Maj - październik 2022

 

 

1. Abou-Abdallah Marc, L'histoire du royaume de Byblos à l'âge du Fer 1080-333, Leuven ; Paris ; Bristol : Peeters, 2018 [sygn. 114092/HS]

 

2. Abramowiczówna Zofia, Appel Włodzimierz, Słownik polsko-(staro)grecki. - Wydanie drugie poszerzone
i popra­wione, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021 [sygn. 114111/21]

 

3. Across the corrupting sea : post-Braudelian approaches to the ancient eastern Mediterranean / edited by Cavan Concannon, Lindsey A. Mazurek. - First issued in paperback, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2019 [sygn. 114087/HS]

 

4. Åmark Klas, Främlingar på tåg : Sverige och förintelsen, Stockholm : Kaunitz-Olsson, 2021 [sygn. 114155/43]

 

5. Ambroziewicz Józef, Powroty do zdarzeń, Rzeszów : [druk Bonus Liber]. - 2021 [sygn. 113818/15]

 

6. Amor patriae nostra lex : oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce
i edukacji historycznej : studia i materiały dedykowane profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej / pod redakcją Anny Gołębiowskiej, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017 [sygn. 113989/9]

 

7. Aparat bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956 : organizacja - ludzie - działalność / pod redakcją Magdaleny Semczyszyn i Zbigniewa Stanucha, Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Szczecinie, 2021 [sygn. 113951/16]

 

8. The archaeology of Mithraism : new finds and approaches to Mithras-Worship / edited by Matthew M. McCarty & Mariana Egri, Leuven ; Paris ; Bristol : Peeters, 2020 [sygn. 114122/HS]

 

9. Arkusz Aleksandra, Współpraca Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim w latach 1943-1945
w świetle materiałów amerykańskiej misji wojskowej w Moskwie, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2021 [sygn. 113898/43]

 

10. Aršāma and his world : the Bodleian letters in context / edited by Christopher J. Tuplin and John Ma, Oxford : Oxford University Press, 2020, Vol. 1 : The Bodleian Letters, Vol. 2 : Bullae and Seals, Vol. 3 : Aršāma's World [114019/HS]

 

11. Athenaze : introduzione al greco antico  / M. Balme [et. al.], Montella (AV) : Edizioni Accademia Vivarium Novum : con gli auspici dell'Instituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2022, Pt. 1, 2. [sygn. 113178/HS]

 

12. Bartnicka Kalina, Dormus Katarzyna, Wałęga Agnieszka, Komisja Edukacji Narodowej 1773 - 1794. Cz. 1 : O Komisji - wprowadzenie. Cz. 2 : Wybór tekstów źródłowych / oprac. tekstów Jarosław Kurkowski, Adam Sowiński, Warszawa : Wydawnictwo IH PAN, 2018 [sygn. 114182/9]

 

13. Baugh Daniel, Wojna siedmioletnia : konflikt globalny : (1754-1763) / tłumaczenie Grzegorz Smółka, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2021 [sygn. 114099/33]

 

14. Beck Roger, The religion of the Mithras cult in the Roman Empire : mysteries of the unconquered sun, Oxford : Oxford University Press, [druk] 2022 (Milton Keynes : Lightning Source) [sygn. 114000/HS]

 

15. Berressem Ben N., Die Repräsentation der Soldatenkaiser : Studien zur kaiserlichen Selbstdarstellung im 3. Jh. n. Chr., Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2018 [sygn. 113963/HS]

16. Beyond memory : silence and the aesthetics of remembrance / edited by Alexandre Dessingué and Jay Winter. - First issued in paperback, London ; New York : Routledge, 2019 [sygn. 113058/23]

 

17. Bibliografia historii Śląska, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Opava : Slezské zemské muzeum, [Za rok] 2009 / oprac. Peter Garbers [i in.] ; red. Peter Garbers, Karol Sanojca. – 2022 [sygn. 20129, 21760/Podr.]

 

18. Biliński Wojciech, Stosunki dyplomatyczne Polski z Francją do 1989 roku = Les relations diplomatiques entre la Pologne et la France jusqu'en 1989 / tłumaczenie: Erik Veaux, Paryż ; [Warszawa] : Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, 2021 [sygn. 113849/16]

 

19. Bizancjum i jego monety : katalog wystawy / redakcja Jakub Knyżewski, Marek Nowicki, Ełk : Muzeum Historyczne w Ełku, 2021 [sygn. 113906/20]

 

20. Boroń Piotr, Burmistrzowie Gliwic : (do 1808 roku ), Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2019 [sygn. 114118/8]

 

21. Borsch Jonas, Erschütterte Welt : soziale Bewältigung von Erdbeben im östlichen Mittelmeerraum der Antike, Tübingen : Mohr Siebeck, copyright 2018 [sygn. 114011/HS]

 

22. Briquel-Chatonnet Francoise, Les relations entre les cités de la côte phénicienne et les royaumes d'Israël et de Juda, Leuven : Departament oriëntalistiek : Uitgeverij Peeters, 1992 [sygn. 114091/HS]

 

23. Bruneau Philippe, Ducat Jean, Guide de Délos / avec le concours de Michèle Brunet, Alexandre Farnoux, Jean-Charles Moretti. - Quatrième édition refondue et mise à jour, Athènes : Ècole française d'Athènes, copyright 2005 [sygn. 113504/HS]

 

24. Brzeziński Witold, Życie szlachcianki w późnośredniowiecznej Wielkopolsce : magnificae et generosae : zagadnienia demograficzne i majątkowe, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021 [sygn. 114134/13]

 

25. Brzozowska Zofia A., Leszka Mirosław Jerzy, Wolińska Teresa, Muhammad and the origin of Islam in the Byzantine-Slavic literary context : a bibliographical history / translated by Katarzyna Gucio, Katarzyna Szuster-Tardi, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : distribution outside Poland Jagiellonian University Press, 2020 [sygn. 113942/V]

 

