Luty, marzec 2023

1. Actum atque tractatum / edited by Elena Klenina ; tłumaczenie: Przemysław Znaniecki, Michał Zambrzycki, Stojan Aleksandrov, Poznań : Wydział Historii UAM, 2022 [sygn. 113495/HS]

 

2. Akta sejmikowe województwa bełskiego : lata 1656-1695 / wydali Michał Zwierzykowski, Robert Kołodziej i Andrzej Kamieński, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022 [sygn. 114781, 114782/15]

 

3. Aristotle's political philosophy in its historical context : a new translation and commentary on Politics Books 5 and 6 / Andrew Lintott, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2018 [sygn. 114745/HS]

 

4. L'artisanat en Grèce ancienne : filières de production : bilans, méthodes et perspectives / Francine Blondé (dir.), Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion ; Athènes : École

française d'Athènes, 2016 [sygn. 114744/HS]

 

5. Atlas historyczny miast polskich, Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, T. 6 : Wielkopolska, Z. 1 : Kalisz / red. historyczna Urszula Sowina ; red. kartograficzna Tomasz Panecki ; aut. Urszula Sowina [et al.]. - 2021 [sygn. 740/Kart.]

 

6. Banaszkiewicz Jacek, Na Akwizgran ! Na Paryż ! - i z powrotem w roku 978 : król Franków Lotar
i cesarz Otto II w konflikcie kulturowo-militarnym, Kraków : Avalon, 2022 [sygn. 114643/V]

 

7. Bar-Kochva Bezalei, The image of the Jews in Greek literature : the Hellenistic Period, Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 2010 [sygn. 114923/HS]

 

8. Bar-Zohar Michael, Mishal Nissim, Mosad : najważniejsze misje izraelskich tajnych służb / przełożyli Katarzyna Bażyńska-Chojnacka i Piotr Chojnacki. – Wyd. 2, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022 [sygn. 114669/43]

 

9. Belliculum diplomaticum, VIII Thorunense : dokumentacja i materiały archiwalne instytucji wymiaru sprawiedliwości - problemy, wyzwania, perspektywy / pod redakcją Krzysztofa Kopińskiego, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sugn. 114717/20]

 

10. Bentkowska-Sztonyk Zofia, Wach Edyta, Historia 4 : podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Wrocław : Wydawnictwa Edukacyjne Wiking, 2017 [sygn. 114434/49]

 

11. Bentkowska-Sztonyk Zofia, Wach Edyta, Historia 6 : podręcznik dla klasy szóstej : szkoła podstawowa, Wrocław : Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, 2019 [sygn. 114435/49]

 

12. Bingen Dieter, Pamiętaj o Polsce : niemiecka debata / przekład Marek Zybura ; wstęp Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław : Wydawnictwo Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021 [sygn. 114842/9]

 

13. Bolingbroke Henry Saint-John, Idea króla-patrioty : wybór pism /  wstępem opatrzył Maciej Zakrzewski ; przekładu dokonali Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś i Piotr Musiewicz, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2020 [sygn. 114645/33]

 

14. Breslau - Freizeit und Konsum / Heinke Kalinke, Tobias Weger, Łukasz Bieniasz (Hg.), Berlin ; Boston : De Gruyter, 2021 [sygn. 114779/8]

 

15. Brodzińska-Mirowska Barbara, Jacuński Michał, Partie polityczne w obliczu kryzysu zaufania społecznego : perspektywa komunikacyjna, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 114674/16]

 

16. Canevaro Mirko, The documents in the Attic orators : laws and decrees in the public speeches
of the Demosthenic corpus / with a chapter by E. M. Harris, Oxford : Oxford University Press, [druk 2022 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 114794/HS]

 

17. Cecota Błażej, Islam, Arabowie i wizerunek kalifów w przekazach "Chronografii" Teofanesa Wyznawcy, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022 [sygn. 114642/V]

 

18. Chaikin Andrew, Człowiek na księżycu : program Apollo / słowo wstępne Tom Hanks ; przekład Mateusz Józefowicz, Kraków : Wydawnictwo Astra, 2021 [sygn. 114661/23]

 

19. Choińska-Mika Jolanta, Szlanta Piotr, Zielińska Katarzyna, Historia 2 : podręcznik : liceum
i technikum : zakres rozszerzony, Warszawa : WSiP, 2020 [sygn. 114392/49]

 

20. Choińska-Mika Jolanta, Szlanta Piotr, Zawistowski Andrzej, Historia 4 : podręcznik : liceum
i technikum : zakres rozszerzony, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2022 [sygn. 114402/49]

 

21. Chrobak Łukasz, Książę Andrzej Lubomirski : ordynat i przemysłowiec w latach 1882-1939, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021 [sygn. 114673/9]

 

22. Ciechanowski Szymon, Historia 7 : podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Kielce : MAC Edukacja, 2020 [sygn. 114350/49]

 

23. Ciechanowski Szymon, Lasociński Dawid, Historia 8 : podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Kielce : MAC Edukacja, 2021 [sygn. 114352/49]

 

24. Ciechanowski Szymon, Historia 7 : zeszyt ćwiczeń dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Kielce : MAC Edukacja, 2020 [sygn. 114351/49]

 

25. Ciechanowski Szymon, Historia 8 : zeszyt ćwiczeń dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Kielce : MAC Edukacja, 2021 [sygn. 114353/49]

 

26. Ciołek Renata, The monetary system in the kingdom of Ballaeus / language editing and English translation: Iwona Zych, Warsaw : Centre for Research on the Antiquity of Southeastern Europe. University of Warsaw, 2021 [sygn. 114277/HS]

 

27. Ciompa Paweł, Drożyzna w Galicji i nędza urzędnicza / edycja Sławomir Sojak, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 114701/47]

 

28. A companion to seals in the Middle Ages / edited by Laura J. Whatley, Leiden ; Boston : Brill, 2019 [sygn. 114992/V]

 

29. Corpus des inscriptions grecques d'Illyrie méridionale et d'Épire / sous la direction de Pierre Cabanes, Athènes : Fondation D. et É. Botzaris : École française d'Athènes, 4 : Inscriptions de
la Molossie / par Pierre Cabanes ; avec le concours de Miltiade Hatzopoulos. - 2020 [sygn. 115001/HS]

