezjanów na wrocławskim Ołbinie (Wrocław, 28-29 kwietnia 2017 r.) / pod redakcją Marka L. Wójcika., Wrocław : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego ; Borowianka : P.P.H.U. Druk-Allegro s.c., 2018 [sygn. 109263, 109264/8]

 

89. Mika Marek, Górny Śląsk w dobie wojen husyckich : Przemyślidzi opawscy i raciborscy a rewolucja husycka, Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2015 [sygn. 109214/8]

 

90. Oral history education : dialogue with the past / edited by Danijela Trškan, Ljubljana : Slovenian National Commission for UNESCO, 2016 [sygn. 109266/23]

 

91. Ordnungsrahmen antiker Ökonomien : Ordnungskonzepte und Steuerungsmechanismen antiker Wirtschaftssysteme im Vergleich / hrsg. von Sven Günther, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2012 [sygn. 109023/HS]

 

92. Ordyłowski Marek, Szymański Leonard, "Moskwa 80" : Igrzyska XXII olimpiady w świetle operacyjnej działalności polskiej Służby Bezpieczeństwa, Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa ; Trzebnica : Wydawnictwo-Drukarnia PHUP "eRKa-PRINT" Roman Kolasa, 2017 [sygn. 109220/9]

 

93. Orlovac Anto, Wierny do śmierci : życie i męczeńska śmierć księdza Antoniego Dujlovicia (1914-1943) / tł. Józef Staszkowian. – Wyd. 2, popr., Legnica : Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, 2017 [sygn. 108999/43]

 

94. The Oxford handbook of public history / edited by James B. Gardner and Paula Hamilton, New York : Oxford University Press, 2017 [sygn. 108917/23]

 

95. The Oxford handbook of social relations in the Roman world / ed. by Michael Peachin, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011 [sygn. 109072/HS]

 

96. Peace in the ancient world : concepts and theories / edited by Kurt A. Raaflaub, Chichester : Wiley Blackwell, 2016 [sygn. 109006/HS]

 

97. Pernin Isabelle, Les baux ruraux en Grèce ancienne : corpus épigraphique et étude, Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, cop. 2014 [sygn. 109070/HS]

 

98. Petljura Simon Vasil’ovič, Naczelny Ataman / [red. nauk. i przypisy do wyd. pol. Grzegorz Hryciuk ; przekł. z jęz. ukr. Małgorzata Buchalik, Maria Buczyło, Halina Leskiw], Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2012 [sygn. 109065/43]

 

99. Petra rediscovered : the lost city of the Nabataeans / Glenn Markoe, general editor, New York : Harry N. Abrams, Inc., Publishers in association with the Cincinnati Art Museum, 2003 [sygn. 109069/HS]

 

100. Philologos Dionysios : mélanges offerts au professeur Denis Knoepfler / réunis et édités par Nathan Badoud, Genève : Librairie Droz S.A., 2011 [sygn. 109242/HS]

 

101. Piskorski Jan Maria, Polska – Niemcy : blaski i cienie tysiącletniego sąsiedztwa, Warszawa : Bellona, cop. 2017 [sygn. 109051/9]

 

102. The politics of honour in the Greek cities of the Roman Empire / edited by Anna Heller, Onno M. van Nijf, Leiden ; Boston : Brill, 2017 [sygn. 109229/HS]

 

103. Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku : prasa organizacji politycznych / pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok : Wydawnictwo Humanica, 2017 [sygn. 109255/9]

 

104. Povalahev Nikolai, Die Griechen am Nordpontos : die nordpontische Kolonisation im Kontext der großen griechischen Kolonisationsbewegung vom 8. bis 6. Jarhundert v. Chr., München : Herbert Utz Verlag, 2008 [sygn. 109237/HS]

 

105. Pseudo-Methodius, Proroctwo Pseudo-Metodiusza z wykładem Wolfganga Aytingera / przeł. Michał Hey Stawicki ; oprac. Jerzy Kroczak, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013 [sygn. 109063/HS]

 

106. Purgat Jurij, Výmena obyvatel'stva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946-1949 ako súčasť povojnovej obnovy demokratickej československej štátnosti : (od Košic po Štrbské Pleso), Bratislava : Ústav Politických Vied SAV : Veda, Vydavateľstvo SAV, 2017 [sygn. 109225/5]

 

107. Revell Louise, Roman imperialism and local identities, Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, [2018] [sygn. 109002/HS]

 

108. Rey-Coquais Jean-Paul, Arados et sa Pérée aux époques grecque, romaine et byzantine : recueil des témoignages littéraires anciens, suivi de recherches sur les sites, l'histoire, la civilisation, Paris : Librairie Orientaliste Paul Geuthner, [achevé d'imprimer 1975] [sygn. 109241/HS]

 

109. Ritual dynamics in the ancient Mediterranean : agency, emotion, gender, representation / edited by Angelos Chaniotis, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, cop. 2011 [sygn. 109018/HS]

 

110. Roche Daniel, La France des Lumières, [Paris] : Fayard, 1999 [sygn. 109221/33]

111. Roche Daniel, Les républicains des lettres : gens de culture et de Lumières aux XVIIIe siècle, [Paris] : Fayard, 1988 [109223/33]

 

112. Römer Michał, Dzienniki / [weryfikacja z rękopisem Jan Sienkiewicz, Zbigniew Solak ; wybór fragmentów do druku Jan Sienkiewicz], Warszawa : Ośrodek Karta, 2017-, T. 3 : 1916-1919. – 2018 [sygn. 108067/15]

 

113. Rybińska Agata, Granice integracji : religijność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854-1890), Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 [sygn. 109050/8]

 

114. Sartre Maurice, The Middle East under Rome / translated by Catherine Porter and Elizabeth Rawlings with Jeannine Routier-Pucci, Cambridge ; London : Belknap Press of Harvard University Press, 2007 [sygn. 109013/HS]

 

