Styczeń 2018

1. Aleksander Gieysztor w pamięci i badaniach historycznych / redakcja naukowa Alicja Kulecka, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 [sygn. 108731/9]

 

2. Aliquot Julien, La vie religieuse au Liban sous l’Empire Romain, Beyrouth : Institut Français du Proche-Orient, 2009 [sygn. 108877/HS]

 

3. Ameryka : instytucje i społeczeństwo 1607-2017 / redakcja naukowa Zbigniew Lewicki, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017 [sygn. 108828/41]

 

4. Förster Gottfried, Analecta Freystadiensia czyli kronika Kożuchowa / oprac. A. Górski, W. Kraw­czuk, [tłum. Wojciech Krawczuk, Adam Górski, Katarzyna Trychoń-Cieślak], Kraków ; Kożuchów : Gmina Kożuchów Urząd Miejski : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej : Wydawnictwo Eternum, 2016 [sygn. 108821/8]

 

5. Andrzejewski Marek, Kto sieje wiatr... : alianckie bombardowania Trzeciej Rzeszy : wybrane zagad­nienia, Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016 [sygn. 108774/43]

 

6. Antropologia donosu / redakcja naukowa Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski, Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017 [sygn. 108832/9]

 

7. Athénée et les fragments d'historiens : actes du colloque de Strasbourg (16-18 juin 2005) / éd. par Dominique Lenfant, Paris : De Boccard, 2007 [sygn. 108873/HS]

 

8. Atlas historyczny miast polskich / red. Antoni Czacharowski ; Roman Czaja, Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika ; Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993-, T. 4 : Śląsk / red. Marta Młynarska-Kaletynowa, Z. 7 : Milicz / red. nauk. Rafał Eysymontt ; oprac. Małgorzata Chorowska [et al.]. – 2017, Z. 10 : Strzelin / red. nauk. Dagmara Adamska ; oprac. Dagmara Adamska [et al.]. – 2017, Z. 14 : Jelenia Góra / red. nauk. Dagmara Adamska, Rafał Eysymontt ; oprac. Dagmara Adamska [et al.]. – 2017 [740/Kart.]

 

9. Atlas ukraïns'kich ìstoričnich mìst = Ukrainian historic towns atlas / [naukovij red. atlasu Miron Kapral' ; avtori: Marjana Dolins'ka et. al. ; kartografìčne oprac.: Jurìj Gonek et al. ; pereklad ang. movoju: Ìrina Švec' za učastju Brìdžìt Mak-Koun], L'vìv : DNVP "Kartografìja, 2014-, T. 3 : Žovka/Zhovka. – 2016 [sygn. 954/Kart.]

 

10. Awianowicz Bartosz, Gramatyka monet rzymskich okresu Republiki i Cesarstwa, Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017-, T. 1 : Kompendium tytulatur 
i datowania. – 2017 [sygn. 108740/HS]

 

 

 

11. Badowicz Maciej, Studium z dziejów wina w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach XIV-XV wieku : produkcja, dystrybucja, konsumpcja, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017 [sygn. 108788/13]

 

12. Beard Mary, North John, Price Simon, Religie Rzymu : historia / tłumaczenie zbiorowe pod redakcją Michała J. Baranowskiego i Lechosława Olszewskiego ; tłum. przejrzał, poprawił 
i opatrzył posłowiem Lechosław Olszewski, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2017 [sygn. 108844/HS]

 

13. Białecki Konrad, Łatka Rafał, Reczek Rafał, Wojcieszyk Elżbieta, Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977, Poznań ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108807/16]

 

14. Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych : teoria i praktyka / pod redakcją Jolanty Kolbuszewskiej, Rafała Stobieckiego, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 [sygn. 108742/9]

 

15. Bittner Karolina, Partia z piosenką, piosenka z partią : PZPR wobec muzyki rozrywkowej, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108800/9]

 

16. Bryson Bill, Krótka historia prawie wszystkiego / przeł. Jacek Bieroń, Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2016 [sygn. 108720/23]

 

17. Brzozowska Ałła, Biskup płocki Erazm Ciołek (1474-1522), Kraków : Towarzystwo Autorów 
i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2017 [sygn. 108698/13]

 

18. Buczek Katarzyna, Zbiory dydaktyczne Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu (1805-1833), Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 [sygn. 108716/9]