26. Burgess Richard W., Kulikowski Michael, Mosaics of time : Latin chronicle traditions from the first century BC to the sixth century AD, Turnhout : Brepols, 2013-, Vol.1 : A historical introduction to the chronicle genre from its origins to the High Middle Ages [sygn. 113997/HS]

 

27. Carr Edward Hallett, Kryzys dwudziestolecia 1919-1939 : wprowadzenie do badań nad stosunkami międzynarodowymi / przekład i wstęp do polskiego wydania Jan Sadkiewicz, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2021 [sygn. 114053/43]

 

28. Ceran Waldemar, Artisans et commerçants à Antioche et leur rang social : (seconde moitié du IVe siècle de notre ère) /; trad. de la lang. pol. par Elżbieta Kolańska, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 [sygn. 113941/HS]

 

29. Ceranka Paweł, Urząd Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, 1939-1945, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2021 [sygn. 113842/16]

 

30. Cibranska-Kostova Marjana, Biliarsky Ivan Alexandrov, Panoply in defence of orthodoxy : the case of Moldovian manuscript BAR Ms. Slav. 636, 16th century / edited by Georgi Minczew, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021 [sygn. 113936/37]

 

31. Collectio Avellana : listy cesarzy i papieży od 367 do 553 roku / tłumaczenie Przemysław Szewczyk "Listy" 1-104, Agnieszka Caba "Listy" 105-244 ; rewizja przekładu i opracowanie Monika Ożóg, Henryk Pietras, Kraków : Wydawnictwo WAM, 2021 [sygn. 113891/37]

32. A companion to Procopius of Caesarea / edited by Mischa Meier, Frederico Montinaro, Leiden ; Boston : Brill, copyright 2022 [sygn. 113010/HS]

 

33. Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae : multi-lingual corpus of the inscriptions from Alexander to Muhammad / edited by Walter Ameling [et al.], Berlin ; New York : De Gruyter, 2010-, Vol. 1 : Jerusalem, P. 1 : 1 – 704 / ed. by Hannah M. Cotton [et al.]  ; with contributions by Eran Lupu [et al.]. – 2010, Vol. 4 : Iudaea/Idumaea, P. 1 : 2649 – 3324 / ed. by Walter Ameling [et al.]. – 2018, Vol. 4 : Iudaea/Idumaea, P. 2 : 3325 – 3978 / ed. by Walter Ameling [et al.]. – 2018 [sygn. 110407/HS]

 

34. Czekalski Tadeusz, Zbrodnia w życiu społecznym Europy XIX wieku, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2022 [sygn. 114047/43]

 

35. Czołgoszewski Jerzy, Geneza oraz kształtowanie się więziennictwa w I Rzeczypospolitej, Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim : od sługi miejskiego do strażnika więziennego. - Dodruk do wydania z 2021 r., Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2022 [sygn. 114200/9]

 

36. The "Dark Ages" revisited : acts of an international symposium in memory of William D. E. Coulson, University of Thessaly, Volos, 14-17 June 2007 / ed. by A. Mazarakis Ainian, Volos : University of Thessaly Press, 2011, Vol. 2 [sygn. 114242/HS]

 

37. Dąbrowski Grzegorz, Pieśniarze na Szewskiej, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, 2020 [sygn. 113924/9]

 

38. Dąbrowa Edward, Camps, campaigns, colonies : Roman military presence in Anatolia, Mesopotamia, and the Near East : selected studies, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2020 [sygn. 113974/HS]

 

38a.Dench Emma, Empire and political cultures in the Roman World. - Reprint, Cambridge : Cambridge Univerity Press, 2020 [sygn. 114012/HS]

 

39. Do szarży marsz, marsz… : studia z dziejów kawalerii, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010-, T. 8 : Przyczynki do dziejów jazdy Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej
w okresie wojen o niepodległość i granice / Aleksander Smoliński. - 2020, T. 9 :  Z potrzeby chwili : mobilizacja jazdy w warunkach powstania i wojny polsko-rosyjskiej w końcu 1830 i w 1831 r. oraz
w pierwszym okresie walk o niepodległość i granice na przełomie 1918 i 1919 r. / Aleksander Smoliński, Tomasz Strzeżek. - 2021[sygn. 89342/9]

 

40. Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918-1945, Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2020-, T. 1 : 1918-1926 / red. t. Jan Jacek Bruski, Mariusz Wołos, Cz. 1 : Polska między Rosją "białą" a "czerwoną" (listopad 1918 - marzec 1921) / tłum. dokumentów z jęz. ros. Jan Jacek Bruski [et al.] ; tłum. dokumentów z jęz. fr. Mariusz Wołos. - 2020, Cz. 2 : Poszukiwanie normalizacji (kwiecień 1921 - maj 1926) / tłum. dokumentów z jęz. ros. Jan Jacek Bruski [et al.] ; tłum. dokumentów z jęz. fr. Mariusz Wołos. - 2020, T. 4 : 1939-1945 / red. t. Łukasz Adamski, Cz. 1 : Wojna
i rozejm (wrzesień 1939 - grudzień 1942) / tłum. dokumentów z jęz., Cz. 2 : „Imponderabilia i realia: (styczeń 1943 - czerwiec 1945) / tłum. dokumentów z jęz. ros. Katarzyna Chimiak, Łukasz Adamski. - 2021 [sygn. 114124/15}

 

41. Drabik Sebastian, Krakowska organizacja PZPR (1948-1990) : struktury - członkowie - działalność, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113947/16]

 

42. Dywan Tomasz, Miejskie zakłady i obiekty infrastruktury technicznej Lwowa w latach 1858-1918 : zarys dziejów, Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2021 [sygn. 113930, 113931/9]

 

43. Editiones sine fine, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mokołaja Kopernika, 2017-, T. 2 / pod red. Krzysztofa Kopińskiego i Janusza Tandeckiego. - 2021 [sygn. 113834/NP]

 

