Styczeń, luty 2020

Styczeń, luty

 

 

 

1. A jednak kolej! : historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju transportu / redakcja naukowa Tomasz Przerwa, Dawid Keller, Bartosz Kruk, Lubin : Muzeum Historyczne w Lubinie, 2019 [sygn. 111440/9]

 

2. Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej : PRL w latach 1970-1975 / redakcja Marcin Bukała, Dariusz Iwaneczko, Rzeszów ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2019 [sygn. 111480/16]

 

3. Adamczyk Wesley, Kiedy Bóg odwrócił wzrok / przełożyła Ewa Ledóchowicz ; przedmowa Norman Davies. – Wyd. 2, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019 [sygn. 111297/15]

 

4. Afisze, plakaty i druki ulotne z lat 1918-1921 w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie : w 100-lecie Niepodległości Polski / opracowanie Krzysztof Kołodziejczyk, Lublin : Archiwum Państwowe, 2018 [sygn. 110985/15]

 

5. Ambrochowicz-Gajownik Anna, W cieniu Lazurowego Wybrzeża : konsulat polski w Marsylii w latach 1919-1940, Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019 [sygn. 111470/16]

 

6. Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w Polsce w latach 1944-1956 / pod redakcją Jarosława Syrnyka, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 110968/16]

 

7. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : informator o zasobie archiwalnym : stan na dzień 31 grudnia 2017 roku / pod redakcją Anny Supruniuk i Weroniki Krajniak ; opracowali Bożena Kierzkowska
[et al.], Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018 [sygn. 111511/NP]

 

8. Aspects of royal power in medieval Scandinavia / edited by Jakub Morawiec, Rafał Borysławski, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018 [sygn. 111287/V]

 

9. Aubé Pierre, Św. Bernard z Clairvaux / przełożył Łukasz Maślanka, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019 [sygn. 111450/37]

 

10. Bartov Omer, Anatomia pewnego ludobójstwa : życie i śmierć Buczacza / przełożył Adam Musiał, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2019 [sygn. 111684/16]

 

11. Barwicka-Makula Aleksandra, Od wrogości do przyjaźni : Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019 [sygn. 111239/11]

 

12. Bednarz-Grzybek Renata, Wychowanie zdrowotne w polskojęzycznych czasopismach uzdrowiskowych (1844-1914), Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 [sygn. 111442/9]

 

13. Białkowski Michał, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych : zbiór dokumentów 1962-1965, Lublin : Gaudium ; Toruń : Wydawnictwo Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2019 [sygn. 111298/15]

 

14. Bielecki Robert, Marszałek Ney. – Wyd. 2, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2018 [sygn. 111192/33]

 

15. Biliński Piotr, Władysław Konopczyński 1880-1952 : człowiek i dzieło, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2017 [sygn. 111492/16]

 

16. Biskup Otton z Bambergu i jego świat / pod redakcją Mariana Rębkowskiego i Stanisława Rosika, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2018  [sygn. 111225, 111226/13]

 

17. Bocheński Adolf, Imperializm państwowy : wybór pism / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Kazimierz Michał Ujazdowski, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2015 [sygn. 111647/9]

18. Bogus-Spyra Marzena, Spyra Janusz, Nauczyciele oraz ich stowarzyszenia na tle dyskursu społecznego
w modernizującej się Europie : (na przykładzie Śląska Austriackiego), Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 [sygn. 111473/8]

 

19. Böhm Marcin, Normański podbój Irlandii w XII wieku : Zielona Wyspa pomiędzy wikingami a przybyszami z Normandii, Oświęcim : Napoleon V, 2017 [sygn. 111205/V]

 

20. Bradbury Jim, Kapetyngowie : królowie Francji 987-1328 / przekład Agnieszka Marciniak, Kraków : Wydawnictwo Astra, 2017 [sygn. 111608/V]

 

21. Browarny Wojciech, Historie odzyskane : literackie dziedzictwo Wrocławia i Dolnego Śląska, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019 [sygn. 111453/8]

 

22. Brown Jeremy, Grypa : sto lat walki / tłumaczenie Joanna Gilewicz, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019 [sygn. 111464/23]

 

23. Byra Mateusz, Wojna partyjska Trajana (114-117 r. n. e.) : punkt zwrotny w dziejach ekspansjonizmu rzymskiego, Oświęcim : Napoleon V, 2019 [sygn. 111444/HS]

 

24. Catlos Brian A., Królestwo wiary : nowa historia muzułmańskiej Hiszpanii / przełożył Andrzej Jankowski, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019 [sygn. 111522/V]

 

25. Cesarani David, Ostateczne rozwiązanie :  losy Żydów w latach 1933-1949 / przełożyli Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki, Warszawa : Prószyński i S-ka, 2019 [sygn. 111490/43]

 

