Styczeń, luty 2021

 

 

1. Archiwiści i historycy wobec państwa i społeczeństwa : zbiór studiów / redakcja naukowa Jacek Kordel, Alicja Kulecka, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 112255/9]

 

2. Augustinus-Lexikon, Basel : Schwabe Verlag, Vol. 5, Fasc. 1/2 : Sacrificium offerre - Sermones (ad populum). - 2019 [sygn. 70308/21]

 

3. Balbus Tomasz, Szczerbcowa brygada w fotografii i relacjach, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112310/9]

 

4. Baniecki Adam, Powiat bolesławiecki w latach 1945-1950, Bolesławiec : Muzeum Ceramiki, 2019 [sygn. 112525/8]

 

5. Barsanufiusz, św., Jan Prorok, Listy / przekład Ewa Dąbrowska ; wstęp André Louf OSCO, Lorenzo Perrone ; red. nauk. Szymon Hiżycki OSB, Kraków : Tyniec - Wydawnictwo Benedyktynów, 2013 [sygn. 112480/37]

 

6. Biblioteche medievali d’Italia / a cura di Massimiliano Bassetti e Daniele Solvi, Firenze : SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2019 [sygn. 112455/NP]

 

7. Bílý Matéj, The Warsaw pact, 1969-1985: the pinnacle and path to dissolution, Washington ; London : Academica Press, [2020] [sygn. 112488/43]

 

8. Bossig Klaus, Deutsche Reichsbahn und Landesverteidigung : Katastrophenzüge, Lazarettzüge, sowjetische Militärzüge, Freiburg : EK-Verlag, 2019 [sygn. 112445/43]

 

9. Bradley Guy, Early Rome to 290 BC : the beginnings of the city and the rise of the Republic, Edinburgh : Edinburgh University Press, 2020 [sygn. 112481/HS]

 

10. The Cambridge history of communism, Cambridge : Cambridge University Press, 2020, Vol. 1 : World revolution and socialism in one country 1917-1941 / edited by Silvio Pons, Stephen A. Smith, Vol. 2 : The socialist camp and world power 1941-1960s / edited by Norman Naimark, Silvio Pons, Sophie Quinn-Judge, Vol. 3 : Endgames? Late communism in global perspective, 1968 to the present / edited by Juliane Fürst, Silvio Pons, Mark Selden [sygn. 112419/43]

 

11. Cimadomo Paolo, The Southern Levant during the first centuries of Roman rule (64 BCE - 135 CE) : interweaving local cultures, Ofxord ; Philadelphia : Oxbow Books, 2019 [sygn. 112568/HS]

 

12. La cité interconnectée dans le monde gréco-romain (IVe siècle a.C.-IVe siècle p.C.) : transferts
et réseaux institutionnels, religieux et culturels aux époques hellénistique et impériale / textes réunis
et édités par Madalina Dana et Ivana Savalli-Lestrade, Bordeaux : Ausonius, 2019 [sygn. 112376/HS]

 

13. Critica del testo e critica letteraria / a cura di Lucia Castaldi, Antonella Degl'Innocenti, Enrico Menestò e Francesco Santi ; con un saggio di Claudio Leonardi, Firenze : SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2020 [sygn. 112452/NP]

 

14. A cultural history of dress and fashion in antiquity / edited by Mary Harlow. - Reprinted, London

: Bloomsbury Academic an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2018 [sygn. 112579/HS]

 

15. Curta Florin, Slavs in the making : history, linguistics, and archaeology in Eastern Europe (ca. 500-ca. 700), London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2021 [sygn. 112482/V]

 

16. Czarownica powołana / opracowanie Anna Kochan, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019 [sygn. 112516/15]

 

17. Czerner Olgierd, Mój wiek XX, Wrocław : Muzeum Architektury, 2015-, [1] : 1900-1970. - 2016, [2] : 1971-2000. - 2015 [sygn. 112326/15]

 

18. Czubaty Jarosław, Historia 2 : podręcznik : liceum i technikum : zakres podstawowy, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2020 [sygn. 112363/49]

 

19. Dahan Gilbert, Intelektualiści chrześcijańscy wobec Żydów w średniowieczu / przełożyła z języka francuskiego Krystyna Antkowiak, Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2020 [sygn. 112544/V]

 

20. Denkowski Tadeusz, Moje 1407 dni i nocy w więzieniu mokotowskim : wspomnienia z lat 1952-1956 / wstęp i pracowanie Tomasz Gonet, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112522/15]

 

21. Dokumente zur deutschen Militärgeschichte 1945-1990 : Bundesrepublik und DDR im Ost-West-Konflikt / im Auftrag des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hrsg. von Christoph Nübel. – 2. Auflage, Berlin : Ch. Links Verlag, 2019 [sygn. 112447/43]