115. Schenkungen hellenistischer Herrscher an griechische Städte und Heiligtümer, Berlin : Akademie Verlag, Teil 1 : Zeugnisse und Kommentare / hrsg. von Klaus Bringmann und Hans von Steuben ; bearb. von Walter Ameling, Klaus Bringmann und Barbara Schmidt-Dounas. – 1995, Teil 2 : Historische und archäologische Auswertung, Bd. 1 : Geben und Nehmen : monarchische Wohltätigkeit und Selbstdarstellung im Zeitalter des Hellenismus / Klaus Bringmann ; mit einem numismatischen Beitrag von Hans-Christoph Noeske. – 2000, Teil 2 : Historische und archäologische Auswertung, Bd. 2 : Geschenke erhalten die Freundschaft : Politik und Selbstdarstellung im Spiegel der Monumente / Barbara Schmidt-Donaus ; hrsg. von Klaus Bringmann und Hans von Steuben, 2000 [sygn. 109234/HS]

116. Schmidt Stefanie, Stadt und Wirtschaft im römischen Ägypten : die Finanzen der Gaumetropolen, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2014 [109024/HS]

117. Schmitz Philip C., The Phoenician diaspora : epigraphic and historical studies / with an appendix to chapter 5 by Joann Freed, Winona Lake : Eisenbrauns, 2012 [sygn. 109228/HS]

 

118. Sears Gareth, Keegan Peter, Laurence Ray, Written space in the Latin West, 200 BC to AD 300, London : Bloomsbury ; [Milton Keynes : Lightning Source], druk 2018 [sygn. 109012/HS]

 

119. Seleukid royal women : creation, representation and distortion of Hellenistic queenship in the Seleukid empire / edited by Altay Coşkun and Alex McAuley, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, cop. 2016 [sygn. 109017/HS]

 

120. Sex in antiquity : exploring gender and sexuality in the ancient world / edited by Mark Masterson, Nancy Sorkin Rabinowitz and James Robson, London ; New York : Taylor & Francis Group, 2015 [sygn. 109000/HS]

 

121. Sineux Pierre, Amphiaraos : guerrier, devin et guérisseur, Paris : Les Belles Lettres, 2007 [sygn. 109075/HS]

 

122. Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku / pod redakcją Agaty Roćko i Magdaleny Górskiej, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, cop. 2017 [sygn. 109041/11]

 

123. Sowińska Stanisława, Gorzkie lata : z wyżyn władzy do stalinowskiego więzienia / [redakcja

i opracowanie Łukasz Bertram ; współpraca Maria Krawczyk ; posłowie i konsultacja naukowa Andrzej Paczkowski], Warszawa : Ośrodek Karta, 2017 [sygn. 109210/15]

 

124. Spallek Waldemar, Polskie szkolne atlasy geograficzne 1771-2012 = Polish geographical school atlases 1771-2012, Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018 [sygn. 109254/9]

 

125. Stucky Rolf A., Das Eschmun-Heiligtum von Sidon : Architektur und Inschriften / unter Mitarbeit von Sigmund Stucky und mit Beiträgen von Antonio Loprieno, Hans-Peter Mathys und Rudolf Wachter, Basel : Vereinigung der Freunde antiker Kunst, 2005 [sygn. 109243/HS]

 

126. La Syrie hellénistique, Lyon : Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 2003 [sygn. 109250/HS]

 

127. Szram Mariusz, Cnota pokory w nauczaniu greckich Ojców Kościoła IV wieku, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014 [sygn. 109060/37]

 

128. Teren wobec powstania warszawskiego / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 109203/9]

 

129. Towns and their territories between Late Antiquity and the Early Middle Ages / ed. by G. P. Brogiolo, N. Gauthier, N. Christie, Leiden ; Boston ; Köln : Brill, 2000 [sygn. 109078/HS B]

 

130. Verbum Domini manet in aeternum : Wschowski Syjon - centrum wielkopolskiego protestantyzmu : katalog wystawy / koncepcja katalogu: Marta Małkus, Wschowa : Muzeum Ziemi Wschowskiej, 2017 [sygn. 109068/9]

 

131. La vie des portraits grecs : statues-portraits du Ve au Ier siècle av. J.-C. : usages et re-contextualisations / sous la direction de François Queyrel et Ralf von den Hoff, Paris : Hermann, cop. 2017 [sygn. 109076/HS]

132. Vottéro Guy, Le dialecte Béotien : (7e s.–2e s. av. J.-C.), Nancy : Association pour la Diffusion de la Recherche sur l’Antiquité [A.D.R.A] ; Paris : De Boccard, 2001-, Vol. 2 : Répertoire raisonné des inscriptions dialectales [sygn. 109077/HS]

 

133. W teatrze dziejów : dramat historyczny ostatnich 150 lat : problemy lektury / redakcja naukowa Maria Jolanta Olszewska i Dawid Maria Osiński, Warszawa : wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 [sygn. 109267/9]

 

134. Witkowicz Andrzej, Czerwone sztandary Osmanów : wojna roku 1683 opisana na nowo, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2016 [sygn. 109044/11]

 

135. Wojciechowski Michał, Modlitwy greckie epoki hellenistycznej, Olsztyn : Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017 [sygn. 109030/HS]

 

136. Wojna a mapa : historia i współczesność / pod redakcją Macieja Krotofila i Roberta Rybaka, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 [sygn. 109058/9]

 

137. Wybrane elementy historii uzdrowisk polskich i niemieckich do 1945 r. / pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2017 [sygn. 109057/8]

 

138. Zeitraeume : Milet in Kaiserzeit und Spaetantike / hrsg. von Ortwin Dally [et al.], Regensburg : Schnell & Steiner, cop. 2009 [sygn. 109074/HS]

 

139. Zoumbaki Sophia B., Elis und Olympia in der Kaiserzeit : das Leben einer Gesellschaft zwischen Stadt und Heiligtum auf prosopographischer Grundlage, Athen : Kentron Ellēnikēs kai Rōmaïkēs Archaiotētos, Ethnikon Idryma Ereunōn = Institut für Griechische und Römische Antike Nationales Hellenisches Forschungszentrum ; Paris : Diffusion De Boccard, 2001 [sygn. 109244/HS]