 

30. Corpus Inscriptionum Latinarum, Vol. 1 : Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem. - Editio altera, Pars 2, fasc. 5 : Indices fasciculorum I-IV post Ernestum Lommatzsch ; curavit Ioannes Krummrey. - 2015, Vol. 2 : Inscriptiones Hispaniae Latinae. - Editio altera, Pars 13 : Conventus Carthaginiensis, Fasc. 1 : Pars septentrionalis conventus Carthaginiensis (Titulcia, Toletum, Consabura, Segobriga) (CIL II2/13, 1) / ediderunt Juan Manuel Abascal Palazón et Géza Alföldy. - 2019, Fasc. 2 : Pars media conventus Carthaginiensis (ager segobrigensis et oppida Valeria Ilugonem) (CIL I2/13, 2) / ediderunt Juan Manuel Abascal Palazón [et al.] - 2021, Vol. 4 : Inscriptiones parietariae Pompeianae, Pars 4 : Suplementi, Fasc 2 / ed. Heikki Solin, Antonio Varone, Peter Kruschwitz. - 2020, Vol. 9 : Inscriptiones Calabriae, Apuliae Samnii Sabinorum Piceni Latinae, Pars 1 : Regio Italiae quarta supplementum, Fasc. 1 : Samnites - Frentani (CIL IX 6420-6973) / ed. Marco Buonocore. - 2018, Fasc. 2 : Marrucini - Paeligni - Vestini (CIL IX 6974-7638) / ed. Marco Buonocore. - 2019, Fasc. 3 : Marsi - Aeqvi (CIL IX 7639-8187) / ed. Marco Buonocore. - 2020, Fasc. 4 : Sabini (CIL IX 8188-9004) / ed. Marco Buonocore. - 2022, Pars 14 : Conventus Tarraconensis, Fasc. 4 : Colonia Iulia urbs Triumphalis Tarraco (CIL II2/14, 4) / ediderunt Géza Alföldy et Heike Niquet. - 2016, Vol. 17 : Miliaria Imperii Romani, Pars 1 : Provinciarum Hispaniae et Britanniae, Fasc 1 : Miliaria provinciae Hispaniae citerioris / ed. Manfred G. Schmidt et Camilla Campedelli. - 2015 [sygn. 93001/HS]

 

31. Czubaty Jarosław, Historia 2 : podręcznik : liceum i technikum : zakres podstawowy, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2020 [sygn. 114393/49]

 

32. Dadej Iwona, Habilitacja - bariera czy kariera? : porządek płci w polskiej kulturze akademickiej pierwszej połowy XX wieku, Warszawa : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2022 [sygn. 114840/9]

 

33. Dobrowolski Stanisław, Fabryka wagonów w Sanoku, Rzeszów : Archiwum Państwowe w Rz­e­szo­wie, 2020 [sygn. 114831/20]

 

34. Doktór Jan, Bracia, obcy czy współobywatele? : debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku, Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2019 [sygn. 114423/9]

 

35. Doležalová Lucie, Dragoun Michal, Rivers Kimberley. Passionate copying in late medieval Bohemia : the case of Crux de Telcz (1434-1504), Prague : Karolinum Press, 2021 [sygn. 114737/V]

 

36. Domnitz Christian, Zwrot ku Europie : transformacje sfery publicznej w realnym socjalizmie 1975-1989 / przekład Adam Peszke, Jerzy Kałążny ; redakcja naukowa Dominik Pick ; wstęp Paulina Gulińska-Jurgiel, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022 [sygn. 114705/46]

 

37. Drozdowski Marian Marek, Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 z warszawskiej perspektywy, Warszawa : Editions Spotkania, 2020 [sygn. 114653/16]

 

38. Drukarnia akademicka we Wrocławiu 1726-1804 = University printing house in Wrocław 1726-1804 / redakcja = edited by Urszula Bończuk-Dawidziuk, Jarosław Suleja, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2022 [sygn. 114776/8]

 

39. Durbas Małgorzata, Pierre Joseph de Solignac - sekretarz króla Stanisława Leszczyńskiego
w Lotaryngii, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2021 [sygn. 114695/9]

 

40. Dylewski Adam, Atlas Kresów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2022 [sygn. 1665/Kart.]

 

41. Dziedzictwo Synodu Zamojskiego 1720-2020 : wyzwania i perspektywy / redakcja naukowa Przemysław Nowakowski, Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021 [sygn. 114714/9]

 

42. The epigraphy of Ptolemaic Egypt / edited by Alan Bowman and Charles Crowther, Oxford : Oxford University Press, 2020 [sygn. 114780/HS]

 

43. Epitaf rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci / Zdeňka Míchalová (ed.), Pardubice : Univerzita Pardubice, 2021 [sygn. 114789/5]

 

44. Epochen - Themen - Methoden : Geschichtsschreibung in Schlesien vom späten 18. Jahrhundert bis 1914 / hrsg. von Joachim Bahlcke und Roland Gehrke, Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2021 [sygn. 114746/8]

 

45. Europa : nasza historia : klasa 5 : od prahistorii do średniowiecza / aut.: Asmut Brückmann [et al.], Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2022 [sygn. 114407/49]

 

46. Europa : nasza historia : klasa 6 : czasy nowożytne (do 1815 roku) / aut.: Asmut Brückmann
[et al.], Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2022 [sygn. 114409/49]

 

47. Europa : nasza historia : klasa 7 / aut.: Asmut Brückmann [et al.], Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019-2020, Cz.1 : Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej. – 2019, Cz. 2 : Dwudziestolecie międzywojenne 1919-1939. – 2020 [sygn. 114410/49]

 

48. Europa : nasza historia : klasa 8 : od wybuchu II wojny światowej do czasów współczesnych / Asmut Brückmann [et al.], Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2020 [sygn. 114411/49]

 

49. Faber Martin, Sarmatismus : die politische Ideologie des polnischen Adels im 16. und 17. Jahrhundert, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2018 [sygn. 114724/11]

 