44. Egetmeyer Markus, Le dialecte grec ancien de Chypre, Berlin : De Gruyter, 2010, T. 1 : Grammaire, T. 2 : Répertoire des inscriptions en syllabaire chypro-grec [sygn. 114002/HS]

45. Elayi Josette, The History of Phoenicia / translated from the French by Andrew Plummer, Atlanta : Lockwood Press, 2018 [sygn. 114006/HS]

 

46. Encyclopaedic dictionary of Phoenician culture, Leuven ; Paris ; Bristol : Peeters, 2018-, 1 : Historical characters / edited by Andrea Ercolani and Paolo Xella ; in collaboration with Umberto Livadiotti and Valentina Melchiorri. - 2018 [sygn. 114089/HS]

 

47. Ennabli Liliane, Les inscriptions funéraires chrétiennes de Carthage, Rome : École Française de Rome Palais Farnèse ; Paris : Diffusion De Boccard, 2 : La basilique de Mcidfa. - 1982, 3 : 3, Carthage intra et extra muros. - 1991 [sygn. 114156/HS]

 

48. Environment and habitation around the ancient Black Sea / edited by David Braund, Vladimir F. Stolba and Ulrike Peter, Berlin ; Boston : De Gruyter, 2021 [sygn. 113996/HS]

 

49. Ferenc Maria, "Każdy pyta, co z nami będzie" : mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie, Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2021 [sygn. 114225/16]

 

50. Filipczak Paweł, Namiestnicy rzymskiej Syrii w czasach przełomu (324-361 n.e.), Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020 [sygn. 113943/HS]

 

51. Frybes Marcin, Amerykańscy i francuscy przyjaciele "Solidarności" : reakcje społeczne na "Solidarność" we Francji i w Stanach Zjednoczonych w latach 1980-1989, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 114051/16]

 

52. Galicja i jej dziedzictwo, Rzeszów Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 1994-, T. 25 : Polskie
i ruskie (ukraińskie) szkoły gminne w systemie oświaty ludowej w Galicji (do 1875 r.) / Roman Pelczar. - 2019, T. 26 : Szkoły główne w Galicji w latach 1775-1873 / Roman Pelczar. - 2021 [sygn. 73828/9]

 

53. Greloff Jakub, Pamięć jako kategoria polityczna w filozofii Paula Ricoeura, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 114056/23]

 

54. Gogosz Remigiusz, Od Ziemi Świętej do ziemi Prusów : książę Henryk Sandomierski jako ideał krzyżowca, Zabrze ; Tarnowskie Góry ; Połomia : Wydawnictwo Inforteditions, 2020 [sygn. 114108/13]

 

55. Grainger John D., Hellenistic Phoenicia, Oxford : Clarendon Press, [druk 2022] (Milton Keynes : Lightning Source) [sygn. 114007/HS]

 

56. Granica szeroko zamknięta : polityczne, prawne i społeczne aspekty ucieczek z Polski Ludowej / pod redakcją Magdaleny Dźwigał, Pawła Knapa, Pawła Skubisza, Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Szczecinie, 2021 [sygn. 113949/16]

 

57. Grzelczak Piotr, Dzień historyczny : wizyta marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie, Poznań ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2021 [sygn. 113913/15]

 

58. Guide to the Polish Museum of America archives collections / edited by Edyta Targońska ; translated and updated by Teresa Sromek, Warsaw : The Head Office of the State Archives ; Chicago : The Polish Museum of America, 2019 [sygn. 113904/20]

 

59. Hansson Lars, Flykten till Sverige, 1940-1945. - Första utgåva, Sparsnäs : Irene Publishing, 2021 [sygn. 114153/43]

 

60. Healey John F., Aramaic inscriptions and documents of the Roman period, Oxford : Oxford University Press, [druk] 2022 (Milton Keynes : Lightning Source) [sygn. 114008/HS]

 

61. Hainhofer Philipp, Filipa Hainhofera dziennik podróży, zawierający obrazki z Frankonii, Saksonii, Marchii Brandenburskiej i Pomorza w roku 1617 / przekład i opracowanie Krzysztof Gołda. - Wydanie drugie / opracowanie i redakcja naukowa Radosław Skrycki, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020 [sygn. 114104/23]

 

62. Hélary Xavier, Ostatnia krucjata : Ludwik IX Święty w Tunisie / przekład Justyna Nowakowska, Kraków : Wydawnictwo Astra, 2022 [sygn. 114112/V]

 

63. Herrin Judith, Rawenna : stolica imperium, tygiel Europy / przełożył Norbet Radomski, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021 [sygn. 114113/V]

 

64. Historia piękna / red. Umberto Eco ; przeł. Agnieszka Kuciak. - Wyd. 2 (listopad 2005), Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2005 [113993/23]

 

65. Hlebowicz Adam, Podróż na Wschód, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113892/9]

 

66. Horden Peregrine, Purcell Nicholas, The corrupting sea : a study of Mediterranean history. - Ed. 18, Malden : Blackwell Publishing, 2015 [syg. 113999/HS]

 

67. Idziemy dalej... : z okazji 30-lecia Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 (1990-2020) / zebrał i opracował Stanisław Andrzej Potycz, Legnica : Diecezjalne Centrum Edukacyjne : Stanisław Andrzej Potycz, 2021 [syg. 113917/9]

 

68. Ile z nauki, ile z ideologii? : religioznawstwo w PRL / pod redakcją Łucji Marek i Rafała Łętochy, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Krakowie, 2021 [sygn. 114164/9]

 

69. Inscriptiones Cypri, Berlin ; Boston : de Gruyter, 2020-, Pars 1 : Inscriptiones Cypri syllabicae, Fasc. 1 : Inscriptiones Amathuntis Curii Marii. Volumen XV / ediderunt Artemis Karnava et Massimo Perna ; adiuvante Markus Egetmeyer ; [praefatio totius operis, Klaus Hallof] ; [Praefatio Artemis Karnava, Massimo Perna], Pars 2 : Inscriptiones Cypri alphabeticae, Fasc. 1 : Inscriptiones Cypri Orientalis : Citium, Pýla, Golgi, Tremithus, Idalium, Tamassus, Kafizin, Ledra. Volumen XV / ediderunt Maria Kantirea et Daniela Summa [sygn. 114086/HS]