 

140. Żongołłowicz Bogumiła, Konsul : biografia Władysława Noskowskiego, Toruń : Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2017 [sygn. 109048/16]

 

141. Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim / pod redakcją Marty Małkus i Kamili Szymańskiej, Wschowa : Stowarzyszenie Czas A.R.T. ; Leszno : Muzeum Okręgowe, 2017 [sygn. 109067/9]

 

 

 

Dar z Niemiec [cz. 1]

 

 

1. Adenauer Konrad, Erinnerungen : 1945-1953, Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 1965 [sygn. 109295/43]

 

2. Adenauer Konrad, Erinnerungen : 1953-1955, Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 1966 [sygn. 109296/43]

 

3. Adenauer Konrad, Erinnerungen : 1955-1959, Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 1967 [sygn. 109297/43]

 

4. Ahrens Hanns D., Demontage : Nachkriegspolitik der Alliierten, München : Universitas Veralg, 1982 [sygn. 109306/43]

 

5. Aigner Dietrich, Das Ringen um England : das deutsch-britische Verhältnis, die öffentliche Meinung 1933-1939, Tragödie zweier Völker, München ; Esslingen : Bechtle Verlag, cop. 1969 [sygn. 109327/43]

6. Bach Dieter, Leyendecker Jochen, Ich habe geweint vor Hunger : deutsche und russische Gefangene in Lagern des Zweiten Weltkriegs, Wuppertal : Hammer, 1993 [sygn. 109126/43]

 

7. Bahne Siegfried, Die KPD und das Ende von Weimar : das Scheitern einer Politik 1932-1935, Frankfurt/Main ; New York : Campus-Verlag, 1976 [sygn. 109093/43]

 

8. Bastian Till, Auschwitz und die "Auschwitz-Lüge" : Massenmord und Geschichtsfälschung. – 3. Aufl., München : C. H. Beck, 1994 [sygn. 109136/43]

 

9. Bastian Till, Furchtbare Soldaten : deutsche Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg, München : Verlag C. H. Beck, 1997 [sygn. 109182/43]

 

10. Bielenberg Christabel, Als ich Deutsche war, 1934-1945 : eine Engländerin erzählt / [Autoris. dt. Fassung von Christian Spiel.]. – [Nachdr. d. 5., unveräand. Aufl. d. Orig.-Aus.], München : Verlag C.H. Beck, 1987 [sygn. 109112/43]

 

11. Bismarck Otto von, Fürst Bismarck Briefe an seine Braut und Gattin / hrsg. vom Herbert Bismarck. – 7. Aufl / mit Erläuterungen und Register (Ergänzungsband) von Horst Kohl, Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, 1921 [sygn. 109320/33]

 

12. Böttcher Helmuth M., Walther Rathenau : Persönlichkeit und Werk, Bonn : Athenäum-Verlag, 1958 [sygn. 109179/43]

 

13. Brunner Otto, Neue Wege der Sozialgeschichte : Vorträge und Aufsätze. – 2. vermehrte Aufl., Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1956 [sygn. 109292/33]

 

14. Buchheim Hans, Totalitäre Herrschaft : Wesen und Merkmale. – 2. Aufl., 7. - 25. Tsd., München : Kösel-Verlag, cop. 1962 [sygn. 109185/43]

 

15. Buchheim Karl, Die Weimarer Republik : das Deutsche Reich ohne Kaiser. – 3., neuberab. und erweiterte Aufl., München : Kösel-Verlag, 1970 [sygn. 109090/43]

 

16. Čelovský Bořivoj, Das Münchener Abkommen, 1938, Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1958 [sygn. 109305/43]

 

17. Compton James Vincent, Hitler und die USA : die Amerikapolitik des Dritten Reiches und die Ursprünge des Zweiten Weltkrieges / [ins Deutsche übertragen von Bruno Maurach], Oldenburg ; Hamburg : Stalling, 1968 [sygn. 109159/43]

18. Conze Werner, Kosthorst Erich, Nebgen Elfriede, Jakob Kaiser, Stuttgart : W. Kohlhammer Verlag, [2] : Der Widerstandskämpfer / von Elfriede Nebgen. – 1967 [sygn. 109191/43]

 

19. De Zayas Alfred M., Anmerkungen zur Vertreibung der Deutschen aus dem Osten, Stuttgart : W. Kohlhammer, 1986 [sygn. 109184/43]

 

20. De Zayas Alfred M., Die Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen : Vorgeschichte, Verlauf, Folgen / mit einem Vorwort von Robert Murphy ; [aus dem Englischen von Ulla Leippe]. – Deutsche Ausgabe wurde vom Autor durchgesehen, überarb. und ergänzt., München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1980 [sygn. 109187/43]

 

21. Die deutsche Krieg im Osten 1941-1944 : Facetten einer Grenzüberschreitung / Christian Hartmann [et al.], München : R. Oldenbourg Verl., 2009 [sygn. 109124/43]

 

22. Deutschland in der Weltwirtschaftskrise in Augenzeugenberichten / hrsg. und eingel. von Wilhelm Treue, Düsseldorf : Karl Rauch Verl., 1967 [sygn. 109146/43]

23. Dienst für die Geschichte : Gedenkschrift für Walther Hubatsch 17. Mai 1915 – 29. Dezember 1984 / hrsg. von Michael Salewski und Josef Schröder, Göttingen ; Zürich : Muster-Schmidt Verlag, 1985 [sygn. 109152/43]

 

24. Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, [Bonn ] : Bundesministerium für Vertriebene, 1953-, Bd. 1 : Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße, Bd. 1 / in Verbindung mit Adolf Diestelkamp [et al.] ; bearb. von Theodor Schieder. – [ca 1954], Bd. 2 / in Verbindung mit Adolf Diestelkamp [et al.] ; bearb. von Theodor Schieder. – 1953, Bd. 3 : Polnische Gesetze und Verordnungen 1944-1955 / in Verbindung mit Werner Conze [et al.] ; bearb. von Theodor Schieder. – 1960, Bd. 2 : Das Schicksal der Deutschen in Ungarn / in Verbindung mit Werner Conze [et al.] ; bearb. von Theodor Schieder. – 1956, Bd. 3 : Das Schicksal der Deutschen in Rumänien / in Verbindung mit Werner Conze [et al.] ; bearb. von Theodor Schieder. – 1957, Bd. 4 : Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Tschechoslowakei, Bd. 1 / in Verbindung mit Werner Conze [et al.] ; bearb. von Theodor Schieder. – 1957, Bd. 2 / in Verbindung mit Werner Conze [et al.] ; bearb. von Theodor Schieder. – 1957, Bd. 5 : Das Schicksal der Deutschen in Jugoslawien / in Verbindung mit Werner Conze [et al.] ; bearb. von Theodor Schieder. – 1961, Beiheft 1 : Ein Tagebuch aus Pommern 1945-46 Aufzeichnungen / von Käthe von Normann. – 1955 [sygn. 109194/43]

 

25. Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte / hrsg. von Ernst Rudolf Huber, Stuttgart : W. Kohlhammer, 1961-, Bd. 1 : Deutsche Verfassungsdokumente 1803-1850. – 1961, Bd. 2 : Deutsche Verfassungsdokumente 1851-1918. – 1964, Bd. 3 : Dokumente der Novemberrevolution und der Weimarer Republik 1918-1933. – 1966 [sygn. 109195/43]

 

26. Dönitz Karl, Zehn Jahre und zwanzig Tage. – 4. Aufl., Frankfurt am Main : Bernard und Grafe Verlag für Wehrwesen, 1967 [sygn. 109100/43]

 

27. Drechsler Anno, Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) : ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung am Ende der Weimarer Republik, Meisenheim am Glan : Verlag Anton Hain, 1965 [sygn. 109117/43]

 

28. Das Dritte Reich : ein Lesebuch zur deutschen Geschichte 1933-1945 / hrsg. von Christoph Studt. – 4. Aufl., München : Beck, 1998 [sygn. 109128/43]

 

29. Eimers Enno, Das Verhältnis von Preussen und Reich in den ersten Jahren der Weimarer Republik (1918-1923), Berlin : Duncker und Humblot, 1969 [sygn. 109154/43]

 

30. Entscheidung 1870 : der deutsch-französische Krieg / Hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt durch Wolfgang v. Groote u. Ursula v. Gersdorff, Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1970 [sygn. 109097/33]

 

31. Eyck Erich, Bismarck und das Deutsche Reich, Erlenbach-Zürich ; Stuttgart : Eugen Rentsch Verlag, 1955 [sygn. 109291/33]

 

32. Eyck Erich, Deutschlands grosse Hoffnung : die Frankfurter Nationalversammlung 1848/49, München : Paul List Verl., 1973 [sygn. 109115/33]

 

33. Fabry Philipp W., Der Hitler-Stalin-Pakt 1939-1941 : ein Beitrag zur Methode sowjetischer Außenpolitik, Darmstadt : Fundus Verlag, 1962 [sygn. 109163/43]

 

34. Gall Lothar, Bismarck : der weisse Revolutionär, Frankfurt am Main ; Berlin ; Wien : Propyläen Verl., 1980 [sygn. 109101/33]

 

35. Gellately Robert, Lenin, Stalin und Hitler : drei Diktatoren, die Europa in den Abgrund führten / aus dem Engl. von Heike Schlatterer und Norbert Juraschitz, Bergisch Gladbach : Gustav Lübbe Verl., 2009 [sygn. 109121/43]

 

36. Gerlach Ernst Ludwig von, Von der Revolution zum Norddeutschen Bund : Politik und Ideengut der preussischen Hochkonservativen 1848-1866 : aus dem Nachlass von Ernst Ludwig von Gerlach / hrsg. und eingeleitet von Hellmut Diwald, Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1970, Teil 1 : Tagebuch 1848-1866, Teil 2 : Briefe, Denkschriften, Aufzeichnungen [sygn. 109272/33]

 

37. Gewalt und Gewissen : Willi Graf und die "Weisse Rose" : eine Dokumentation / von Klaus Vielhaber in Zsarb. mit Hubert Hanisch und Anneliese Knoop-Graf, Freiburg : Herder, dr. 1964 [sygn. 109190/43]

 

38. Golczewski Frank, Das Deutschlandbild der Polen 1918-1939 : eine Untersuchung der Historiographie und der Publizistik, Düsseldorf : Droste Verl., cop. 1974 [sygn. 109116/43]

 

39. Graml Hermann, Die Alliierten und die Teilung Deutschlands : Konflikte und Entscheidungen 1941-1948, Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuchverlag, 1985 [sygn. 109183/43]

 

40. Gross Babette, Willi Münzenberg : eine politische Biographie / mit einem Vorwort von Arthur Koestler, Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1967 [sygn. 109088/43]

 

41. Grüber Heinrich, Erinnerungen aus sieben Jahrzehnten, Köln ; Berlin : Verlag Kiepenheuer und Witsch, 1968 [sygn. 109171/43]

 

42. Haupts Leo, Deutsche Friedenspolitik 1918-19 : eine Alternative zur Machtpolitik des Ersten Weltkrieges, Düsseldorf : Droste Verl., 1976 [sygn. 109108/43]

 

43. Hellpach Willy, Politische Prognose für Deutschland. – 1 bis 4. Aufl., Berlin : S. Fischer Verlag, 1928 [sygn. 109339/41]

 

44. Henderson Nevile, Failure of a mission : Berlin 1937-1939, New York : G. P. Putnam's Sons, cop. 1940 [sygn. 109318/43]

 

