Marzec - maj 2020

Marzec – maj

 

 

1. Akcja "Reinhardt" : historia i upamiętnienie / redakcja naukowa Stephan Lehnstaedt, Robert Traba, Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019 [sygn. 111520/43]

 

2. Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego : lata 1668-1675 / wydali Michał Zwierzykowski, Robert Kołodziej, Andrzej Kamieński, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018 [sygn. 111032/15]

 

3. Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego : lata 1676-1695 / wydali Michał Zwierzykowski, Robert Kołodziej, Andrzej Kamieński, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018 [sygn. 111033/15]

 

4. Ambrose Stephen Edward, W poszukiwaniu granic Ameryki : wyprawa Lewisa i Clarka / przełożył Jan Szkudliński, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie,  2019 [sygn. 111471/23]

 

5. Ammerer Gerhard, Brandhuber Christoph, Schwert und Galgen : Geschichte der Todesstrafe in Salzburg, Salzburg : Verlag Anton Pustet, 2018 [sygn. 111718/23]

 

6. Andrasz-Mrożek Monika, Magistrat miasta Krakowa 1866-1914 : ustrój, kadra i mechanizmy zarządzania miastem, Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2018 [sygn. 111605/9]

 

7. Antykomunizm Polaków w XX wieku / redakcja naukowa Piotr Kardela i Karol Sacewicz, Białystok ; Olsztyn ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, 2019 [sygn. 111180/9]

 

8. Bartoszewicz Joachim Stefan, Zagadnienia polityki polskiej : wybór pism / wstępem opatrzył Krzysztof Kawalec, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016 [sygn. 111563/15]

 

9. Behringer Wolfgang, Hexen : Glaube, Verfolgung, Vermarktung. – 6., durchgesehene Auflage, München : Verlag C.H. Beck, 2015 [sygn. 111723/23]

 

10. Biliński Leon, O socjalizmie, stańczykach i polityce narodowej : wybór pism / wyboru dokonał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Dariusz Grzybek, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014 [sygn. 111561/15]

 

11. Bralewski Sławomir, Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek), Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, T. 1 : "Niezwykła przemiana" - narodziny nowej epoki, T. 2 : Jedna religia w jednym cesarstwie : rzymscy imperatorzy sprzymierzeni z Bogiem na straży jedności  Kościoła od Konstantyna I do Justyniana I [sygn. 111064/V]

     

12. Brzezińska Anna, Spór o średniowiecze : z rozważań nad tożsamością kulturową Europy : Jacques Le Goff, Jerzy Kłoczowski, Aron Guriewicz, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018 [sygn. 1110309/V]

 

13. Brzozowska Zofia Aleksandra, Leszka Mirosław Jerzy, Maria Lekapene, empress of the Bulgarians : neither a saint nor a malefactress / translated by Marek Majer, Artur Mękarski, Michał Zytka, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Jagiellonian University Press, 2017 [sygn. 111066/V]

 

14. Bukowiecki Stanisław, Polityka Polski niepodległej : wybór pism / wyboru dokonał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Adam Danek, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015 [sygn. 111562/15]

 

15. The Bulgarian State in 927-969 : the epoch of tsar Peter I / edited by Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow ; translated by Lyubomira Genova [et al.], Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Jagiellonian University Press, 2018 [sygn. 111524/V]

 

16. The city and the process of transition from early modern times to the present / edited by Magdalena Gibiec, Dorota Wiśniewska and Leszek Ziątkowski, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019 [sygn. 111900/23]

 

17. Cmentarz na Rossie w Wilnie : historia, sztuka, przyroda / pod redakcją Anny Sylwii Czyż              i Bartłomieja Gutowskiego, Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ; Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2019 [sygn. 111508/9]

 

18. Daszyńska-Golińska Zofia, Socjalizm i kwestia kobieca : wybór pism / wyboru dokonali, opracowali i wstępem opatrzyli Urszula Kozłowska i Tomasz Sikorski, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2018 [sygn. 111573/15]

 