26. Chartier Roger, Czy książki wywołują rewolucje? : szkice z historii książki, lektury i kultury piśmiennej / redakcja naukowa i posłowie Paweł Rodak, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019 [sygn. 111542/23]

 

27. Chasydyzm : źródła, metody, perspektywy / redakcja Marcin Wodziński ; tłumaczenie Marcin Starnawski, Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2019 [sygn. 111452/23]

 

28. Chwalba Andrzej, 1919 [Tysiąc dziewięćset dziewiętnasty] : pierwszy rok wolności, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2019 [sygn. 111685/16]

 

29. Ciosek Monika, Koleżanki, panie, obywatelki : ukryte życie zakonne na Mazowszu w latach 1945-1989 świetle relacji biograficz­nych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018 [sygn. 111461/9]

 

30. Cobb Paul M., Krucjaty : arabska perspektywa / przełożył Mateusz Józefowicz, Kraków : Wydawnictwo Astra, 2018 [sygn. 111189/V]

 

31. Corbin Alain, Historia ciszy i milczenia : od renesansu do naszych dni / przełożyła Karolina Kot-Simon, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2019 [sygn. 111396/23]

 

32. Czapla Anna Małgorzata, Nazwy miejscowości historycznej ziemi halickiej, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018 [sygn. 111637/21]

 

33. Czapla Anna Małgorzata, Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej, Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2011 [sygn. 111347/21]

 

34. Czornik Katarzyna, Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu
w okresie pozimnowojennym : elementy kontynuacji i zmiany, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 [sygn. 111198/43]

 

35. Davies Owen, Grimoires : a history of magic books, Oxford : Oxford University Press, 2010 [sygn. 111676/23]

 

36. Delbrück Hans, Nowożytna sztuka wojenna / tłumaczenie Miłosz Młynarz, Oświęcim : Napoleon V, 2018 [sygn. 111602/37]

37. Demurger Alain, Rycerze Chrystusa : zakony rycerskie w średniowieczu / przełożyła Justyna Nowakowska, Kraków : Wydawnictwo Astra, 2019 [sygn. 111188/V]

 

38. Domachowska Agata Beata, Proces budowania narodu czarnogórskiego w latach 1991-2018 : geneza              i uwarunkowania, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Wydawnictwo Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, 2019 [sygn. 111343/43]

 

39. Drożdż Anna, Re/konstrukcje codzienności : przeszłość w materiałach źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego, Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018 [sygn. 111291/9]

 

40. Dryja Sławomir, Sławiński Stanisław, Mała encyklopedia piwowarska Krakowa i Kazimierza w wieku XVI     i pierwszej połowie wieku XVII : studia z dziejów piwowarstwa Krakowa i Kazimierza z uwzględnieniem problematyki Kleparza i przedmieść, Kraków : Księgarnia Akademicka ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2018 [sygn. 111288/21]

 

41. Dudek Antoni, Od Mazowieckiego do Suchockiej : pierwsze rządy wolnej Polski, Kraków : Znak Horyzont, 2019 [sygn. 111449/16]

 

42. 25 [Dwadzieścia pięć] wykładów o migracjach / redakcja naukowa Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018 [sygn. 111598/23]

 

43. Dzieszyński Ryszard, Kraków 1655-1657, Warszawa : Bellona, 2019 [sygn. 111539/11]

 

44. Epoka przemysłowa w miastach południowej części województwa lubuskiego / redakcja Leszek C. Belzyt, Jolanta Skierska, Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2017 [sygn. 111460/8]

 

45. Erll Astrid, Kultura pamięci : wprowadzenie / przekład Agata Teperek ; posłowie i redakcja naukowa Magdalena Saryusz-Wolska, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Niemiecki Instytut Historyczny, 2018 [sygn. 111257/23]

 

46. Faryś Janusz, Funkcjonowanie demokracji parlamentarnej w Drugiej Rzeczypospolitej : konflikty wokół przesilenia rządowego w 1922 roku, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 [sygn. 111306/16]

 

47. Faryś Janusz, Między Moskwą a Berlinem : wizja polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi. Oddział w Szczecinie, 2019 [sygn. 111263/16]

 

48. France John, Sztuka wojenna Europy Zachodniej w epoce krucjat 1000-1300, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019 [sygn. 111603/37]

 

49. Friedl Gerhard, Dolny Bóbr – Nysa Łużycka 1945 : walki na obszarze między Bobrem i Nysą Łużycką
w lutym 1945 r., Jelenia Góra ; Staniszów : Archiwum-System, [ca 2015] [sygn. 111585/8]

 

50. Fukuyama Francis, Tożsamość :  współczesna polityka tożsamościowa i walka   o uznanie / przełożył Jan Pyka, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019 [sygn. 111218/23]

 

51. Gałęzowski Marek, My idziemy w zórz świtanie... : sylwetki oficerów Legionów Polskich poległych
i zmarłych w walce o niepodległość w latach 1914-1916, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111532/21]

 

