Listopad, grudzień 2022

Listopad, grudzień

 

 

1. Acidalius Valens, Nowa rozprawa przeciw kobietom, która dowodzi, że nie są one ludźmi  / przełożyła                      i opraco­wała Urszula Bednarz, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2022 [sygn. 114296/23]

 

2. Afeltowicz Beata, Słownik nazw miast województwa zachodniopomorskiego, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2022 [sygn. 114447/21]

 

3. Aramejska Księga Gigantów oraz pokrewne teksty z Qumran / wstęp, przekład i komentarz Antoni Tronina, Kraków ; Mogilany : Enigma Press, 2021 [sygn. 113784/HS]

 

4. Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921), Warszawa : Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego ; Wydawnictwo Neriton, 2021-,  T. 1 / redakcja naukowa Marian Marek Drozdowski [sygn. 114145/15]

 

5. Arciszewska Barbara, Architektura i planowanie przestrzenne uniwersytetów od średniowiecza do połowy XIX wieku, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 114260/23]

 

6. Armstrong Karen, Krótka historia mitu /  przełożył Ireneusz Kania, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2021 [sygn. 114363/23]

 

7.  Auf beiden Seiten der Barrikade : Fotografie und Kriegsberichterstattung im Warschauer Aufstand 1944 = Po obu stronach barykady : fotografia i reportaż wojenny w powstaniu warszawskim 1944 = On both sides of the barricade : photography and war reporting in the Warsaw uprising 1944 / hrsg./wyd./publ. : Peter Haslinger, Sabine Bamberg-Stemmann, Tatjana Tönsmeyer ; Aut. Miriam Y. Arani [et al.] ; Übersetzung Amanda C. Lee [et al.], Marburg : Verlag des Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung ; Hamburg : Verlag der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg, 2017 [sygn. 114314/9]

 

8. Babij Paweł, Wojskowość Słowian połabskich, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2017-2021. –  T. 1, 2.  [sygn. 114492/13]

 

9. Babiloński mit o stworzeniu (Enūma Elisz) / wprowadzenie, przekład i komentarz Antoni Tronina, Kraków - Mogilany : The Enigma Press, 2022 [sygn. 113782/HS]

 

10. Le bain collectif en Égypte : (balaneîa, thermae, hammâmât) / édité par Marie-Françoise Boussac, Thibaud Fournet et Bérangère Redon, Le Caire : Institut Français d'Archéologie Orientale, 2009 [sygn. 114079/HS]

 

11. Beckwith Christopher I., Imperia Jedwabnego Szlaku : historia centralnej Eurazji od epoki brązu do czasów obecnych / przekład Tomasz Fiedorek, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021 [sygn. 114424/23]

 

12. Bell Edward Price, Journalism of the highest realm : the memoir of Edward Price Bell pioneering foreign correspondent for the Chicago Daily News / edited by Jaci Cole and John Maxwell Hamilton ; foreword by James F. Hoge, Baton Rouge : Louisiana State University Press, 2007 [sygn. 114373/23]

 

13. Berliner David, Losing culture : nostalgia, heritage, and our accelerated times / translated by Dominic Horsfall, New Brunswick : Rutgers University Press, 2020 [sygn. 113093/23 PH]

 

14. Bernard Sheila Curran, Rabin Kenn, Archival storytelling : a filmmaker's guide to finding, using, and licensing third-party visuals and music. - Second edition, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2020 [sygn. 113068/23 PH]

 

15. Bertram Łukasz, Bunt, podziemie, władza : Polscy komuniści i ich socjalizacja polityczna do roku 1956, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022 [sygn. 114230/16]

 

16. Bieniaszewska Anna, Żydzi w Chełmnie : szkice do portretu zbiorowego, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021 [sygn. 114494/16]

 

17. Blisko z daleka :  listy 1970-2003 / Maria Karpowicz, Tymoteusz Karpowicz, Andrzej Falkiewicz, Krystyna Miłobędzka ; opracowanie Jarosław Borowiec przy współpracy Krystyny Miłobędzkiej ; posłowie Joanna Orska, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2021 [sygn. 114320/15]

 

18. Bryan Julien Hequembourg, Polska jesień, rosyjska zima : spotkanie Juliena Bryana z misją UNRRA           w Europie Środkowo-Wschodniej 1946-1947 - fotografie  zapiski = Polish autumn, Russian winter : Julien Bryan meets the UNRRA mission in Central and Eastern Europe 1946-1947 - photographs and notes /  redakcja Jacek Zygmunt Sawicki, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 114315/23]

 

19. Bulsa Michał, Patronackie osiedla robotnicze, Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2022-, T. 1: Górny Śląsk. – 2022 [sygn. 113755/8]

 

20. The Cambridge encyclopedia of archaeology / ed. Andrew Sherratt ; forew. by Grahame Clark, New York : Crown Publishers : Cambridge University Press, 1980 [sygn. 113413/HS]

 

21. Chalandon Sorj, Nivelle Pascale, Crimes contre l'humanité : Barbie, Touvier, Bousquet, Papon / préface de Robert Badinter, Paris : Plon : Libération, 1998 [sygn. 113067/23 PH]

 

22. Chankowski Véronique, Parasites du dieu : comptables, financiers et commerçants dans la Délos hellénistique, Athènes : École française d'Athènes, 2020 [sygn. 114349/HS]

 

23. Chwalba Andrzej, Harpula Wojciech, Polska – Rosja : historia obsesji, obsesja historii. – Wyd. 2, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022 [sygn. 114308/23]

 

24. Ciechanowski Jan Stanisław, Czarna legenda Mirandy : Polacy w hiszpańskim obozie internowania

w Miranda de Ebro 1940-1945. – Wyd. uzup. i popr., Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm : Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 113753/16]

 

25. Ciszewska Małgorzata, Szlacheckie mowy pogrzebowe - dwa ujęcia : tradycja gatunku i realizacje Jakuba Sobieskiego, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2022 [sygn. 113790/9]