50. Fel’štinskij Jurij Georgievič, Popov Vladimir, Od Dzierżyńskiego do Putina : służby specjalne Rosji w walce o dominację nad światem 1917-2036 / tłumaczenie Romuald Boguszak, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022 [sygn. 114656/41]

 

51. Fokt Krzysztof, Organizacja grodowa w drugiej monarchii piastowskiej : studium krytyczne, Kraków : Societas Vistulana, 2022 [sygn. 114672/13]

 

52. Frejlich Kamil, Pod przysądem horodnictwa wileńskiego : o jurydyce i jej mieszkańcach w XVII wieku, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 114641/11]

 

53. Friszke Andrzej, Zawód : historyk / rozmawiają Jan Olaszek i Tomasz Siewierski, Warszawa : Biblioteka "Więzi", 2022 [sygn. 114657/15]

 

54. Gancewski Mateusz Piotr, U źródeł obozu stańczykowskiego : młodzi konserwatyści krakowscy (przyszli stańczycy) w politycznej "szkole" Hotelu Lambert, Przemyśl : Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu ; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2022 [sygn. 114652/16]

 

55. Gąsiorowski Antoni, Państwo i społeczeństwo poźnośredniowiecznej Polski : pisma wybrane / pod redakcją Tomasza Jurka i Adama Kozaka ; przy współpracy Pawła Dembińskiego i Michała Bartoszaka, Warszawa ; Poznań : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2022 [sygn. 114759/13]

 

56. Genealogia, prozopografia i dzieje społeczeństw na historycznych obszarach Pomorza w okresie przedindustrialnym (od średniowiecza po wiek XIX) / pod redakcją Sławomira Kościelaka, Sobiesława Szybkowskiego, Tomasza Rembalskiego, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020 [sygn. 114636/NP]

 

57. Głowiński Tomasz, Koreś Daniel, Mędykowski Witold, Z Polski do Izraela : żydowscy żołnierze Armii Andersa = Dalla Polonia in Israele : i soldati ebrei nell'Armata di Anders. - Wyd. 2 zm., Warszawa ; Rzym : Towarzystwo Projektów Edukacyjnych, 2021 [sygn. 114837/16]

58. Goldenberg David M., The curse of Ham : race and slavery in early Judaism, Christianity,
and Islam, Princeton ; Oxford : Princeton University Press, [druk 2022 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 114732/V]

 

59. Goodrick-Clarke Nicholas, Okultystyczne korzenie nazizmu : tajemne kulty aryjskie i ich wpływ na ideologię nazistowską / przełożył Jerzy Prokopiuk, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2022 [sygn. 114668/41]

 

60. Gradzka-Rejak Martyna, Olaszek Jan, Holokaust, pamięć, powielacz : zagłada Żydów
i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL, Warszawa : Biblioteka "Więzi" : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 114710/16]

 

61. Grzesik Dominika, Honorific culture at Delphi in the Hellenistic and Roman periods, Leiden ; Boston : Brill, 2021 [sygn. 114989/HS]

 

62. Grzęda Mateusz, Między normą a naturą : początki portretu w Europie Środkowej (około 1350-1430), Kraków :  Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2020 [sygn. 114687/23]

 

63. Gutowski Krzysztof, Kowalewski Krzysztof, Europa : nasza historia 5 : historia w źródłach, obrazach i odwołaniach do współczesności, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2022 [sygn. 114407/49]

 

64. Gutowski Krzysztof, Kowalewski Krzysztof , Europa : nasza historia 6 : historia w źródłach, obrazach i odwołaniach do współczesności, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2022 [sygn. 114409/49]

 

65. Gutowski Krzysztof, Kowalewski Krzysztof, Europa : nasza historia 8 : historia w źródłach, obrazach i odwołaniach do współczesności, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2020 [sygn. 114411/49]

 

66. Gutschow Niels, Obsesja porządku : niemieccy architekci planują w okupo­wanej Polsce
1939-1945 / przekład Małgorzata Słabicka-Turpeinen ; redakcja naukowa Aleksandra Paradowska, Annika Wienert, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 114644/9]

 

67. Halczak Bohdan, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze w latach
1950-1956 jako przykład funkcjonowania organu administracji terenowej w czasach stalinizmu, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2020 [sygn. 114691/8]

 

68. Hett Benjamin Carter, The death of democracy : Hitler's rise to power, London : Windmill Books, 2019 [sygn. 114722/43]

 

69. Historia 1 : podręcznik : liceum i technikum : zakres rozszerzony / Jolanta Choińska-Mika [et al.], Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2022 [sygn. 114390/49]

 

70. The Historical Evolution of Regionalizing Identities in Europe / Dick E. H. De Boer, Nils Holger Petersen, Bas Spierings, Martin Van der Velde (eds.), Bern : Peter Lang, [druk 2022 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 114733/23]

 

71. Hoffman Peter Joshua, Weiss Thomas G., Humanitarianism, war, and politics : Solferino to Syria and beyond / foreword by Jan Egeland, Lanham : Rowman & Littlefield, [druk 2019 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 114739/43]

 

72. Inscriptiones Graecae, Vol 4 : Inscriptiones Argolidis. - Editio altera, Fasc. 3 : Inscriptiones Corinthiae saeculorum IV. V. VI / ed. Ericus Sironen. - 2016, Vol 10 : Inscriptiones Graecae : Epiri, Macedoniae, Thraciae, Scythiae, Pars 2 : Inscriptiones Macedoniae, Fasc. 1 : Inscriptiones Thessaloniacae et Viciniae, Supl. 1 : Tituli inter a. MCMLX et MMXV repert / ed. Pantelis M. Nigdelis. - 2018, Supl. 2 : Addenda, indices, tabulae / ed. Despoina Papakonstantinou-Diamantourou, Elena Martin  Gonzalez, Klaus Hallof. - 2021, Pars 3 : Inscriptiones Thraciae, Fasc. 3 : Inscriptiones Scythiae Minoris, Sectio 1 : Callatis et Ager Callatianus / ed. Alexander Avram. - 2023, Vol 12 : Inscriptiones Graecae : Insularum Maris Aegaei praeter Delum, Fasc. 4 : Inscriptiones Coi Calymnae Insularum Milesiarum / curavit Klaus Hallof, Pars 3 : Inscriptiones Coi Insulae : tituli sepulcrales urbani / ed. Dimitris Bosnakis et Klaus Hallof. - 2016, Pars 4 : Inscriptiones Coi Insulae : tituli sepulcrales demorum, tituli varii incerti alieniurbani / ed. Dimitris Bosnakis et Klaus Hallof. - 2018, Pars 5 : Inscriptiones Calymnae et Insularum Calymniarum / ed. Dimitris Bosnakis et Klaus Hallof. - 2021 [sygn. 92998/HS]