52. Gardeła Leszek, Magia, kobiety i śmierć w świecie wikingów, Szczecin : Triglav, 2019 [sygn. 111599/23]

 

53. Garton Ash Timothy, Wiosna obywateli : rewolucja 1989 widziana w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie               i Pradze / przekład Anna Husarska, Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019 [sygn. 111286/43]

 

54. Gaworski Marek, Śmierć, bale i skandale, czyli Śladami śląskiej arystokracji, Strzelce Opolskie : Wydawnictwo Matiang, 2019 [sygn. 111671/8]

 

55. Gaworski Marek, Śmierć, bale i skandale. Dzień jak co dzień w śląskim pałacu. Osobowości i osobistości śląskich pałaców, Strzelce Opolskie : Wydawnictwo Matiang, 2019 [sygn. 111672/8]

 

56. Glensk Urszula, Hirszfeldowie : zrozumieć krew, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019 [sygn. 111687/9]

 

57. Głowiński Tomasz, Igielski Rafał, Lebel Mieczysław, Bitewnym szlakiem września 1939 roku : polskie bitwy i boje w obronie Rzeczypospolitej, Warszawa ; Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111410/9]

 

58. Hendrykowski Marek, Narracja w filmie i w ruchomych obrazach, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 [sygn. 111597/23]

 

59. Historia medycyny / redakcja naukowa Tadeusz Brzeziński. – Wyd. 4 – 4 dodruk, Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016 [sygn. 111463/23]

 

60. Historie i narracje : od historii lokalnej do opowieści postantropocentrycznej / pod redakcją Renaty Makarskiej, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019 [sygn. 111604/9]

 

61. Hołubecka-Zielnica Aleksandra, Zielnica Krzysztof, Był taki czas... :  pogranicze polsko-niemieckie (Syców - Kępno - Ostrzeszów) : wspomnienia i relacje z lat 1918-1958. – Wyd. 2 popr., Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ; Syców : Towarzystwo św. Marka, 2018 [sygn. 111454/8]

 

62. Huczko Maciej, Uwarunkowania polityki USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w okresie intifad (1987-2005), Warszawa : Difin, 2019 [sygn. 111266/43]

 

63. Hughes-Evans Emma, Brownhill Simon, Stimulating non-fiction writing! : inspiring children aged 7-11, London ; New York : Routledge, 2019 [sygn. 111622/23]

 

64. Hytrek-Hryciuk Joanna, Między prywatnym a publicznym : życie codzienne we Wrocławiu w latach 1938-1944, Wrocław : Via Nova, 2019 [sygn. 111580/8]

 

65. Instrukcje i reskrypty do ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej w latach 1772-1794 / opracowanie Adam Danilczyk [et al.], Warszawa : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2019 [sygn. 111455/15]

 

66. Iwańczak Wojciech, Świadkowie historii? : średniowiecze w dziejopisarstwie Europy Środkowej dawniej
i dziś, Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019 [sygn. 111579/9]

 

67. Janeczek-Jabłońska Ewa, Staropolskie kobiety władzy w historiografii polskiej doby zaborów, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 [sygn. 111429/9]

 

68. Januła Eugeniusz, Walki o polski Śląsk w 1939 roku, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2019 [sygn. 111441/8]

 

69. Jasiński Łukasz, Sprawiedliwość i polityka : działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce 1945-1989 / przedmową opatrzył Paweł Machcewicz, Gdańsk ; Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2018 [sygn. 111550/16]

 

70. Jaskólski Michał, Kaduceus polski : myśl polityczna konserwatystów krakowskich : 1866-1934, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2014 [sygn. 111629/9]

 

71. John Simon, Gotfryd z Bouillon : książę Dolnej Lotaryngii, władca łacińskiej Jerozolimy ok. 1060-1100, Oświęcim : Napoleon V, 2018 [sygn. 111536/V]

 

72. Jones Dan, Templariusze : rozkwit i upadek zakonu świętych wojowników / przekład Jan Dzierzgowski, Kraków : Znak Horyzont, 2019 [sygn. 111190/V]

 

73. Kaczanowicz Marta, Egipt : ostatnie wieki imperium (747-332 p.n.e.), Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 [sygn. 111509/HS]

 

74. Kamińska-Chełminiak Kamila, Cenzura w Polsce, 1944-1960 : organizacja, kadry, metody pracy, Warszawa : Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. Uniwersytet Warszawski : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2019 [sygn. 111302/16]

 

75. Kania Marcin, Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927-1939 : struktury, działalność, wojenne
i powojenne losy funkcjonariuszy, Katowice ; Warszawa  : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111267/16]

 

76. Klementowski Robert, Atomowa tajemnica Sudetów, Jelenia Góra : Archiwum-System, [2016] [sygn. 111588/8]

 

77. Klęczar Aleksandra. Ha-Makdoni : images of Alexander the Great in ancient and medieval Jewish literature, Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filologiczny ; Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2019 [sygn. 111346/HS]