19. Davies Norman, Sam o sobie / fragmenty napisane przez Normana Daviesa po angielsku przetłumaczył Bartłomiej Pietrzyk ; redakcja Maciej Gablankowski, Joanna Gromek-Illg, Anna Szulczyńska, Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019 [sygn. 111551/43]

 

20. Daxemüller Christoph, Aberglaube, Hexenzauber, Höllenängste : eine Geschichte der Magie. - Ungekürzte Ausgabe, München : Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG., 1996 [sygn. 111722/23]

 

21. Dąbrosz-Drewnowska Paulina, Oczami paryżanina, czyli Księstwo Warszawskie w napoleońskiej propagandzie (1807-1815), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 [sygn. 111517/16]

 

22. Dąbrosz-Drewnowska Paulina, W dyplomatycznej depeszy i wojskowych wspomnieniach : obraz Księstwa Warszawskiego (1807-1815) w źródłach francuskich, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 [sygn. 111518/16]

 

23. Delbrück Hans, Antyczna sztuka wojenna, Oświęcim : Napoleon V, 2018, T. 1 : Persja, Grecja, Macedonia, T. 2 : Republika Rzymska, T. 3 : Cesarstwo Rzymskie i Germanie, T. 4 : Kres świata antycznego [sygn. 111600/37]

 

24. Delbrück Hans, Średniowieczna sztuka wojenna / tłumaczenie, nowe opracowanie i redakcja naukowa Marcin Skrobek, Oświęcim : Napoleon V, 2018-, T. 1 : Wczesne średniowiecze [sygn. 111601/37]

 

25. Dionne E. J., Why Americans hate politics, New York : Simon & Schuster, 1991 [sygn. 111691/23]

 

26. Donum cordis :  studia poświęcone pamięci profesora Jerzego Kolendo / redakcja naukowa Krzysztof Jakubiak, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019 [sygn. 111552/HS]

 

27. Doroz-Turek Małgorzata, W kręgu średniowiecznej architektury wrocławskich kanoników regularnych św. Augustyna, Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2019 [sygn. 111173/8]

 

28. Dubanowicz Edward, Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego i inne pisma polityczne / wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Adam Danek, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2013] [sygn. 111557/15]

 

29. Działalność poselska Gustawa Morcinka, czyli Katalog ludzkiej biedy / dokumenty w opracowaniu Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Lucyny Sadzikowskiej, Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2019 [sygn. 111485/15]

 

30. Dzieduszycki Wojciech, Wybór pism / wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Jacek Kloczkowski, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2017 [sygn. 111572/15]

 

31. E fructu arbor cognoscitur... :  w sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza / pod redakcją Krystyny Krawiec-Złotkowskiej i Tadeusza Ceynowy, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku ; Koszalin : Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, 2019 [sygn. 111595/9]

 

32. Emigracja polityczna : przypadek polski : wybór tekstów z okresu zaborów / wyboru dokonał, opracował i wstępem opatrzył Jacek Kloczkowski, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2018 [sygn. 111665/9]

 

33. Frank Hans, Rok 1939 w dzienniku Hansa Franka / tłumaczenie Wiktor Grotowicz ; wstęp                    i opraco­wanie Paweł Kosiński, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111477/15]

 

34. Frankfurter David, Religion in Roman Egypt : assimilation and resistance, Princeton, NJ : Princeton University Press, [druk Milton Keynes] 2019 [sygn. 111618/HS]

 

35. Frenschkowski Marco, Die Hexen : eine kulturgeschichtliche Analyse. – 2. Auflage, Wiesbaden : Marixverlag, 2016 [sygn. 111724/23]

 

36. Geopolityka i zasady : studia z dziejów polskiej myśli politycznej / pod redakcją Jacka Kloczkowskiego, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa ; Fundacja Pamięć i Tożsamość, 2010 [sygn. 111656/9]

 

37. Gleichgewicht Bolesław, Wspomnienia / wspomnienia zanotował Andrzej Solecki, Warszawa : Polskie Towarzystwo Matematyczne ; Wrocław : Partner Wydawniczy w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego: Strefa Kultury Wrocław, 2019, T. 1 : Zapiski szpiona pijanicy. – Wyd. 2, T. 2 : Broniąc nieba, T. 3 : Nikołajewka, Odessa. – Wyd. 2 [sygn. 111459/15]