 

70. Inwentarze kolegium jezuitów w Nieświeżu oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774 / opracowanie i wstęp Andrea Mariani, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020 [sygn. 114106/15]

 

71. Inwentarze kolegium jezuitów w Nowogródku oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773
i 1774 / opracowanie i wstęp Andrea Mariani, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020 [sygn. 114107/15]

 

72. Isaacson Walter, Kissinger / tłumaczył Filip Filipowski, Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2021 [sygn. 114114/43]

 

73. Jakubowski Wojciech, Atlas systemu rządów III Rzeszy Niemieckiej, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Cz. 1 : Instytucje władzy, T. 1 : Centrum dyspozycji politycznej (aparat rządowy i administracja partyjna NSDAP), T. 2 : Struktury siłowe reżimu Vol. 1 : Siły zbrojne. - 2021, T. 2 : Struktury siłowe reżimu, Vol. 2 : Policja i fromacje partyjne. - 2021 [sygn. 114105/43]

 

74. Jasiński Tomasz, Wokół początków Warszawy, Poznań : Wydział Historii UAM, 2021 [sygn. 113916/13]

 

75. Jaśniewicz Aleksandra, Portret w Gdańsku od schyłku średniowiecza do późnego baroku (1420-1700) : malarstwo rysunek, Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2018 [sygn. 114065/9]

 

76. Joannes Malalas, The Chronicle of John Malalas / translated by Elizabeth Jeffreys, Michael Jeffreys, Roger Scott. - Reprint, Leiden ; Boston : Brill, 2017 [sygn. 114004/HS]

 

77. Joannes Malalas, Ioannis Malalae "Chronographia" / rec. Ioannes Thurn, Berolini : Novi Eboraci : Walter de Gruyter, 2000 [sygn. 114009/HS]

 

78. Karpińska Małgorzata, Szymczak Damian, Marszałkowie i prezydujący polskich organów przedstawicielskich doby zaborów, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 111000/21]

 

79. Kieniewicz Stefan, Pamiętniki / do druku przygotował Jan Kieniewicz, Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021 [sygn. 114115/15]

 

80. Klementowski Robert, Utrwalacze władzy ludowej : kadry powiatowego aparatu bezpieczeństwa
w Lubinie w latach 1945-1975, Warszawa ; Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Lubin : Muzeum Historyczne w Lubinie, 2021 [sygn. 113828/16]

 

81. Komentowana bibliografia polskich przekładów piśmiennictwa kręgu Slavia Orthodoxa / Agata Kawecka, Izabela Lis-Wielgosz, Ivan N. Petrov, Małgorzata Skowronek, Jan Stradomski ; redakcja naukowa Ivan N. Petrov, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021 [sygn. 114030/29]

 

82. Komisja Edukacji Narodowej 1773 - 1794 : słownik biograficzny / [red.] Andrzej Meissner, Agnieszka Wałęga, Warszawa : Wydawnictwo IH PAN, 2018 [sygn. 114183/9]

 

83. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / Kancelaria Sejmu, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021. - Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483; z 2001 r. nr 28, poz. 319; z 2066 r. nr 200, poz. 1471 oraz 2009 r. nr 114, poz. 946 [sygn. 113897/15]

 

84. Konteksty dla Trójmorza : Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej / pod redakcją Karoliny Wandy Olszowskiej, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Ośrodek Debaty Międzynarodowej, 2020 [sygn. 113929/43]

 

85. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury ; IH PAN, 2013-, T. 5 / red. nauk., oprac. Katarzyna Kolendo-Korczak [et al.]. – 2020 [sygn. 93127/9]

 

86. Kubicki Rafał, Testamenty elbląskie : studium z dziejów miasta i jego mieszkańców w późnym średnio­wieczu, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020 [sygn. 114094/13]

 

87. Kucharska Sylwia, Roth Anna, Szczypiorno : tu rodziła się niepodległość, Kalisz : Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 2018 [sygn. 113918/15]

 

88. Kurylczyk Ryszard, Kronika lat: 1374-1399 podkanclerza koronnego Klemensa z Moskorzewa herbu "Pilawa", Toruń : Marszałek Development & Press, 2020 [sygn. 114100/15]

 

89. Lemaire André, Levantine epigraphy and history in the Achaemenid period (539-332 BCE), Oxford : Oxford University Press, 2015 [sygn. 114020/HS]

 

90. Leonard Victoria, In defiance of history : Orosius and the unimproved past, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2022 [sygn. 114016/HS]

 

91. Leszka Mirosław J., Wierzbiński Szymon, Komes Marcellin vir clarissimus : historyk i jego dzieło, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022 [sygn. 113938/V]

 

 

 

92. Liber Vetustissimus Gorlicensis = Das älteste Görlitzer Stadtbuch = Najstarsza księga miejska zgorzelecka : 1305-1416 (1423) / bearbeitet von/opracowali Krzysztof Fokt, Christian Speer, Maciej Mikuła, Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana" ; [Görlitz] : Verlag-Oettel.de, 2017-, T. 3/Cz. 3 : (1390-1416). – 2020 [109550/8]

 

93. Lipiński Edward, Peuples de la Mer, Phéniciens, Puniques : études d'épigraphie et d'histoire méditerranéenne, Leuven [etc.] : Peeters, 2015 [sygn. 114090/HS]

 

93a. Lipoński Wojciech, Dzieje kultury europejskiej : renesans, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021 [sygn. 114101/23]

 

94. Machcewicz Paweł, Paczkowski Andrzej, Wina, kara, polityka : rozliczenia ze zbrodniami II wojny światowej, Kraków : Znak Horyzont : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2021 [sygn. 114226/16]

 

95. Małłek Janusz, Księstwo Pruskie w XVI wieku : Ustawa o rządzie z 1542 roku. - Wyd. 2, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 114128/33]