45. Hildebrand Klaus, Das Dritte Reich. – 7., durchgesehene Aufl., München : R. Oldenbourg Verl., 2009 [sygn. 109139/43]

 

46. Hildebrand Klaus, Das vergangene Reich : deutsche Aussenpolitik von Bismarck bis Hitler, Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1995 [sygn. 109125/43]

 

47. Hillgruber Andreas, Bismarcks Aussenpolitik, Freiburg : Verlag Rombach, 1972 [sygn. 109114/33]

 

48. Hillgruber Andreas, Deutsche Grossmacht- und Weltpolitik im. 19. und 20. Jahrhundert. – 2. Aufl., Düsseldorf : Droste Verl., 1979 [sygn. 109105/43]

 

49. Hillgruber Andreas, Deutschlands Rolle in der Vorgeschichte der beiden Weltkriege, Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1967 [sygn. 109181/43]

 

50. Hillgruber Andreas, Die gescheiterte Grossmacht : eine Skizze des Deutschen Reiches 1871-1945, Düsseldorf : Droste Verlag, cop. 1980 [sygn. 109189/43]

 

51. Hindenburg und der Staat : aus den Papieren des Generalfeldmarschalls und Reichspräsidenten von 1878 bis 1934 / [bearb. von] Walther Hubatsch, Göttingen [etc.] : Musterschmidt-Verlag, cop. 1966 [sygn. 109304/43]

 

52. Hindenburg Paul von, Aus meinem Leben, Leipzig : G. Hirzel, 1920 [sygn. 109321/43]

 

53. Der Hitler-Putsch : bayerische Dokumente zum 8./9. November 1923 / eingeleitet und hrsg. von Ernst Deuerlein, Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1962 [sygn. 109196/43]

 

54. Hitlers Lagebesprechungen : die Protokollfragmente seiner militärischen Konferenzen 1942-1945 / hrsg. von Helmut Heiber, Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1962 [sygn. 109197/43]

 

55. Hitlers Weisungen für Kriegführung, 1939-1945 : Dokumente des Oberkommandos der Wehrmacht / hrsg. von Walther Hubatsch, Frankfurt am Main : Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen, 1962 [sygn. 109086/43]

 

56. Höfele Karl Heinrich, Geist und Gesellschaft der Bismarckzeit (1870-1890), Göttingen ; Zürich ; Berlin ; Frankfurt : Musterschmidt Verl., 1967 [sygn. 109096/33]

 

57. Hoffmann Joachim, Stalins Vernichtungskrieg 1941-1945. – 4. Aufl., München : Verlag für Wehrwissenschaften, 1997 [sygn. 109119/43]

 

58. Hoffmann Peter, Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Brüder. – 2. Aufl., Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1992 [sygn. 109104/43]

 

59. Höltje Christian, Die Weimarer Republik und das Ostlocarno-Problem 1919-1934 : Revision oder Garantie der deutschen Ostgrenze von 1919, Würzburg : Holzner Verlag, 1958 [sygn. 109164/43]

 

60. Hossbach Friedrich, Zwischen Wehrmacht und Hitler 1934-1938. – 2., durchgesehene Aufl., Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1965 [sygn. 109162/43]

 

61. Huber Ernst Rudolf, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Stuttgart ; Berlin ; Köln ; Maiz : Verlag W. Kohlhammer, Bd. 1 : Reform und Restauration 1789 bis 1830. – 1975. – Nachdruck der zweiten, verbesserten Aufl., Bd. 2 : Der Kampf um Einheit und Freiheit 1830 bis 1850. – 1975. – Nachdruck der zweiten, verbesserten Aufl., Bd. 3 : Bismarck und das Reich. – 2. verbesserte Aufl., Bd. 4 : Struktur und Krisen des Kaiserreichs. – 1969, Bd. 5 : Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung 1914-1919. – 1978, Bd. 6 : Die Weimarer Reichsverfassung. – 1981[109199/43]

 

62. Jasch Hans-Christian, Staatssekretär Wilhelm Stuckart und die Judenpolitik : der Mythos von der sauberen Verwaltung, München : Oldenbourg Verl., 2012 [sygn. 109123/43]

 

63. Judt Tony, Die Geschichte Europas seit dem Zweiten Weltkrieg / aus dem Englischen von Matthias Fienbork und Hainer Kober, Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2006 [sygn. 109156/43]

 

64. Kaiser Jakob, Wir haben Brücke zu sein : Reden, Äußerungen und Aufsätze zur Deutschlandpolitik / hrsg. von Christan Hacke, Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, 1988 [sygn. 109192/43]

 

65. Kampf um Wörter? : Politische Begruffe im Meinungsstreit / hrsg. und und eingeleitet von Martin Greiffenhagen, Bonn : Bundeszentralle für politische Bildung, 1980 [sygn. 109284/43]

 

66. Kehrl Hans, Krisenmanager im Dritten Reich : 6 Jahre Frieden – 6 Jahre Krieg : Erinnerungen / mit krit. Anm. und einem Nachw. von Erwin Viefhaus, Düsseldorf : Droste Verlag, 1973 [sygn. 109132/43]

 

67. Kennedy Paul, The rise and fall of the great powers : economic change and military conflict from 1500 to 2000, New York : Random House, cop. 1987 [sygn. 109150/43]

 

68. Kettenacker Lothar, Krieg zur Friedenssicherung : die Deutschlandplanung der britischen Regierung während des Zweiten Weltkrieges, Göttingen ; Zürich : Vandenhoeck & Ruprecht, 1989 [sygn. 109316/43]

 

69. Kirn Paul, Politische Geschichte der deutschen Grenzen. – 4., verbesserte Aufl., Mannheim : Bibliographisches Institut AG, cop. 1958 [sygn. 109340/41]

 

70. Kissinger Henry, Grossmacht- Diplomatie : von der Staatskunst Castlereaghs und Metternichs / [Übertragung aus dem Amerikanischen Horst Jordan]. – Neuauflage, Düsseldorf ; Wien : Econ Verlag, 1980 [sygn. 109148/33]