 

73. Jagiełło Jarosław T., Lechia i Lechici w "Kronice polskiej" mistrza Wincentego tzw. Kadłubka, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021 [sygn. 114711/9]

 

74. Jaka Polska po wojnie? : ani sanacyjna, ani sowiecka / pod redakcją Pawła Dybicza i Józefa Stępnia, Warszawa : Fundacja Oratio Recta, 2020 [sygn. 114806/16]

 

75. Jaka Polska po wojnie? : od Manifestu PKWN do Jałty / pod redakcją Pawła Dybicza i Józefa Stępnia. – Wyd. 2. zm., Warszawa : Fundacja Oratio Recta, 2022 [sygn. 114807/16]

 

76. Jako serce pośrodku ciała... : kultura artystyczna kościoła Mariackiego w Krakowie / pod redakcją Marka Walczaka i Agaty Wolskiej, Kraków : Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2021 [sygn. 114650/9]

 

77. Jaworski Paweł, W cieniu "żelaznej kurtyny" : Szwecja wobec Szczecina  1945-1989, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Szczecinie, 2022 [sygn. 114777/16]

 

78. Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej / redakcja Piotr Łozowski, Radosław Poniat, Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022 [sygn. 114630/9]

 

79. Jerczyński Michał, Koleją przez Łódź : łódzkie stacje kolejowe, Łódź : Księży Młyn Wydawniczy, 2018 [sygn. 114240/16]

 

80. Karczewska Anna, Czemu ten nasz chłop ciemny... : inteligenckie dyskusje o czytelnictwie ludowym w Królestwie Polskim w XIX wieku. - Wyd. 2, Warszawa : Wydawnictwo Nieoczywiste - imprint GAB Media, 2021 [sygn. 114565/9]

 

81. Kersken Norbert, Wiszewski Przemysław, Neue Nachbarn in der Mitte Europas : Polen und das Reich im Mittelalter, Darmstadt : WBG Academic, 2020 [sygn. 114721/V]

 

82. Kersken Norbert, Wiszewski Przemysław, Nowi sąsiedzi w środku Europy : Polska i Rzesza
w średniowieczu / tłumaczenie: Marek Zybura, Wrocław : Wydawnictwo Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 2023 [sygn. 114931/V]

 

83. Keržencev Boris, Zniewolona Rosja : historia poddaństwa /  przełożyła Aleksandra Okuniewska-Stronka, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2021 [sygn. 114649/41]

 

84. Keselman Szulim, Wspomnienia ocalonego : Wołyń 1941-1944 / pod redakcją Katarzyny Pawlak-Weiss, Wrocław ; Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 114820/15]

 

85. Kępski Łukasz, Wijaczka Jacek, Ślady czasu : historia 2 : podręcznik dla liceum i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony : 1492-1815, Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2021 [sygn. 114391/49]

 

86. Kita Jarosław, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich : trzydzieści lat działalności
(1989-2019), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020 [sygn. 114692/9]

 

87. Klimecki Michał, Krym, Donieck, Ługańsk 2014-2015, Warszawa : Bellona, 2022 [sygn. 114718/43]

 

88. Kłaczkow Jarosław, Roszak Stanisław, Poznać przeszłość 4 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy, Warszawa : Nowa Era, 2022 [sygn. 114399/49]

 

89. Kolář Pavel, Poststalinizm : ideologia i utopia epoki / przekład Justyna Górny ; redakcja naukowa Jerzy Kochanowski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Niemiecki Instytut Historyczny, 2022 [sygn. 114646/46]

 

90. Konstytucja Królestwa Belgii = De Belgische Grondwet = La Constitution Belge = Die Verfassung Belgiens / tłumaczenie z języka francuskiego Tatiana Chauvin ; wstęp Kazimierz Michał Ujazdowski ; weryfikacja naukowa Wiesław Staśkiewicz ; redakcja Katarzyna Gralak, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 114241/43]

 

91. Korczak-Siedlecka Jasmina, Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej
w XVI-XVII wieku, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021 [sygn. 114647/11]

 

92. Kowalski Andrzej, Założycielska klęska GRU : zwycięstwo Oddziału II w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, Łomianki ; Dziekanów Leśny : Wydawnictwo LTW, 2022 [sygn. 114702, 114703/16]

 

93. Kozicki Andrzej, Cesarz Bolesław Chrobry : reinterpretacja i rekonfiguracja źródeł, Warszawa : Fundacja na rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych, 2022 [sygn. 114665/9]

 

94. Kozłowska Urszula, Sikorski Tomasz, Andrzej Niesiołowski (1899-1945) : z dziejów nurtu chrześcijańsko-społecznego w polskiej socjologii, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 114770/9]

 

95. Krawczuk Wojciech, King's faithful servants : refugees from Sweden and Finland in Poland-Lithuania in 1598-1655, Kraków : "Historia Iagellonica" Publishing House, 2022 [sygn. 114830/33]

 

96. Kropp Andreas, Images and monuments of Near Eastern dynasts, 100 BC-AD 100. - Impression 2, Oxford : Oxford University Press, 2013 [sygn. 114913/HS]

 

97. Krzeczunowicz Kornel, Ostatnia kampania konna : działania Armii Polskiej przeciw Armii Konnej Budionnego w 1920 roku, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2021 [sygn. 114640/15]

 

98. Księga Jubileuszy czyli Mała Genesis / przekład i opracowanie Antoni Tronina, Kraków ; Mogilany : The Enigma Press, 2018 [sygn. 114699/37]

 