 

19. Burney Charles, Obecny stan muzyki we Francji i Italii albo Dziennik podróży przez owe kraje, podjętej celem zebrania materiałów dla "Powszechnej historii muzyki" / uzup. o pozostawione w rękopisie fragm. w oparciu o wyd. Percy'ego Scholesa ; przeł., oprac. i wstępem opatrzył Jakub Chachulski, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2017 [sygn. 108818/33/]

 

20. Chłapowski Krzysztof, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 : (materiały źródłowe), Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2017 [sygn. 108772/15]

 

21. Chmielewski Zdzisław, Z archiwistyką po Europie XX wieku, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 [sygn. 108799/NP]

 

22. Choix d'inscriptions grecques et latines de la Syrie / sous la direction de Jean-Baptiste Yon 
et Pierre-Louis Gatier, Amman [etc.] : Institut français du Proche-Orient, 2009 [sygn. 108881/HS]

 

3. Clark Christopher M., Lunatycy : jak Europa poszła na wojnę w roku 1914 / tłum. Malwina Fiedorek i Tomasz Fiedorek, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2017 [sygn. 108752/34]

 

4. Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis... : kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim / pod redakcją Marty Małkus i Kamili Szymańskiej, Wschowa : Stowarzyszenie Czas A.R.T. ; Leszno : Muzeum Okręgowe, 2016 [sygn. 108845/9]

 

25. Człowiek i praca / pod redakcja Grażyny Pańko i Katarzyny Ruhland, Wrocław: Wydawnictwo Chronicon, 2016 [sygn. 108831/9]

 

26. Davies Norman, Na krańce świata : podróż historyka przez historię / przekład Elżbieta Tabakowska, Kraków : Znak Horyzont, 2017 [sygn. 108736/41]

 

27. Drozdowski Marian Marek, Podstawy finansowe działalności państwowej w Polsce 1764-1793 : działalność budżetowa Sejmu Rzeczypospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. – Wyd. 2, Poznań ; Warszawa : PTH, 2017 [sygn. 108700/47]

 

28. Duffy Christopher, Fryderyk Wielki : biografia wojskowa / [tłum. Miłosz Młynarz], Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2017 [sygn. 108688/33]

 

29. Duyrat Frédérique, Arados hellénistique : étude historique et monétaire, Beyrouth : Institut Français du Proche-Orient, 2005 [sygn. 108879/HS]

 

30. Europa Środkowa, Bałkany i Polacy : studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Cetnarowiczowi / pod redakcją Janusza Pezdy i Stanisława Pijaja, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2017 [sygn. 108709/9]

 

31. Felix indiget amicis : studia z dziejów kultury duchowej i intelektualnej średniowiecza ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Ożogowi / pod red. Wojciecha Świebody i Macieja Zdanka, Kraków : Homini ; Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2016 [sygn. 108696/9]

 

32. Ferro Marc, Kino i historia / przekł. Tomasz Falkowski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 [sygn. 108745/23]

 

33. Ferro Marc, Resentyment w historii : zrozumieć nasze czasy / przekł. Wojciech Prażuch, Warszawa : Czytelnik, 2013 [sygn. 108746/23]

 

34. Fitzpatrick Sheila, Rewolucja rosyjska / tłum. Jakub Bożek, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017 [sygn. 108750/34]

 

35. Friedmann Meyer, Friedland Gerald W., Krótka historia medycyny / [tłum. Marcin Kowalczyk], Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2017 [sygn. 108542, 108798/23]

 

36. Gawrycki Marcin Florian, Historia Paragwaju, Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ; Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2017 [sygn. 108689/41]

 

37. Der Geist Polonias : dwa wieki recepcji kultury polskiej w Niemczech 1741-1942 / wybór, wstęp 
i opracowanie Marek Zybura, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2017 [sygn. 108841/9]

 

38. Gerwarth Robert, Pokonani : dlaczego pierwsza wojna światowa się nie zakończyła (1917-1923) / przeł. Jan Szkudliński, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017 [sygn. 108751/34]

 

39. Geschichte schreiben : ein Quellen- und Studienhandbuch zur Historiografie (ca. 1350 – 1750) / hrsg. von Susanne Rau und Birgit Studt ; unter Mitarb. von Stefan Benz [et al.], Berlin : Akademie Verlag, cop. 2010 [sygn. 108861/23]