 

71. Kissinger Henry, Memoiren / aus dem Amerikanischen von Hans-Jürgen Baron von Koskull, München : Wilhelm Goldmann Verlag, 1981, Bd. 1 : 1968-1970, Bd. 2 : 1970-1972. – S. 561-1325, Bd. 3 : 1972-1973 [sygn. 109169/43]

 

72. Kissinger Henry, Memoiren, München : C. Bertelsmann Verlag, Bd. 2 : 1973-1974 / aus dem Amerikanischen von Hans-Jürgen Baron von Koskull. – 1982 [sygn. 109275/43]

 

73. Kissinger Henry, Die weltpolitische Lage : Reden und Aufsätze / aus dem Amerikanischen von Hans Jürgen Baron vom Koskull, München : Bertelsmann Verl., 1983 [sygn. 109151/43]

 

74. Kluge Ulrich, Soldatenräte und Revolution : Studien zur Militärpolitik in Deutschalnd 1918/19, Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1975 [sygn. 109103/43]

 

75. Knipping Franz, Die amerikanische Russlandpolitik in der Zeit des Hitler-Stalin-Pakts : 1939-1941, Tübingen : Mohr, 1974 [sygn. 109168/43]

 

76. Konrad Adenauer 1876/1976 / hrsg. von Helmut Kohl. – 2. erweiterte und verbesserte Aufl., Stuttgart ; Zürich : Belser Verlag, 1976 [sygn. 109278/43]

 

77. Koselleck Reinhart, Preussen zwischen Reform und Revolution : Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848, Stuttgart : Ernst Klett Verlag, 1967 [sygn. 109310/33]

 

78. Kriegspropaganda 1939-1941 : Geheime Ministerkonferenzen im Reichspropagandaministerium / hrsg. und eingeleitet von Willi A. Boelcke, Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 1966 [sygn. 109298/43]

 

79. Laqueur Walter, Breitman Richard, Der Mann, der das Schweigen brach : wie die Welt vom Holocaust erfuhr / [ins Dt. übertr. von Erwin Duncker ; bearb. d. Anm. Martin Pfeiffer]. – Ungekürzte Ausg., Frankfurt/Main ; Berlin : Ullstein, 1988 [sygn. 109091/43]

 

80. Lemmer Ernst, Manches war doch anders : Erinnerungen eines deutschen Demokraten, Frankfurt am Main : Verlag Heinrich Scheffler, 1968 [sygn. 109082/43]

 

 

 

 

81. Lenhart Ludwig, Bischof Ketteler, Mainz : Hase und Koehler Verlag, 1966-1967, 1 : Staatspolitiker - Sozialpolitiker - Kirchenpolitiker : Kettelers literarische staats-, sozial- und kirchenpolitische Intitative in seiner und unserer Zeit : eine literargeschichtliche Studie zu seinem Schrifttum. – 1966, 2 : Als Theologie der Gesellschaftsreform und des Ersten Vaticanums. – 1967 [sygn. 109273/33]

 

82. Liebe Wener, Die Deutschnationale Volkspartei 1918-1924 / in Zusammenarb. mit dem Forschungsausschuss der Vereinigung für die Wissenschaft von der Politik ; hrsg. von der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Düsseldorf : Droste-Verlag, cop. 1956 [sygn. 109172/43]

 

83. Loth Wilfried, Die Teilung der Welt : Geschichte des Kalten Krieges, 1941-1955. – 2. Aufl., München : Deutscher Taschenbuch Verl., 1980 [sygn. 109165/43]

 

84. Mann Golo, Deutsche Geschichte des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts. – Achtes bis zwölftes Tausend, Frankfurt am Main : S. Fischer, 1964 [sygn. 109102/43]

 

85. Martin Bernd, Deutschland und Japan im Zweiten Weltkrieg : vom Angriff auf Pearl Harbor bis zur deutschen Kapitulation, Göttingen ; Zürich ; Frankfurt : Musterschmidt Verlag, 1969 [sygn. 109120/43]

 

86. Martin Bernd, Friedensinitiativen und Machtpolitik im Zweiten Weltkrieg 1939-1942, Düsseldorf : Droste Verlag, 1974 [sygn. 109299/43]

 

87. Maser Werner, Adolf Hitler : Legende, Mythos, Wirklichkeit. – 4. Aufl., München ; Esslingen : Bechtle Verlag, 1972 [sygn. 109280/43]

 

88. Maser Werner, Der Wortbruch : Hitler, Stalin und der Zweite Weltkrieg. – 2. Aufl., München : Wilhelm Heyne, 1997 [sygn. 109118/43]

 

89. Maxelon Michael-Olaf, Stresemann und Frankreich : 1914-1929 : deutsche Politik der Ost-West-Balance, Düsseldorf : Droste Verl., 1972 [sygn. 109095/43]

 

90. Meyer Arnold Oskar, Bismarck : der Mensch und der Staatsmann, Stuttgart : Koehler Verlag, 1949 [sygn. 109142/33]

 

91. Michalka Wolfgang, Ribbentrop und die deutsche Weltpolitik 1933-1940 : Aussenpolitische Konzeptionen und Entscheidungsprozesse im Dritten Reich, München : Wilhelm Fink Verlag, 1980 [sygn. 109283/43]

 

92. Miller Susanne, Burgfrieden und Klassenkampf : die deutsche Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg, Düsseldorf : Droste Verl., 1974 [sygn. 109107/43]

 

93. Mommsen Hans, Arbeiterbewegung und nationale Frage : ausgewählte Aufsätze, Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1979 [sygn. 109127/43]

 

94. Morsey Rudolf, Zur Entstehung, Authentizität und Kritik von Brünings "Memoiren 1918-1934", Opladen : Westdeutscher Verlag, 1975 [sygn. 109177/43]

 

95. Mosley Leonard, Der gespenstische Friede : europäische Politik 1938/39, Bergisch Gladbach : Gustav Lübbe Verl., 1970 [sygn. 109157/43]

