Październik - grudzień 2021

 

1. The age of anniversaries : the cult of commemoration, 1895-1925 / edited by T. G. Otte. - First issued in paperback, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2019 [sygn. 113097/23 PH]

 

2. Ammianus Marcellinus, The late Roman Empire, (A.D. 354-378) / selected and translated by Walter Hamilton ; with an introduction and notes by Andrew Wallace-Hadrill. - Reprinted, London : Penguin Books, 2004 [sygn. 113139/HS]

 

3. The ancient languages of Asia Minor / ed. by Roger D. Woodard, Cambridge [etc.] : Cambridge University Press,  2008 [sygn. 112137/HS]

 

4. Andrew Christopher M., The secret world : a history of intelligence, London : Penguin Books, 2019 [sygn. 113128/23]

 

5. Aparat bezpieczeństwa : studia nad działalnością i metodami pracy / redakcja Robert Klementow­ski, Jarosław Syrnyk, Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 111890/16]

 

6. Art and public history : approaches, opportunities, and challenges / edited by Rebecca Bush and K. Tawny Paul, Lanham : Rowman & Littlefield, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113106/23 PH]

 

7. Baár Monika,  Historians and nationalism : East-Central Europe in the nineteenth century, Oxford : Oxford University Press, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113110/23 PH]

 

8. Barcklay Katie, The history of emotions : a student guide to methods and sources, London : Macmillan International Higher Education/Red Globe Press, 2020 [sygn. 113065/23 PH]

 

9. Barros James, The Aland Islands question : its settlement by the League of Nations, New Haven ; London : Yale University Press, 1968 [sygn. 113158/43]

 

174. Williams William Appleman, The tragedy of American diplomacy / new foreword by Lloyd C. Gardner ; new afterword by Andrew J. Bacevich. - Fiftieth anniversary edition, New York ; London : W. W. Norton & Company, copyright 2009 [sygn. 113166/43]

 

175. Wokół protestanckiego dziedzictwa kulturowego w Turku i powie­cie tureckim / pod redakcją Jerzego Kołackiego, Poznań : Wydział Historii UAM, 2021 [sygn. 113124/9]

 

176. Writing history : theory and practice / edited by Stefan Berger, Heiko Feldner and Kevin Passmore. - Third edition, reprinted, London ; New York : Bloomsbury Academic, 2021 [sygn. 113117/23 PH]

 

177. Writing visual histories / edited by Florence Grant and Ludmilla Jordanova, London ; New York : Bloomsbury Academic, 2020 [sygn. 113118/23 PH]

 

178. Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym : ludzie, teksty, historia / redakcja naukowa Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok : Alter Studio, 2017 [sygn. 113031/9]

 

179. Wybory czerwcowe 1989 r. w województwie poznańskim : wybór dokumentów / wstęp i redakcja Łukasz Komorowski ; wybór i opraco­wanie dokumentów Hanna Budzyńska [i in.], Poznań ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 112973/15]

 

180. Wysiedlenia - emigracje - przyjazdy / pod redakcją Adama Dziuroka i Bernarda Linka, Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Opole : Instytut Śląski, 2021  [sygn. 113178/8]

 

181. Yarrow Liv Mariah, The Roman Republic to 49 BCE : using coins as sources, Cambridge : Cambridge University Press, 2021 [sygn. 113138/HS]

 

 

 

166. Traba Mariusz, Kościół katolicki w Zagłębiu Dąbrowskim 1945-1989 : wspólnota religijna w rzeczywistości regionu miejsko-przemysłowego, Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach ; Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021 [sygn. 113146/9]

 

167. Traverso Enzo, Le passé, modes d'emploi : histoire, mémoire, politique, Paris : La Fabrique éditions, [druk] 2018 [sygn. 113094/23 PH]

 

168. 1920 [Tysiąc dziewięćset dwudziesty] rok - wojna światów, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021-, 1 : Studia przypadków w stulecie Bitwy Warszawskiej / pod redakcją Elżbiety Kowalczyk
i Konrada Rokickiego [sygn. 111894/16]

 

169. Vogtherr Thomas, Einführung in die Urkundenlehre. - 2., überarbeitete Auflage, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2017 [sygn. 112913/NP]

 

170. Wagner Barbara, Wiejska oświata w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2021 [sygn. 113195/9]

 

171. Wasyl Franciszek, Armenians in Old Poland and Austrian Galicia : a demographic and historical study / translated by Mark Aldridge, Paderborn : Brill : Ferdinand Schöningh, 2021 [sygn. 113125/47]

 

172. Wiggins Bradley E., The discursive power of memes in digital culture : ideology, semiotics, and intertextuality, Abingdon ; New York : Routledge, 2020 [sygn. 113096/23 PH]

 

173. Williams Robert C., The historian's toolbox : a student's guide to the theory and craft of history. - Fourth edition, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2020 [sygn. 113066/23 PH]