 

96. Manafis Panagiotis, (Re)writing history in Byzantium : a critical study of collections of historical excerpts, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2020 [sygn. 114015/HS]

 

97. Marburgher Beiträge zur antiken Handels-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte / hrsg. von Sven Günther [et al.], Rahden : Verlag Marie Leidorf, Bd. 37. - 2020, Bd. 38. - 2020 [sygn. 113901/HS]

 

98. "Marginesy" / redakcja naukowa: Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Łódź ; Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021 [sygn. 113835/9]

 

99. Maria Kazimiera, królowa Polski, Listy Marii Kazimiery z Archiwum Sobieskich w Oławie = Lìsty Maryì Kazìmìry z Arhìva Sabeskìh u Alave, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ; Mińsk : Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku. ; [Fryburg] : Fundacja Lanckorońskich, 2019-, T. 1 : Listy do synów z lat 1696-1704 = T. 1, Lìsty da synoǔ za 1696-1704 gg. / opracowanie i redakcja naukowa Anna Leyk i Jan Jerzy Sowa ; sporządzanie odpisów i przekład: Anna Leyk, Monika Malinowska, Anna Zujkiewicz. - 2019, T. 2 : Listy do synów z lat 1697-1704 = T. 2, Lìsty da synoǔ za 1697-1704 gg. / opracowanie i redakcja naukowa Anna Czarniecka ; tłumaczenie Robert Zaborowski. - 2021 [sygn. 114103/15]

 

100. Matwiejczyk Witold, Pruska policja polityczna wobec mniejszości polskiej w latach 1871-1933 : struktury i ludzie, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2020 [sygn. 114131/8]

 

101. Między Wschodem a Zachodem : prawosławie i unia / redakcja naukowa Marzanna Kuczyńska., Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 [sygn. 114110/9]

 

102. Migration and identity in Eurasia : from ancient times to the Middle Ages / editors: Victor Cojocaru and Annamária-Izabella Pázsint, Cluj-Napoca : Editura Mega, 2021 [sygn. 114027/HS]

 

103. Mihailescu-Birliba Lucretiu, Rure vivere in Moesia inferiore : la population dans le milieu rural d'une province péripherique de l'Empire romain, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2018 [sygn. 113965/HS]

 

104. Millar Fergus, Religion, language and community in the Roman Near East : Constantine to Muhammad, Oxford : Oxford University Press, 2013 [sygn. 114021/HS]

 

105. Mitchell Piers D., Medycyna podczas krucjat : wojna, rany i średniowieczna chirurgia / przekład Natalia Rataj, Mateusz Józefowicz, Kraków : Wydawnictwo Astra, 2021 [sygn. 114098/V]

 

106. Modernizacja bez suwerenności : przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej / pod redakcją naukową Pawła Graty, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021 [sygn. 114075/16]

107. Molik Witold, Teksty wybrane : księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Witoldowi Molikowi
z okazji 70. rocznicy urodzin / pod redakcją Aliny Hinc, Jerzego Kołackiego, Krzysztofa A. Makowskiego, Przemysława Matusika, Poznań : IH, 2019 [sygn. 114036/9]

 

108. Moorhouse Roger, Polska 1939 : pierwsi przeciwko Hitlerowi / przekład Bartłomiej Pietrzyk, Kraków : Znak Horyzont, 2019 [sygn. 114129/16]

 

109. Moraczewski Jędrzej, Wspomnienia : ludzie, czasy i zdarzenia, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018-, Cz. 1 : Młodość i praca inżynierska, T. 1 : Lata nauki 1870-1896 / opracowanie, wstęp
i komentarz Ilona Florczak, T. 2 : Lata nauki 1895-1900 / opracowanie, wstęp i komentarz Ilona Florczak. - 2019, T. 3 : Lata nauki 1900-1907 / opracowanie, wstęp i komentarz Ilona Florczak. 2021 [sygn. 114116/15]

110. Movses Xorenaci, Historia Armenii w trzech księgach / zredagował, opatrzył wstępem i indeksami Andrzej Pisowicz ; przełożył z języka rosyjskiego Stanisław Ulaszek, Kraków : Księgarnia Akademicka : Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, 2021 [sygn. 114097/41]

 

111. Nauczyciele - uczniowie : solidarność pokoleń : szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej / pod red. Teresy Zaniewskiej, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007 [sygn. 114041/16]

 

112. Neuere Editionen der sogenannten "Ego-Dokumente" und andere Projekte in den Editionswissenschaften : [Editions­wissenschaft­liches Kolloquium 2013] / hrsg. von Helmut Flachenecker und Janusz Tandecki ; unter Mitarbeit von Krzysztof Kopiński, Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2015 [sygn. 113832/NP]

 

113. Neumann Kristina M., Antioch in Syria : a history from coins (300 BCE-450 CE), Cambridge : Cambridge University Press, 2021 [sygn. 114014/HS]

 

114. Niesiołowski- Spanò Łukasz, Stebnicka Krystyna, Historia Żydów w starożytności : od Thotmesa do Mahometa. - Wyd. 1, dodr. 1, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020 [sygn. 113940/HS]

ISBN 978-83-01-21279-7

 

115. Niklas Tomasz, Obraz zwycięstwa : motyw Bitwy Warszawskiej w sztuce polskiej 1920-1939, Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 114055/9]

 

116. Mitford Terence Bruce, The inscriptions of Kourion, Philadelphia : American Philosophical Society, 1971 [sygn. 114255/HS]

 

117. Nuffelen Peter, Orosius and the rhetoric of history, Oxford : Oxford University Press, 2012 [sygn. 114001/HS]

 

118. Orosius Paulus, Seven books of history against the Pagans /  translated with an introduction and notes by A. T. Fear, Liverpool : Liverpool University Press, 2010 [sygn. 114005/HS]

 