 

96. Murawski Erich, Der deutsche Wehrmachtbericht 1939-1945 : ein Beitrag zur Untersuchung der geistigen Kriegführung : mit einer Dokumentation der Wehrmachtberichte vom 1.7.1944 bis zum 9.5.1945, Boppard am Rhein : Harald Boldt Verlag, cop. 1962 [sygn. 109138/43]

 

97. Der Nationalsozialismus – die zweite Geschichte : Überwindung – Deutung – Erinnerung / Peter Reichel, Harald Schmid, Peter Steinbach (Hrsg.), München : C.H. Beck, 2009 [sygn. 109084/43]

 

98. Nicolson Harold, Die Verschwörung der Diplomaten : aus Sir Arthur Nicolsons Leben 1849-1928, Frankfurt am Main : Frankfurter Societäts-Druckerei, 1930 [sygn. 109309/43]

 

99. Niekisch Ernst, Die Legende von der Weimarer Republik / mit einem einleitenden Essay von Bodo Scheurig, Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, cop. 1968 [sygn. 109094/43]

 

100. Niethammer Lutz, Die Mitläuferfabrik : die Entnazifizierung am Beispiel Bayerns. – [Unveränd. Neuaufl.], Berlin [u.a.] : Dietz, 1982 [sygn. 109274/43]

 

101. Peukert Detlef J.K., Die Weimarer Republik : Krisenjahre der klassischen Moderne, Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1987 [sygn. 109188/43]

 

102. Pohl Dieter, Die Herrschaft der Wehrmacht : deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion 1941 – 1944, München : Oldenbourg, 2008 [sygn. 109109/43]

 

103. Preradovich Nikolaus von, Die Wilhelmstrasse und der Anschluss Österreichs 1918-1933, Bern ; Frankfurt am Main : Verl. Herbert Lang und Cie AG, 1971 [sygn. 109166/43]

 

104. Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof : Nürnberg 14. November - 1. Oktober 1946, München ; Zürich : Delphin, 1984. – Bd. 1-23 Bd. (12 wol.) [109193/43]

105. Puhle Hans-Jürgen, Agrarische Interessenpolitik und preußischer Konservatismus im wilhelmischen Reich (1893-1914) : ein Beitrag zur Analyse des Nationalismus in Deutschland am Beispiel des Bundes der Landwirte und der Deutsch-Konservativen Partei, Hannover : Verlag für Literatur und Zeitgeschehen, 1966 [sygn. 109129/33]

 

106. Puntila Lauri Aadolf, Bismarcks Frankreichpolitk / [aus dem Finn. übertr. von Annemarie von Harlem], Göttingen ; Frankfurt ; Zürich : Musterschmidt, 1971 [sygn. 109144/33]

 

107. Rathenau Walther, Tagebuch 1907-1922 / hrsg. und kommentiert von Hartmut Pogge – v. Strandmann ; mit einem Beitrag von James Joll ; und einem Geleitwort von Fritz Fischer, Düsseldorf : Droste Verlag, 1967 [sygn. 109176/43]

 

108. Reitlinger Gerald, Die Endlösung : Hitlers Versuch der Ausrottung der Juden Europas 1939-1945 / ins Deutsche übertragen von J. W. Brügel. – 4., durchgesehene und verbesserte Aufl., Berlin : Colloquium-Verlag, 1961 [sygn. 109135/43]

 

109. Riekhof Harald von, German-Polish relations : 1918-1933, Baltimore ; London : The Johns Hopkins Press, 1971 [sygn. 109098/43]

 

110. Rosenberg Arthur, Entstehung und Geschichte der Weimarer Republik / hrsg. von Kurt Kersten, Frankfurt am Main : Europäische Verlagsanstalt, cop. 1961 [sygn. 109131/43]

 

111. Rosenberg Arthur, Geschichte der Weimarer Republik / hrsg. von Kurt Kersten. – 15. unverändere Aufl., Frankfurt am Main : Europäische Verlagsanstalt, 1973 [sygn. 109130/43]

 

112. Salis Jean Rudolf von, Weltchronik 1939-1945, Zürich : Orell Füssli Verlag, cop. 1966 [sygn. 109160/43]

 

113. Schindler Herbert, Mosty und Dirschau 1939 : zwei Handstreiche der Wehrmacht vor Beginn des Polenfeldzuges, Freiburg : Verlag Rombach, 1971 [sygn. 109155/43]

 

114. Schmidt Paul, Statist auf diplomatischer Bühne 1923-45 : Erlebnisse des Chefdolmetschers im auswärtigen Amt mit den Staatsmännern Europas. – 86-115. Tsd. der deutschen Gesamtauflage, Bonn : Athenäum-Verlag, 1953 [sygn. 109106/43]

 

115. Schöberl Verena, "Es gibt ein grosses und herrliches Land, das sich selbst nicht kennt... : es heisst Europa" : die Diskussion um die Paneuropaidee in Deutschland, Frankreich und Grossbritannien 1922-1933, Berlin ; Münster : Lit Verlag, 2008 [sygn. 109153/43]

 

116. Schramm Percy Ernst, Hitler als militärischer Führer : Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht, Frankfurt am Main ; Bonn : Athenäum Verlag, 1962 [sygn. 109081/43]

 

117. Schwerin von Krosigk Lutz, Es geschah in Deutschland : Menschenbilder unseres Jahrhunderts, Tübingen ; Stuttgart : Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins, 1951 [sygn. 109289/43]

 

118. Seeckt Hans von, Aus meinem Leben / unter Verwendung des schriftlichen Nachlasses im Auftrage von Frau Dorothee von Seeckt ; hrsg. von Friedrich von Rabenau, Leipzig : von Hase und Koehler Verlag, 1938-, [Bd. 1] : 1866-1917, [Bd. 2] : 1918-1936 [sygn. 109323/43]

 

119. Seton-Watson Hugh, The Russian empire 1801-1917, Oxford : Clarendon Press, 1967 [sygn. 109175/41]

 