 

38. Głąbiński Stanisław, Wspomnienia polityczne / wstępem opatrzyli i opracowali Tomasz Sikorski, Adam Wątor ; współpraca Urszula Kozłow­ska, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2017 [sygn. 111570/15]

 

39. Grousset René, Historia wypraw krzyżowych i frankijskiego Królestwa Jerozolimy, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019-, T. 1 : Muzułmańska anarchia i monarchia frankijska. – 2019 [sygn. 111609/V]

 

40. Grzybowski Konstanty, O demokracji i dyktaturze : wybór pism / wstępem opatrzył Artur Wołek, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017 [sygn. 111568/15]

 

41. Gumiński Tadeusz, Wiśniewski Edward, Legnica i okolice : przewodnik. – Wyd. 6 (poszerzone), Legnica ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019 [sygn. 111632/8]

42. Harper Kyle, The fate of Rome : climate, disease, and the end of an empire, Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2019 [sygn. 111619/HS]

 

43. Historia na Uniwersytecie Poznańskim :  od Seminarium Historycz­nego do Instytutu Historii (1919-2019) / pod redakcją Katarzyny Balbuzy [et al.], Poznań : Instytut Historii UAM, 2019 [sygn. 111902/9]

 

44. Historia świadomości europejskiej / wybór i opracowanie Antoine Arjakovsky ; tłumaczenie Agata Kozielska, Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019 [sygn. 111388/23]

 

45. Hołodomor – Polska : polskie ofiary 1932-1933 / redakcja naukowa Michał Dworczyk, Robert Kuśnierz, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019 [sygn. 111017/16]

 

46. Jałta :  rzeczywistość, mit i pamięć / pod redakcją Sławomira Łukasie­wicza, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111181/9]

 

47. Januszko-Szakiel Aneta, Archiwistyka cyfrowa : długoterminowa ochro­na dziedzictwa nauki                  i kultury, Warszawa : Wydawnictwo Stowarzy­szenia Bibliotekarzy Polskich, 2017 [sygn. 111246/NP]

 

48. Jany Curt, Armia Fryderyka Wielkiego : od zakończenia wojny siedmioletniej do śmierci Fryderyka Wilhelma II / tłum. Patrycjusz Malicki, Oświęcim : Napoleon V, 2018 [sygn. 111401/33]

 

49. Jany Curt, Armia Fryderyka Wielkiego : wojna siedmioletnia / tłum. Małgorzata Konopnicka, Oświęcim : Napoleon V, 2018 [sygn. 111400/33]

 

50. Jaworski Władysław Leopold, O konserwatyzmie, ustroju i polityce polskiej : wybór pism / wstępem opatrzył Michał Jaskólski, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 [sygn. 111566/15]

 

51. Jelonek Tomasz, Historia Izraela, Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2017-, 1 : Ustalenia wstępne. – 2017, 2 : Okoliczności początków. – 2018, 3 : Początki Izraela. – 2019, [4] : Od niewoli babilońskiej do upadku powstania Bar-Kochby. – 2019 [sygn. 111530/41]

 

52. Karp Józef Michał, Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706-1709), Warszawa : Instytut Historii PAN, 2018-, T. 2 :  W wędrówkach po Polsce między Gdańskiem a Lwowem w  latach 1708-1709 : listy królewskiego sekre­tarza Jozafata Michała Karpia oraz fragmenty z gazet pisanych                     i diariuszy / wydał Jerzy Dygdała. – 2019 [111113/11]

 

53. Katedra Historii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim : odniesienia, interpretacje, pamięć / pod redakcją Krzysztofa K. Daszyka i Tomasza Kargola, Kraków : Historia Iagellonica, 2019 [sygn. 111474/9]

 

54. Kobiety w dziejach : od archeologii do czasów średniowiecz­nych / redakcja Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 [sygn. 111334/9]

 