 

78. Knecht Robert, Walezjusze : królowie Francji 1328-1589 / przełożyła Barbara Kaczyńska, Kraków : Wydawnictwo Astra, 2019 [sygn. 111445/41]

 

79. Konopczyński Władysław, Kwestia bałtycka, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2014 [sygn. 111546/9]

 

80. Kopka Bogusław, Gułag nad Wisłą : komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019 [sygn. 111301/16]

 

81. Kosowski Miron, Od Błonia do Terespola : działania dywizji generała Karola Sierakowskiego w insurekcji kościuszkowskiej 1794, Zabrze ; Tarnowskie Góry ; Połomia : Inforteditions, 2019 [sygn. 111527/11]

 

82. Kozieł Andrzej, Michael Willmann (1630-1706) – śląski mistrz malarstwa barokowego, Wrocław : Via Nova, 2019 [sygn. 111500/8]

 

83. Krasnodębski Jarosław, Z Wilna nad Wilią do "Wilna nad Wisłą" : ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944-1948), Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019 [sygn. 111276/16]

 

84. Krasnowolski Bogusław, Krakowskie Planty : zarys dziejów, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universiats, 2018 [sygn. 111614/9]

 

85. Krawczuk Wojciech, Wierni królowi : Szwedzi i Finowie na uchodźstwie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w pierwszej połowie XVII wieku, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2019 [sygn. 111227/11]

 

86. Kucharczyk Grzegorz, Wersal 1919 : nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy, Poznań : Instytut Zachodni, 2019 [sygn. 111438/9]

 

87. Kus Józef, Szkice na stulecie Archiwum Państwowego w Lublinie, Lublin : Archiwum Państwowe
w Lublinie, 2019 [sygn. 110981/NP]

 

88. Lasocki Zygmunt Bronisław, Polacy w austriackich obozach barakowych dla uchodźców i internowanych :  (wspomnienia z czasów wojny światowej byłego posła do parlamentu austriackiego) / opracowanie naukowe Andrzej Aksamitowski i Henryk Walczak, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 [sygn. 111278/15]

 

89. Lewalski Krzysztof, Odsłony codzienności : rzymskokatolickie duchowieństwo parafialne na prowincji Królestwa Polskiego na przełomie   XIX i XX wieku : wybrane zagadnienia, Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019 [sygn. 111596/9]

 

90. Liber Vetustissimus Gorlicensis = Das älteste Görlitzer Stadtbuch = Najstarsza księga miejska zgorzelecka : 1305-1416 (1423) / bearbeitet von/opracowali Krzysztof Fokt, Christian Speer, Maciej Mikuła, Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana" ; [Görlitz] : Verlag-Oettel.de, 2017-, T. 2/Cz. 2 : (1343-1389). – 2018 [sygn. 109550/8]

91. Lipoński Wojciech, Dzieje kultury europejskiej :  prehistoria, starożytność, Warszawa : Wydawnictwo PWN SA, 2020 [sygn. 111541/23]

 

92. Lipoński Wojciech, Historia sportu : na tle rozwoju kultury fizycznej. – Wyd. 1 – 1 dodruk, Warszawa : PWN, 2018 [sygn. 111451/23]

 

93. Literatura i polityka po 1989 roku / pod redakcją Rafała Łatki i Macieja Urbanowskiego, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2017 [sygn. 111663/9]

 

94. Litwin Henryk, Zjednoczenie narodów cnych: polskiego, litewskiego, ruskiego : Wołyń i Kijowszczyzna
w Unii Lubelskiej, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019 [sygn. 111506/11]

 

95. Łabuszewski Tomasz, Obrębska Anna, Ptasińska Małgorzata, Przez Morze Czerwone : Rzeczpospolita Polska na uchodźstwie 1945-1990, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111024/15]

 

96. Ładoń Tomasz, Wojna sertoriańska : (80-71 przed Chr.). – Wyd. 2, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019 [sygn. 111405/HS]

 

97. Ławrynowicz Witold J., Amiens 1918, Warszawa : Bellona, 2019 [sygn. 111540/43]

 

98. Łazarewicz Cezary, 1939 [Tysiąc dziewięćset trzydziesty dziewiąty] : wojna? jaka wojna? / współpraca Ewa Winnicka, Warszawa : Czerwone i Czarne, 2019 [sygn. 111686/9]

 

99. Łuczewski Michał, Kapitał moralny : polityki historyczne w późnej nowoczesności, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2017 [sygn. 111650/9]

 

100. Łukasik Przemysław, Stany Zjednoczone i Wielka Wojna, Zabrze ; Tarnowskie Góry ; Połomia : Wydawnictwo Inforteditions, 2018 [sygn. 111498/43]

 

101. Łukaszewski Wojciech, Nowe jarzmo : życie społeczno-polityczne na północnym Mazowszu w latach 1945-1956, Kraków : Avalon, 2019 [sygn. 111256/16]