99. Księga sądowa Wojciecha Malskiego namiestnika królewskiego w Wielkopolsce z lat 1440-1447 / wydał Tomasz Jurek, Poznań : Polskie Towarzystwo Historyczne : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2022 [sygn. 114694/15]

 

100. Księga wójtowska miasta Jarocina : zapiski z lat 1571-1611 / wydał i opracował Norbert Delestowicz, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021 [sygn. 114628/15]

 

101. Kształcenie nauczycieli w Uniwersytecie Wrocławskim : księga jubileuszowa Centrum Edukacji Nauczycielskiej 2000-2020 /  redakcja: Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2021 [sygn. 114763/9]

 

102. Kubicki Rafał, Prussia monastica : studia z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich (od XIII do połowy XIX w.), Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021 [sygn. 114671/9]

 

103. Kulecka Alicja, Patriotyzm, poświęcenie, jedność : społeczeństwo 1863 roku w dokumentach powstania, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 114679/16]

 

104. Kulesza Przemysław, Imperium Franków i Wikingowie : władcy, wodzowie, wojownicy oraz działania wojenne w IX wieku, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2022 [sygn. 114748/V]

 

105. Kulesza Ryszard, Kowalewski Krzysztof, Zrozumieć przeszłość 1 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony, Warszawa : Nowa Era, 2022 [sygn. 114389/49]

 

106. Kulpa Karolina Anna, Egipska popkrólowa : przemiany wizerunku Kleopatry VII, królowej Egiptu, od narracji historycznej po kulturę popularną, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 114666/23]

 

107. Kwaśniewicz Katarzyna, Rzecz o konserwacji archiwaliów w Polsce w XX i XXI wieku, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2022 [sygn. 114802/NP]

 

108. Lambert Stephen D., Inscribed Athenian laws and decrees in the age of Demosthenes : historical essays, Leiden ; Boston : Brill, 2018 [sygn. 114990/HS]

 

109. Le Goff Jacques, Czy naprawdę trzeba dzielić historię na epoki? / przełożyła Wanda Klenczon, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2022 [sygn. 114803/V]

 

110. Lewalski Krzysztof, Stegner Tadeusz, Kościoły, wyznania, wspólnoty i związki religijne
w Królestwie Polskim (1815–1914), Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022 [sygn. 114704/9]

 

111. Liddel Peter P., Decrees of fourth-century Athens (403/2-322/1 BC), Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2020, Vol. 1 : The literary evidence, Vol. 2 : Political and cultural perspectives [sygn. 114736/HS]

 

112. Liga Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie : sprawozdania z działalności w latach walk
o niepodległość i granice 1914-1921 / oprac. Tomasz Matuszak, Aleksy Piasta, Maciej Hubka, Piotrków Trybunalski : Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, 2021 [sygn. 114068/15]

 

113. Łukaszun Wojciech, Panto Dmitrij, Okupacja niemiecka wschodnich ziem polskich w latach 1941-1944, Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2021 [sygn. 114688/16]

 

114. Majewski Paweł, Mantykora : wczesna historia encyklopedii, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022 [sygn. 114696/23]

 

115. Mamre de-Polin : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Dąbrowie / pod redakcją Anny Jakimyszyn-Gadochy i Marka Tuszewickiego, Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2021 [sygn. 114841/9]

 

116. Marciniak Wojciech, Odzyskać nadzieję wrócić do Ojczyzny : Związek Patriotów Polskich
w Południowym Kazachstanie 1944–1946, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Białystok : Muzeum Pamięci Sybiru, 2021 [sygn. 114648/16]

 

117. Materski Wojciech, Od "eksportu rewolucji" do "finlandyzacji" : sowiecko-fiński spór terytorialny 1917-1991, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2019 [sygn. 114715/43]

 

118. Meier John P., A marginal Jew : rethinking the historical Jesus,  New York [et al.] : Doubleday, 1991-,  Vol. 1 : The roots of the problem and the person, Vol. 4 : Law and love [sygn. 114734/37]

 

119. Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku : zbiór studiów / pod red. Tomasza Kargola, Bogdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka, Kraków = Krakìv : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica" ; Lwów = Lʹviv : Centralʹnij deržavnij ìstoričnij arhìv Ukraïni, m. Lʹvìv, 2020, T. 1 : Władza i społeczeństwo, T. 2 : Gospodarka i przestrzeń miejska, T. 3 : Przestrzeń fizyczna miast Galicji : przełom XVIII i XIX wieku / Grzegorz Zamoyski, T. 4 : Typologia funkcjonalna miast Galicji : przełom XVIII i XIX wieku / Krzysztof Ślusarek, T. 5 : Rzymsko­katolickie instytucje religijne w miastach Galicji  : przełom XVIII i XIX wieku / Tomasz Kargol, T. 6 : Wpływ armii austriackiej na miasta Galicji 1772-1815 / Michał Baczkowski, T. 7 : Miasta na pograniczach - konteksty i odniesienia [sygn. 114150/11]

 

120. Miasta wolności Poznań-Budapeszt 1956 / Rafał Reczek, Áron Máthé, Stanisław Jankowiak, Rafał Kościański, Poznań ; Warszawa : UAM ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 114832/16]

 

121. Mironowicz Eugeniusz, Trzeci front : propaganda radziecka i niemiecka na Białorusi :
1941-1944, Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022 [sygn. 114690/23]

 

122. Möbius Katrin, Möbius Sascha, Prussian army soldiers and the Seven Years' War : the psychology of honour, London ; New York : Bloomsbury Academic, [druk 2022 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 114823/33]

 

123. Modestia est signum sapientiae : studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe / Kateřina Dolejší, Ondřej Haničák (edd.), Praha : Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. ; Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2021 [sygn. 114760/5]

 

124. Nadzieje i rozczarowania :  środowiska katolików świeckich w Polsce (1944/1945–1956) / redakcja Michał Siedziako i Tomasz Sikorski, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 114800/9]

 

125. Niemira Konrad, Honor bez egzageracji : magnackie zakupy i świat rzeczy paryskich w XVIII wieku, Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2022 [sygn. 114677/11]

 

126. Niszcz Joanna, Zając Stanisław, Historia i teraźniejszość : szkoła branżowa I stopnia, Toruń : SOP Oświatowiec, 2022 [sygn. 114932, 114933/49]