55. Kołyma : Polacy w sowieckich łagrach : bez komentarza : wspomnienia i dokumenty / wybór tekstów i redakcja merytoryczna Sebastian Warli­kow­ski, Warszawa : Zona Zero, 2019 [sygn. 111277/15]

 

56. Kowalczyk Agnieszka, Józef Piłsudski pisarz, Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : Instytut Pamięci Narodowej, 2019 [sygn. 111953/9]

 

57. Kozicki Stanisław, Pół wieku polityki demokratyczno-narodowej (1887-1939) / wstępem opatrzyli i opracowali Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2019 [sygn. 111574/15]

 

58. Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej – ludzie stamtąd / pod redakcją Piotra Cichorackiego                      i Krzyszto­fa Łagojdy, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2019 [sygn. 111129, 111690/16]

 

59. Kromayer Johannes, Veith Georg, Historia wojskowości Greków i Rzymian , Oświęcim : Napoleon V, 2017-2018, Cz. 1 : Grecy. – 2017, Cz. 2 : Rzym w okresie królestwa i republiki. – 2018, Cz. 3 : Rzym w okresie Cesarstwa. – 2018 [sygn. 111680/37]

     

60. Kruczkiewicz Bronisław, Epigrafika rzymska : wykłady uniwersy­teckie / do druku podał, przedsłowiem i przypisami opatrzył Leszek Mrozewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019 [sygn. 111633/HS]

 

61. Krzysztofiński Mariusz, Arcybiskup Ignacy Tokarczuk : (1918-2012) : metropolita przemyski obrządku łacińskiego, Rzeszów ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 110984/9]

 

62. Kucharski Jan, Marciniak Przemysław, Warcaba Katarzyna, Nie tylko dialogi : recepcja twórczości Lukiana w Bizancjum, Katowice : Wydaw­nictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019 [sygn. 111345/V]

 

63. Kultury Żydów /  redakcja David Biale ; przekład Mirosław Wójcik, Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2018-2019, Cz. 1 : Śródziemnomorskie porządki. – 2018, Cz. 2 : Barwy diaspory. – 2019 [sygn. 111677/23]

 

64. Kurek-Perzyńska Anna, Perzyński Marek, Skarby powiatu wołow­skie­go czyli Największe w świecie opactwo cystersów w Lubiążu, książęcy zamek, pałace, kościoły, muzea, cudowna przyroda, dziedzictwo Kresów, Wrocław : Wrocławski Dom Wydawniczy, 2018 [sygn. 111548/8]

 

65. Lévi-Provençal Évariste, Cywilizacja arabska w Hiszpanii / przełożył Radosław Stryjewski, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2015 [sygn. 111505/23]

 

66. Lipoński Wojciech, Historia sportu : na tle rozwoju kultury fizycznej. – Wyd. 1 - 1 dodruk, Warszawa : PWN, 2018 [sygn. 111451/23]

 

67. Ludwika Maria Gonzaga (1611-1667) : między Paryżem  a Warszawą / redakcja naukowa Anna Kalinowska, Paweł Tyszka, Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, 2019 [sygn. 111577/11]

 

68. Lustracja ceł i myt małopolskich z 1565 roku / wydała Bożenna Wyrozumska ; przy współpracy Marcina Starzyńskiego ; indeksy opraco­wała Patrycja Wiencierz, Kraków : Polska Akademia Umie­jętności, 2019 [sygn. 111296/47]

 

69. Łoś Jan Stanisław, "Świat się w mych oczach dwukrotnie zawalił..." : wspomnienia dyplomaty / redakcji naukowej dokonali i wstępem opatrzyli Maciej Marszał i Sylwia Wójtowicz ; posłowiem opatrzył Marek Łoś, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2017 [sygn. 111569/15]

 

70. Maciorowski Mirosław, Maciejewska Beata, Władcy Polski : historia na nowo opowiedziana, Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018 [sygn. 111475/9]

 

71. Makowski Wacław, My i wy : wybór pism / wstępem opatrzył Arkadiusz Górnisiewicz, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016 [sygn. 111564/15]