 

40. Gębarowicz Mieczysław, Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie : dzieje zabytku oraz jego rola w przemianach malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej / w opracowaniu Agnieszki Gronek, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2016 [sygn. 108843/23]

 

41. Giller Agaton, Historja powstania narodu polskiego Agatona Gillera, Warszawa : Graf_ika Usługi Wydawnicze, Iwona Knechta, 2016 [sygn. 108705/16]

 

42. Głowacki Albin, Na pomoc zesłańczej edukacji : działalność wydawnicza Komitetu do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946), Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 [sygn. 108717/9]

 

43. Gołaszewski Łukasz, Spory o dziesięciny : świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI 
i XVII wieku, Warszawa ; [Podkowa Leśna] : Wydawnictwo Campidoglio ; [Białystok] : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2016 [sygn. 108763/11]

 

44. Grainger John D., Nerwa i problem sukcesji w Rzymie w latach 96-99 / [tłum. Wojciech Brillowski], Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2017 [sygn. 108684/HS]

 

45. Grużlewska Anna, Annaberg : obóz pracy na Górze Świętej Anny, Opole : Muzeum Śląska Opolskiego, 2017 [sygn. 108910/8]

 

46. Gryksa Edyta, Obraz Rzymu u Florusa, Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2017 [sygn. 108711/HS]

 

47. Gurowski Adam, Ameryka, Europa, Rosja / wstęp Henryk Głębocki, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2016 [sygn. 108735/41]

 

48. Heidenstein Reinhold, Pamiętniki wojny moskiewskiej w 6 księgach / tłum. Jan Czubek, Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", cop. 2017 [sygn. 108687/15]

 

49. Hirschberg Aleksander, Maryna Mniszchówna. – Wyd. 2., Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 [sygn. 108760/11]

 

50. Iwanow Mikołaj, Zginęli, bo byli Polakami : koszmar "operacji polskiej" NKWD 1937-1938 = Killed for being Poles : horrors of the "Polish Operation" conducted by the NKVD in 1937-1938 / [przekł. na język angielski Ewa Siwoń], Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017 [sygn. 108781/16]

 

51. Iwańczak Wojciech, Od Kosmasa do Eschenloera : piśmiennictwo czeskie w średniowieczu, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017 [sygn. 108737/5]

 

52. Jaki koń jest, nie każdy widzi : koń w polskiej kulturze miejskiej i wybranych tekstach piśmienniczych od antyku do współczesności / pod redakcją Anny Łysiak-Łątkowskiej i Małgorzaty Lisiewicz, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Sopot : Muzeum Sopotu, 2017 [sygn. 108732/9]

 

53. Janiuk Jerzy, Obraz gruźlicy na przełomie XIX i XX wieku w literaturze pięknej okresu Młodej Polski i dwudziestolecia między­wojen­nego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010 [sygn. 108796/9]

 

54. Januszek-Sieradzka Agnieszka, Królowa Barbara Radziwiłłówna w dworskim mikroświecie, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017 [sygn. 108703/11]

 

55. Jezierski Franciszek Salezy, O bezkrólewiach w Polszcze i o wybieraniu królów począwszy od śmierci Zygmunta Augusta Jagiełły aż do naszych czasów / opracował Włodzimierz Kaczorowski, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017 [sygn. 108838/15]

 

56. Jeziorski Paweł Artur, Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza, Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017 [sygn. 108719/13]

 

57. Jurek Tomasz, Polonijna kultura fizyczna w Niemczech (1918-1939), Warszawa ; Gorzów Wielkopolski : Sekcja Historii Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, 2013 [sygn. 108900/9]

 

58. Kijek Kamil, Dzieci modernizmu : świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 [sygn. 108686/9]

 

59. Klich Ewa Daria, Szkoły Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w okresie Polski Ludowej (1945-1962), Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2017 [sygn. 108685/9]

 

60. Klukowski Zygmunt, Zamojszczyzna : 1918-1959. – Wyd. 3, popr., rozszerz., Warszawa : Ośrodek Karta, 2017 [sygn. 108744/15]

61. Kłodziński Karol, Officium a rationibus : studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 [sygn. 108817/HS]