 

26. A companion to the Achaemenid Persian empire  / edited by Bruno Jacobs, Robert Rollinger, Hoboken : Wiley Blackwell, 2021. - Vol. 1, 2. [sygn. 114179/HS]

 

27. Contested commemoration in U.S. history : diverging public interpretations / edited by Melissa M. Bender and Klara Stephanie Szlezák, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2020 [sygn. 113061/23 PH]

 

28. Corpus des inscriptions d’Atrax en Pélasgiotide (Thessalie) / sous la direction d’Athanasios Tziafalias [et al.], Athènes : École française d'Athènes, 2016 [sygn. 114250/HS]

 

29. Corpus des inscriptions de Delphes, Paris : Diffusion de Boccard, T. 5 : Les actes d’affranchissement / Dominique Mulliez, Vol. 1 : Pretrises I a IX (nos 1-722), 2018 [sygn. 105976/HS]

 

30. Corpus des inscriptions grecques d'Illyrie méridionale et d'Épire / sous la direction de Pierre Cabanes, Athènes : Fondation D. et É. Botzaris : École française d'Athènes, 2 : Inscriptions de Bouthrôtos / par Pierre Cabanes et Faïk Drini ; avec la collaboration de Miltiade Hatzopoulos. - 2007 [sygn. 114247/HS]

 

31. Corpus des inscriptions grecques d'Illyrie méridionale et d'Épire / sous la direction de Pierre Cabanes, Athènes : Fondation D. et É. Botzaris : École française d'Athènes, 3 : Inscriptions d’Albanie / par Pierre Cabanes et Faïk Drini ; avec la collaboration de Miltiade Hatzopoulos. - 2016 [sygn. 114251/HS]

 

32. Czerenkiewicz Michał, Polonia illustrata : łacińska twórczość panegiryczna Szymona Starowolskie­go,Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019 [sygn. 114365/9]

 

33. Czterej pancerni i pies : wokół fenomenu kulturowego / redakcja Marcin Hlebionek i Rafał Moczkodan, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 113796/9]

 

34. Decourt Jean-Claude, Inscriptions de Thessalie. 1: Les cités de la vallée de l'Énipeus, Athènes : École française d'Athènes ; Paris : De Boccard, Edition-Diffusion, 1995 [sygn. 114248/HS]

 

35. Deportacje Polaków i obywateli polskich do Kazachstanu w latach 1936-1941 : dokumenty ze zbiorów Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu / wstęp i opracowanie Dmitriy Panto ; tłumaczenie materiałów źródłowych Bogusław Żyłko, Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2019 [sygn. 113795/15]

 

36. Długajczyk Beata, Machnik Leszek, Muzeum Lubomirskich 1823 - 1940 : zbiór malarstwa, Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2019 [sygn. 114341/9]

 

37. Dokumenty pokoju brzeskiego między Polską i Litwą a Zakonem Krzyżackim z 31 grudnia 1435 roku / wydali Adam Szweda, Marcin Hlebionek, Sobiesław Szybkowski, Janusz Trupinda przy współudziale Rimvydasa Petrauskasa i Sergieja Polechova, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021 [sygn. 114220/15]

 

38. Dynamic epigraphy : new approaches to inscriptions / edited by Eleri H. Cousins, Oxford ; Philadelphia : Oxbow Books, 2022 [sygn. 114348/HS]

 

39. The edges of the medieval world / edited by Gerhard Jaritz and Juhan Kreem, Budapest : Central European University in Budapest. Department of Medieval Studies ; Budapest ; New York : Central European University Press ; Tallinn : Centre for Medieval Studies, Tallinn University, 2009 [sygn. 110270/V]

 

40. Die Eisenbahn in Deutschland : von den Anfängen bis zur Gegenwart / hrsg. von Lothar Gall und Manfred Pohl, München : Verlag C.H. Beck, 1999 [sygn. 114345/23]

 

41. Evidence combined : Western and Eastern sources in dialogue / Raija Mattila, Sebastian Fink, Sanae Ito (eds.), Wien : Austrian Academy of Sciences Press, 2022 [sygn. 114180/HS]

 

42. Fauvelle-Aymar Francois-Xavier, Złoty nosorożec : dzieje średniowiecznej Afryki / przekład Mariusz Borkowski, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2018 [sygn. 114218/V]

 

43. Favier Jean, Wojna stuletnia 1337-1453 / przekład Artur Foryt. - Wyd. 2, Kraków : Wydawnictwo Astra, 2022 [sygn. 114127/V]

 

44. Fic Maciej, Plebiscyt górnośląski 20 marca 1921 roku : najbardziej demokratyczna forma wyboru?, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 114265/8]

 

45. Finnis John Mitchell, Tomasz z Akwinu : filozofia moralności, polityki i prawa /  tłumaczenie Michał Filipczuk, Michał Szczurowski, Warszawa : Teologia Polityczna, 2022 [sygn. 114440/37]

 

46. Firma Bracia Jabłkowscy 1883-2021 / wybór, opracowanie, koordynacja Adam Safaryjski, Warszawa : Ośrodek Karta, 2021 [sygn, 114432/9]

 

47. Fisanick Christina, Stakeley Robert O., Digital storytelling as public history : a guidebook for educators, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2021 [sygn. 113080/23 PH]

 

48. Folga -Januszewska Dorota, Muzeum :  fenomeny i problemy,  Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydaw­ców Prac Naukowych "Universitas" ; Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2015 [sygn. 114367/23]

 

49. Fontes historiae examinare : studia ofiarowane Profesorowi Rościsławowi Żerelikowi w sześćdziesięcio­pięciolecie urodzin / pod redakcją Lucyny Harc i Filipa Wolańskiego, Kraków : Księgarnia Akademicka ; Wrocław : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021 [sygn. 114428, 114429/9]

 