 

 

 

10. Baruch Marc Olivier, Des lois indignes? : les historiens, la poitique et le droit, Paris : Éditions Tallandier, 2013 [sygn. 113069/23]

 

11. Belzyt Leszek, Zielona Góra około 1700 roku : struktura ludności
w świetle spisów podatkowych, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2021 [sygn. 113041/8]

 

12. Benisz Adam, Górny Śląsk w walce o polskość /  wprowadzeniem poprzedził Bartosz Kuświk, Opole : Instytut Śląski, 2020 [sygn. 113182/8]

 

13. Bergen Teresa, Transcribing oral history, New York ; London : Routledge Taylor and Francis Group, 2020 [sygn. 113063/23 PH]

 

14. Bestiarium staropolskie / oprac. Justyna Ratajczyk, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2021 [sygn. 113204/15]

 

15. Biernat Andrzej, Górzyński Sławomir, Cmentarz Champeaux
w Montmorency : groby polskie = Cimetière Les Champeaux à Montmorency : les Tombes Polonaises, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : La Rama, 2021 [sygn. 113194/9]

 

16. Bitwa o Ukrainę 1 I – 24 VII 1920 : dokumenty operacyjne, Warszawa : Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego ; Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku ; Oficyna Wydawnicza Rytm, 2016-, Cz. 2 : (12 V - 14 VI 1920) / oprac. i przygot. do dr. zespół pod kier. Grzegorza Nowika i Juliusza S. Tyma. - 2020, Cz. 3/1 : (15 VI - 7 VII 1920) / oprac. i przygot. do dr. zespół pod kier. Grzegorza Nowika i Juliusza S. Tyma. - 2020, Cz. 3/2 : (8 VII - 24 VII 1920) / oprac. i przygot. do dr. zespół pod kier. Grzegorza Nowika i Juliusza S. Tyma. - 2020 [sygn. 107099/15]

 

17. Black Graham, Transforming museums in the twenty-first centur,  London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2012 [sygn. 113062/23 PH]

 

 

18. Błażejewski Artur, Bohr Marcin, Chrzanowska Adrianna, Cmentarzyska kultur pomorskiej i prze­worskiej w Głogowie-Nosocicach = Cemeteries of the Pomeranian and Przeworsk cultures at Głogów-Nosocice, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2020 [sygn. 111892/8]

 

19. Bochenek Małgorzata, Czajka Anna, Przeprowadzka zasobu archiwalnego : zalecenia i dobre praktyki, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020 [sygn. 112867/NP]

 

20. Bösch Frank, Media a przemiany historyczne : od druku do internetu /  redakcja naukowa Magdalena Saryusz-Wolska, Warszawa : Niemiecki IH : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021 [sygn. 113218/23]

 

21. Boucheron Patrick, Ce que peut l'histoire : leçon inaugurale prononcée le 17 décembre 2015 au Collège de France, Paris : Éditions du Seuil, copyright 2020 [sygn. 113070/23 PH]

 

22. Bouwers Eveline Gerdina, Public pantheons in revolutionary Europe : comparing cultures of remembrance, c. 1790-1840, Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, 2012 [sygn. 113077/23 PH]

 

23. Brunfage Anthony, Going to the sources : a guide to historical research and writing. - Sixth edition, Hoboken, NJ : Wiley Blackwell, 2018 [sygn. 113151/NP]

 

24. Brzozowska Zofia Aleksandra, Chadidża i jej czarnookie siostry : obraz kobiet blisko­wschodnich ­z epoki narodzin islamu w średniowiecznej literaturze kręgu bizantyńsko-słowiańskiego, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021 [sygn. 113226/V]

 

25. Buch der Erinnerungen und der Empfindungen : deutsche und polnische Geschichten aus der Schulzeit in Hirschberg/Jelenia Góra 1937-1952 / Herausgeber Mateusz J. Hartwich, Marek Szajda ; Initiatoren Paul Gerhard Eberlein, Sławomir Podolak ; Übersetzungen Beate Eberlein, Mateusz J. Hartwich, Małgorzata Krynicka, Dorota Turek, Jelenia Góra : Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 2019 [sygn. 113043/8]

157. Sribnjak Igor Volodimirovič, Enciklopedìâ polonu : ukraïnsʹka Tuchola. - 2-ge vid., dop. i pererobl. Naukove vidannâ, Kyïv : Mìžnarodnyj naukovo-osvìtnìj konsorcìum ìmenì Ljus’ena Fevra, 2017 [sygn. 111824/43]

 

158. Stadt und Militär 1815-1914 : wirtschaftliche Impulse, infrastrukturelle Beziehungen, sicherheitspolitische Aspekte / hrsg. von Bernhard Sicken, Paderborn : Ferdinand Schöningh, 1998 [sygn. 113130/37]

 