 

127. Nowakowski Tomasz, Historia kultury umysłowej w Europie wczesnego średniowiecza (476 - ok. 750 r.), Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021 [sygn. 114683/23]

 

128. Od rewolucji do pierestrojki : transformacje Wschodniej Europy w ostatnim stuleciu / redakcja Magdalena Gibiec, Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Łomianki ; Dziekanów Leśny : Wydawnictwo LTW, 2022 [sygn. 114787, 114788/43]

 

129. Od września do października :  kampania polska 1939 / pod redakcją Dawida Golika i Michała Wenklara, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Krakowie, 2022 [sygn. 114817/16]

 

130. Okupowana Polska w liczbach / Martyna Grądzka-Rejak, Kamil Janicki, Dariusz Kaliński, Rafał Kuzak, Sebastian Pawlina, Aleksandra Zaprutko-Janicka, Warszawa : Bellona, 2022 [sygn. 114658/47]

 

131. Ollomani Shefki, Shqipëria, Shqiptarët, shqiponja : (album historik enciklopedik) : harta, fotografi, piktura, portrete, vizatime, ilustrime, kombinim fotografishe, Shkup : Shkupi, 2020 [sygn. 113862/21]

 

132. Olszewska Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława, Wojciechowski Grzegorz, Wczoraj i dziś 4 : podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Warszawa : Nowa Era, 2020 [sygn. 114398/49]

 

133. Olszewska Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława, Wojciechowski Grzegorz , Wczoraj i dziś 6 : podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Warszawa : Nowa Era, 2022 [sygn. 114408/49]

 

134. Osłabić tendencje emigracyjne : Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec wyjazdów do RFN w latach 1970-1978 : wybór źródeł / wybór, wstęp i opracowanie Bogusław Tracz. – Wyd. 2. rozszerz, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 114778/15]

 

135. Paliga Renata Elżbieta, Wojny i epidemie w dziejach Rzeczypospolitej : dżuma, cholera, tyfus, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022 [sygn. 114707/9]

 

136. Pawlak Marcin, Szweda Adam, Poznać przeszłość 1 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy, Warszawa : Nowa Era, 2022 [sygn. 114388/49]

 

137. Pełech Tomasz, Jerozolima zdobyta! : dramat roku 1099 w kilku odsłonach, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2021 [sygn. 114881/V]

 

138. Pietrzak Ewa, Literatur für den Hof : die Piastenhöfe als kulturelle Zentren Schlesiens im 17. Jahrhundert, Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2021 [sygn. 114747/8]

 

139. Pleskot Patryk, Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie : (1946–1955) : widok od wewnątrz, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 114758/16]

 

140. Pogrom domów publicznych w Warszawie / wybrała i opracowała Aleksandra Jakubczak, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2022 [sygn. 114678/16]

 

141. The polis in the Hellenistic world / edited by Henning Börm and Nino Luraghi, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2018 [sygn. 114822/HS]

 

142. Polish and German perspectives on transitional justice : World War Two and its aftermath / edited by Wolfgang Form, Dominika Uczkiewicz, Wrocław : Wydawnictwo CSNE, 2021 [sygn. 114839/23]

 

143. Polski parlamentaryzm a lekcje historii : zbiór artykułów i scenariuszy lekcji dotyczących polskiego parlamentaryzmu - nauczanie w szkołach podstawowych / redakcja naukowa Łukasz Linowski i Agata Ewa Niedzielska, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022 [sygn. 114725/9]

 

144. Polskie herbaria renesansowe jako źródło wiedzy medycznej / pod redakcją Barbary Wasiewicz, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022 [sygn. 114675/9]

 

145. Pomiędzy starym a nowym światem : historia migracje etniczność : tom dedykowany profesorowi Adamowi Walaszkowi / redaktorki Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022 [sygn. 114576/23]

 

146. Popek Krzysztof, Muzułmanie w Bułgarii : 1878-1912, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2022 [sygn. 114767/43]

 

147. Porter Brian, Faith and fatherland : catholicism, modernity and Poland, Oxford : Oxford University Press, 2011 [sgn. 114792’16]

 

148. Prejs Marek, Kalwarie polskie : perspektywa komunikacyjna, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022 [sygn. 114712/9]

 

149. Preston Paul, The Spanish Civil War : reaction, revolution and revenge, London : William Collins, 2016 [sygn. 114821/43]

 

150. Prokop Krzysztof Rafał, Antistites, episcopi, praesules : materiały do dziejów hierarchii Kościoła w dawnej Polsce, Kraków : nakład własny, 2022 [sygn. 114799/9]

 

151. Prykaszczyk Michał, Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784-1870) : żołnierz  i przedsiębiorca, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020 [sygn. 114659/9]

 

152. Przylipiak Wojciech, Czas wolny w PRL. – Wyd. 2, Warszawa : MUZA Sport i Turystyka, 2022 [sygn. 114764/9]

 

153. Rachunki budowy zamku krakowskiego 1525 / wydał Marek Ferenc, Kraków : Polskie Towarzystwo Historyczne : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2020 [sygn. 114682/47]

 

154. Radziwonka Rafał, Urzędnicy Starej Warszawy w latach 1700-1721 : biogramy i wykazy, Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2021 [sygn. 114638/21]

 

155. Regesta Imperii, Bd. 4 : Aeltere Staufer, Abt. 2 : Die Regesten des Kaiserreiches unter Friedrich I. 1152 (1122)-1190, Lfg. 5 : Einleitung und Nachwort, Nachträge zu den Lieferungen  1-4, Bibliographie, Abkürzungs- und Siglenverzeichnis, Namenregister, Konkordanztafeln / nach Johann Friedrich Böhmer ; neubearbeitet von Ferdinand Opll. - 2018 [sygn. 15685/IV]

 

156. Reichert Rafał, Od Cortésa do Bolivara :  zarys dziejów wojskowych w hiszpańskiej Ameryce kolonialnej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021 [sygn. 114700/33]

 

157. Rębkowski Marian, Jak powstało Pomorze? : studium tworzenia państwowości we wczesnym średniowieczu, Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN : Muzeum Historii Polski, 2020 [sygn. 114698/13]