50. Gajewski Krzysztof, Tryumf amatora : o społecznościowych praktykach tekstualnych w świecie mediów elektronicznych, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 113793/23]

 

51. Godowska Magdalena, Transfer wiedzy naukowej do polityk szczegółowych : perspektywa deliberatywna, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 114342/23]

 

52. Gottwaldt Alfred, Dorpmüllers Reichsbahn : die Ära des Reichsverkehrsministers Julius Dorpmüller 1920-1945, Freiburg : EK-Verlag, 2009 [sygn. 114346/23]

 

53. Górska Monika, Visual storytelling : jak opowiadać językiem video, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022 [sygn. 114375/9]

 

54. Graban Marcin, Recepcja encykliki Rerum novarum papieża Leona XIII w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1891-1919, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM : Wydział Historii UAM, 2022 [sygn. 114163/37]

 

55. Grabowski Jan, Na posterunku : udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020 [sygn. 114386/16]

 

56. Grala Marcin, Biskupi i władcy świeccy Rusi w orbicie politycznych wpływów Moskwy doby Metropolity Cypriana, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020 [sygn. 114140/V]

 

57. Gredka-Ligarska Iwona, Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas; Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, 2013 [sygn. 114370/23]

 

58. Grigore Mihai-D., Ehre und Gesellschaft : Ehrkonstrukte und soziale Ordnungsvorstellungen am Beispiel des Gottesfriedens (10. - 11. Jh.), Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2009 [sygn. 113759/V]

 

59. Grybouskij Jurij, Emigracja zarobkowa z Polski na Łotwę i do Estonii w latach 1928-1939, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 114143/16]

 

60. Hartog François, Régimes d'historicité : présentisme et expériences du temps, Paris : Éditions du Seuil, 2003 [sygn. 113078/23 PH]

 

61. Hexen und Hexenprozesse in Deutschland / hrsg. von Wolfgang Behringer. - 4., überarb. und aktual. Aufl., München : Deutscher Taschenbuch Verl., 2000 [sygn. 114374/23]

 

62. Hilman Krzysztof, Pikus w kronice aleksandryjskiej i u Malalasa : narodziny mitu u schyłku antyku, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019 [sygn. 114425/HS]

 

63. Historia masakry nankińskiej / redakcja Zhang Xianwen i inni ; przekład z języka chińskiego Rafał Darasz, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2021 [sygn. 114382/43]

 

64. Historia Scepusii, Bratislava : Katedra slovenských dejín UK FiF ; Kraków : Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010-, Vol. 2 : Dejiny Spiša II / editori Martin Homza a Stanisław A. Sroka. - 2021 [sygn. 89633/9]

 

65. Historia, pamięć, świadomość / redakcja naukowa Agnieszka Klarman, Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 114165/9]

 

66. Historia to (nie) fraszka : studia ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Mikulskiemu z okazji 60 rocznicy urodzin / pod redakcją Michała Targowskiego i Agnieszki Zielińskiej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 [sygn. 114263/9]

 

67. History, memory and migration : perceptions of the past and the politics of incorporation / edited by Irial Glynn and J. Olaf Kleist, London : Palgrave Macmillan, 2014 [sygn. 113092/23 PH]

 

68. History, memory, performance / edited by David Dean, Yana Meerzon, Kathryn Prince, Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2015 [sygn. 113086/23 PH]

 

69. A history of participation in museums and archives : traversing citizen science and citizen humanities / edited by Per Hetland, Palmyre Pierroux, and Line Esborg, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2020 [sygn. 113059/23 PH]

 

70. Hlongwane Ali Khangela, Ndlovu Sifiso Mxolisi, Public history and culture in South Africa : memorialisation and liberation heritage sites in Johannesburg and the township space, Cham : Palgrave Macmillan imprint of Springer Nature, 2019 [sygn. 113072/23 PH]

 

71. Imber Colin, Imperium Osmańskie, 1300-1650 /  przełożyła Patrycja Zarawska. – Wyd. 2, Kraków : Wydawnictwo Astra, 2022 [sygn. 114450/41]

 

72. Jachymek Karol, Film, ciało, historia : kino polskie lat sześćdziesiątych, Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016 [sygn. 114459/9]

 

73. Jan III Sobieski : historia, dziedzictwo, pamięć / pod redakcją Bogusława Dybasia i Anny Ziemlewskiej, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, 2021 [sygn. 114355/11]

 

74. Jan ze Stobnicy, Wprowadzenie do Kosmografii Ptolemeusza / studium, tekst łaciński, komentarz i przekład opracował Robert K. Zawadzki, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2021 [sygn. 113788/15]

 

75. Janicka Iwona, Sina śmierć z Azji : epidemie cholery w północno-zachodnich guberniach cesarstwa rosyjskiego w XIX wieku , Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021 [sygn. 114497/23]

 

76. Jastrzębski Bartosz, Jastrzębski Jerzy, Samotność i wspólnota czyli Sztuka życia w późnej starożytności (teoria i praktyka I-V wieku), Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022 [sygn. 114465/HS]

 

77. Jędrzejski Łukasz, Państwo i społeczeństwo w Polskiej Kronice Filmowej 1944-1956 : obrazy komunikowania politycznego, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020 [sygn. 114146/16]

 

78. Jóźwiak Sławomir, Szweda Adam, Dwór wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w Malborku : siedziba

i świeckie otoczenie średniowiecznego władcy zakonnego, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 114224/V]

 

79. Junevićius Dainius, Abdon Korzon - pierwszy fotograf widoków Wilna / z języka litewskiego przełożył Jan Sienkiewicz, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2021 [sygn. 114157/9]

 

80. Kamiński Łukasz, Raj doczesny komunistów, Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", 2018 [sygn. 114269/20]

 

81. Karpiński Andrzej, Nowosielska Elżbieta, Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe,Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 114359/47]

 

82. Katalog druków śląskich XV-XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich / opracowała Małgorzata Minkowska, Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2020 [sygn. 114360/20]

