Listopad, grudzień 2020

Listopad, grudzień

 

 

 

1. Adolf Rading : nieznane oblicze wrocławskiej awangardy / pod redakcją Jerzego Ilkosza i Beate Störtkuhl, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2019 [sygn. 112307/8]

 

2. Agethen Teresa, Apographa epistolarum : die Tegernseer Briefsammlung des 15. Jahrhunderts : Untersuchung und Regesten-Edition, Münster : Aschendorff Verlag, 2019 [sygn. 112173/V]

 

3. Anarchisty : dokumenty i materialy / [sost., avt. predisl., vved. i komment. V. V. Kriven'kij ; redkol. V. V. Šelohaev (otv. red.) et al. ; Associaciâ "Rossijskaâ političeskaâ ènciklopediâ", Gosudarstvennaâ arhivnaâ služba Rossijskoj Federacii, Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii], Moskva : ROSSPÈN, 1998-1999, T. 1 : 1883-1916 gg. – 1998, T. 2 : 1917-1935 gg. – 1999 [sygn. 111161/43]

 

4. Andrade Nathanael J., Syrian identity in the Greco-Roman world, Cambridge : Cambridge University Press, [druk Milton Keynes : Lightning Source, 2020] [sygn. 112324/HS]

 

5. Architektura w mieście, architektura dla miasta : przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich
w "długim" dziewiętnastym wieku / redakcja naukowa Aleksander Łupienko, Agnieszka Zabłocka-Kos, Warszawa : Instytut Historii PAN, 2019 [sygn. 112304/9]

 

6. Barriga Tamara, Sekrety Wrocławia, Łódź : "Księży Młyn" Dom Wydawniczy, 2017-2019. – Cz. 1, 2. [sygn. 111591/8] 

 

7. Besala Jerzy, Alkoholowe dzieje Polski : czasy rozbiorów i powstań, Poznań : Wydawnictwo
i S-ka, 2017 [sygn. 112414/9]

 

8. Besala Jerzy, Alkoholowe dzieje Polski : czasy Wielkiej Wojny i II Rzeczypospolitej, Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2018 [sygn. 112415/9]

 

9. Besala Jerzy, Alkoholowe dzieje Polski : dwie okupacje 1939-1945, Poznań : Wydawnictwo Zysk
i S-ka, 2020 [sygn. 112416/9]

 

10. Bull Stephen, Taktyka walk ulicznych w II wojnie światowej / il. Peter Dennis ; tłum. Maciej Balicki, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon, 2019 [sygn. 112336/37]

 

11. Chmielowiec Piotr, Kryptonim „Borsuki” : konspiracja wojskowa Polskiego Państwa Podziem-
nego na terenie powiatu łańcuckiego (1939-1945), Rzeszów ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie, 2020 [sygn. 112219/16]

 

12. Chronią i służą... : mundurowi i cywile : społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków / pod red. Roberta Klementowskiego i Marka Zawadki, Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991 s.c., 2017 [sygn. 112240/47]

 

13. Chwalba Andrzej, Przegrane zwycięstwo : wojna polsko-bolszewicka 1918-1920, Wołowiec : Wydawnicrwo Czarne, 2020 [sygn. 112339/16]

 

14. Cortés Hernan, Podbój Meksyku / tłum., komentarz, red. Henryk Pietruszczak, [Zgorzelec : Henryk Pietruszczak, 2020] [sygn. 112341/33]

 

 

15. Dokumenty Niepodległej :  Pamięć Polski : wystawa III edycji Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata : wydanie specjalne z okazji XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 18-20 września 2019 r. / [w opracowaniu katalogu wystawy uczestniczyli Ewelina Kowalik, Tomasz Mrożek, Katarzyna Szewczyk-Rodzik], Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2019 [sygn. 110979/15]

 

16. Dokumenty Niepodległej z zasobu Archiwum Państwowego  w Lublinie : katalog wystawy
z okazji XX powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 18-20 września 2019 / [teksty do ilustracji Zofia Jakóbczak et al.], Lublin : Archiwum Państwowe w Lublinie, 2019 [sygn. 110978/15]

 

17. Droga ku nowoczesności : osiedla Werkbundu 1927-1932 / pod redakcją Jadwigi Urbanik ; autorzy tekstów Grażyna Adamczyk-Arns [et al.], Wrocław : Muzeum Architektury, 2016 [sygn. 112317/23]

 