159. Stankiewicz Małgorzata, Figuralne płyty nagrobne na Śląsku
i Łuży­cach w okresie baroku (1650-1750), Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2021 [sygn. 113190/9]

 

160. Stone-Gordon Tammy, Private history in public : exhibition and the settings of everyday life, Lanham : AltaMira Press, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113113/23 PH]

 

161. Studia Śląskie, Opole : Instytut Śląski, T. 86-87. - 2020 [sygn. 36726/7]

 

162. Supplementum epigraphicum graecum, Amsterdam ; Leiden ; Boston : J. C. Gieben ; Brill, Vol. 66 : 2016. – 2021 [sygn. 2576/HS]

 

163. Tarita Marius, Moldavian SSR : Fall 1986-Summer 1987 : questions. hopes & pains, [Miejsce nieznane] : [wydawca nieznany], [2021] [sygn. 111898/43]

 

164. Thonemann Peter, The Hellenistic world : using coins as sources, Cambridge : Cambridge University Press, 2016 [sygn. 113140/HS]

 

165. Tourism and travel during the Cold War : negotiating tourist experiences across the Iron Curtain / edited by Sune Bechmann Pedersen and Christian Noack. - First issued in paperback, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2020 [sygn. 113064/23]

 

 

150. Das slawische Gräberfeld von Stolpe und die früh- bis hochmittelalterlichen Bestattungssitten zwischen Ucker und Oder / hrsg. von Felix Biermann, Thomas Kersting und Philipp Roskoschinski, Wrocław : Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 [sygn. 113213/V]

 

151. Słowiak Jarema, Wielka improwizacja : delegacja polska w Między­narodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954-1973, Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Szczecinie, 2021 [sygn. 112968/16]

 

152. Smolańska Marta, Prace Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN
w fotografii Marty Smolańskiej 2016-2019, [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112971/9]

 

153. Smyk Anita, Boginie powiązane z kobietami Sewerów w polityce propagandowej dynastii (studium numizmatyczne), Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2021 [sygn. 113232/HS]

 

154. Sochacka Stanisława, Popularny słownik nazw geograficznych Górnego Śląska na tle podziału znaczeniowego, Opole : Instytut Śląski, 2021 [sygn. 113180/21]

 

155. Søndergaard Rasmus Sinding, Reagan, Congress, and human rights : contesting morality in US foreign policy, Cambridge : Cambridge University Press, 2020 [sygn. 113148/43]

 

156. Sprinkle John H., Saving spaces : historic land conservation in the United States, New York ; London : Routledge Taylor and Francis Group, 2019 [sygn. 113060/23 PH]

 

 

 

 

26. Burial rituals, ideas of afterlife, and the individual in the hellenistic world and the Roman empire / ed. by Katharina Waldner, Richard Gordon, and Wolfgang Spickermann, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2016 [sygn. 112808/HS]

 

27. Cenckiewicz Sławomir, Gdański grudzień '70 : rekonstrukcja, dokumentacja, walka z pamięcią - Wyd. 2, Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2021 [sygn. 112972/15]

 

28. Certeau Michel de, L'écriture de l'histoire. - Impression novoprint, Paris : Gallimard, 2020 [sygn. 113133/23 PH]

 

29. Colloquium Opole 2019 : konferencja pokoju z 1919 roku : jak tworzono ład wersalski / pod red. Marka Mazurkiewicza, Agaty Haas
i Roberta Wieczorka, Opole : Instytut Śląski, 2020 [sygn. 113184/8]

 

30. Connelly John, From peoples into nations : a history of Eastern Europe, Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2020 [sygn. 113147/43]

 

31. Cowley Malcolm, The dream of the golden mountains : remembering the 1930s, New York : The Viking Press, 1980 [sygn. 113170/23]

 

32. Cultures of memory in the nineteenth century : consuming commemoration / Katherine Haldane Grenier, Amanda R. Mushal, editors, Cham : Palgrave Macmillan, 2020 [sygn. 113108/23 PH)

 

33. Czamańska Ilona, Historia Serbii, Poznań : Wydział Historii UAM, 2021-, T. 1 : Od pojawienia się Serbów na Bałkanach do 1830 roku [sygn. 113030/41]      

 

34. Czok Monika, Das Oppelner Schlesien : die Region, ihre Bewohner und ihre Identität in wissenschaftlichen und publizistischen Diskursen, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ; Dresden : Neisse Verlag, 2020 [sygn. 113202/8]

 

35. Dabrowski Patrice M., Poland : the first thousand years, DeKalb : Northern Ilinois University Press, [druk] 2021 [sygn. 113172/9]

36. Daszyk Krzysztof Karol, Stanisław Długosz "Tetera", [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 113120/16]

 

37. Demoule Jean-Paul, Mais où sont passés les Indo-Européens ? : le mythe d'origine de l'Occident, Paris : Éditions du Seuil, 2017 [sygn. 113071/23]

 