72. Marchlewicz Krzysztof, U szczytu potęgi : Wielka Brytania w latach 1815-1914, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2019 [sygn. 111204/43]

 

73. Media aetas – historia viva = Średniowiecze – historia żywa : VI Kongres Mediewistów Polskich 2018 : abstrakty / [redakcja Stanisław Rosik], Wrocław : Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018 [sygn. 110382/9]

 

74. Medycyna i religia / pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki i Mateusza Dąsala, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : La Rama Edition, 2017-, T. 1. – 2017, T. 2. – 2019, T. 3. – 2019 [sygn. 111549/23]

 

75. Metzger Paul, Der Teufel. – 2. Auflage, Wiesbaden : Marixverlag, 2016 [sygn. 111725/23]

 

76. Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku : społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego / redakcja naukowa Anna Kalinowska, Adam Perłakowski, Dariusz Rolnik, Filip Wolański, Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum,  2018 [sygn. 111576/11]

 

77. Między realizmem a apostazją narodową : koncepcje prorosyjskie w polskiej myśli politycznej / pod redakcją Macieja Zakrzewskiego, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Koło Studentów Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UPJPII Phronesis, 2015 [sygn. 111661/9]

 

78. Milewski Józef, Zdobycze i iluzje postępu : wybór pism / wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Dariusz Grzybek, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Wydział Studiów Międzynaro­dowych i Poli­tycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 [sygn. 111558/15]

 

79. Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406-1409 / wydał Wiesław Filipczyk przy współpracy Macieja Zdanka ; wstęp Wiesław Filipczyk i Franciszek Sikora, Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności : Archiwum Narodowe w Krakowie, 2019 [sygn. 111675/15]

 

80. Naród : idee polskie : antologia / pod redakcją Jacka Kloczkowskiego, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2011 [sygn. 111658/9]

 

81. Nie tylko "Po Prostu" : prasa w dobie odwilży 1955-1958 / pod redakcją Michała Przeperskiego           i Pawła Sasanki, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111916/9]

 

82. Niemcy i Polska w trakcie i po zakończeniu pierwszej wojny światowej : niemiecka polityka okupacyjna i nowa zachodnia granica Polski = Deutschland und Polen im und nach dem Ersten Weltkrieg : deutsche Besatzungspolitik und die neue Westgrenze Polens / redakcja Bernd Martin        [et al.], Poznań : Instytut Historii UAM, 2019 [sygn. 111905/16]

 

83. (Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019 [sygn. 111514/9]

 

84. Niewiara Aleksandra, Imagologia : pamięć zbiorowa, umysł i kultura, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019 [sygn. 111344/49]

 

85. (Nie)zależne państwo, społeczeństwo, (Nie)zależna kultura i edukacja / pod redakcją Barbary Techmańskiej, Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Kraków : [Wydawnictwo Avalon], 2019 [sygn. 111906, 111907/9]

 

86. Nowak Julian Ignacy, Wspomnienia z ławy rządowej / wstępem opatrzyli i opracowali Tomasz Sikorski, Henryk Walczak, Adam Wątor, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2017 [sygn. 111571/15]

 

87. O granice, niepodległość i cywilizację : szkice o wojnie polsko-bolszewickiej / pod redakcją Jacka Kloczkowskiego, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2017 [sygn. 111664/9]

 

88. Od "Indeksu" do "Hutnika" : bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990 / wstęp  i opracowanie Adam Roliński, Andrzej Dróżdż, Wojciech Marchewczyk ; przedmowa Tomasz Gąsowski, Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2019 [sygn. 111264/20]

 

89. Opitz-Belakhal Claudia, Böse Weiber : Wissen und Geschlecht in der Dämonologie der Frühen Neuzeit, Sulzbach/Taunus : Ulrike Helmer Verlag, 2017 [sygn. 111721/23]

 

90. Państwo Islamskie (ISIS) : historia powstania i taktyka działania / pod redakcją Krzysztofa Danielewicza, Oświęcim : Napoleon V, 2019 [sygn. 111338/43]

 