 

62. Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów / redakcja Anna Obara-Pawłowska, Anna Miączewska, Dariusz Wróbel, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017 [sygn. 108825/9]

 

63. Kołodziej Edward, Polska i inne państwa wobec problemów reparacji i długów zagranicznych w latach 1918-1939, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017 [sygn. 108739/16]

 

64. Koprowski Marek A., Łemkowie : losy zaginionego narodu, Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 2016 [sygn. 108733/9]

 

65. Korboński Stefan, W imieniu Kremla / [wstęp i opracowanie Maciej Korkuć], Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108827/15]

 

66. Kowalski Waldemar, Adam Dedio (1918-1947) : dobry syn, Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017 [sygn. 108528/16]

 

67. Kozłowski Tomasz, Anatomia rewolucji : narodziny ruchu społecznego "Solidarność" w 1980 roku, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 108811/16]

 

68. Kronika halicko-wołyńska : kronika Romanowiczów / tłum., wstęp i komentarze Dariusz Dąbrowski i Adrian Jusupović, Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo Avalon ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2017 [sygn. 108704/15]

 

69. Krzemińska-Szołtysek Sylwia, Wielmożni panowie i czcigodne panie : renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017 [sygn. 108872/8]

 

70. Książ od kuchni : w obiektywie Louisa Hardouina nadwornego kucharza Hochbergów / [redakcja merytoryczna Beata Lejman ; wybór zdjęć Beata Lejman, Mateusz Mykytyszyn], Wałbrzych ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017 [sygn. 108728/8]

 

71. Kurpiewski Piotr, Historia na ekranie Polski Ludowej, Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017 [sygn. 108756/9]

 

72. Lambert Malcolm, Średniowieczne herezje : ruchy ludowe od reformy gregoriańskiej do reformacji, Gdynia : Wydawnictwo Latarnia, 2017 [sygn. 108702/V]

 

73. Langenmayr Felix, Organisational memory as a function : the construction of past, present and future in organisations / with a foreword by Dirk Baecker, Wiesbaden : Springer VS, Cop. 2016 [sygn. 108862/23]

 

74. Die Legende der heiligen Hedwig : / Sabine Seelbach (Hrsg.) ; in der Übersetzung des Kilian von Meiningen, Münster : Achendorff Verlag, 2016 [sygn. 108820/8]

 

75. Lipiński Piotr, Bierut : kiedy partia była bogiem, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017 [sygn. 108835/16]

 

76. Makarova Olga Jurivna, Leksyka prawnicza w polskich zapiskach sądowych z Ukrainy (XVI 
i XVII wiek) / pod redakcją naukową Janusza Riegera, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017 [sygn. 108776/11]

 

77. Maszkiewicz Mariusz, Repatriacja czy repatriotyzacja : wybrane problemy polskich strategii politycznych wobec rodaków za wschodnią granicą (1986-1990), Wojnowice : KEW, 2017 [sygn. 108723/16]

 

78. Matla-Kozłowska Marzena, Czeskie wpływy w życiu religijnym i piśmiennictwie państwa piastowskiego w X-XI wieku, Poznań : Instytut Historii UAM, 2017 [sygn. 108850/9]

 

79. Między mitem a rzeczywistością : Kresy Wschodnie w XIX i XX wieku / pod redakcją naukową Adriany Dawid i Joanny Lusek, Bytom : Muzeum Górnośląskie ; Opole : Uniwersytet Opolski, 2017 [sygn. 108708, 108897/9]

 

80. Milczanowski Maciej, Taktyka, strategia i przywództwo Aleksandra Wielkiego, Tarnowskie Góry ; Zabrze : Wydawnictwo Inforteditions, 2017 [sygn. 108712/HS]

 

81. Molendowski Leszek, Zakony męskie diecezji chełmińskiej i ich losy w czasie II wojny światowej, Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017 [sygn. 108802/9]

 

82. Moskiewski Mars : wiersze polskie czasu pierwszej dymitriady (1605-1612) : antologia / opracowała Aleksandra Oszczęda, Warszawa : Wydawnictwo Neriton : na zlecenie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016 [sygn. 108789/15]

 