119. Orzelski Świętosław, Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli Dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta roku 1572 aż do roku 1576 / skreślone przez Świętosława z Borzejowic Orzelskiego starostę radziejowskiego ; przełożył z rękopisu Cesarskiej Publicznej Biblioteki Włodzimierz Spasowicz ; opracował, wstępem opatrzył i wydał Włodzimierz Kaczorowski, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2021, t. 1, 2. [sygn. 113990/13]

 

120. The Oxford handbook of late antiquity / edited by Scott Fitzgerald Johnson. - 1st issued as an Oxford University Press paperback, Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2016 [sygn. 114024/HS]

 

121. The Oxford handbook of the Phoenician and Punic mediterranean / edited by Carolina López-Ruiz and Brian R. Doak, New York : Oxford University Press, 2019 [sygn. 114025/HS]

 

122. Paduchowski Wojciech, Karły pod krzyżem : nowohucki kwiecień '60, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113926/16]

 

123. Paganini Mario Carlo Donato, Gymnasia and Greek identity in Ptolemaic Egypt, Oxford : Oxford University Press, 2022 [sygn. 114018/HS]

 

124. Palaephatus [Palajfatos], Opowieści niewiarygodne / przełożyła i opracowała Agnieszka Kotlińska-Toma, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2022 [sygn. 114031/HS]

 

125. Pełczyński Grzegorz, Michał K. Pawlikowski o narodach z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego, Łomianki : LTW, 2020 [sygn. 113928/9]

 

126. Penkala-Jastrzębnska Anna, "Za cudzoziemca iść..." : migracje a polityka małżeńska szlachty państwa polsko-litewskiego, Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2021 [sygn. 114135/11]

 

127. Peoples in the Black Sea region from the archaic to the Roman period : proceedings of the 3rd International Workshop on the Black Sea in Antiquity held in Thessaloniki, 21-23 September 2018 / edited by Manolis Manoledakis, Oxford : Archaeopress Archaeology, 2021 [sygn. 113998/HS]

 

128. Pfund Günther, Von Picus bis Licinius : historischer Kommentar zu den Chronica urbis Romae im Chronographen von 354, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2021 [sygn. 114026/HS]

 

129. Piechota Grażyna, Książka szkolna w komunikacji społecznej w Polsce XVI-XVIII wieku, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021 [sygn. 114096/11]

 

130. Pięciak Krzysztof, W oddziale "Babinicza" : działalność oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego "Jastrzębie"/"Oświęcim" i losy jego partyzantów, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Krakowie, 2021 [sygn. 113948/16]

 

131. Pilecki Witold, Raport Witolda / [kolegium redakcyjne Józef Brynkus, Michał Siwiec-Cielebon, Wiesław Jan Wysocki], Ząbki : Wydawnictwo Apostolicum ; Londyn : Studium Polski Podziemnej,  2017 [sygn. 114078/15]

 

132. Pisuliński Jan, Akcja specjalna "Wisła". - Wyd. 2 popr. i uzup., Rzeszów : Libra PL, 2022 [sygn. 114126/16]

 

133. Plinius Gaius Secundus (Maior), Historia naturalna / tekst, wstęp, przekład i komentarz Ireneusz Mikołajczyk, Natalia Rataj, Emilia Twarowska-Antczak, Krzysztof Antczak ; redakcja naukowa Ireneusz Mikołajczyk, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017-, T. 3 : Ks. 12-19 : Botanika. Rolnictwo i Ogrodnictwo. - 2022 [sygn. 109710/HS]

 

134. Pluta-Saladra Edyta, Konwenty żeńskie w średniowiecznym województwie krakowskim : studium prozopograficzne (2 połowa XII - 2 połowa XVI wieku), Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021 [sygn. 114144/13]

 

135. Polacy na Białorusi : od końca XIX do początku XXI wieku / pod red. Tadeusza Gawina, Warszawa : Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2017-, [T. 1] : Wybrane problemy stosunków polsko-białoruskich. - 2017, T. 2 : Polityka – społeczeństwo – kultura / pod red. Tadeusza Gawina. 2018, T. 3 : Niepodległość 1918-2018 : polskie i białoruskie idee niepodległościowe. - 2019, T. 4 : Rok 1920 na tle przełomów politycznych XX wieku. - 2020 [sygn. 110350/16]

 

136. Polacy przy grobie św. Antoniego w Padwie, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2019-2020, Cz. 1 : Pamiątki, donacje, świadectwa kultu (wieki XVI-XIX) / Mirosław Lenart, Marta Wojtkowska-Maksymik, Magdalena Wrana. - 2019, Cz. 2 : Kaplica Polska (1896-2018) / red. Mirosław Lenart. - 2020 [sygn. 113991/9]

 

137. Polit Jakub, Nie ma już moa : ptaki, pamięć historyczna i największa tajemnica Nowej Zelandii,

Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2021 [sygn. 114048/23]

 

138. Popiołek Bożena, Rytuały codzienności : świat szlacheckiego dworu w osiemnastowiecznej Rzeczy­pos­politej, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2022 [sygn. 114102/11]

 

139. Powiat milicko-żmigrodzki w perspektywie historycznej = Kreis Militsch-Trachenberg in historischer Perspektive / redakcja Ireneusz Kowalski ; autorzy Janusz Gołaszewski [et al.[, , Milicz : Fundacja Frankonia, 2017 [sygn. 113525/8]

 

140. Problemy funkcji archiwów / pod redakcją Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113946/20]

 

141. Prozessrecht und Eid : Recht und Rechtsfindung in antiken Kulturen, T. 1 / hrsg. von Heinz Barta, Martin Lang und Robert Rollinger, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2015 [sygn. 113985/HS]

142. Przemiany modernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej / pod redakcją naukową Pawła Graty, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020 [sygn. 114075/16]

 

143. Urkundenbücher, Chroniken, Amtsbücher : alte und neue Editionsmethoden : [Editionswissenschaftliches Kolloquium 2019] / hrsg. von Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński und Janusz Tandecki, Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2019 [sygn. 113833/NP]

 