38. Demoule Jean-Paul, On a retrouvé l'histoire de France : comment l'archéologie raconte notre passé, Paris : Éditions Robert Laffont, druk 2015 [sygn. 113095/23]

 

39. "Dialog należy kontynuować..." : rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969-1985 : studium przypadku / wybór, wstęp, opracowanie Rafał Łatka, Filip Musiał, Warszawa ; Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 111877/15]

 

40. Doing public humanities / edited by Susan Smulyan, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2021 [sygn. 113087/23 PH]

 

41. Dybciak Krzysztof, Pisarz, który został papieżem : twórczość Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : Instytut Pamięci Narodowej, 2020 [sygn. 112969/9]

 

42. Działalność zbrodnicza zielonogórskich sądów i organów bezpie­czeństwa w okresie PRL / oprac. red. Agnieszka Gruszka, Zielona Góra : Archiwum Państwowe, 2020 [sygn. 112864/16]

 

43. Dziedzic Marcin, Fotografowie z Karkonoszy i Gór Izerskich do 1945 r., Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020 [sygn. 113201/8]

 

44. Dziedzic Marcin, Dziedzic Gabriela, Fotografowie z Görlitz do 1945 r., Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2021 [sygn. 113200/8]

142. Rowan Clare, From Caesar to Augustus (c. 49 BC-AD 14) : using coins as sources, Cambridge : Cambridge University Press, 2019 [sygn. 113141/HS]

 

143. Rzeszowski Robert, Łaborewicz Ivo, Tyszkiewicz Jan Jakub, Wokół jeleniogórskiego ratusza : miejsca, firmy, ludzie, Jelenia Góra : Wydawnictwo "Ad Rem" : Muzeum Karkonoskie, 2020 [sygn. 113042/8]

 

144. Saczyńska-Vercamer Monika, Władza i grzech : supliki z terenów metropolii gnieźnieńskiej do Penitencjarii Apostolskiej w XV wieku, Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2021 [sygn. 113206/9]

 

145. Samp Mariusz, Kazimierz Odnowiciel : roztropny polityk, zwycięski wódz, Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2021 [sygn. 113227/9]

 

146. 75 [Siedemdziesiąt pięć] lat polskich archiwów historycznych
w Jeleniej Górze / redakcja Krzysztof Tęcza, Bukowiec : Związek Gmin Karkonoskich, 2020 [sygn. 34578/brosz.]

 

147. Siracusa Carl, A mechanical people : perceptions of the industrial order in Massachusetts, 1815-1880, Middletown, Connecticut : Wesleyan University Press, copyright 1979 [sygn. 113169/43]

 

148. Shiraev Éric, Zubok Vladislav, Anti-Americanism in Russia : from Stalin to Putin, New York ; Houndmills : Palgrave, 2000 [sygn. 113149/43]

 

149. Skobelski Robert, Powiew demokracji : wybory do Sejmu PRL z 1957 roku, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, [2021] [sygn. 113035/16]

 

 

 

 

 

 

134. Reed John Shelton, One South : an ethnic approach to regional culture, Baton Rouge ; London : Louisiana State University Press, [druk 2021] [sygn. 113167/43]

 

135. Regesty kancelarii szwedzkiej króla Zygmunta III z lat 1597-1600 : Riksregistraturet vol. 86 Riksarkivet w Sztokholmie / wydał Wojciech Krawczuk, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2021 [sygn. 113033/15]

 

136. Region karkonoski w 1945 r. i archiwalia pogranicza polsko-czeskiego : materiały z sesji naukowej odbytej 27.11.2020 roku w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze / pod redakcją Ivo Łaborewicza, Jelenia Góra : Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, 2020 [sygn. 113044/8]

 

137. Rethinking heritage : cultures and politics in Europe / edited by Robert Shannan Peckham, London ; New York : Bloomsbury Academic, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113134/23 PH]

 

138. Rola Kościoła katolickiego w organizowaniu życia polskiego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1951 / pod redakcją Grzegorza Sokołowskiego, Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2020 [sygn. 111896/8]

 

139. Rosik Stanisław, The Slavic religion in the light of 11th and 12th century German chronicles : (Thietmar of Merseburg, Adam of Bremen, Helmold of Bosau) : studies on the Christian Interpretation of Pre-Christian cults and beliefs in the Middle Ages / translated by Anna Tyszkiewicz, Leiden ; Boston : Brill, 2020 [sygn. 113198/V B]

 

140. Rothschild Joseph, East Central Europe between the two world wars, Seattle ; London : University of Washington Press, 1974 [sygn. 113159/43]

 

141. Rousso Henry, Face au passé : essais sur la mémoire contemporaine, Paris : Belin, 2016 [sygn. 113081/23 PH]

 

 

45. The engaged historian : perspectives on the intersections of politics, activism and the historical profession / edited by Stefan Berger, New York ; Oxford : Berghahn, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113116/23 PH]

 