83. Moszyński Maciej, Antysemityzm w Królestwie Polskim : narodziny nowoczesnej ideologii antyżydowskiej (1864-1914), Poznań : Instytut Historii UAM, 2017 [sygn. 108896/9]

 

84. Mrozewicz Leszek, Ostoja-Zagórski Janusz, Europejskie cywilizacje starożytne, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017 [sygn. 108843/HS]

 

 

85. Mulina Svetlana Anatol’evna, Migranci wbrew swej woli : adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej / przeł. Marta Głuszkowska, Michał Głuszkowski, Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozu­mienia : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2017 [sygn. 108724/16]

 

86. Niebo : tradycje, przekazy, inspiracje / pod redakcją Sylwii Konarskiej-Zimnickiej, ks. Pawła Tambo­ra, Beaty Wojciechowskiej, Kielce : Wydawnictwo Jedność : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, cop. 2017 [sygn. 108779/23]

 

87. Nowakowska Magdalena, Starożytna Grecja od kuchni, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 [sygn. 108784/HS]

 

88. Nowy świat w polskich opisach geograficznych z XVII i XVIII wieku / wybór tekstów, redakcja 
i opracowanie Dorota Adamiec, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Kraków : Instytut Języka Polskiego PAN, 2016 [sygn. 108743/15]

 

89. O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej / pod redakcją Teresy Wilkoń, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017 [sygn. 108816/9]

 

90. Ostrowska-Bies Marta, Karl Grosser : śląski architekt (1850-1918), Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017 [sygn. 108871/8]

 

91. Penkała Anna, Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi : sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich z terenu województwa krakowskiego w czasach saskich, Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, cop. 2017 [sygn. 108762/11]

 

92. Perlak Bartłomiej, Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie : ośrodki odosobnienia podległe Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych we Wrocławiu (1981-1982), Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017 [sygn. 108823/8]

 

93. La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) / édités par Julien Aliquot et Corinne Bonnet ; [conclusions par Maurice Sartre], Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 2015 [sygn. 108875/HS]

 

94. Piskała Magdalena, Polski świat znaków : studia o herbarzu Szymona Okolskiego, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017 [sygn. 108738/9]

 

95. Pomniki prawa na przestrzeni wieków = Monuments of law over the centuries / pod redakcją Kacpra Górskiego, Jakuba Pokoja, Damiana Szczepaniaka, Łukasza Szymury, Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2016 [sygn. 108778/23]

 

 

 

96. Poselstwo Aleksandra Piaseczyńskiego i Kazimierza Leona Sapiehy do Moskwy w 1635 roku / opracowała Anna Filipczak-Kocur, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017 [sygn. 108773/15]

 

97. Powojenna mediewistyka niemiecka / wybór i opracowanie Jerzy Strzelczyk, Adam Krawiec ; przekład Ewa Płomińska-Krawiec, Adam Krawiec, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2017 [sygn. 108842/23]

 

98. Productions et échanges dans la Syrie grecque et romaine : (actes du colloque de Tours, juin 2003) / textes réunis par M. Sartre, Lyon : Maison de l'Orient Méditerranéen, 2007 [sygn. 108874/HS]

 

99. Przemoc w świecie starożytnym : źródła, struktura, interpretacje / redakcja Dariusz Słapek 
i Ireneusz Łuć, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017 [sygn. 108725/HS]

 

100. Raepsaet-Charlier Marie-Thérèse, Prosopographie des femmes de l'ordre sénatorial : (Ier - IIe siècles), Lovanii : Aedibus Peeters, 1987, [1], [2] : Stemmata [sygn. 108849/HS]

 

101. Ratajczak Krzysztof, Szkolnictwo w Wielkopolsce na tle sąsiadów w okresie średniowiecza, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017 [sygn. 108400, 108734/13]

 

102. Rau Susanne, Raeume : Konzepte, Wahrnehmungen, Nutzungen, Frankfurt ; New York : Campus Verlag, cop. 2013 [sygn. 108863/23]

 

103. Rąkowski Grzegorz, Kresowe rezydencje : zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017-, T. 1 : Województwo wileńskie. – 2017 [sygn. 108805/9]

 

104. Religion und Erinnerung : konfessionelle Mobilisierung und Konflikte im Europa der Frühen Neuzeit / herausgegeben von Dagmar Freist und Matthias Weber, München : De Gruyter Oldenbourg, 2015 [sygn. 108839/23]