144. Rachunki budowy zamku krakowskiego 1524 / wyd. Marek Ferenc, Kraków : Polskie Towarzystwo Historyczne : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2019 [sygn. 113902/15]

 

145. Relacja walnego od Turków oblężenia Wiednia roku Pańskiego 1683 / przygotowanie i komentarz Lubomir Wędzicha ; współpraca i redakcja Janusz L. Kaczmarek, Wrocław : staraniem Towarzystwa Polsko-Austriackiego Oddział we Wrocławiu ; Jelenia Góra : przy wsparciu Oddziału TPA w Jeleniej Górze, 2018 [sygn. 113912/15]

 

146. Recherches sur la Chronique de Jean Malalas, Paris : Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, 2004-2006. - Vol. 1, 2 [sygn. 114088/HS]

 

147. Researching metaphor in the Ancient Near East / edited by Marta Pallavidini and Ludovico Portuese, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2020 [sygn. 113979/HS]

 

148. Roca Pere, Lourenco Paulo B., Gaetani Angelo, Historic construction and conservation : materials, systems and damage. - First issued paperback, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2021 [sygn. 113089/23]

 

149. Roszkowski Wojciech, Historia i teraźniejszość : podręcznik dla liceów i techników, 1 : 1945-1979, Kraków : Biały Kruk, 2022 [sygn. 114202, 114203/49]

 

150. Ryś Jan, Komisja Edukacji Narodowej 1773 - 1794 : Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Warszawa : Wydawnictwo IH PAN, 2018 [sygn. 114184/9]

 

151. Sader Hélène, The history and archaeology of Phoenicia, Atlanta : SBL Press, [druk] 2022 [sygn. 114023/HS]

 

152. Scheuring Witold, Prugar-Scheuring Helena, Ze Lwowa na wschód : historia małżeńskiej tułaczki / wstęp i opracowanie: Piotr Cichoracki, Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2021 [sygn. 113939/15]

 

153. Sendal Monika, Rok 1945 w pamięci mieszkańców Kozłowa, Katowice : Instytut Pamięci Narodowej ; Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2020 [sygn. 113899/8]

154. Sienkiewicz Jan, Groby polskie na Litwie / wstęp Krystyna Syrnicka, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021-, T. 1 : Rejon Wileński część pierwsza, T. 2 : Rejon Wileński część druga. - 2021 [sygn. 114043/9]

 

155. Sikora Mirosław, Black box : wywiad jako instrument transferu technologii i wsparcia decyzji ekonomicznych w PRL 1955-1990, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 114196/16]

 

156. Sikorski Tomasz, Wątor Adam, Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze, Warszawa : Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego : Wydawnictwo Neriton, 2021 [sygn. 114138/16]

 

157. Słownik powstań śląskich / red. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek, Katowice : Biblioteka Śląska
w Katowicach ; Chomęcice : Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2019-2021, T. 1 : I powstanie śląskie, sierpień 1919, T. 2 : II powstanie śląskie, sierpień 1920. - 2020,  T. 3 : III powstanie śląskie, maj-lipiec 1921. - 2021 [sygn. 114121/8]

 

158. Sobieski Jakub, Rokowania dyplomatyczne polsko-szwedzkie w Prabutach i Altmarku w latach 1628-1629 / wstęp i opracowanie Justyna Gałuszka, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2021 [sygn. 114077/15]

 

159. Sokołowska Katarzyna, Świeckich drogi do świętości w hagiografii sarmacko-barokowej, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2008 [sygn. 113900/9]

 

160. Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411 / bearb. von Sven Ekdahl, Köln [etc.] : Böhlau, Tl. 2 : Indices mit personengeschichtlichen Kommentaren, 2010 [sygn. 114028/V]

 

161. Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką : przegląd piśmiennictwa / pod redakcją Tomasza Domańskiego i Alicji Gontarek, Warszawa ; Kielce : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 114060/16]

 

162. Steele Philippa M., A linguistic history of ancient Cyprus : the non-Greek languages, and their relations with Greek, c. 1600-300 BC, Cambridge : Cambridge University Press, 2013 [sygn. 114013/HS]

 

163. Steele Philippa M., Writing and society in ancient Cyprus, Cambridge : Cambridge University Press, 2019 [sygn. 114022/HS]

 

164. Studies in John Malalas / edited by Elizabeth Jeffreys ; with Brian Croke, Roger Scott. - Reprint, Leiden ; Boston : Brill, 2017 [sygn. 114003/HS]

 

165. Svanberg Ingvar, Tyden Mattias, Sverige och förintelsen : debatt och dokument om Europas judar 1933-1945, Stockholm : Dialogos Förlag, 2005 [sygn. 114154/43]

 

166. Syllabic writing on Cyprus and its context / edited by Philippa M. Steele. - First paperback edition, Cambridge : Cambridge University Press, 2017 [sygn. 114017/HS]

 

167. Szczepański Janusz, Władze i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej wobec bolszewickiego zagrożenia w 1920 roku, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 114033/16]

 

168. Szwagrzyk Krzysztof, Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu : pola ofiar komunizmu, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113908/8]

 

169. Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Ślezská vědecká obec, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2004-, Vol. 10 / red./ hg. v./ red. Marek Hałub ; [przekł. na jęz. niem. i pol.: kolektyw autorski ; przekł. na jęz. czes. Libor Martinek. – 2022 [sygn. 80934/3]

170. Tabor Dariusz, Beatus vir : chrystologiczny Psałterz trzebnicki w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (IF 440) wobec egzegezy biblijnej i duchowości cysterskiej XIII stulecia, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020 [sygn. 114032/9]

 

171. Tandecki Janusz, Piśmienność pragmatyczna, pisarze i kancelarie w wielkich miastach pruskich
i inflanckich w średniowieczu, Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2021 [sygn. 113944/NP]

 

172. Tkaczow Barbara, Alexandria - the most illustrious, the most beautiful, the most magnificent :
a portrayal of an exceptional city / translation: Barbara Majchrzak, Warsaw : Neriton, 2019 [sygn. 113505/HS]