46. Eriksen Thomas Hylland, Małe miejsca, wielkie sprawy : wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej / przeł. Joanna Wołyńska, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2009 [sygn. 111899/23]

 

47. Europa sięga nad Bałtyk : Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (X-XII wiek) / pod redakcją Stanisława Rosika, Wrocław : Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 [sygn. 113211/13]

 

48.  Europa wielu prędkości : problemy, wyzwania, konsekwencje / redakcja Marek Golińczak, Robert Klementowski, Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu, 2021 [sygn. 113037/23]

 

49. Europe reaches the Baltic : Poland and Pomerania in the shaping of european civilization (10th-12th centuries) / edited by Stanisław Rosik ; authors Marie Bláhová [et al.], Wrocław : Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 [sygn. 113212/13]

 

50. Fredro Andrzej Maksymilian, Inter maiestatem ac libertatem : mowy sejmowe, listy w sprawach publicznych, pisma i wota z lat 1672-1679 / wstęp i opracowanie Adam Perłakowski, Kazimierz Przyboś ; tłumaczenie i korekta tekstów źródłowych Tomasz Babnis, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020 [sygn. 113032/15]

 

51. Gadocha Marcin, Urzędnicy miejscy Biecza do roku 1772, Białystok : PTH ; Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2020 [sygn. 113228/15]

 

 

52. Giving preservation a history : histories of historic preservation in the United States / edited by Randall Mason and Max Page. - Second edition, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2020 [sygn. 113088/23 PH]

 

53. Głuszko Mariusz, Piotr Jaroszewicz : 1909-1992, Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2021 [sygn. 113225/9]

 

54. Goldsworthy Adrian Keirh, Upadek Kartaginy : historia wojen punickich / przełożyli Norbert Radomski i Janusz Szczepański, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021 [sygn. 113231/HS]

 

55. Górny Śląsk i Ślązacy w latach 1740-1950 - w oczach Polaków
i Niemców / wybór tekstów Michał Lis i Aleksandra Trzcielińska-Polus ; wstęp i opracowanie Michał Lis, Opole : Instytut Śląski, 2020 [sygn. 113185/8]

 

56. Grin-Piszczek Ewa, Elita władzy miasta Przemyśla od XIV do początku XVII wieku, Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2019 [sygn. 113045/11]

 

57. Harrold Stanley, The abolitionists and the South, 1831-1861, Lexington : The University Press of Kentucky, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113127/43]

 

58. Hartog François, Confrontations avec l'histoire, Paris : Éditions Gallimard, 2021 [sygn. 113056/23 PH]

 

59. Hastings Max, Wietnam : epicka tragedia 1945-1975 / przełożył Wojciech Tyszka, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021 [sygn. 112230/43]

 

60. Heidecker Karl-Maria, Jüdisches Leben in der Nazizeit in Glogau, Schlesien - ein Zeitzeugenbericht, Bingen : Verlag Matthias Ess, 2019 [sygn. 112459/8]

 

 

 

125. Polish brands : historical, cultural, and economic contexts / ed. Sławomir Kamosiński, Regina Pacanowska, Poznań : UAM, 2021 [sygn. 113027/9]

 

126. Polska, Pomorze, sąsiedzi (X-XII w.) : w kręgu studiów nad początkami średniowiecznej cywilizacji europejskiej / pod redakcją Stanisława Rosika, Wrocław : Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 [sygn. 113208/13]

 

127. Popularizing national pasts : 1800 to the present / edited by Stefan Berger, Chris Lorenz and Billie Melman. - First issued in paperback, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2017 [sygn. 113073/23 PH]

 

128. Powstania śląskie : polityka, historia, pamięć / pod redakcją Michała Kopczyńskiego i Bartosza Kuświka, Opole : Instytut Śląski ; Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2021 [sygn. 113179/8]

 

129. Przerwa Tomasz, Perlak Bartłomiej, Reichenbach/Dzierżoniów : historia sportowych pasji i polityki, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020 [sygn. 113196/8]

 

130. Przewodnik po Szlaku Pamięci Powstań Śląskich na Opolszczyźnie / redakcja i korekta Maria Szwed, Opole : Instytut Śląski, 2020 [sygn. 112186/8]

 

131. Public memory in the context of transnational migration and displacement : migrants and monuments / Sabine Marschall, editor, Cham : Palgrave Macmillan, 2020 [sygn. 113114/23 PH]

 

132. Public statues across time and cultures / edited by Christopher P. Dickenson, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2021 [sygn. 113099/23 PH]

 

133. Rau Kurt, Augsburger Kinderhexenprozesse, 1625-1730, Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2006 [sygn. 113163/23]

 

117. The Oxford handbook of ancient Anatolia : 10,000-323 B.C.E. / ed. by Sharon R. Steadman and Gregory McMahon, Oxford ; New York : Oxford University Press, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112135/HS]

 