 

105. Rodziewicz Dariusz, Obowiązek świadczeń wojennych w systemie obronnym Polski w latach 1919-1939, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2017 [sygn. 108759/9]

 

106. Roman Grzegorz, Wielka powódź : Siechnice 1997, Wrocław : Wydawnictwo Gajt 1991, 2017 [sygn. 108727/8]

 

107. Roper Lyndal, Marcin Luter : prorok i buntownik / tłum. Maciej Potz i Lucyna Chmielewska ; redakcja naukowa Marcin Hintz, Jarosław Płuciennik, Jerzy Sojka, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 [sygn. 108721/33]

 

108. Rubinkowski Jakub Kazimierz, Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716-1726) / z oryginalnych rękopisów odczytali, wstępem i objaśnienia­mi opatrzyli Kazimierz Maliszewski i Adam Kucharski, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 [sygn. 108770/15]2

 

109, Rutkowska Jadwiga, Pamiętnik lwowianki 1914-1919 / wstęp, opracowanie i redakcja naukowa Wojciech Polak i Sylwia Galij-Skarbińska, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 [sygn. 108771/15]

 

110. Sartre-Fauriat Annie, Sartre Maurice, La Batanée et le Jawlān oriental, Beyrouth : Presses de l'Ifpo, 2016, Vol. 1, 2, [sygn. 108883/HS]

 

111. Sartre-Fauriat Annie, Sartre Maurice , Le plateau du Trachôn et ses bordures / par Annie Sartre-Fauriat et Maurice Sartre, Beyrouth : Presses de l'ifpo, 2014, Vol. 1, 2. [sygn. 108884/HS]

 

112. Sawaya Ziad, Histoire de Bérytos et d'Heliopolis d'après leurs monnaies (Ier siècle av. J.-C. – IIIe siècle apr. J.-C.), Beyrouth : Institut Français du Proche-Orient, 2009 [sygn. 108878/HS]

 

113. Sielicki Tomasz, Wrocławskie tramwaje konne / [tłum. tekstów z języka niemieckiego Tomasz Sielicki, Mateusz Kokoszkiewicz], Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2017 [sygn. 108690/8]

 

114. Skalski Janusz, Medycyna w Polsce : od czasów najdawniejszych do upadku I Rzeczpospolitej : zarys. – Wyd. 1, dodruk 2, Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017 [sygn. 108795/9]

 

115. Składanowski Henryk, Polityka a służby specjalne w Polsce : historia przemian i rzeczywistość, Toruń : ZUP Druk-Tor, 2012 [sygn. 108904/16]

 

116. Składanowski Henryk, Relacje sowiecko-polskie w podręcznikach do nauczania historii w systemie oświatowym Rosji bolszewickiej i ZSRS w latach 1917-1991, Toruń : Dom Wydawniczy Duet, 2014 [sygn. 108901/9]

 

117. Sources de l'histoire de Tyr / Pierre-Louis Gatier, Julien Aliquot et Lévon Nordiguian (éd.), Beyrouth : Presses de l'Université Saint-Joseph ; Presses de l'Ifpo, 2011-2017, 1 : Textes de l'antiquité et du Moyen Âge. – 2011, 2 : Textes et images de l'antiquité et du Moyen Âge. – 2017 [sygn. 108885/HS]

 

118. Speculum Saxonum, albo Prawo saskie i majdeburskie, porządkiem obiecadła z łacińskich 
i niemieckich egzemplarzów zebrane, a na polski język z pilnością i wiernie przełożone / [tł.] Paweł Szczerbic ; wydał Grzegorz M. Kowalski, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016, T. 1, 2. [sygn. 108846/15]

 

119. Stosunki społeczne na wsiach księstw opolskiego i raciborskie­go w epoce Habsburgów (XVI-XVII wiek) w świetle aktów prawnych i akt sądowych : materiały / opracował Roman Sękowski, Chorzów : Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 2016 [sygn. 108753/8]

 

120. Strzelczyk Jerzy, Pióro w wątłych dłoniach : o twórczości kobiet w dawnych wiekach, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2007-2017, T. 3 : Różnorodność (od Agnieszki Blannbekin do Małgorzaty z Nawarry). – 2017 [sygn. 84649/23]