 

158. Rodak Mateusz, Kasiarze w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2022 [sygn. 114672/9]

 

159. Rosik Stanisław, Jeż w rękawie, czyli Bestia w trzebnickiej samotni św. Jadwigi, Wrocław : OKiS ; Lutynia : Wydawnictwo Chronicon, 2021 [sygn. 114882/8]

 

160. Rosik Stanisław, O pięknej Wandzie i Krzywoustym Bolesławie : wokół legendy Psiego Pola, Wrocław : OKiS ; Lutynia : Wydawnictwo Chronicon, 2020 [sygn. 114880/8]

 

161. Rossignol Sébastien, Maiestas principum :  Herzogsurkunden als Medien der Herrschafts­repräsentation in Schlesien, Pommern und Pommerellen (1200-1325), Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2019 [sygn. 114730/8]

 

162. Rozbiory polsko-litewskiej Rzeczypospolitej : odniesienia, interpretacje, pamięć / pod redakcją Krzysztofa K. Daszyka i Tomasza Kargola, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2022 [sygn. 114774/11]

 

163. Ruiz Martin Felipe, Relacje między Hiszpanią a Polską w XVI wieku : Karol V i Filip II - Zygmunt I i Zygmunt II August / przełożyli Iwona Stoińska-Kairska, Jan Stanisław Ciechanowski
i Cristina González Caizán ; opracowali i podali do druku Jan Kieniewicz, Matylda Urjasz-Raczko
i Cristina González Caizán, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022 [sygn. 114639/11]

 

164. Sarris Peter, Bizancjum / tłumaczenie Andrzej Kompa, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022 [sygn. 114697/V]

 

165. Schrimer Marcin K., Polscy ziemianie w obronie ojczyzny podczas wojny z bolszewikami
1919-1921, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 114826/16]

 

166. Schulze Thies, Katholischer Universalismus und Vaterlandsliebe : Nationalitätenkonflikte und globale Kirche in den Grenzregionen Ostoberschlesien und Elsass-Lothringen, 1918-1939, Paderborn : Brill/Ferdinand Schöningh, 2021 [sygn. 114738/43]

 

167. Seminaria ponad granicami : Niemcy i Polacy poznają wspólną historię = Seminare über Grenzen hinweg : Deutsche und Polen erkunden ihre gemeinsame Geschichte / redakcja: Bożena Górczyńska-Przybyłowicz ; współpraca: Monika Jania-Szczechowiak, Fryderyk Mudzo, Bogumił Rudawski, Poznań : Wydzial Historii UAM, 2022 [sygn. 114311/23]

 

168. Sikora Agata, Szczerość :  o wyłanianiu się nowoczesnego porządku komunikacyjnego, Warsza­wa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 114663/23]

 

169. Skrzypietz Aleksandra, Jujeczka Stanisław, Maria Klementyna Sobieska, królowa i Służebnica Boża, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022 [sygn. 114766/9]

 

170. Slivers of Antiquity : the use of ancient coins in Central, Eastern and Northern Europe in the medieval and modern periods = Okruchy starożytności : użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej w średniowieczu i okresie nowożytnym / edited by = redakcja naukowa Mateusz Bogucki, Arkadiusz Dymowski, Grzegorz Śnieżko, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 114664/NP]

 

171. Sokolov Boris Vadimovič, Straszliwe zwycięstwo : prawda i mity o sowieckiej wygranej
w drugiej wojnie światowej / ; przełożyła Aniela Czendlik, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021 [sygn. 114761/43]

 

172. Spory o modernizację i demokrację w XX-XXI wieku / redakcja naukowa Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Arkadiusz Lewandowski, Maria Wincławska, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 114655/16]

 

173. Stadnik Małgorzata, Echa polskiego romantyzmu w archiwalnym dokumencie, Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, [2022] [sygn. 114662/15]

 

174. Stan wojenny po czterdziestu latach : nowe spojrzenie / pod redakcją Wojciecha Polaka, Sylwii Galij-Skarbińskiej, Michała Damazyna, Bydgoszcz ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022 [sygn. 114772/16]

 

175. Stobiecki Rafał, „Historio, historio, cóżeś ty za pani” : eseje historiograficzne, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021 [sygn. 114634/9]

 

176. Strzelczyk Jerzy, Gerbert z Aurillac - Sylwester II : papież i uczony z przełomu tysiącleci, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2019 [sygn. 114879/37]

 

177. Studia nad genezą spółdzielczości polskiej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021-, T. 1 : Okres zaborów i II Rzeczypospolitej / redakcja Grażyna Olszaniec i Tomasz Sińczak – 2021 [sygn. 114591/47]

 

178. Studia o muzealnej pamięci na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej do roku 1918 / redakcja Tomasz F. de Rosset, Aldona Tołysz, Małgorzata Wawrzak, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 [sygn. 114654/9]

 

179. Szczerba Adrianna, Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949-1953) : geneza, działalność, znaczenie, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021 [sygn. 114689/9]

 

180. Szeląg Tomasz, Wpływ Kościoła na ustawodawstwo cywilne w okresie panowania dynastii konstantyńskiej (305-363 r.) : w świetle prawa kanonicznego i przepisów księgi XVI Kodeksu Teodozjusza, Zabrze ; Tarnowskie Góry ; Połomia: Wydawnictwo Inforteditions, 2020 [sygn. 114637/HS]

 

181. Szlanta Piotr, Zawistowski Andrzej, Historia 4 : podręcznik : liceum i technikum : zakres podstawowy, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2022 [sygn. 114401/49]

 

182. Szymala Jacek, Powstanie kozackie 1648-1658 : studium z historii wizualnej, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019 [sygn. 114757/9]

 

183. Śliżewski Grzegorz, Karmazynowy błękit nieba : działania bojowe I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego w 1941 roku, Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 114771/16]

 

184. Śniegocki Robert, Zielińska Agnieszka, Wczoraj i dziś 8 : podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Warszawa : Nowa Era, 2021 [sygn. 114412/49]

 

185. Śniegocki Robert, Zielińska Agnieszka, Zrozumieć przeszłość 4 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony, Warszawa : Nowa Era, 2022 [sygn. 114400/49]