 

102. Łukomski Grzegorz, Antemurale : schyłek Wielkiego Księstwa Litewskiego 1918-1922, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2018 [sygn. 111274/16]

 

103. Madejski Paweł, Pomiędzy robur animi a ritus barbarus : zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 [sygn. 111406/HS]

 

104. Majcher-Ociesa Edyta, Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930-1939, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe ; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019 [sygn. 111399/47]

 

106. Majchrowski Jan, Wojewoda w dawnej Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019 [sygn. 111348/11]

 

107. Majewski Piotr, Maciej, Kiedy wybuchnie wojna? : 1938 : studium kryzysu, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2019 [sygn. 111499/43]

 

108. Makowski Adam, Między iluzją a realiami : Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957-1970, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 [sygn. 111342/16]

 

109. Malingue Guillaume, The coinage of Domitius Alexander (308-310 AD), Bordeaux : Ausonius Éditions, 2018 [sygn. 111620/HS]

 

110. Małecki Marian, Spod ostrza gilotyny : proces karny o szpiegostwo w III Rzeszy w świetle akt Gertrudy Świerczek i grupy "U-2" Armii Krajowej, Zabrze ; Tarnowskie Góry ; Połomia : Wydawnictwo Inforteditions, 2019 [sygn. 111529/16]

 

111. Manguel Alberto, Guadalupi Gianni, Słownik miejsc wyobrażonych / przełożyli Piotr Bikont [et al.], Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019 [sygn. 111206/21]

 

112. Marcin Luter 1517-2017 / pod redakcją Krzysztofa Obremskiego, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018 [sygn. 111230/9]

 

113. Marcinkowski Karol, Stefan Czarniecki w dobie potopu szwedzkiego : kampania nad Wisłą i Sanem
r. 1655/56, Oświęcim : Napoleon V, 2019 [sygn. 111607/11]

 

114. Markiewicz Agata, Kobiety i rodziny powstańców styczniowych zesłanych w głąb Rosji, Warszawa : Difin, 2018 [sygn. 111613/9]

 

115. Marzec i po marcu : wpływ kryzysu marca '68 na środowiska naukowe i kulturę Polski Ludowej / pod redakcją Przemysława Benkena i Tadeusza Pawła Rutkowskiego, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111484/9]

 

116. Maślak-Maciejewska Alicja, Modlili się w Templu : krakowscy Żydzi postępowi w XIX wieku : studium społeczno-religijne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 [sygn. 111615/9]

 

117. Materski Wojciech, Pięć kłamstw Lenina : Rosja po przewrocie bolszewickim : propaganda a rzeczywistość, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2019 [sygn. 111634/43]

 

118. Matyja Rafał, Rywalizacja polityczna w Polsce, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2013 [sygn. 111489/9]

 

119. Matyjaszek Konrad, Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019 [sygn. 111678/9]

 

120. Mazur Krzysztof, Przekroczyć nowoczesność : projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2017 [sygn. 111651/9]

 

121. McCloskey Deirdre N., Burżuazyjna godność : dlaczego ekonomia nie potrafi wyjaśnić współczesnego świata? / tłumaczenie Jan Lewiński i Marcin Zieliński, Wrocław : Instytut Ludwiga von Misesa, 2017 [sygn. 111681/47]

 

122. Medicina antiqua, mediaevalis et moderna : historia, filozofia, religia / pod redakcją Sylwii Konarskiej-Zimnickiej, Lucyny Kostuch, Beaty Wojciechowskiej, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019 [sygn. 111526/23]

 

123. Milerytė-Japertienė Giedrė, Wizje stosunków polsko-litewskich w środowiskach emigracji 1945-1990 / przełożył Kamil Pecela, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2017 [sygn. 111531/16]

 

124. Miotła Stalina : Polska Północno-Wschodnia i jej pogranicze w czasie obławy augustowskiej w 1945 roku / redaktorzy tomu Łukasz Adamski, Grzegorz Hryciuk, Grzegorz Motyka, Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozu­mienia, 2019 [sygn. 111670/15]

 

125. Mleczek Anna, Dekadencja moralna społeczeństwa rzymskiego w Res gestae Ammiana Marcellina, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 [sygn. 111510/HS]

 

126. Moore Jonathan J., Powiesić, wybebeszyć i poćwiartować : czyli historia egzekucji / tłumaczenie Adam Olesiejuk, Kraków : Znak Horyzont, 2019 [sygn. 111203/23]

 

127. Nieczysta gra : tajne służby a piłka nożna / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego i Grzegorza Majchrzaka, Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2012 [sygn. 111061/9]

 

128. Norkus Zenonas, Nie tytuł czyni imperium... :  Wielkie Księstwo Litewskie w perspektywie porównawczej socjologii historycznej imperiów / z języka litewskiego przełożyła Katarzyna Korzeniewska ; przedmowa: Andrzej Nowak, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019 [sygn. 111682/13]