91. Past imperfect : history according to the movies / general editor : Mark C. Carnes ; edited by Ted Mico, John Miller-Monzon, and David Rubel, London : Cassell, 1996 [sygn. 111693/23]

 

92. Paszek Marta, Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach (1946-1955) : organizacja i funkcjono­wanie, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111904/16]

 

93. Pawlicka Anna, Dziewczyny idą na wojnę : historia Przysposobienia Wojskowego Kobiet, Zabrze ; Tarnowskie Góry : Wydawnictwo inforteditions, 2019 [sygn. 111697/9]

 

94. Pawłowska-Kubik Agnieszka, Rokosz Sandomierski 1606-1609 : Rzeczpospolita na politycznym rozdrożu, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019 [sygn. 111696/11]

 

95. Peretiatkowicz Antoni, Cezaryzm demokratyczny : wybór pism / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Maciej Marszał, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2017]  [sygn. 111559/15]

 

96. Pierwsza w "Burzy" : wokół dziejów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej / redakcja naukowa Ryszard Parafianowicz, Dariusz Miszewski, Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 [sygn. 111466/9]

 

97. Pierwsze kontakty polsko-arabskie / redakcja naukowa: Agata S. Nalborczyk, Mustafa Switat, Jan Tyszkiewicz, Warszawa : Dialog, 2018 [sygn. 111643/9]

 

98. Pigoński Łukasz, Polityka zachodnia cesarzy Marcjana (450-457) i Leona I (457-474), Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 [sygn. 111476/HS]

 

99. Piłsudski (nie)znany : historia i popkultura / rozmowy przeprowadził Mikołaj Mirowski, Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2018 [sygn. 111496/9]

 

100. Polska czyli anarchia? : polscy myśliciele o władzy politycznej : antologia tekstów / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Jacek Kloczkowski, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2009 [sygn. 111655/9]

 

101. Polska Solidarności :  kontrowersje, oblicza, interpretacje / pod redakcją Jacka Kloczkowskiego, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2011 [sygn. 111657/9]

102. Poniatowski Michał Jerzy, Między Konstytucją a Targowicą : korespondencja i pisma polityczne prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego z lat 1791-1793 / wybór i opracowanie Angela Sołtys ; przedmowa Zofia Zielińska, Warszawa : Rambler Press, 2018 [sygn. 111575/15]

 

103. Problemy archiwalnych systemów informatycznych / pod redakcją Jerzego Bednarka i Pawła Perzyny, Warszawa ; Łódź : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111178, 111179/NP]

 

104. Prusy w Rzeszy Niemieckiej (1871-1947) / pod redakcją Grzegorza Kucharczyka, Warszawa : Instytut Historii PAN, 2019 [sygn. 110928/33]

 

105. Przeklęte miejsce Europy? : dylematy polskiej geopolityki / pod redakcją Jacka Kloczkowskiego, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, 2009 [sygn. 111654/9]

 

106. Pseudo-Plutarchus, O nazwach rzek i gór oraz o tym, co się tam znajduje / przełożyła i opraco­wała Emilia Żybert, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018 [sygn. 111339/HS]

 

107. Rąkowski Andrzej, Niewidzialny Dolny Śląsk : pałace, których już nie zobaczysz, [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe e-bookowo, 2018 [sygn. 111631/8]

 

108. Regiewicz Adam, Mittelalterlichkeit in der Unterhaltungsliteratur und Kultur / aus dem Polnischen von Bożena Badura, Warszawa : Wydawnictwo DIG, 2019 [sygn. 111494/13]

 

109. Residentiae tempore belli et pacis : materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych          i obronnych / pod redakcją Piotra Laska i Piotra Sypczuka, Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019 [sygn. 111255/9]

 

110. Retoryka, polityka, religia w Pierwszej Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia / redakcja Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019 [sygn. 111211/9]

 

112. Romanowska Janina, Moje wspomnienia / wybór i opracowanie Jolanta Kamińska-Kwak, Sabina Rejman, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018, T. 1 : Pod berłem cara : Kozińce-Kochanówka (1880-1902), T. 2 : W Galicji pod zaborem austriackim i w latach II Rzeczy­pospolitej : Kopań-Ruszelczyce (1902-1939), T. 3 : W Ruszelczycach podczas okupacji niemieckiej           i w Przemyślu po parcelacji majątku (1939-1967)  [sygn. 111458/15]