 

186. Święty Otton - apostoł Pomorza : chrześcijaństwo na Pomorzu : kultura duchowa i materialna / monograficzna praca wieloautorska pod redakcją Adeli Kuik-Kalinowskiej, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej ; Wejherowo : Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2021 [sygn. 114635/9]

 

187. Tomkiewicz Monika, Zbrodnia Ponarska 1941-1944. – Wyd. 2. popr. i uzup., Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 114801/16]

 

188. Ubiory rekreacyjne i sportowe od XVII do lat 30. XX wieku / redakcja naukowa Monika Janisz, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2022 [sygn. 114618/20]

 

189. Urbanik-Kopeć Alicja, Matrymonium : o małżeństwie nieroman­tycz­nym, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022 [sygn. 114667/23]

 

190. Ustrzycki Mirosław, Ustrzycki Janusz, Historia 3 : dla szkoły branżowej I stopnia : dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, Gdynia : Operon, 2021 [sygn. 114397/49]

 

191. Ustrzycki Mirosław, Ustrzycki Janusz, Historia 3 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : zakres rozszerzony. Cz. 2 : Od początku XX w. do 1939 r., Gdynia : Operon Sp. z o.o., 2022 [sygn. 114394, 114395/49]

 

192. Ustrzycki Mirosław, Ustrzycki Janusz, Historia 4 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : zakres podstawowy. Cz.1 : II wojna światowa, Gdynia : Operon Sp. z o.o., 2022 [sygn. 114403/49]

 

193. Ustrzycki Mirosław, Ustrzycki Janusz Historia, 4 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : zakres podstawowy. Cz. 2 : Po II wojnie światowej, Gdynia : Operon Sp. z o.o., 2022 [sygn. 114404/49]

 

194. Utzig Joanna, Simplices fenestrae cistercienses : geneza, treści ideowe i źródła estetyczne przeszkleń witrażowych w kościołach i klasztorach cystersów do połowy XIII wieku, Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2022 [sygn. 114685/37]

 

195. Vercamer Grischa, Hochmittelalterliche Herrschaftspraxis im Spiegel der Geschichtsschreibung : Vorstellungen von »guter« und »schlechter« Herrschaft in England, Polen und dem Reich im 12./13. Jahrhundert, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2020 [sygn. 114743/V]

 

196. Waśko Andrzej, „Pan Tadeusz” : media pamięci, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2022 [sygn. 114769/9]

 

197. Wczesnośredniowieczny gród w Grzybowie / redakcja Marcin Danielewski i Jacek Wrzesiński
z udziałem Anny Głód, Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2021 [sygn. 114142/9]

 

198. Wenta Jarosław, Rękopis z Eichstätt: Cod. st 697 : konteksty powstania ekscerptów z Kroniki Anonima, tzw. Galla, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 114622/V]

 

199. Wieczorek Szymon, Galla Anonima opowieść o królu Bolesławie i ubogim kleryku : moraliter, anagogice, allegorice, historice, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020 [sygn. 114843/9]

 

200. Wiśmierski Franciszek, Doroszenko za Sobieskiego w latach 1665-1676 /  opracowanie, wstęp naukowy, przygotowanie do druku Maciej Franz, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : La Rama, 2021 [sygn. 114713/15]

 

201. Władza i polityka w czasach nowożytnych : dyplomacja i sprawy wewnętrzne / pod redakcją Zbigniewa Anusika i Małgorzaty Karkochy, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020 [sygn. 114629/11]

 

202. Wojciechowski Grzegorz, Wczoraj i dziś 5 : podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej, Warszawa : Nowa Era, 2021 [sygn. 114406/49]

 

203. Wojnar Marek, Walka o pamięć czy instrumentalizacja historii? : intelektualiści wobec polityki pamięci w III Rzeczypospolitej i na Ukrainie, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2021 [sygn. 114706/16]

 

204. The world of Alexander in perspective : contextualizing Arrian / edited by Robert Rollinger
and Julian Degen, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2022 [sygn. 114929/HS]

 

205. Wyparte historie : antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 / pod redakcją Macieja Michalskiego i Krzysztofa Podemskiego, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022 [sygn. 114765/16]

 

206. Wyszczelski Lech, Zaolzie 1919, 1938, Warszawa : Bellona, 2022 [sygn. 114719/9]

 

207. Z powrotem w Krakowie : 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018) /  redakcja Stanisław Cieślak, Monika Stankiewicz-Kopeć, Michał Wenklar, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Krakowie : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2022 [sygn. 114762/9]

 

208. Zaborniak Stanisław, Lassota Czesław, Halowe tradycje lekkoatletyczne w Polsce w latach
1867-1939, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021-, T. 1 : Mężczyźni. – 2021 [sygn. 114651/9]

 

209. Zagalak Teodor, Bunt Krzysztofa Kosińskiego 1591-1593 /  opracowanie, wstęp naukowy, przygotowanie do druku Maciej Franz, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : La Rama, 2021 [sygn. 114684/15]

 

210. Zając Stanisław, Dziś historia 3 : [od drugiej wojny światowej do przełomu XX i XXI wieku] : szkoła branżowa I stopnia, Toruń : SOP Oświatowiec, 2021 [sygn. 114396/49]

 

211. Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny, Warszawa : Wydaw. DiG, 1992-, Cz. 12. – 2022 [sygn. 71326/21]

 

212. Zima-Marjańska Maria, Ekspertyza w sprawie obozu przejściowego w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków) i jego statusu, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 114819/16]

 

213. Źródła z Królestwa Polskiego, Litwy i Rusi : warsztat edytora / redakcja naukowa Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 114680/NP]

 

214. Źródło w humanistyce historycznej / redakcja Edward Skibiński, Paweł Stróżyk, Poznań : UAM, 2021 [sygn. 114835/NP]

 

215. Życzę Ci krótkimi wyrazy, byś nie padł ofiarą zarazy : epidemie w piśmiennictwie XIX wieku / florilegium z ogrodu literatury zebrała i wstępem opatrzyła Ewa Krawiecka, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022 [sygn. 114709/9]