18. Encyklopedia Solidarności : Opozycja w PRL 1976-1989, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Katowice : Stowarzyszenie Pokolenie, 2010-, T. 4 / [red. nauk. tomu 4 Jan Olaszek et al.]. – 2020 [sygn. 88668/21]

 

19. Evans Richard J., Nadejście Trzeciej Rzeszy / tłum. Mateusz Grzywa, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2017 [sygn. 112343/43]

 

20. Evans Richard J., Trzecia Rzesza u władzy / tłum. Mateusz Grzywa, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2017 [sygn. 112344/43]

 

21. Evans Richard J., Wojna Trzeciej Rzeszy / tłum. Mateusz Grzywa, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2017 [sygn. 112345/43]

 

22. Ewolucje systemu : gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji w czasach Polski Ludowej
i współcześnie / pod red. Roberta Klementowskiego i Krzysztofa Popińskiego, Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991 sc. ; Lubin : Muzeum Historyczne, 2019 [sygn. 112244/47]

 

23. Folly Martin, Roberts Geoffrey, Ržeševskij Oleg Aleksandrovič, Churchill i Stalin : toksyczni bracia / przekład Zbigniew Kościuk, Warszawa : Bellona, 2019 [sygn. 112386/43]

 

24.  „Głodnemu chleb na myśli” : o znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska / Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Rafał Nowakowski (red.), Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020 [sygn. 112392, 112393/8]

 

25. Gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku / pod red. Tomasza Głowińskiego i Marka Zawadki, Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991 s.c. ; Lubin : Muzeum Historyczne, 2018 r. w Lubinie [sygn. 112242/47]          

 

26. Goźdź-Roszkowski Krzysztof, Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego
w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku : studium historyczno-prawne, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 [sygn. 109498, 112380/13]

 

27. The Great Terror in Soviet Georgia 1937-1938 : repressions against Poles / edited by Omar Tushurashvili [et al.], Warsaw ; Tbilisi : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 112223/15]

 

28. Hilberg Raul, Zagłada Żydów europejskich / przeł. Jerzy Giebułtowski, Warszawa : Piotr Stefaniuk, 2014, T. 1, 2, 3. [sygn. 112346/43]

 

28. Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej / przeł. Bartłomiej Świetlik, Warszawa : Wydawnictwo Dialog, 2012-2016, T. 1 : 1280-1808 / Stanford J. Shaw. – Wyd. 2 popr. 2016, T. 2 : 1808 - 1975 / Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw.  – 2012 [sygn. 112327/41]

 

29. Jasińska Kamila, W ogniu i w gruzach : Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1946 : inne spojrzenie, Wrocław : Wydawnictwo Via Nova : Strefa Kultury Wrocław, 2020 [sygn. 112388/9]

 

30. Jaworski Paweł, Ruchniewicz Małgorzata, Wiszewski Przemysław, Kraina stawów? : dzieje Milicza i okolic (do 1945 roku), Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka ; Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2019 [sygn. 112234, 112235/8]

 

31. Johnson Paul, Historia Żydów / przeł. Mieczysław Godyń, Aleksander Nelicki, Mirosław Wójcik, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2020 [sygn. 112340/23]

 

32. Koper Sławomir, Stańczyk Tomasz, Ostatnie lata polskich Kresów, Warszawa : Fronda, 2020 [sygn. 112417/9]

 

33. Kubíková Anna, Oldřich II. z Rožmberka, České Budějovice : Veduta, 2004 [sygn. 111027/5]

 

34. Lazenby John F., Pierwsza wojna punicka : historia militarna / tłum. Tomasz Ładoń, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2018 [sygn. 112335/HS]

 

35. Lepore Jill, My Naród : nowa historia Stanów Zjednoczonych / przeł. Jan Szkudliński, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2020 [sygn. 112418/41]

 

36. Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha : mokslinių straipsnių rinkinys = Grand duke of Lithuania Alexander Jagiellonian and his time : collected articles / [ats. red. Rimvydas Petrauskas et al. ; sudaryt. Daiva Steponavičienė], Vilnius : Vilniaus Pilių Valstybinio Kultūrinio Rezervato Direkcija, 2007 [sygn. 112245/11]

 

37. Lipoński Wojciech, Dzieje kultury europejskiej : średniowiecze, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020 [sygn. 112236/23]

 

38. Łaborewicz Ivo, Sekrety Jeleniej Góry, Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019 [sygn. 111987/8]