 

112. Rostworowski Michał, Jak powstaje państwo w naszych czasach : wybór pism / wyboru dokonali i wstępem opatrzyli Andrzej Zięba i Bartosz Włodarski, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017 [sygn. 111567/15]

 

113. Rzeczpospolita niedoskonała : dokumenty do historii buntu społecz­nego w latach 1930-1935 / wstęp i opracowanie Piotr Cichoracki, Joanna Dufrat, Janusz Mierzwa, Piotr Ruciński, Łomianki : Wydawnictwo LTW ; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2019 [sygn. 111909/15]

 

114. Sapientia ars vivendi putanda est : wokół kultury i polityki : studia z dziejów nowożytnych ofiaro­wane Profesorowi Marianowi Chachajowi / redakcja naukowa Adam Perłakowski, Bogdan Rok, Filip Wolański, Kraków ; Wrocław : Księgarnia Akademicka, 2019 [sygn. 111699/11]

 

115. Sąsiedztwo zobowiązuje... :  50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej / pod redakcją Huberta Orłowskiego i Ryszarda Wryka, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019 [sygn. 111515/9]

 

116. Schramm Tomasz, Długie i krótkie stulecie : szkice z historii XIX i XX wieku / pod redakcją Małgorzaty Praczyk, Poznań : Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2019 [sygn. 111901/23]

 

117. Sen o wolności, głód nadziei : wokół protestu głodowego w Krako­wie-Bieżanowie / pod redakcją Cecylii Kuty, Józefa Mareckiego, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111483/9]

 

118. Simiński Rafał, Konflikt - pojednanie - współpraca : studia nad poli­tyką książąt zachodnio­pomorskich i biskupów kamieńskich wobec Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1320-1423, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2019 [sygn. 111698/13]

 

119. Siraisi Nancy G., Communities of learned experience : epistolary medicine in the Renaissance, Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2013 [sygn. 111626/23]

 

120. Solidarność Walcząca 1982-1990 : studia i szkice / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego                      i Michała Siedziako, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2019 [sygn. 111479/16]

 

121. Sroka Bronisław, Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe : wspomnienia (nie tylko) więzienne, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111261/15]

 

122. Stańczycy : konserwatyzm, który przeminął? / pod redakcją Jacka Kloczkowskiego, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2016 [sygn. 111662/9]

 

123. Starzewski Maciej, Demokracja i totalizm : wybór pism / wstępem opatrzył Bogdan Szlachta, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, [2012] [sygn. 111555/15]

 

124. Sto lat na Wiejskiej : Biblioteka Sejmowa 1919-2019 / pod redakcją Wiesława Staśkiewicza, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019 [sygn. 111502/9]

 

125. Szymański Antoni, O sprawiedliwość społeczną :  wybór pism / wyboru dokonała, wstępem                 i przypi­sami opatrzyła Jadwiga Potrzeszcz, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Wydział Studiów Międzynaro­do­wych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017 [sygn. 111560/15]

 

126. Śliwiński Błażej, Poczet książąt gdańskich : dynastia Sobiesławiców XII-XIII wieku. – Wyd. 3, Gdańsk : Wydawnictwo "Marpress", 2019 [sygn. 111431/13]

 

127. Średniowieczna studnia klasztoru bernardynów w Jaworze : badania interdyscyplinarne / pod redakcją Arkadiusza Muły, Jawor : Muzeum Regionalne, 2015 [sygn. 110951/8]

 

128. Temat polemiki : Polska : najważniejsze polskie spory ideowo-polityczne / pod redakcją Jacka Kloczkowskiego, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2012 [sygn. 111660/9]

 

129. Teodorowicz Józef, Dwie epoki : wybór pism / wstępem opatrzył Paweł Skibiński, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016 [sygn. 111565/15]

 