 

129. North Michael, Historia Bałtyku / przekład Adam Peszke ; redakcja naukowa Jörg Hackmann, Warszawa : Niemiecki Instytut Historyczny : Wydawnictwo Neriton, 2018 [sygn. 111545/41]

 

130. Od projektu do legendy : Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017) / redakcja naukowa Paweł Grata, Grzegorz Ostasz, Bartosz Pasterski, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018 [sygn. 111245/47]

 

131. Olszewski Jan, Ta historia wciąż trwa : wspomnienia Jana Olszewskiego, Poznań : Wydawnictwo Zysk
i S-ka, 2019 [sygn. 111456/15]

 

132. Osadczuk Bohdan, Wiek ukraińsko-polski : rozmowy z Bohdanem Osadczukiem / Basil Kerski, Andrzej Stanisław Kowalczyk ; współpraca Krzysztof Zastawny. – Wyd. 3 poszerzone i zaktualizowane, Wojnowice : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2019 [sygn. 111688/9]

 

133. Pacholak Adam, ZETO : elektronowy mózg miasta : idea nowoczesnego Wrocławia a budynek ZETO, Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2019 [sygn. 111590/8]

 

134, Pajor Jan, Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911-1918, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 [sygn. 111272/43]

 

135. Pamięć Kresów – Kresy w pamięci / pod redakcją Bogusława Tracza, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Gliwice : Muzeum, 2019 [sygn. 110946, 110947/9]

 

136. Parker Geoffrey, Armia Flandrii i Hiszpańska Droga 1567-1659 : przyczyny hiszpańskich zwycięstw
i porażek w Niderlandach, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2018 [sygn. 111533/33]

 

137. Pawlak Felicjan, Z Oflagu do Tobruku i w nieznane : diariusz 1939-1943 / opracował i wstępem opatrzył Karol Łopatecki, Połomia ; Tarnowskie Góry ; Zabrze : Wydawnictwo Inforteditions, 2019 [sygn. 111528/15]

 

138. Perjés Géza, Upadek średniowiecznego Królestwa Węgier : Mohacz 1526  – Buda 1541, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019 [sygn. 111268/33]

 

139. Perry Guy, Jan z Brienne : król Jerozolimy, cesarz Konstantynopola, ok. 1175-1237, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2017 [sygn. 111191/V]

 

140. Pilarczyk Piotr Miłosz, Sądownictwo Komisji Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego w sprawach skarbowych (1765-1794) : studium historyczno-prawne, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2019 [sygn. 111240/11]

 

141. Piłsudczycy i sanatorzy drugiego planu (1926-1939) : portrety zbiorowe i indywidualne / redakcja naukowa Robert Litwiński i Marek Sioma, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019 [sygn. 111275/16]

 

142. Pletnia Maciej, Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019 [sygn. 111387/23]

 

143. Płonka Borys, Węgrzy :  stosunki demograficzno-etniczne na przestrzeni wieków, Rzeszów : [KORAW Piotr Kocząb], 2018 [sygn. 111519/41]

 

144. Płonka-Syroka Bożena, Medycyna w historii i kulturze. – Wyd. 2 popr., Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : edition La Rama, 2016 [sygn. 111403/23]

 

145. Podgajna Ewelina, Myśl polityczna Wincentego Witosa (1874-1945), Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 [sygn. 111610/6]

 

146. Polska Ludowa w edukacji historycznej / pod redakcją Macieja Fica, Kato­wi­ce : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019 [sygn. 111235/9]

 

147. Polska naszych pragnień, Polska naszych możliwości : antologia "Polityki Polskiej" / wyboru dokonali Małgorzata Bartyzel i Artur Wołek, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2013 [sygn. 111667/9]

 

148. Posłowie i senatorowie II Rzeczypospolitej : ofiary II wojny światowej / redakcja merytoryczna Błażej Popławski, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019 [sygn. 111025/21]

 

149. Primke Robert, Szczerepa Maciej, Bóbr 1945 : za liniami wroga : zwiadowcy, spadochroniarze, uciekinierzy z "Festung Glogau", Jelenia Góra : Archiwum-System, 2016 [sygn. 111586/8]

 

150. Primke Robert, Szcerepa Maciej, Kierunek Festung Breslau :  działania 6 Armii na kierunku wrocławskim od 8 do 15 lutego 1945 roku, Jelenia Góra ; Staniszów : Archiwum-System, 2017 [sygn. 111587/8]

 

151. Pruss Witold, Ludność Królestwa Polskiego 1864-1914 /  komitet redakcyjny wydania Jerzy Bracisiewicz [et al.], Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2019 [sygn. 111645/47]

 

152. Rejmer Krzysztof, Zapomniana historia nauki : panny apteczkowe, znachorzy, kołtuny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019 [sygn. 111282/23]

 