 

83. Kichelewski Audrey, Ocalali : Żydzi polscy po Zagładzie /  przekład z języka francuskiego Katarzyna Marczewska, Natalia Krasicka, Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2021 [sygn. 114445/16]

 

84. Klich Maciej, Stracone złudzenia : wspomnienie strajku studenckiego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach w listopadzie i grudniu 1981 roku, Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2021 [sygn. 114323/8]

 

85. Kmak-Pamirska Aleksandra, Centrum - peryferia - naród : uwarunkowania w Polsce i w Niemczech w XIX              i na początku XX wieku, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 114312/23]

 

86. Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456 / Tomáš Klír a kol., Praha : Univerzita Karlova. Filozofická fakulta ; Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2016 [sygn. 113439/5]

 

87. Konik Jacek, Kraina soli, balsamu i zwojów : osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e., Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2020 [sygn. 114490/HS]

 

88. Konteksty źródłowe w badaniach filmoznawczych / redakcja naukowa: Barbara Giza, Barbara Gierszewska, Monika Bator, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., 2022 [sygn. 113789/9]

 

89. Korfanty Wojciech, "Górny Śląsk to wielka rzecz" : wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego I kadencji (1922-1929) / wybór i opracowanie Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 114305/8]

 

90. Korol-Chudy Aleksandra, Kiedy Katowice były Stalinogrodem : 1953-1956, Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, 2020 [sygn. 114324/8]

 

91. [Kosmas] Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum = Cosmas of Prague, the Chronicle of the Czechs / edited by János M. Bak and Pavlína Rychterová ; translated by Petra Mutlová and Martyn Rady with the cooperation of Libor Švanda ; introduced and annotated by Jan Hasil with the cooperation of Irene van Rensvoude, Budapest ; New York : Central European University Press, 2020 [sygn. 114413/5]

 

92. Kowalczyk Elżbieta, Komuniści w Warszawie :  działalność Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP (1918-1938), Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 114335/46]

 

93. Královská Horní Lužice : panovnická reprezentace, mechanismy vlády, komunikace / Lenka Bobková, Mlada Holá, Tomáš Velička, Marius Winzeler, Jan Zdichynec, Praha : Casablanca, 2021 [sygn. 113433/15]

 

94. Kronika z Roskilde : najstarsza historia Danii / przekład, wstęp i opracowanie Artur Foryt, Kraków : Avalon, 2022 [sygn. 114210/41]

 

95. Krzysztan Bartłomiej, Pamięć, polityczność, władza : reprezentacje pamięci zbiorowej w Gruzji, Armenii, Górskim Karabachu i Abchazji, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021 [sygn. 114228/43]

 

96. Księga magistratu miasta Połocka z 1676 roku / opracowali Maksim Makarau, Dzianis Liseichykau, Andrei Latushkin ; redakcja Tomasz Kempa, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 [sygn. 114199/15]

 

97. Księga rentowa przedmieść Starego Miasta Elbląga z lat 1374-1430. Księga czynszowa Starego Miasta Elbląga z 1403 roku / wydał Cezary Kardasz przy współpracy Romana Czai, Toruń : Towarzystwo Naukowe

w Toruniu, 2022 [sygn. 113772/47]

 

98. Księgi ławnicze Starej Warszawy z lat 1453-1535 / redakcja naukowa Agnieszka Bartoszewicz, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 114361/15]

 

99. Kucharczyk Grzegorz, Prusy : pięć wieków. – Wyd. 2. popr., Bellona : Warszawa, 2022 [sygn. 114451/41]

 

100. Kudela-Świątek Wiktoria, Eternal memory : monuments and memorials of the Holodomor / translated from the Polish by Guy Russell Torr ; preface by Frank E. Sysyn, Edmonton ; Toronto : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press ; Cracow : in cooperation with Księgarnia Akademicka, 2021 [sygn. 113454/43]

 

101. Kufel Sławomir, Polski projekt : Oświecenie w I Rzeczypospolitej, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2021 [sygn. 114506/11]

 

102. Kulturněhistorická encyclopedie Slezska a severovýchodní Moravy / [přípr. aut. kol. pod ved. Lumíra Dokoupila, Milana Myšky, Jiřího Svobody], Ostrava : Ústav pro regionalní studia Ostravské univerzity, 2005,

D. 1 : A-M, D. 2 : N-Ž [sygn. 114037/21]

 

103. Kurpierz Tomasz, Henryk Sławik 1894-1944 : Górnośląski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, 2021 [sygn. 114322/8]

 

104. Lewandowska-Malec Izabela, Communis consensus - unanimus consensus : sejm walny Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1586-1668, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021 [sygn. 114354/11]

 

105. Lobbyści :  zachodni rzecznicy polskiej niepodległości / pod redakcją Andrzeja Turkowskiego, Warszawa : Fundacja Ośrodka Karta, 2021, T. 1 : W Wersalu, T. 2 : Raporty z Polski [sygn. 114439/16]

106. Loew Peter Oliver, Gdańsk i jego przeszłość : kultura historyczna miasta od końca XVIII wieku do 2011 roku /  przełożył Janusz Mosakowski. – Wyd. 2, Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2021 [sygn. 114443/9]

 

107. Ludvigsen Karl, Ferdinand Porsche : ulubiony inżynier Hitlera /  tłumaczenie Grzegorz Siwek. - Wyd. 3, Warszawa : Wydawnictwo RM, 2022 [sygn. 114493/43]

 

108. Łoś Andrzej, Narodziny elit rzymskich : (VIII-VI w. p.n.e.), Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2022 [sygn. 114426, 114427/HS]

 

109. Łukaszewicz Adam, Caracalla in Egypt A.D. 215-216, Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskie­go, 2021 [sygn. 114139/HS]

 

110. Łupienko Aleksander, W stronę systemu : infrastruktura techniczna dziewiętnastowiecznego miasta na przykładzie Galicji, Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2021 [sygn. 114316/16]