 

39. Makuch Marcin, Sekrety Legnicy, Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2015-2019, Cz. 1, 2. [sygn. 111593/8]

 

40. Marszałek Konstanty Wolny 1877-1940 : praca zbiorowa / pod redakcją Małgorzaty Myśliwiec oraz Janiny Kwaśny i Konstantego Mariana Wolnego, Świętochłowice : Muzeum Powstań Śląskich, 2018 [sygn. 112229/8]

 

41. Mayr Theodor, Szydzik Józef, Budowa Kalwarii Wielewskiej :  tłumaczenie na język polski listów architekta Theodora Mayra do proboszcza Parafii Wiele ks. Józefa Szydzika / wydała i wstępem opatrzyła Bożena Górczyńska-Przybyłowicz ; przekład na język polski Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Monika Jania-Szczechowiak, Fryderyk Mudzo, Bogumił Rudawski, Poznań : Instytut Historii UAM, 2020 [sygn. 112224/15]

 

42. McDonough Frank, Czas Hitlera, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020-, T. 1 : Triumf 1933-1939 / przeł. Tomasz Fiedorek. – 2020 [sygn. 112385/43]

 

43. Men'ševiki v èmigracii : protokoly Zagraničnoj Delegacii RSDRP, 1922-1951 gg. / red. sov. t.: K. M. Anderson [et al.] ; otvetstv. red. A. Libih, A. Nenarokov ; Ministerstvo kultury Rossijskoj Federacii [et. al.], Moskva : Rossijskaja političeskaja ènciklopedija (ROSSPÈN), 2010, Č. 1, 2. [sygn. 111163/43]

 

44. Men'ševiki v 1917 godu / [pod obŝ. red. Z. Galili, A. Nenarokova, L. Hejmsona ; Meždunarodnaja komissija sovmestnych issledovanij po istorii Rossii et al.], Moskva : Izdatel'stvo Progress-Akademija ; ROSSPÈN, 1994-1997. - 3 t. (4 wol.), T. 1: Ot janvarâ do jûl'skich sobytij . – 1994, T. 2 : Ot jûl'skich sobytij do koriilovskogo mjateža. - 1995, T. 3 : Ot kornilovskogo mjateža do konca dekabrja :  Č. 1 : Ot kornilovskogo mjateža do Vremennogo Demokratičeskogo Soveta Rossijskoj Respubliki (avgust - pervaja dekada oktjabrja). – 1996, T. 3 : Ot kornilovskogo mjateža do konca dekabrja : Č. 2 : Ot Vremennogo Demokratičeckogo Soveta Rossijskoj Respubliki do konca dekabrja (pervaja dekada oktjabrja - konec dekabrja). – 1997 [sygn. 111160/43]

 

45. Metamorfozy społeczne, Warszawa : Instytut Historii PAN, 18 : „Wspomnienia o wydarzeniach w Wilnie i w kraju” : dziennik / Aleksander Szklennik ; wstęp i oprac. oanna Gierowska-Kałłaur, Cz. 2. – 2019, 24 : Inteligencja polska jako elita kulturalna i społeczna w ostatnich stu latach (od 1918 r. do współczesności) / Janusz Żarnowski 2019 [sygn. 32820/47]

 

46. Michalak Paweł, Wizerunek monarchy w belgradzkim dzienniku "Politika" za panowania króla Aleksandra Karađorđevicia (1921-1934), Poznań : Instytut Historii UAM, 2020 [sygn. 112247/43]

 

47. Mord w lesie katyńskim : przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951-1952 / wstęp, wybór i opracowanie Witold Wasilewski ; przełożył Wacław Jan Popowski, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017, T. 3 [sygn. 108322/15]

 

48. Murawski Erich, Bój o Pomorze : ostatnie walki obronne na Wschodzie / tłum. Grzegorz Bębnik, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019 [sygn. 112348/9]

 

49. Muszkiewicz Marian, Rzemieślnicy, kupcy, przemysłowcy na Dolnym Śląsku w latach 1945-1950, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020 [sygn. 112221, 112222/8]

 

50. Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918 : słownik biograficzny Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015-, T. 2 : Ministerstwo Finansów. – 2016, T. 3 : Zarząd skarbem, finansami, przemysłem i handlem. – 2018 [sygn. 106512/21]

 