153. Rek Stanisław, Ankara 1402, Warszawa : Bellona, 2019 [sygn. 111538/V]

 

154. Rek Stanisław, Myriokefalon 1176, Warszawa : Bellona, 2019 [sygn. 111537/V]

 

155. Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku / pod redakcją Piotra Guzowskiego i Cezarego Kukli, Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2019 [sygn. 111299/47]

 

156. Romane Julian, Bizancjum tryumfujące : historia militarna Bizantyńczyków 959-1025, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019 [sygn. 111523/V]

 

157. Romanek Jacek, Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i październiku 1939 r., Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111262/16]

 

158. Rożek Krzysztof, Wywiad polski za Piastów i Jagiellonów : dyplomacja i wojskowość, Kraków : Avalon, 2018 [sygn. 111447/13]

 

159. Ryś Jan, Żołnierska paideia : wychowanie i szkolenie wojskowe w Polsce XVI-XVII wieku, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii "Ignatianum" w Krakowie, 2019 [sygn. 111386/9]

 

160. Sacrum et profanum : haec studia amici et collegae Andrei B. Biernacki septuagennio dicant, Poznań : Instytut Historii UAM, 2018 [sygn. 111165/HS]

 

161. Sajduk Błażej, Socjologia tłumu, psychologia narodów i historiozofia w myśli społeczno-politycznej Jana Karola Kochanowskiego (1869-1949), Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2011 [sygn. 111547/9]

 

162. Sarna Paweł, "Odra" (1945-1950) : monografia czasopisma, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019 [sygn. 111233/9]

 

163. Sawicki Zdzisław, Odznaki Wojska Polskiego : organizacje i formacje wojskowe 1914-1921, związki - stowarzyszenia 1914-1939, Warszawa : [nakładem autora], 2019 [sygn. 111488/9]

 

164. Schlögel Karl, Odkrywanie nowoczesnej Europy – próba archeologii / przełożyli Tomasz Ososiński i Anna Wołkowicz, Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2019 [sygn. 111487/23]

 

165. Schubert Ernst, Jedzenie i picie w średniowieczu / z posłowiem Bernda Schneidmüllera, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019 [sygn. 111248/23]

 

166. Sejm Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów a europejskie reprezentacje stanowe / redakcja naukowa Dariusz Kupisz, Wacław Uruszczak, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019 [sygn. 110986, 111172/11]

 

167. Skąpska Zofia, Dziwne jest serce kobiece... : wspomnienia galicyjskie / opracowanie wspomnień przepisanych z rękopisu, wstęp, komentarze, przypisy i dobór materiału ilustracyjnego Rafał Skąpski, Warszawa : Czytelnik, 2019 [sygn. 111554/15]

 

168. Skowronek Małgorzata, Średniowieczne opowieści biblijne : paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 [sygn. 111059/37]

 

169. Skutnik Jolanta, Czuła pedagogia : edukacyjny walor dzieł i działań księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019 [sygn. 111350/9]

 

170. Słabig Arkadiusz, "Sytuacja jest w naszych rękach" : działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Ukraińców w latach 1944-1989, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018 [sygn. 111469/16]

 

171. Southern Patricia, Historia armii rzymskiej : 753 przed Chr. – 476 po Chr., Oświęcim : Napoleon V, 2019 [sygn. 111398/HS]

 

172. Spartacus : history and tradition / edited by Dariusz Słapek, Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2018 [sygn. 111407/HS]

 

173. Späte Hexenprozesse : der Umgang der Aufklärung mit dem Irrationalen / hrsg. von Wolfgang Behringer, Sönke Lorenz und Dieter R. Bauer, Bielefeld : Verlag für Regionalgeschichte, 2016 [sygn. 111624/23]

 

174. Stano Bernadeta, Artysta w fabryce : dwa oblicza mecenatu przemysłowego w PRL, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019 [sygn. 111594/9]

 

175. Starowieyski Marek, Ojcowie Kościoła i starożytne sobory : pogadanki radiowe, Kraków : Petrus, 2019 [sygn. 111389/37]

 

176. Stobiecki Rafał, Klio za wielką wodą : polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 roku, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017 [sygn. 111612/9]

 

177. Strebel Bernhard, KL Ravensbrück : historia kompleksu obozów / tłumaczenie Agnieszka Milewska, Magdalena Kurkowska ; słowo wstępne do wydania polskiego Alicja Gawlikowska-Świerczyńska, Joanna Muszkowska-Penson ; słowo wstępne Germaine Tillion, Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej ; Warszawa : Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie", 2018 [sygn. 111521/43]

 

178. Szelągowska Grażyna, Szelągowska Krystyna, Historia Norwegii XIX i XX wieku, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019 [sygn. 111553/41]

 

179. Szymczak Jan, Rycerz i jego konie, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2018 [sygn. 111497/23]

 