 

111. Mainardis Fulvia, Iulium Carnicum : storia ed epigrafia, Trieste : Editreg, 2008 [sygn. 113771/HS]

 

112. Majewski Piotr Maciej, Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami : Protektorat Czech i Moraw, 1939-1945, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2021 [sygn. 114448/5]

 

113. Mania Andrzej, Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej USA lat gorącej i zimnej wojny 1939-1989, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019 [sygn. 114357/43]

 

114. Marecki Józef, Misterium iniquitatis :  osoby duchowne i zakonne obrządku łacińskiego zamordowane przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1945, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Krakowie: Wydawnictwo UNUM, 2020 [sygn. 114417/9]

 

115. Matelski Dariusz, Anatomia grabieży : polityka Rosji wobec polskiego dziedzictwa kultury od XVII do XXI wieku, Kraków : Avalon, 2021 [sygn. 114258/9]

 

116. Memories on the move : experiencing mobility, rethinking the past / Monika Palmberger, Jelena Tošić editors, London : Palgrave Macmillan, 2016 [sygn. 113090/23 PH]

 

117. Michalewski Błażej, Polscy zesłańcy w obronie wiary : Kościół katolicki w sowieckim Kazachstanie

w latach 1936-1990, Krzeszowice : Wydawnictwo "Kubajak", 2016 [sygn. 114300/9]

 

118. Minois Georges, Ksiądz i lekarz : od świętych uzdrowicieli do bioetyki / przełożyła Karolina Kot-Simon, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia ; [Paryż] : we współpracy z Ministerstwem Kultury Francji - Centre national du livre, 2020 [sygn. 114416/23]

 

119. Minon Sophie, Les inscriptions éléennes dialectales : (VIe-IIe siècle avant J.-C.), Genève : Librairie Droz, 2007, Vol. 1 : Textes, Vol. 2 : Grammaire et vocabulaire institutionnel [sygn. 114252/HS]                                                   

120. Miodunka Piotr, Społeczność małych miast południowej Małopolski od końca XVI do końca XVIII wieku, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021 [sygn. 114216/11]

 

121. Moszczeńska Izabela, Wspomnienia i listy / wstęp i opracowanie Adam Fijałkowski, Magdalena Rzepka, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022 [sygn. 114415/15]

 

122. Mrozowicz Wojciech, Śląskie języków pomieszanie, Lutynia : Wydawnictwo Chronicon ; Wrocław : OKiS, 2021 [sygn. 114221/8]

 

123. Museums and identities : planning an extended museum / edited by Dorota Folga-Januszewska, Martina Lehmannová, Jasna Gaburová, Elke Kellner, Paweł Jaskanis ; translation Joanna Figiel, Warsaw : Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów, 2019 [sygn. 114368/23]

 

124. Musgrove David, Lewis Michael, Tkanina z Bayeux : opowieść wysnuta / tekst polski Anna Dorota Kamińska ; na podstawie przekładu Katarzyny Pachniak, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2022 [sygn. 114217/23]

 

125. Muzeum etyczne : księga dedykowana profesorowi Stanisławowi Waltosiowi w 85. rocznicę urodzin / redakcja Dorota Folga-Januszewska, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2017 [sygn. 114369/23]

 

126. Muzeum w literaturze polskiego modernizmu : antologia / wybór, wstęp i opracowanie Dorota Kielak ; przypisy Dorota Kielak, Małgorzata Wrześniak, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ; Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016 [sygn. 114371/15]

 

127. Nie zapomnijcie tamtych dni : 40. rocznica powstania NSZZ "Solidarność" : praca zbiorowa / pod redakcją Krzysztofa Kowalczyka i Joanny Chojeckiej, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Szczecin : Archiwum Państwowe w Szczecinie, 2021 [sygn. 113911/15]

 

128. Nigrin Tomáš, The rise and decline of communist Czechoslovakia's railway sector, Budapest ; Vienna ; New York : Central European University Press, [druk 2022 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 114456/VI]

 

129. Nowak Rafał Kazimierz, Związek Patriotów Polskich w zachodnich obwodach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (1944-1946), Łódź ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi, 2021 [sygn. 114161/16]

 

130. Od Gomułki do Gomułki  / pod redakcją Michała Wenklara, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej ; Ośrodek Myśli Politycznej, 2019 [sygn. 114378/46]

 

131. Od zgonu Ojca Narodów do śmierci Orła Karpat : księga na sześćdziesiąte urodziny Jerzego Kochanowskiego = Vom Tod des Vaters der Völker bis zum Ende des Adlers der Karpathen : Festschrift zum 60. Geburtstag von Jerzy Kochanowski / red./hrsg. Włodzimierz Borodziej, Maria Buko, Raphael Utz, Zofia Zakrzewska, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020 [sygn. 114380/9]

 

132. Okno na przeszłość : szkice z historii wizualnej / pod red. Doroty Skotarczyk i Jacka Szymali, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, T. 2. - 2020, T. 3. - 2020 [sygn. 114120/23]

 

133. Opacki Zbigniew, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939 : struktura, kadra, osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021 [sygn. 114236/9]

 

134. [Orlyk Pylyp], Filip Orlik (1672-1742) i jego Diariusz / opracowanie, odczytanie z rękopisu, wstęp, komentarze Walentyna Sobol ; tłum. z jęz. fr. Wanda Fijałkowska, tłum. z jęz. łac. Witold Tokarski, tłum. wstępu z jęz. ukr. Denis Kaidalov, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 114212/15]

 

135. Ostrowska Helena, Wspomnienia / opracowali i do druku podali Sławomir Górzyński i Jerzy Szczepański, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2022 [sygn. 114381/15]

 

136. Pałka Jarosław, Polskie wojska operacyjne w Układzie Warszawskim, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 114336/9]

 