 

22. Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, Kraków : PTH ; Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, T. 6 : (Dokumenty z lat 1531-1540). - 2019 [sygn. 77865/15]

 

23. Dubicki Tadeusz, Suchcitz Andrzej, Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 : słownik biograficzny, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2009-, T. 3. - 2018, T. 4. - 2019 [sygn. 112476/21]

24. Dusza Maciej, Krótka historia Wikingów, Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, 2020 [sygn. 112400/V]

 

25. Działalność Elżbiety Sieniawskiej : polityka, gospodarka, kultura / pod redakcją Bożeny Popiołek, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020 [sygn. 112528/11]

 

26. Epigraphic culture in the Eastern Mediterranean in antiquity / edited by Krzysztof Nawotka, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2021 [sygn. 112570/HS]

 

27. Fernández-Armesto Felipe, Pionierzy : powszechna historia eksploracji / przełożyła Anna Kunicka, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2020 [sygn. 112404/23]

 

28. Filar Kazimierz, Śmieszne to życie! : ale go żal... : dzienniki Kazimierza Filara / opracowanie Piotr Szlanta ; współpr. Leszek Boryczko, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2018, CZ. 1, 2. [sygn. 112593/15]

 

29. Folta-Rusin Anna, Twarz i ciało książki : wizualne manifestacje tekstów a problemy interpretacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020 [sygn. 112451/23]

 

30. Fossey John M., Boiotia in ancient times : some studies of its topography, history, cults and mythos / with contribution by S. M. L. Stringer, Leiden ; Boston : Brill, 2019 [sygn. 112572/HS]

 

31. Friszke Andrzej, Państwo czy rewolucja : polscy komuniści a odbudowanie państwa polskiego 1892-1920, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2020 [sygn. 112475/16]

 

32. Gajewski Krzysztof, Tryumf amatora : o społecznościowych praktykach tekstualnych w świecie mediów elektronicznych, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 112475/16]

33. Gelehrte - Schulen - Netzwerke : Geschichtsforscher in Schlesien im langen 19. Jahrhundert / hrsg. von Joachim Bahlcke und Roland Gehrke, Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2019 [sygn. 112458/8]

 

34. Grütering Michael, Gott, der Eine, spricht : was katholische von muslimischen Hörern verstehen, Legnica : Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy : Michael Grütering, 2020 [sygn. 12352/37]

 

35. Guzowska Dorota, Ojciec purytanin : ekspresja ojcowskich emocji w angielskich źródłach autobiograficznych epoki Stuartów, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 112277/33]

 

36. Guzowski Piotr, Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej : studium demograficzne, Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2019 [sygn. 112427/47]

 

37. Guzzo Piero Giovanni, Le citta di Magna Grecia e di Sicilia dal VI al I secolo, Roma : Scienze
e Lettere, 2016-, 1: La Magna Grecia. - 2016 [sygn. 112456/HS]

 

38. Harari Youval Noah, Sapiens : od zwierząt do bogów / ; tłumaczenie Justyn Hunia. - Wyd. 1 (dodruk), Warszawa : PWN : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018 [sygn. 109725/23]

 

39. Henry Madeleine Mary, Prisoner of history : Aspasia of Miletus and her biographical tradition, New York ; Oxford : Oxford University Press, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112571/HS]

 

40. Herrmann Peter, Kleinasien im Spiegel epigraphischer Zeugnisse : Ausgewählte kleine Schriften / hrsg. von Wolfgang Blümel, Berlin ; Boston : De Gruyter, 2016 [sygn. 112577/HS]

 

41. Hezser Catherine, Jewish literacy in Roman Palestine, Tübingen : Mohr Siebeck, 2001 [sygn. 112567/HS]

 

42. Hirschfeld Yizhar, Życie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyńskim / przekład
i redakcja naukowa Kamilla Twardowska ; przedmowa Ewa Wipszycka, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2010 [sygn. 112479/37]

 

43. Hobson Matthew Simon, The North African boom : evaluating economic growth in the Roman province of Africa Proconsularis (146 B.C. - A.D. 439), Portsmouth, Rhode Island : Journal of Roman Archaeology, 2015 [sygn. 112485/HS]

 

44. Honestas et turpitudo : magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku / pod redakcją Ewy Dubas-Urwanowicz, Marty Kupczewskiej, Karola Łopateckiego i Jerzego Urwanowicza, Białystok : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2019 [sygn. 112406/11]

 