51. Namysło Aleksandra, Bortlik-Dźwierzyńska Monika, Życie przechowane : mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom w czasie II wojny światowej = A life stowed away : the people of Upper Silesia and Zagłębie Dąbrowskie rescuing Jews during Worl War II, Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112231/8]

 

52. Obertyn : opowieści o życiu miasteczka = Obertin : opovìdì pro žittâ mìstečka = ʼOḃʻerṭiyn / [red. nauk. Marcelina Jakimowicz, Piotr Zubowski], Wrocław = Vroclav : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" = Oseredok "Pam'âtʹ i Majbutnê", 2018 [sygn. 111733/15]

 

53. Od Bałtyku po Karkonosze : jeleniogórzanin XX wieku - Stanisław Bernatt / red. Karolina Pawlikowska, Marek Szajda, Jelenia Góra : Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 2019 [sygn. 111954/8]

 

54. Od regaliów po dobro narodowe : ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich - aspekt historyczny / pod redakcją Tomasza Głowińskiego i Marka Zawadki, Wrocław : Wydawnictwo Gajt, 2016 [sygn. 112239/47]

55. Od systemu żarowego do ekorozwoju : ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich - aspekt historyczny / pod redakcją Tomasza Głowińskiego i Marka Zawadki, Wrocław : Wydawnictwo Gajt, 2016 [sygn. 112238/47]

 

56. Oleszkowicz Ryszard, Kontrwywiad kresowy : działalność polskiego kontrwywiadu wojskowego na obszarze Dowództwa Okręgu Korpusu nr IX w Brześciu nad Bugiem w okresie międzywojennym, Kraków ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112227/16]

 

57. Pamięć o szkole i mieście : wspomnienia niemieckich i polskich uczniów jeleniogórskich szkół średnich / red. Mateusz J. Hartwich [et al.], Jelenia Góra : Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 2018 [sygn. 111734, 111735/8]

 

58. Pellegrino Anthony Michael, Lee Christopher Dean, Let the music play! : harnessing the power of music for history and social studies classrooms, Charlotte : Information Age Publishing, [druk] 2013 [sygn. 110175/23]

 

59. Postacie i instytucje : gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji na ziemiach polskich przed 1939 rokiem / pod red. Krzysztofa Popińskiego i Sylwii Straszak-Chandoha, Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991 s.c. ; Lubin : Muzeum Historyczne, 2019 [sygn. 112243/47]

 

60. Pravye partii : dokumenty i materialy /  [red. sovet: O. V. Volobuev et al. ; sost., avtor predisloviâ, vvedeniâ i kommentariev Û. I. Kir'ânov ; Associaciâ "Rossijskaâ političeskaâ ènciklopediâ" , Federal'naâ arhivnaâ služba Rossijskoj Federacii, Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii], Moskva : Rossijskaja političeskaja ènciklopedija (ROSSPÈN), 1998, T. 1, 2. [sygn. 111162/43]

 

61. Przedwojenna Polska w liczbach / Kamil Janicki [et al.], Warszawa : Bellona, 2020 [sygn. 112384/47]

 

62. Revoljucija 1917 goda v Rossi : sobytija i koncepcii, posledstvija i pamjat’ : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Sankt-Peterburg, 11-12 maja 2017 g. / otvetstvennye redaktory A. N. Čistikov, A. M. Kulegin, Sankt-Peterburg : Dmitrij Bulanin – DB, 2017 [sygn. 111023/43]

 

63. Rubacha Jarosław, Malinowski Andrzej, Historia Bułgarii 1870-1915 : materiały źródłowe z komentarzami, Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2006-2009, T. 2 : Kwestia macedońska. – 2007,
T. 3 : Polityka wewnętrzna. – 2009 [sygn. 111166/41]

 

64. Ruchniewicz Małgorzata, Kolekcja sybiracka Archiwum Naukowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu : bibliografia komentowana, Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2019 [sygn. 112275/20]

 

65. Sandwell Isabella, Religious identity in late antiquity : Greeks, Jews and christians in Antioch, Cambridge : Cambridge University Press, [druk Milton Keynes : Lightning Source, 2020] [sygn. 112323/HS]

 

66. Spojrzenia nie tylko na wschód : od Dolnego Śląska po Syberię : XX wiek w historii, historiografii 

i naukach politycznych : księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Ciesielskiemu w 65. rocznicę urodzin / red. nauk. Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Aleksander Srebrakowski, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 [sygn. 112295/9]

 