137. Paton William Roger, Hicks Edward Lee, The inscriptions of Cos, Miami : HardPress Publishing, [2013] [sygn. 114253/HS]

 

138. Pawłowski Kamil, W służbie miasta, Państwa i Kościoła : Ewangelicki Zakład Diakonijny w Ząbkowicach Śląskich w latach 1860-1946, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021 [sygn. 114489/37]

 

139. Pełczyński Grzegorz, Mniejsze mniejszości i inne szkice, Wrocław : Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 [sygn. 114310/9]

 

140. Penskoj Vitalij Viktorovič, Szkice z historii wojny inflanckiej z lat 1558-1561 : pogląd strony rosyjskiej, Zabrze ; Tarnowskie Góry ; Połomia : Wydawnictwo Inforteditions, 2019 [sygn. 114385/33]

 

141. Perzanowska Agnieszka, Najjaśniejszym : panegiryki i utwory pochwalne poświęcone królom i królowym polskim w Zbiorze Starych Druków Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków : Muzeum Narodowe, 2018 [sygn. 114495/9]

 

142. Peszko Henryk, A droga była niełatwa... : wspomnienia kieleckiego duchownego z lat 1910-1955 / wstęp

i opracowanie Ryszard Gryz i Karolina Święcich, Kielce : Muzeum Narodowe w Kielcach : Uniwersytet Jana Kochanowskiego : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej.  Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 114332/15]

 

143. Placówka "Nabuchodonozor" w Teheranie 1932-1937 : z działalności polskiego wywiadu wojskowego na Bliskim Wschodzie : wybór źródeł / wybór, wstęp i oprac. Adam Szymanowicz, Warszawa ; Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 114337/15]

 

144. Pludra-Żuk Paulina, "Aurora" Piotra Rigi : średniowieczna transmisja i funkcje tekstu na przykładzie rękopisów polskich, pruskich i śląskich, Warszawa : Instytut Historii Nauki PAN : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2021 [sygn. 114344/9]

 

145. Początki sowietologii : Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie 1930-1939 : idee - ludzie - dziedzictwo : z okazji 90-lecia powołania / redaktorzy tomu Jan Malicki, Andrzej Pukszto. - Second ed., Warszawa : Studium Europy Wschodniej UW, 2021 [sygn. 114262/9]

 

146. Popolazione, risorse e urbanizzazione nella Campania antica : dall'età preromana alla tarda antichità / a cura di Marco Maiuro e Mattia Balbo, Bari : Edipuglia, 2019 [sygn. 114487/HS]

 

147. Porter Brian, Całkiem zwyczajny kraj : historia Polski bez martyrologii / przełożyli : Anna Dzierzgowska

i Jan Dzierzgowski, Warszawa : Wydawnictwo Filtry, 2021 [sygn. 114441/16]

 

148. Potkowski Edward, Opuscula inedita : prace niepublikowane / wstęp i opracowanie Piotr Tafiłowski, Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2020 [sygn. 114331/13]

 

149. Poznań - Strasburg :  powinowactwa w czasie i przestrzeni = Poznan - Strasbourg : cross-relations in space and time / redakcja Hanna Grzeszczuk-Brendel, Małgorzata Praczyk, Poznań : Wydział Historii UAM, 2022 [sygn. 114275/9]

 

150. Prekerowa Teresa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945. – Wyd. 2, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,  2019 [sygn.114454/16]

 

151. Prostko-Prostyński Jan, A history of the Herules, Poznań : UAM Wydawnictwo Naukowe, 2021 [sygn. 114034/V]

 

152. Przeniosło Małgorzata, Przeniosło Marek Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów Drugiej Rzeczypospolitej : Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2022 [sygn. 114173/21]

 

153. Przeniosło Małgorzata, Przeniosło Marek, Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów Drugiej Rzeczypospolitej : Uniwersytet Jagielloński, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021 [sygn. 114174/21]

 

154. Przeniosło Małgorzata, Przeniosło Marek Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów Drugiej Rzeczypospolitej : Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2022 [sygn. 114175/21]

 

155. Przyrowski Zbigniew, Ciekawe czasy : wspomnienia z lat 1939-1946 / opracowanie Katarzyna i Jarosław Wasilewscy, Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, 2022 [sygn. 114319/15]

 

156. Quantifying the greco-roman economy and beyond / François De Callataÿ (ed.), Bari : Edipuglia, 2014 [sygn. 114488/HS]

 

157. Quensel Stephan, Hexen, Satan, Inquisition : die Erfindung des Hexen-Problems, Wiesbaden : Springer VS, 2017 [sygn. 113758/23]

 

158. Raport o stanie edukacji muzealnej : suplement / pod redakcją Marcina Szeląga, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2014. - Cz. 1, 2. [sygn. 114372/9]

 

159. Raviv Dan, Melman Yossi, Szpiedzy Mossadu i tajne wojny Izraela /  przełożył Janusz Ochab. – Wyd. 2, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017 [sygn. 114460/43]

 

160. Rees Laurence, Starcie tyranów : Hitler i Stalin : sojusznicy i wrogowie / z angielskiego przełożył Jan Dzierzgowski, Warszawa : Wielka Litera, 2021 [sygn. 114496/43]

 

161. Renkin Heribert, Namenlos : ein - auch sachlicher - Blick auf den "Friedhof der Namenlosen" in Wien, Bad Vöslau : Vienna Academic Press, 2018 [sygn. 114458/23]

 

162. Rethinking the Roman city : the spatial turn and the archaeology of Roman Italy / edited by Dunia Filippi, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2022 [sygn. 114347/HS]

 

163. Rok 1920 na Górnym Śląsku : alianci - kampania plebiscytowa – powstanie /  pod redakcją Zbigniewa Gołasza i Sebastiana Rosenbauma, Warszawa ; Katowice : Instytut Pamięci Narodowej ; Gliwice : Muzeum

w Gliwicach, 2022 [sygn. 114329/8]

 