118. The Oxford handbook of refugee and forced migration studies / ed. by Elena Fiddian-Qasmiyeh [et al.], Oxford : Oxford University Press, 2014 [sygn. 113156/9]

 

119. Paczkowski Andrzej, Pleskot Patryk, Góry i teczki : opowieść człowieka umiarkowanego : biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego / Patryk Pleskot [przeprowadzający wywiad], Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2019 [sygn. 113215/9]

 

120. Pamięć Polski : Lista Krajowa Programu UNESCO "Pamięć Świata" : 4 edycja : katalog wystawy / opracowanie komentarzy do wystawy i katalogu Anna Krochmal, Warszawa : Archiwa Państwowe, 2021 [sygn. 111874/NP]

 

121. Pilch Józef, „W atmosferze ksiąg, gór i bliskich dusz” : wybór korespondencji Józefa Pilcha z lat 1936-1995 / koncepcja, opracowanie naukowe i przedmowa Katarzyna Szkaradnik, Ustroń : Galeria na Gojach, 2020 [sygn. 112894/8]

 

122. Pirjevec Jože, Tito / z języka słoweńskiego przełożyły Joanna Pomorska, Joanna Sławińska. - Wyd. 2, Warszawa : Sedno Wydawnictwo Akademickie, 2022 [sygn. 113221/43] 

 

123. Pleskot Patryk, Księża z Katynia, Kraków : Znak Horyzont, 2020 [sygn. 113223/15]

 

124. Poland, Pomerania and their neighbours' shaping of medieval European civilisation (10th-12th centuries) / Stanisław Rosik (ed.), Wrocław : Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 [sygn. 113209/13]

 

61. Heuckelom Kris van, Polish migrants in European film 1918-2017, Cham : Palgrave Macmillan - Springer Nature, 2019 [sygn. 113112/23 PH]

 

62. Historia męskości / red. Alain Corbin, Jean-Jaques Courtine, Georges Vigarello, Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2020-, T. 1 : Od starożytności do oświecenia : wymyślanie męskości / tom pod redakcją Georges'a Vigarello ; autorzy: Élisabeth Belmas [et al.], T. 2 : XIX wiek. Tryumf męskości / tom pod redakcją Alaina Corbina ; autorzy: Paul Airiau [et al.] [sygn. 113222/23]

 

63. History and material culture : a student's guide to approaching alternative sources / edited by Karen Harvey. - Second edition, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2018 [sygn. 113091/23 PH]

 

64. Hitchcock William, The age of Eisenhower : America and the world in the 1950s. - Paperback edition, New York : Simon & Schuster Paperbacks, 2019 [sygn. 113150/43]

 

65.Jan Hus : courage to think, courage to believe, courage to die / editors Jakub Smrčka, Blanka Zilynská, Eva Doležalová ; authors Jan Adámek [et al.], Tábor : The Hussite in Tábor, 2015 [sygn. 112395/5]

 

66. Jankowiak Stanisław, Kościański Rafał, Reczek Rafał, 28. Juni 1956 in Posen : der erste der polnischen Monate der Freiheit, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2021 [sygn. 113036/16]

 

67. Janowski Andrzej Stanisław, Grodziska wczesnośredniowieczne
w dorzeczu Regi, Wrocław : Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 [sygn. 113210/9]

 

68. Jasiński Tomasz, The Slavs' ancestral homeland / English translation by Joanna Delestowicz, Ewa Sroczyńska, Poznań : UAM, 2021 [sygn. 113122/V]

 

69. Jeanneney Jean-Noël, Le passé dans le prétoire : l'historien, le juge et le journaliste, Paris : Éditions du Seuil, 1998 [sygn. 113084/23 PH]

 

70. Juszyński Jakub, Bratysława 4-5 VII 907 : bitwa, która zmieniła Europę, Połomia ; Zabrze ; Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Inforteditions, 2020 [sygn. 112556/9]

71. Karger-Decker Bernt, Gifte, Hexensalben, Liebestränke, Düsseldorf : Albatros, 2002 [sygn. 113162/23]

 

72. Kimmich Christoph M., Germany and the League of Nations, Chicago ; London : University of Chicago Press, 1976 [sygn. 113129/43]

 

73. Kochanowicz Jerzy, Kształcenie młodzieży w kolegiach jezuickich Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2021 [sygn. 113203/9]

 

74. Kołpak Piotr, Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów, Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2020 [sygn. 113217/9]

 

75. [Konstantyn VII Porfirogeneta, cesarz bizantyjski], Constantine Porphyrogenitus De Administrando Imperio : a commentary / F. Dvornik [et al.] ; edited by R. J. H. Jenkins. - Third printing, Washington : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2016 [sygn. 113136/V]

 

76. Konstytucja Republiki Indonezji = Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia / redakcja: Katarzyna Gralak ; tłumaczenie z języka indonezyjskiego Teija Gumilar ; wstęp Michał Szwast, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021 [sygn. 113119/43]