130. Thompson Carol, The magic of mentoring : developing others and yourself, Abingdon ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2019 [sygn. 111621/23]

 

131. To proste - będziemy się bić : polskie przygotowania obronne (marzec-sierpień 1939) / [red.] Kamil Stepan, Andrzej Wesołowski, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, 2019 [sygn. 111481/9]

 

132. Urlich-Kornacka Małgorzata, Dom Handlowy Feniks : dawny dom towarowy braci Baraschów, Wrocław : Wydawnictwo Via Nova,  2018 [111583/8]

 

133. Venjakob Judith, Der Hexenflug in der frühneuzeitlichen Druckgrafik - Entstehung, Rezeption und Symbolik eines Bildtypus, Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2017 [sygn. 111719/23]

 

134. W niewoli : doświadczenie jenieckie i jego konteksty na przestrzeni dziejów / pod redakcją Marcina Jarząbka, Michała Stachury, Piotra Szlanty, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2019 [sygn. 110969/23]

 

135. W obronie niepodległości : antykomunizm w II Rzeczypospolitej / pod redakcją i ze wstępem Jacka Kloczkowskiego i Filipa Musiała ; wybór i opracowanie tekstów Henryk Głębocki [et al.], Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Instytut Pamięci Narodowej, 2009 [sygn. 111653/9]

 

136. Waingertner Przemysław, Polska i Polacy w latach II wojny świato­wej = Poland and Poles during World War II, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2019 [sygn. 111516/9]

 

137. Wąs Paweł, Konspiracyjne Wojsko Polskie : album fotograficzny, Łódź : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi, 2019 [sygn. 110954/9]

 

138. Wikingowie w Polsce? : zabytki skandynawskie z ziem polskich / redakcja naukowa Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Łukasz Kaczmarek, Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego ; Szczecin : Wydawnictwo "Triglav", 2019 [sygn. 111439/9]

 

139. Wojciechowski Stanisław, Moje wspomnienia / wstęp i opraco­wanie Jerzy Łazor, Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2017, Cz. 1, 2.   [sygn. 111457/15]

 

140. Wojewodowie białostoccy 1919-1944 / redakcja Krzysztof Sychowicz, Jarosław Wasilewski, Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 110958/21]

 

141. Wojna - wojsko - historia wojskowości : problemy i kierunki badań historyczno-wojskowych : księga jubileuszowa na 50-lecie Zakładu Historii Wojskowości Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu / pod redakcją Macieja Franza i Zbigniewa Pilarczyka, Poznań : Instytut Historii UAM, 2019 [sygn. 111903/9]

 

142. Wołyń i Galicja Wschodnia pod okupacją niemiecką 1943-1944 / redaktorzy Łukasz Adamski, Grzegorz Hryciuk, Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2019 [sygn. 111284/15]

 

143. Wołyń i Galicja "za drugiego sowieta" / redaktorzy tomu Łukasz Adamski, Grzegorz Hryciuk, Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2019 [sygn. 111669/15]

 

144. Z dziejów i kultury Żydów w Galicji / pod redakcją Michała Galasa i Wacława Wierzbieńca, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018 [sygn. 111443/9]

 

145. Z dziejów polskiego patriotyzmu : wybór tekstów / pod redakcją Jacka Kloczkowskiego, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, 2007 [sygn. 111652/9]

 

146. Zakrzewski Kazimierz, Rozważania syndykalistyczne :  wybór pism / wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Adam Danek, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Poli­­tycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012 [sygn. 111556/15]

 

147. Zydek Sylwia, Strach i poczucie bezpieczeństwa jako elementy budujące polską mentalność w XVIII wieku w świetle kaznodziejstwa Antoniego Węgrzynowicza (1658-1721), Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 [sygn. 111281/11]

 

148. Żojdź Karol, Wszyscy ludzie króla : Zygmunt III Waza i jego stronnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszych dekadach XVII wieku, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019 [sygn. 111710/11]

 

149. Żurawski Przemysław Piotr, Polska polityka wschodnia 1989-2015 : wymiar narodowy i unijny, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2016 [sygn. 111649/9]