164. Ronowska Bożena, Czarownice Himmlera : z niemieckiej kartoteki procesów o czary, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019 [sygn. 114421/23]

 

165. Ruff Margarethe, Zauberpraktiken als Lebenshilfe : Magie im Alltag vom Mittelalter bis heute, Frankfurt ; New York : Campus Verlag, 2003 [sygn. 114457/23]

 

166. Russell James Robert, Armenian and Iranian Studies II : poets, heros, and their dragons, Irvine : Jordan Center for Persian Studies, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source]. - Vol. 1, 2. [sygn. 113347/HS]

 

167. Sadłowski Michał Patryk, Między Mikołajem II a Leninem : państwowość rosyjska i jej koncepcje w czasie rewolucji lutowej 1917 roku, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021 [sygn. 114505/41]

 

168. Samól Piotr, Architektura kościołów dominikańskich w średniowiecznych Prusach, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria Sp. z oo., 2022 [sygn. 114464/9]

 

169. Santorio Santori and the emergence of quantified medicine, 1614-1790 : corpuscularianism, technology and experimentation / Jonathan Barry, Fabrizio Bigotti, editors, Cham : Springer Nature Switzerland AG., 2022 [sygn. 114414/23]

170. Schulz Raimund, Łowcy przygód w dalekich krainach : wielkie pionierskie podróże i wiedza antyku o świecie / przekład Bartosz Nowacki, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2020 [sygn. 114438/HS]

 

171. Schulzinger Robert D., Wojna w Wietnamie : 1941-1975 /  przekład Grzegorz Smółka, Kraków : Wydawnictwo Astra, 2020 [sygn. 114356/43]

 

172. Scientia magnam laetitiam parat : studia z historii kultury, społeczeństwa i polityki ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Maliszewskiemu / pod redakcją Adama Kucharskiego, Agnieszki Laddach, Wojciecha Piaska, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 [sygn. 114446/9]

 

173. Sebag-Montefiore Simon, Katarzyna Wielka i Potiomkin : cesarski romans / przekład Katarzyna Bażyńska-Chojnacka i Piotr Chojnacki, Władysław Jeżewski, Warszawa : Bellona, 2021 [sygn. 113754/43]

 

174. "Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika"? : Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań / redakcja naukowa Piotr Ugniewski, Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Muzeum Historii Polski, 2020 [sygn. 114364/11]

 

175. Skoczek-Kulpa Renata, Bramy do Polski 1922 : katalog wystawy, Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, 2022 [sygn. 114325/8]

 

176. Skoczek-Kulpa Renata, Rok 1921 na Górnym Śląsku : katalog wystawy, Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach, 2021 [sygn. 114326/8]

 

177. Skryptorium : prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Nowakowskiemu / redakcja Dariusz Dąbrowski, Dariusz Karczewski, Marek G. Zieliński, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021 [sygn. 112413/9]

 

178. Smutok Igor Ivanovič, Szlachta ruska ziemi przemyskiej (XIV-XVIII w.) : analiza historyczno-genealogiczna  / z języka ukraińskiego przełożył Konrad Rzemieniecki, Przemyśl : Archiwum Państwowe

w Przemyślu, 2021 [sygn. 114433/11]

 

179. Snorri Sturlson, Heimskringla / oprac. Anna Waśko i Jakub Morawiec. – Wyd. 2. popr., Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2019, Heimskringla Snorriego Sturlusona : wstęp / Jakub Morawiec

[et al.], T. 1, 2, 3. [sygn. 114452/23]

 

180. Sobieski Jakub, Mowy pogrzebowe / wydały: Maria Barłowska i Małgorzata Ciszewska, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2019 [sygn. 114376/15]

 

181. Soroko Anita, Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie = Risunki polʹsʹkich chudožnikìv z Muzeju Ljubomirsʹkivh u Lʹvovì, Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2020 [sygn. 114340/20]

 

182. Spasowski Romuald, Spowiedź ambasadora / opracowanie i redakcja Mariusz M. Brymora, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022 [sygn. 114379/15]

 

183. Sperka Jerzy, Książęta i księżne raciborscy : (1290/1291-1521), Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2022 [sygn. 114500/13]

 

184. Stań badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej / pod redakcją Wojciecha Walczaka, Karola Łopateckiego, Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym, 2010-, T. 11 . – 2020, T. 12 . – 2020 [sygn. 91544/11]

 

185. Staręgowski Bartosz, Formacje zbrojne samorządu szlacheckiego województw poznańskiego i kaliskiego w okresie panowania Jana Kazimierza (1648-1668), Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2022 [sygn. 113787/9]

 

186. Steil Benn, Plan Marshalla : postawić świat na nogi / przełożyli Katarzyna Bażyńska-Chojnacka i Piotr Chojnacki, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020 [sygn. 114362/43]

 

187. Stobiecki Rafał, Historiografia PRL : zamiast podręcznika, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020 [sygn. 114259/9]

 

188. Szalai Attula, Na polskiej ziemi : wspomnienia, dzienniki z lat 1976-1990 / tłumaczenie Krzysztof Wołosiuk, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, 2022-, T. 1: 1976-1981 [sygn. 114317/15]

 

189. Szczepanik Paweł, Rzeczywistość mityczna Słowian Północno-Zachodnich i jej materialne wyobrażenia : studium z zakresu etnoarcheologii religii, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 [sygn. 114453/V]

 

190. Sznapik Adrianna Dominika, „Otoczyć naród swój pięknem...” : dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku na tle prądów europejskich, Warszawa : Instytut Historii PAN, 2021 [sygn. 114501/9]

 

191. Szubert Barbara, Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich, Wrocław : Chronicon Wydawnictwo, 2020-, Cz. 1 : Epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna [sygn. 114491/HS]

 

192. Szudy Józef, Dzieje Studium Rolniczego i Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1923-1939), Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 113794/9]

 