 

77. Koska Małgorzata, Porady praktyczne dla osób planujących poszukiwania genealogiczne w Archiwum Głównym Akt Dawnych : (głównie, ale nie tylko), Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych, 2020 [sygn. 112742/NP]

 

 

111. Okupacja niemiecka w dystrykcie radomskim / koncepcja tomu: Tomasz Stefanek, Leszek Zaborowski ; redaktor prowadzący: Leszek Zaborowski, Warszawa : Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, 2018 [sygn. 113123/NP]

 

112. On violence in history / edited by Philip Dwyer, Mark S. Micale, New York ; Oxford : Berghahn, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113111/23 PH]

 

113. Opuscules de critique historique... / Andrew George Little, Auguste Cholat, [B. m. w.] : Nabu Press, [po 2012]. - Odwzorowanie fototypiczne z oryg.: Paris. Librairie Fischbacher. 1901-1903, Opuscules de critique historique, fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, [Zawiera]: Sabatier Paul, Regula antiqua fratrum et sororum de Paenitentia seu Tertii ordinis sancti Francisci; Sabatier Paul, Description du manuscrit franciscain de Liegnitz; Sabatier Paul, Sancti Francisci Legendae Veteris fragmenta quaedam; Mandonnet Pierre, Les regles et le gouvernement de l’Ordo de Poenitentia au XIIIe siecle; Little Andrew George, Description du manuscrit Canonici Miscell. 525 de la Bibliotheque Bodleienne, a Oxford; Sabatier Paul, Description du Speculum Vitae beati Francisci et Sociorum ejus [sygn. 112804/37]

 

114. Organizowanie polskich struktur Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1951 / pod redakcją Kazimiery Jaworskiej, Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2019 [sygn. 111895/8]

 

115. Orzeł Biały : źródła do historii herbu państwa polskiego (1815-2015) / pod red. Marka Adamczewskiego, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2021-, T. 1 : Orzeł Biały 1815-1914 / Sławomir Górzyński, T. 2 : Orzeł Biały 1914-1944 / Marek Adamczewski, Ilona Florczak, T. 3 : Orzeł Biały 1944-2015 / Aleksandra Jaworska, Marek Adamczewski [sygn. 113189/NP]

 

116. Owadiuk Franciszek, O polskim hetmanie XVII wieku Mikołaju Potockim / opracowanie, wstęp naukowy, przygotowanie do druku Maciej Franz, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : La Rama, 2021 [sygn. 113191/11]

103. Museums and the challenge of change : old institutions in a new world / written and edited by Graham Black, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2021 [sygn. 113075/23 PH]

 

104. Najstarsze rachunki przemyskie (1472-1510) / opracowanie i wyda­nie Anna Łosowska i Michał Schmidt, Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2019 [sygn. 113046/15]

 

105. Neumann Almut, Verträge und Pakte mit dem Teufel : antike und mittelalterliche Vorstellungen im "Malleus maleficarum", St. Ingbert : Röhrig Universitätsverlag, 1997 [sygn. 113168/23]

 

106. Nihil novi in historia? : materiały z XXV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów oraz XVIII Zjazdu Studentów Archiwistyki, Poznań : UAM, 2021-, T. 1 / pod redakcją Zuzanny Jaśkowskiej-Józefiak i Agaty Łysakowskiej [sygn. 113123/NP]

 

107. Nim całkowicie znikną : cmentarze ewangelickie w powiecie poznańskim / pod redakcją Jerzego Kołackiego. - Wydanie drugie poprawione i uzupełnio­ne, Poznań : UAM, 2021 [sygn. 113028/9]

 

108. Nora Pierre, Historien public, Paris : Gallimard, 2011 [sygn. 113085/23 PH]

 

109. The odd, the unusual, and the strange : bioarchaeological explorations of atypical burials / edited by Tracy K. Betsinger, Amy B. Scott, and Anastasia Tsaliki ; foreword by Eileen M. Murphy ; series foreword by Clark Spencer Larsen, Gainesville : University of Florida Press, druk 2021 [sygn. 113161/9]

 

110. Okołot Jan, Rola historyczna Kozactwa dońskiego w walce z Turkami i Tatarami w jego najbardziej bohaterskim okresie (1637-1642) / opracowanie, wstęp naukowy, przygotowanie do druku Maciej Franz, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : La Rama, 2021 [sygn. 113193/11]

 

 

 

78. Kowalski Wawrzyniec, The kings of the Slavs : the image of a ruler in the Latin text of the Chronicle of the priest of  Duklja, Leiden ; Boston : Brill, 2021 [sygn. 113154/V B]

 

79. Krafl Pavel, Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur, Brno : Masarykova univerzita, 2015 [sygn. 113121/15]

 

80. Krajewski Kazimierz, Nowogródzki Okręg AK "Nów" w fotografii, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 112970/9]

 