45. Identità di testo : frammenti, collezioni di testi, glosse e rifacimenti / a cura di Francesco Santi
e Antonio Stramaglia, Firenze : SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2019 [sygn. 112449/NP]

 

46. Inscribing texts in Byzantium : continuities and transformations : papers from the Forty-Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies / ed. by Marc D. Lauxtermann and Ida Toth, London ; New York : Routledge, 2020 [sygn. 112566/HS]

 

47. Inwentarze starostw i dzierżaw powiatu grodzieńskiego 1789 / w opracowaniu Grzegorza Krupińskiego, [Miejsce nieznane] : Jamiński Zespół Indeksacyjny, 2018 [sygn. 112290/47]

 

48. Inwentarze starostw i dzierżaw powiatu grodzieńskiego 1765 / w opracowaniu Grzegorza Krupińskiego. - Wyd. 2 popr., [Miejsce nieznane] : Jamiński Zespół Indeksacyjny, 2018 [sygn. 112289/47]

49. Jakubczak Aleksandra, Polacy, Żydzi i mit handlu kobietami, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 112439/9]

 

50. Janos Andrew C., East Central Europe in the modern world : the politics of the borderlands from pre- to postcommunism, Stanford : Stanford University Press, 2000 [sygn. 112430/43]

 

51. Jaworski Piotr, Jusko Edmund, Niedojadło Andrzej, Tradycje patriotyczne wydarzeń lat 1918-1922 w pracy wychowawczej szkół Okręgu Szkolnego Krakowskiego w II Rzeczypospolitej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020 [sygn. 112407/9]

 

52. Jensen Erik, Barbarians in the Greek and Roman World, Indianapolis : Hackett Publishing Company, 2018 [sygn. 112575/HS]

 

53. Justyniarska-Chojak Katarzyna, Inwentarze pośmiertne z małych i średnich miast Małopolski
(w XVI-XVIII wieku), Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2020 [sygn. 112477/11]

 

54. Karwowski Stanisław, "Jaśnie Oświeconej Pani najniższym sługą" : listy generalnego plenipotenta Stanisława Karwowskiego do kasztelanowej krakowskiej Izabeli Branickiej z lat 1771-1788 /
z oryginalnych rękopisów odczytał, wstępem i objaśnieniami opatrzył Krzysztof Syta, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 [sygn. 112470/15]

 

55. Kępski Łukasz, Kufel Jakub, Ruchlewski Przemysław, Ślady czasu : historia 1 : podręcznik do liceum i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony : starożytność i średniowiecze, Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020 [sygn. 112359/49]

 

56. Kęsik Jan, Prześladowania komunistyczme w Pieszycach 1945-1956 : studium terroru
i prowokacji, Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112526, 112620/8]

 

57. Kiedrzyńska Wanda, Ravensbrück : kobiecy obóz koncentracyjny. – Wyd. 3, Warszawa : Fundacja Cultura Memoriae : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 112300/16]

 

58. Kijek Kamil, Dzieci modernizmu : świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej, Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2020 [sygn. 112383/9]

 

59. Klint Paweł, Zrozumieć przeszłość 2 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego
i technikum : zakres rozszerzony, Warszawa : Nowa Era, 2020 [sygn. 112365/49]

 

60. Knoppers Gary N., Jews and Samaritans : the origins and history of their early relations, New York : Oxford University Press, 2019 [sygn. 112576/HS]

 

61. Kociuba Wanda Barbara, "Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli” : pamiętnik z Syberii, Iranu i Libanu / wstęp i opracowanie Wojciech Kujawa, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112279/15]

 

62. Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz, Lewandowska Liliana, Niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik historyczny : (na podstawie źródeł średniowiecznych i wczesnośrednio­wiecznych
z terenu Polski). - Wyd. 2 popr. i uzup., Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2020, T. 1 : Niemiecko-polski słownik historyczny, T. 2 : Polsko-niemiecki słownik historyczny [sygn. 112617/21]

63. Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655, Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019-, Cz. 1 : Diariusz kancelaryjny 1649-1653 / opracowanie Mirosław Nagielski [et al.] - 2019 [sygn. 111755/15]

 

64. Kornhauser William, The politics of mass society. - First issued in paperback, London ; New York : Routledge, 2010 [sygn. 112374/23]

 

65. Kosiński Krzysztof, "Ekonomia krwi" : konspiracja narodowa w walczącej Warszawie: 1939 - 1944 - 1990, Warszawa : Instytut Historii PAN, 2020 [sygn. 112256/9]

 

66. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury ; Instytut Sztuki PAN, T. 4 / redakcja naukowa, opracowanie Anna Oleńska i Dorota Piramidowicz. – 2019 [sygn. 93127/9]

 