 

173. "To przecież nasz kraj rodzinny" : wystąpienia posłów niemieckich na forum I Sejmu Śląskiego
1922-1929 : wybór : edycja źródłowa / wybór, wstęp i oprac. Sebastian Rosenbaum, Opole : Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej = Forschungszentrum der Deutschen Minderheit, 2021 [sygn. 113826/15]

 

174. Tracz Bogusław, Gliwice : biografia miasta. - Wyd. 4, Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2021 [sygn. 114117/8]

 

175. Ulewicz Andrzej, Dąbrowski Józef, Filigrany w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie, Olsztyn : Archiwum Państwowe, 2018 [sygn. 113909/20]

 

176. Urbaniak Miron, Spychaj-Skopińska Joanna, 120 lat wodociągów w Lesznie,  Leszno : Archiwum Państwowe : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 2021 [sygn. 113919/20]

 

177. Uwijała Piotr, Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu 1919-1921 : pozyskiwanie i transport zagranicznego materiału wojennego dla Wojska Polskiego w okresie wojny polsko-sowieckiej, Grajewo ; Szymany : Eko-Dom Sp. z o.o. : Eko-Druk Sp. z o.o., 2021 [sygn. 114158/16]

 

178. Vjaliki Anatol’ Federavič, Dzierżyńszczyzna 1932-1937 : rejon skazany na likwidację / pod redakcją naukową Jana Szumskiego ; tłumaczenie z języka rosyjskiego Jarosław Kurkowski, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 114049/16]

 

179. Volumina constitutionum, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe ; Kancelaria Sejmu, 1996-, T. 5 : 1669-1676, Vol. 1 : 1669-1676 / do dr. przygot. Stanisław Grodziski, Marcin Kwiecień i Krzysztof Fokt ; przedmowa Wacław Uruszczak. – 2022 [sygn. 81578/15]

 

180. W drodze ku niepodległości : przemiany modernizacyjne na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku / pod redakcją naukową Pawła Graty, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 [sygn. 114074/16]

 

181. W obliczu Zagłady : Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939-1945 / redaktor Piotr Długołęcki, Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2021 [sygn. 114176/15]

 

182. "W zwierciadle rzeczy" / redakcja naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2022 [sygn. 114029/9]

 

183. Widmo Mahometa, cień Samuela : cesarstwo bizantyńskie w relacji z przedstawicielami innych religii
i kultur (VII-XV wiek) / redakcja Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Kirył Marinow, Teresa Wolińska, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020 [sygn. 113837/V]

 

184. Wiesler Joanna, Dziecko w PRL-u : trzy dekady polityki opieki nad dzieckiem w PRL-u (lata 60., 70.
i 80. XX wieku) : Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jako organizator pomocy dzieciom w państwie demokracji ludowej = Drei Dekaden der Kinderpolitik in der Volksrepublik Polen (1960er, 1970er und 1980er Jahre) : die "Gesellschaft der Kinderfreunde" (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci) als Organisatorin der institutionellen Kinderhilfe im Sozialismus, Poznań : Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, 2020 [sygn. 114095/15]

 

185. Wileńska architektura sakralna doby baroku : dewastacja i restauracja / fot. Kęstutis Stoškus ; [red. pol. wersji Jakub Sito, Wojciech Boberski i Piotr Jamski, tł. Jakub Sito, Małgorzata Omilanowska], Marburg : Herder-Institut ; Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2005 [sygn. 114073/9]

 

186. Wojciechowski Grzegorz, Sekrety ziemi kłodzkiej, Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2021 [sygn. 114093/8]

 

187. Wojtucki Daniel, Magia posthuma : procesy i egzekucje zmarłych na Śląsku i Morawach w XVI-XVIII wieku, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2022 [sygn. 113994, 113995/8]

 

188. Wróbel Łukasz, Józef Jerzy Hylzen : studium kariery magnackiej w XVIII wieku, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 114119/9]

 

189. Wyrzykowska Małgorzata, Postrzeganie i ocena dzieł sztuki europejskiej XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w świetle literatury podróżniczej tego okresu / redakcja: Katarzyna Zioła-Zemczak, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021 [sygn. 114130/23]

 

190. Wyszyński Stefan, Pro memoria, Gniezno : Archidiecezja Gnieźnieńska ; Warszawa : Archidiecezja Warszawska ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017-, T. 12 : 1965 / red. nauk. t. Paweł Skibiński. – 2021 [sygn. 108826/15]

 

191. Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP / pod red. Tadeusza Dubickiego, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2010-, T. 12. – 2021 [sygn. 105594/16]

 

192. Za kratami więzień i drutami obozów : wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914-1921. T. 1 i 2 / redaktor prowadzący Zofia Krzywicka-Vauthier ; redaktor Tomasz Chlewiński, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 113945/15]

 

193. Za pierwszych Sowietów : pogranicze polsko-białoruskie w latach 1939-1941 w relacjach ustnych mieszkańców Białorusi / pod redakcją Aleksandra Smalianczuka ; tłumaczenie: Mirosława Łuksza, Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2021 [sygn. 114123/15]

 

194. Zapomniane dziedzictwo : dawne cmentarze Poznania i Wielkopolski : praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Kołackiego, Poznań : Wydział Historii UAM, 2022 [sygn. 114067/9]

 

195. Zetterberg Kent, Sverige och Hitler 1939-1945 : ett bidrag till historien om Sverige och Tyskland under andra världskriget, Stockholm : Carlsson Bokförlag, 2021 [sygn. 114152/43]

 

196. Zielecka-Mikołajczyk Wioletta, Gdzie Wschód spotkał się z Zachodem : dzieje i organizacja unickiej diecezji przemysko-samborskiej w latach 1596-1772, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021 [sygn. 114221/9]

 

197. Ziemska Małgorzata, O wołyńskich strzelcach : w setną rocznicę powstania Związku Strzeleckiego na Wołyniu, Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze ; Nowy Jork : Okręg 2. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, 2021 [sygn. 114069/16]