180. Śliwa Joachim, Starożytny Egipt oczami Polaków : słownik biograficzny egiptologów, archeologów
i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i malarzy zafascynowanych przeszłością i teraźniejszością Egiptu, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2019 [sygn. 111289/21]

 

181. Tadeusiewicz Ryszard, Krótka historia informatyki, Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2019 [sygn. 111525/NP]

 

182. Teterycz-Puzio Agnieszka, Zamachy na Piastów, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2019 [sygn. 111448/13]

 

183. Thompson Carol, The magic of mentoring : developing others and yourself, London ; New York : Routledge, 2019 [sygn. 111621/23]

 

184. Tomkiewicz Władysław, Jeremi Wiśniowiecki (1612-1651), Oświęcim : Napoleon V, 2019 [sygn. 111606/11]

 

185. Trzeszczyńska Patrycja, Diaspora – pamięć – miejsca : Ukraińcy z Polski z lat 80. XX wieku w Kanadzie : studium etnograficzne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019 [sygn. 111513/9]

 

186. Tsering Shakya, Smok w krainie śniegu : współczesna historia Tybetu / przełożył Filip Majkowski, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019 [sygn. 111472/41]

 

187. Tureczek Marceli, Quae Mezerici dicitur : Międzyrzecz w kręgu dyskusji nad eremem Pięciu Braci Męczenników i początkami polskiego chrześcijaństwa, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 [sygn. 111630/9]

 

188. Tyszkiewicz Jan, Polska i Litwa Jagiellonów na przełomie XV i XVI stulecia : polityka, dyplomacja, wojny, Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2019 [sygn. 111462/13]

 

189. Walińska Marzena, "Żywoty świętych ten Apollo pieje" : studia nad tradycją mitologiczną w literaturze staropolskiej, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018 [sygn. 111234/9]

 

190. Waterfield Robin, Dzielenie łupów : wojna o imperium Aleksandra Wielkiego / przełożył Norbert Radomski, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019 [sygn. 111465/HS]

 

191. Whitelock Anna, Maria Tudor : pierwsza królowa Anglii / przełożyła Beata Biały, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019 [sygn. 111260/33]

 

192. Wiara i niepodległość : religijne i patriotyczne tradycje terenów diecezji sosnowieckiej (XIX-XX wiek) / pod redakcją Adama Dziuroka, Mariusza Trąby, Katowice ; Sosnowiec ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach : Diecezja Sosnowiecka, 2019 [sygn. 111446/9]

 

193. Wickham Chris, Średniowieczna Europa, Warszawa : Wydawnictwo RM, 2018 [sygn. 111402/V]

 

194. Wielkie Pomorze : wojna i pokój : wieloautorska praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku ; Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2019 [sygn. 111535/9]

 

195. Wierzbicki Andrzej Leszek, Historia polityczna nowożytnej Europy 1492-1792, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 [sygn. 111679/41]

 

196. Wojciechowska Beata, Flebotomia i purgowanie, czyli O leczeniu w wiekach średnich, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019 [sygn. 111303/23]

 

197. Wolsza Tadeusz, Ze sportem za pan brat, ze sportem na bakier : pasje sportowe elit politycznych
w dwudziestoleciu międzywojen­nym i w pierwszych latach Polski Ludowej, Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Wydawnictwo Neriton, 2018 [sygn. 111395/9]

 

198. Wójcik Bolesław, Moja służba w Armii Krajowej : wspomnienia z pracy na kolei, działalności konspiracyjnej w obwodzie Garwolin ZWZ-AK oraz okresu internowania w ZSRR / przedmowa Zbigniew Gnat-Wieteska ; redakcja i opraco­wa­nie Tomasz Sudoł, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111478/16]

 

199. Wójcik Michał, Treblinka '43 : bunt w fabryce śmierci, Kraków : Znak Litera Nova, 2018 [sygn. 111544/43]

 

200. Wrzesiński Szymon, Dolny Śląsk kryminalny, podziemny i niezwyczajny : Lwówek Śląski i okolice we wspomnieniach z lat 1945-1989, Warszawa : Agencja Wydawnicza CB, 2019 [sygn. 111589/8]

 

201. Zamoyski Adam, Napoleon : człowiek i mit / przełożył Michał Ronikier, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019 [sygn. 111491/33]

 

202. Zbigniew Brzeziński : myśl, działanie, dziedzictwo / redakcja: Anna Pochylska-Sokołowska, Piotr Śledź, Anna Walkowiak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2019 [sygn. 111351/9]

 

203. Zborowska Agata, Życie rzeczy w powojennej Polsce, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019 [sygn. 111482/9]

 

204. Zieliński Jarosław, Stacje kolejowe : świat, Europa i Królestwo Polskie 1830-1915 : architektura
i budownictwo, Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2019 [sygn. 111270/23]

 

205. Życie codzienne (w) Archiwum / pod redakcją Marty Zawodnej-Stephan, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 [sygn. 111578/9]