120. Siebert Ferdinand, Aristide Briand 1862-1932 : ein Staatsmann zwischen Frankreich und Europa, Erlenbach-Zürich ; Stuttgart : Eugen Rentsch Verl., 1973 [sygn. 109133/43]

 

121. Smith Bradley F., Der Jahrhundert-Prozess : die Motive der Richter von Nürnberg – Anatomie einer Urteilsfindung / aus dem Amerikanischen von Günther Danehl, Frankfurt am Main : S. Fischer Verl., 1977 [sygn. 109085/43]

 

122. Sommer 1939 : die Grossmächte und der europäische Krieg / hrsg. von Wolfgang Benz und Hermann Graml, Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1979 [sygn. 109167/43]

123. Srbik Heinrich von, Deutsche Einheit : Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Reich bis Königgrätz, Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963, Bd. 1-4 [sygn. 109301/41]

124. Die Staats- und Wirtschaftskrise des Deutschen Reiches 1929/1933 / Sechs Beiträge von Hans Raupach [et al.] ; hrsg. von Werner Conze und Hans Raupach, Stuttgart : Ernst Klett Verlag, 1967 [sygn. 109174/VI]

 

125. Staatsmaenner und Diplomaten bei Hitler / hrsg. und erläutert von Andreas Hillgruber, Frankfurt am Main : Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen, 1967-, [Teil 1] : Vertrauliche Aufzeichnungen über die Unterredungen mit Vertreten des Auslandes 1939-1941, Teil 2 : Vertrauliche Aufzeichnungen über die Unterredungen mit Vertreten des Auslandes 1942-1944. – 1970 [sygn. 109198/43]

 

126. Sywottek Jutta, Mobilmachung für den totalen Krieg : die propagandistische Vorbereitung der deutschen Bevölkerung auf den Zweiten Weltkrieg, Opladen : Westdeutscher Verlag, 1976 [sygn. 109178/43]

 

127. Tauber Joachim, Arbeit als Hoffnung : jüdische Ghettos in Litauen 1941-1944, Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2015 [sygn. 109122/43]

128. Timm Helga, Die deutsche Sozialpolitik und der Bruch der Grossen Koalition im März 1930, Düsseldorf : Droste Verl., 1952 [sygn. 109087/43]

 

129. Trevor-Roper Hugh R., Hitlers letzte Tage / [Aus d. Engl. v. Joseph Kalmer], Frankfurt am Main ; Berlin ; Wien : Ullstein Verl., 1965 [sygn. 109186/43]

 

130. Verchau Ekkhard, Otto von Bismarck : eine Kurzbiographie, Berlin : Haude und Spenersche Verlagsbuchhandlung, 1969 [sygn. 109143/33]

 

131. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945, München : R. Oldenbourg Verlag, 2008-, Bd. 2 : Deutsches Reich 1938 – August 1939 / bearb. von Susanne Heim. – 2009, Bd. 3 : Deutsches Reich und Protektorat Böhmen und Mähren, September 1939-September 1941 / bearb. von Andrea Löw. – 2012, Bd. 4 : Polen September 1939 - Juli 1941 / bearb. von Klaus-Peter Friedrich ; Mitarb. Andrea Löw. – 2011, Bd. 5 : West- und Nordeuropa 1940 - Juni 1942 / bearb. von Katja Happe, Michael Mayer, Maja Peers ; Mitarb.: Jean-Marc Dreyfus. – 2012, Bd. 7 : : Sowjetunion mit annektierten Gebieten I : Besetzte sowjetische Gebiete unter deutscher Militärverwaltung, Baltikum und Transnistrien / bearb. von Bert Hoppe und Hildrun Glass. – 2011 [sygn. 109287/43]

 

132. Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten : Ursachen, Ereignisse, Folgen / mit Beiträgen von Hellmuth Auerbach [et al.] ; hrsg. von Wolfgang Benz, Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1985 [sygn. 109089/43]

 

133. Walsdorff Martin, Westorientierung und Ostpolitik : Stresemanns Russlandpolitik in der Locarno-Ära, Bremen : Schünemann Universitätsverl., 1971 [sygn. 109134/43]

 

134. Wehler Hans-Ulrich, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, München : Beck, 1987-, Bd. 1 : Vom Feudalismus des Alten Reiches bis zur Defensiven Moderinisierung der Reformära 1700-1815. – 1987, Bd. 2 : Von der Reformära bis zur industriellen und politischen "Deutschen Doppelrevolution" 1815-1845/49. – 1987, Bd. 3 : Von der "Deutschen Doppelrevolution" bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849-1914. – 1995 [sygn. 109170/41]

 

135. Wehler Hans-Ulrich, Krisenherde des Kaiserreichs 1871-1918 : Studien zur deutschen Sozial- und Verfassungsgeschichte, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 1970 [109110/33]

136. Weidenfeld Werner, Die Englandpolitik Gustav Stresemanns : theoretische und praktische Aspekte der Aussenpolitik, Mainz : Hase und Koehler, cop. 1972 [sygn. 109308/43]

 

137. Weidenfeld Werner, Konrad Adenauer und Europa : die geistigen Grundlagen der westeuropäischen Integrationspolitik des ersten Bonner Bundeskanzlers, Bonn : Europa Union Verlag, cop. 1976 [sygn. 109173/43]

 

138. Weinberg Gerhard L., The foreign policy of Hitler’s Germany : diplomatic revolution in Europe 1933-36, Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1970 [sygn. 109161/43]

 

139. Weinberg Gerhard L., The foreign policy of Hitler's Germany : starting World War II 1937-1939, Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1980 [sygn. 109302/43]

 

140. Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur 1933-1945 / Peter Steinbach und Johannes Tuchel (Hg.), Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2004 [sygn. 109158/43]

141. Woodward Llewellyn, British foreign policy in the Second World War, London : Her Majesty’s Stationery Office, 1962 [sygn. 109303/43]