67. Störtkuhl Beatae, Modernizm na Śląsku 1900-1939 : architektura i polityka / przeł. Barbara Ilkosz, Wrocław : Muzeum Architektury, 2018 [sygn. 112305/8]

 

68. Sudjic Deyan, B jak Bauhaus : a jak autentyk, b jak Bauhaus, c jak cztery kółka : alfabet współczesności /  przeł Anna Sak, Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2014 [sygn. 112316/23]

 

69. Supplementum epigraphicum graecum, Leiden ; Boston : Brill, Vol. 65 : 2015. – 2020 [sygn. 2576/HS]

 

70. Szałkowski Artur, Sekrety Wałbrzycha, Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Kotliński, 2017 [sygn. 111592/8]

 

71. Szpotański Adam, Reichenau : ein historischer Abriss aus polnischer Sicht, Liegnitz : Diecezjalne Centrum Edukacyjne, 2020 [sygn. 112230/8]

 

72. Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Ślezská vědecká obec, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, Vol. 9 / red./ hg. v./ red. Marek Hałub ; [przekł. na jęz. niem. i pol.: kolektyw autorski ; przekł. na jęz. czes. Libor Martinek], 2020 [sygn. 80934/3]

 

73. Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce / redakcja naukowa Hanna Rajfura, Patrycja Szwedo, Barbara Świadek, Marek Walczak, Piotr Węcowski, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 112378/9]

 

74. Toczewski Andrzej, Bitwa o Odrę w 1945 roku, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2018 [sygn. 112347/9]

 

75. Tygielski Wojciech, Dylematy włoskiego emigranta : Giovanni Battista Jacobelli (1603-1679) – śpiewak i kapelan nadworny, kanonik warmiński, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2019 [sygn. 112246/11]

 

76. Ullrich Eckhard, Kulturschock NVA : Briefe eines Wehrpflichtigen 1971-1973 / in Kooperation mit dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Potsdam, Berlin : Ch. Links Verlag, 2013 [sygn. 

111730/43]

 

77. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy, Warszawa : IH PAN, T. 9 : Województwo mścisławskie XVI-XVIII wiek / pod red. Andrzeja Rachuby ; oprac. Henryk Lulewicz [i in.]. – 2019 [sygn. 80056/21]

 

78. W garnizonie i na kwaterze... : wojskowi i cywile : społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków / pod red. Roberta Klementowskiego i Marka Zawadki, Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991 s.c., 2017 [sygn. 112241/47]

 

79. W przededniu stanu wojennego : czerwiec-grudzień 1981 / Tytus Jaskułowski [et al.], Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112226/15]

 

80. Wojdon Joanna, Pisząc o wieloetniczności, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Historyczny, 2020 [sygn.112296, 112297/49]

 

81. Wokół dziejów miasta / pod red. Kamila Pawłowskiego, Ząbkowice Śląskie : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej, 2017-, [1] : 730 lat Ząbkowic Śląskich : materiały
z konferencji naukowej, 22-23.04.2017. – 2017,  [2] : 160. rocznica wielkiego pożaru miasta  Ząbkowice Śląskie (1858-2018). – 2018, [3] : Miasto a wojny : z wojennych dziejów Ząbkowic Śląskich. – 2019 [sygn. 111740/8]

 

82. Wrastanie : Ziemie Zachodnie i Północne : początek / [red. nauk. Katarzyna Bock-Matuszyk, Wojciech Kucharski ; autorzy tekstów Zbigniew Bereszyński et al.], Wrocław : Ośrodek "Pamięć
i Przyszłość", 2017 [sygn. 111192/9]

83. Wróbel Dariusz, Na pierwszym planie : możni i szlachta polska wobec bezkrólewia po śmierci Ludwika Andegaweńskiego, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020 [sygn. 112206, 112381/13]

 

84. Ziemke Earl F., Armia Czerwona 1918-1941 : powstanie narzędzia agresji / tłum. Katarzyna Mróz-Mazur, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019 [sygn. 112342/43]

 

85. Zwierz Maria, Tradycje wystawiennicze we Wrocławiu w latach 1818-1948 : architektura 

i rozplanowanie terenu wystaw, Wrocław : Muzeum Architektury, 2016 [sygn. 112306/8]

 

86. Ziółkowski Jerzy, Pieniądz zastępczy Krotoszyna i powiatu krotoszyńskiego 1914-1945, Krotoszyn : [Jerzy Ziółkowski], 2019 [sygn. 112248/NP]