81. Ku niepodległości : kierunek północno-wschodni (1918-1923) / redakcja Diana Maksimiuk, Paweł Niziołek, Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, 2021 [sygn. 111893/16]

 

82. Kujawa Jakub, Przestrzeń miasta w gospodarce socjalistycznej : industrializacja i budownictwo mieszkaniowe w latach 1950 - 1980 w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 113029/47]

 

83. Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku / pod redakcją Wiesławy Duży przy współpracy Arkadiusza Borka i Michała Słomskiego ; opracowali Arkadiusz Borek [i in.], Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, 2021, Cz. 1 : Mapy, plany, Cz. 2 : Komentarz, indeksy [sygn. 112962/9]

 

84. Lewanowska Dominika, Ciąża mnoga i wieloraczki w starożytności, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 [sygn. 113230/HS]

 

85. Lincoln Abraham, The life and writings of Abraham Lincoln / ed. and with a biographical essay by Philip Van Doren Stern ; with introd. "Lincoln in his writings," by Allan Nevins, New York : Modern Library, 1999 [sygn. 113165/23]

 

 

 

86. Linek Bernard, Dwa narody : wyłanianie się nowoczesnych narodów na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku : (wybór artykułów), Opole : Instytut Śląski, 2020 [sygn. 113181/8]

 

87. Linek Bernard, Górnośląskie miasta w XIX i XX wieku : powstanie, życie społeczne, totalitarne piętno : (wybór artykułów), Opole : Instytut Śląski, 2020 [sygn. 113183/8]

 

88. Listy hetmańskie rodu Potockich, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2018-, T. 4 : Korespondencja Andrzeja Potockiego : hetman polny koronny 1684-1691 / wstęp, oprac., wyd. Tomasz Ciesielski, Maciej Franz, Adam Wołoszyn. - 2021 [sygn. 111115/11]

 

89. Lüdtke Alf, Police and State in Prussia : 1815-1850 / translated by Pete Burgess, Cambridge : Cambridge University Press ; Paris : Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113157/43]

 

90. Łaborewicz Ivo, Marcinów Aleksandra, Skowroński Janusz, Bodo Ebhardt (1865-1945) i jego zamki : katalog wystawy, Stankowice-Sucha : Stowarzyszenie "Zamek Czocha", 2018 [sygn. 113105/brosz.]

 

91. Łuczyński Romuald M., Gastronomia wrocławska w czasach małej stabilizacji (1957-1970), Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020 [sygn. 113197/8]

 

92. Łukasiewicz Dariusz, Balwierze, cyrulicy, wyrwizęby : z dziejów choroby i zdrowia, Poznań : Silva Rerum, 2019 [sygn. 112214/23]

 

93. Łukaszewski Antoni Stanisław, Rok 1638 w dziejach stosunków polsko-kozackich : (Bunty Ostrzanina, Skidana i Huni) / opracowanie, wstęp naukowy, przygotowanie do druku Maciej Franz, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : La Rama, 2021 [sygn. 113192/11]

 

94. Maciaszek Karolina, Bolesław V Wstydliwy : książę krakowski
i sando­mierski 1226-1279 : długie panowanie w trudnych czasach, Kraków : Avalon, 2021 [sygn. 113229/13]

 

95. Manent Pierre, Democracy without nations? : the fate of self-government in Europe / translated from the French by Paul Seaton, Wilmington, Delaware : ISI Books, 2007 [sygn. 113126/23]

 

96. Marek Christian, In the land of a thousand gods : a history of Asia Minor in the ancient world / in collaboration with Peter Frei ; translated by Steven Rendall, Princeton ; Oxford : Princeton University Press, druk 2021 [sygn. 113142/HS]

 

97. Marek Christian, Pontus et Bithynia : die römischen Provinzen im Norden Kleinasiens, Mainz am Rhein : Verlag Philipp von Zabern, 2003 [sygn. 113132/HS]

 

98. Marrus Michael R., The unwanted : European refugees in the twentieth century, New York ; Oxford : Oxford University Press, 1985 [sygn. 113155/43]

 

99. McNamara Paul, Sean Lester, Poland and the nazi takeover of Danzig / [forew. by Michael Kennedy], Dublin ; Portland, OR : Irish Academic Press, 2009 [sygn. 113160/16]

 

100. Mejro Czesław, Świadectwo czasów 1908-1986 / opracowanie, redakcja i aneksy: Ewa i Józef Ostrowscy ; zebranie dokumentów i ma­teriałów foto­gra­ficznych Ewa i Józef Ostrowscy, Warszawa ; Paryż : Józef Ostrowski LOCAUX, 2020 [sygn. 111876/15]

 

101. Migawki z okupowanej Warszawy : 1939 / redakcja Robert Spałek, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 111875/16]

 

102. Minois Georges, Historia śmiechu i drwiny / przełożyła Wanda Klenczon, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2021 [sygn. 113216/23]