 

121. Szczepański Seweryn, Pomezania pruska : dzieje osadnictwa w XIII-XV wieku, Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, 2016 [sygn. 108718/13]

 

122. Szmeja Maria, Śląsk – bez zmian (?) : ludzie, kultura i społeczność Śląska w perspektywie postkolonialnej, Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2017 [sygn. 108822/8]

 

123. Szulakiewicz Władysława, Nauczyciele i ich edukacja : w kręgu idei lwowskiej pedeutologii, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 [sygn. 108730/9]

 

124. Szymczak Jan, Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2016 [sygn. 108757/9]

 

125. Szymczak Jan, Rycerz z bronią zaczepną, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2017 [sygn. 108758/9]

 

126. Tandecki Janusz, Archiwa w Polsce w latach 1944-1989 : zarys dziejów, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 [sygn. 108714/NP]

 

127. Teterycz-Puzio Agnieszka, Polscy krzyżowcy : fascynująca historia wędrówek Polaków do Ziemi Świętej, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2017 [sygn. 108782/13]

 

128. Tomaszek Michał, Dzieje opatów Moyenmoutier : święci i relikwie w narracji o historii klasztoru, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017 [sygn. 108780/37]

 

129. Urbaniak Jan, Batalia o człowieka oświecenia : XVIII-wieczne czaso­piś­mien­nictwo holenderskie jako zwierciadło epoki, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016 [sygn. 108748/33]

 

130. Urbańczyk Przemysław, Bolesław Chrobry – lew ryczący, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 [sygn. 108815/13]

 

131. Vinničenko Oksana Volodimiryvna, Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku : katalog, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017 [sygn. 108886/15]

 

 

132. W kręgu antycznych politei : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Ilukowi / redakcja Wojciech Gajewski, Ireneusz Milewski, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017 [sygn. 108785/HS]

 

133. Walkusz Jan, Kościół w kręgu historii i polityki : rys historiograficzny, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017 [sygn. 108697/9]

 

134. Wasilewski Dariusz, Hetman wielki koronny Mikołaj Potocki – hetman zhańbiony?, Warszawa : Wydawnictwo PROHIBITA, 2016 [sygn. 108761/11]

 

135. Wichrowska Elżbieta, Marianna z Żeglińskich Dembińska : polskie początki buntu kobiet, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2017 [sygn. 108786/16]

 

136. Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji : księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / redakcja naukowa Edyta Głowacka-Sobiech, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017 [sygn. 108722/9]’

 

137. Wierzbicki Leszek Andrzej, Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej w XVII wieku, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017 [sygn. 108812/11]

 

138. Wrzos Konrad, O Piłsudskim i piłsudczykach : Piłsudski i piłsudczycy, marszałek Edward Śmigły-Rydz, pułkownik Józef Beck / przedm. i oprac. nauk. Piotr Cichoracki, Łomianki : Wydawnictwo LTW, [2013] [sygn. 108829/16]

 

139. Wstaje świt : dzienniki młodych z pierwszych lat powojennych : 1945-1948 / wybór i opraco­wanie Aleksandra Janiszewska, Warszawa : Ośrodek Karta, 2017 [sygn. 108768/15]

 

140. Wyszkowska Izabela, Jędrysiak Tadeusz, Turystyka muzealna, Warszawa : Polskie Wydaw­nictwo Ekonomiczne, cop. 2017 [sygn. 108741/9]

 

141. Z dziejów represji sowieckich wobec Polaków w latach 1937-1952 : Białoruś, Litwa, ziemie północno-wschodniej Polski : studia i materiały / pod redakcją Jana Jerzego Milewskiego, Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017 [sygn. 108810/16]

 

142. Zagłada Żydów na polskiej prowincji / pod red. Adama Sitarka, Michała Trębacza i Ewy Wiatr, Łódź : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012 [sygn. 108755/9]

 

143. Zarządzanie dokumentacją : badania i dydaktyka / pod redakcją Roberta Degena i Marleny Jabłońskiej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016 [sygn. 108713/NP]

144. Znamierowski Alfred, Heraldyka i weksylologia / współpraca i redakcja Janusz L. Kaczmarek, Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2017 [sygn. 108726/NP]