193. Szurgacz Herbert, Polscy pracownicy w Niemczech 1880-2004 : studium historyczno-prawne, Wrocław : Wydawnictwo Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 [sygn. 113799/9]

 

194. Szwed-Walczak Anna, Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019 [sygn. 114463/16]

 

195. Ta wojna zmieni wszystko... : obraz I wojny światowej   w literaturze wspomnieniowej kobiet : wybór tekstów źródłowych / opracowały Aneta Niewęgłowska, Ilona Zaleska, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 113791/15]

 

196. Toland John, Wschodzące słońce :  schyłek i upadek Cesarstwa Japonii 1936-1945, Oświęcim : Napoleon V, 2019-2020. – T. 1, 2. [sygn. 114377/41]

 

197. Tracz Bogusław, "Zachodźże czerwone słoneczko" : wybory '89 w województwie katowickim. – Wyd. 2. zmienione i popr., Katowice ; Gliwice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach : Śląskie Centrum Wolności i Solidarności : Muzeum w Gliwicach, 2019 [sygn. 114327/8]

 

198. Tronina Antoni, Wielki Zwój Psalmów z Qumran (11Q5) oraz teksty pokrewne, Kraków-Mogilany : The Enigma Press, 2022 [sygn. 113792/HS]

 

199. Tyszkiewicz Jan, Pogańska Polska : wierzenia, kalendarz, zwyczaje : zbiór studiów, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2020 [sygn. 114366/9]

 

200. Ujma Magdalena, Relacje Jana Zamoyskiego z magistratem miasta Lwowa (1577-1594), Opole : Uniwersytet Opolski ; Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2020 [sygn. 114384/15]

 

201. Unveiling emotions. I, Sources and methods for the study of emotions in the Greek world / edited by Angelos Chaniotis, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2012 [sygn. 114418/HS]

 

202. Unveiling emotions. III, Rousal, display, and performance of emotions in the Greek world / edited by Angelos Chaniotis, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2021 [sygn. 114419/HS]

 

203. Urbańczyk Przemysław, Niezwykli goście Bolesława Chrobrego, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021-, T. 1: Św. Wojciech i jego bracia [sygn. 114219/13]

 

204. Verwaal Ruben Eliezer, Bodily fluids, chemistry and medicine in the eighteenth-century Boerhaave School, Cham : Springer Nature Switzerland AG., 2020 [sygn. 114455/23]

 

205. Veyne Paul, Comment on écrit l'histoire : texte intégral, Paris : Éditions du Seuil : Éditions Points, 2015 [sygn. 113057/23 PH]

 

206. W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali  / redakcja Andrzej Gwóźdź, Margarete Wach, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury ; Kraków : Universitas, 2017 [sygn. 114462/9]

 

207. W województwie i w "terenie" : działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na szczeblu lokalnym / pod redakcją Adama Dziuby i Bogusława Tracza, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 114271/46]

 

208. Walicki Jacek, Antysemicki rumuński rząd Octaviana Gogi i Alexandru Cuzy w opinii polskojęzycznej prasy II Rzeczypospolitej 1937-1938, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020 [sygn. 114499/43]

 

209. [Wasercug Mojżesz] Mojżesz Wasercug (ok. 1760-1832) i jego pamiętnik / wstęp i oprac. Anna Michałowska-Mycielska ; tłum. Aleksandra Czarnecka, Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2022 [sygn. 114333/15]

 

210. Werblan Andrzej, Walenciak Robert, Polska Ludowa : postscriptum, Warszawa : Iskry, 2019 [sygn. 114461/15]

 

211. Werszeler Rafał, Wyposażenie i aranżacja bibliotek na Śląsku (do końca XIX wieku),Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019 [sygn. 114318/8]

 

212. Wiślicz Tomasz, Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim  w połowie XVIII w., Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; [Warszawa] : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2020 [sygn. 113798/11]

 

213. Władztwo komunalne w hanzeatyckich miastach Prus i Inflant w średniowieczu : studia i materiały / pod redakcją Romana Czai i Janusza Tandeckiego, Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2022 [sygn. 114420/23]

 

214. Wojna o wolność 1920 / wybór i opracowanie Agnieszka Knyt, Warszawa : Ośrodek Karta, 2020, T. 1 : Wyprawa kijowska, T. 2 :  Bitwa warszawska [sygn. 114422/16]

 

215. Woźny Maciej, Rycerstwo opolskie do połowy XV wieku, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020 [sygn. 114504/8]

 

216. Wrzosek Wojciech, Historia - kultura - metafora : o myśleniu historycznym, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 [sygn. 114343/23]

 

217. Z dziejów kapituły kolegiackiej w Głogowie : w 900-lecie powołania / pod redakcją Waldemara Hassa, Jarosława Helwiga, Małgorzaty Konopnickiej i Rafaela Rokaszewicza, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Polskie Towarzystwo Historyczne ; Głogów : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2021 [sygn. 113786/8]

 

218. Zbiory pocztówek w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu : pocztówki krajoznawcze / wybór materiałów i słowo wstępne Elżbieta Laska, Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2021 [sygn. 114431/9]

 

219. Zdanowski Jerzy, Historia najnowsza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2020 [sygn. 114358/43]

 

220. Zwolska Halina, Uczniowie Szkoły Głównej Koronnej 1780-1795, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021 [sygn. 114339/9]

 

221. Zygmunt II August i kultura jego czasów : w pięćsetlecie urodzin ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim tronie / redakcja naukowa Radosław Rusnak, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022 [sygn. 113785/9]

 

222. Żydzi i Piłsudski : wybór źródeł do historii stosunków polsko-żydowskich w okresie międzywojennym / [wyd.] Jolanta Żyndul ; przekład tekstów Mirosława M. Bułat, Joanna Diduszko, Regina Gromacka, Anna M. Rosner ; skolacjonowanie tekstów źródłowych Joanna Donefner, Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2021 [sygn. 114246/15]