67. Kotlińska-Toma Agnieszka, Humor i polityka w komedii hellenistycznej, Wrocław : Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemno­morskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019 [sygn. 112519/HS]

 

68. Kronika Halicko-Wołyńska (z XIII wieku) / z języka cerkiewno-słowiańskiego przełożył, przedmową i komentarzami opatrzył Edward Goranin, Oborniki Śląskie : Studio Graphito, 2020 [sygn. 112401/V]

 

69. Krüger Rolf-Herbert, Das Bauwesen in Brandenburg-Preußen im 18. Jahrhundert, Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, cop. 2020 [sygn. 112446/33]

 

70. Księga monstrów / przełożył i opracował Jacek Sokolski, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019 [sygn. 112515/15]

 

71. Księga wpisów kanclerza Piotra Gembickiego MK 183 z Archiwum Głównego Akt Dawnych
w Warszawie 1638 / opracowanie Anna Wajs, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2019 [sygn. 112334/20]

 

72. Księga wpisów podkanclerzego i następnie kanclerza Tomasza Zamoyskiego MK 181
z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1633-1637 / opracowanie Janusz S. Dąbrowski, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2019 [sygn. 112332/20]

 

73. Księga wpisów podkanclerzego Piotra Gembickiego MK 182 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1633-1638 / opracowanie Wojciech Krawczuk, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2019 [sygn. 112333/20]

 

74. Kucharski Adam, Niewęgłowska Aneta, Poznać przeszłość 2 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy, Warszawa : Nowa Era, 2020 [sygn.112354/49]

 

75. Kulesza Ryszard, Kowalewski Krzysztof, Zrozumieć przeszłość 1 : podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony, Warszawa : Nowa Era, 2019 [sygn. 112355/49]

 

76. Kurpierz Tomasz, Henryk Sławik 1894-1944 : biografia socjalisty, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Kato­wicach, 2020 [sygn. 112509/16]

 

77. Kutrowski Łukasz, Twórczość wielogłosowa ku czci świętego Józefa w muzykaliach krzeszowskich z XVIII wieku : studium źródłoznawczo-muzykologiczne, Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny ; Legnica : Diecezjalne Centrum Edukacyjne, 2020 [sygn. 112308/8]

 

78. Leszczyński Adam, Ludowa historia Polski : historia wyzysku i oporu : mitologia panowania, Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2020 [sygn. 112438/9]

 

79. Levy Jonathan, The Intermarium : Wilson, Madison and East Central European federalism, Boca Raton, Florida : Dissertation.com, 2007 [sygn. 112437/41]

 

80. Lewis Flora, Historia pewnej nadziei : Październik '56 oczami amerykańskiej korespondentki / tłumaczenie Tomasz Fiedorek, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2019 [sygn. 112263/16]

 

81. Leyk Aleksandra, Wawrzyniak Joanna, Cięcia : mówiona historia transformacji, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2020 [sygn. 112442/9]

 

82. Liber Vetustissimus Gorlicensis = Das älteste Görlitzer Stadtbuch = Najstarsza księga miejska zgorzelecka : 1305-1416 (1423), Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana" ; [Görlitz] : Verlag-Oettel.de, 2017-, T. 2 / Cz. 2, (1343-1389) / bearbeitet von / opracowali Krzysztof Fokt, Christian Speer, Maciej Mikuła ; unter Mitwirkung von / przy współpracy Roberta Koszellni. - 2018 [sygn. 112457/8]

 

83. Lind Michael, The new class war : saving democracy from the managerial elite, [New York] : Portfolio / Penguin, 2020 [sygn. 112433/43]

 

84. Linetty Jakub, Kształtowanie się podstaw naukowych archeologii w Wielkopolsce do 1918 roku, Poznań: Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112534/9]

 

85. Literature and culture in the Roman Empire 96-235 : cross-cultural interactions / ed. by Alice König, Rebecca Langlands, James Uden, Cambridge : Cambridge University Press, 2020 [sygn. 112573/HS]

 

86. Loene Anna, Changing townscapes in North Africa from late Antiquity to the Arab conquest, Bari : Edipuglia, 2007 [sygn. 112585/HS]

 

87. Losik-Sidorska Aleksandra, Katalog nagrobków piastowskich, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020 [sygn. 112286/20]

 

88. Łozowski Piotr, Kredyt i dom : rynki obrotu pieniężnego i nieruchomościami w Warszawie okresu XV i początków XVI wieku, Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2020 [sygn. 112425/47]

 

89. Marciak Michał, Sophene, Gordyene, and Adiabene : three regna minora of Northern Mesopotamia between East and West, Leiden ; Boston : Brill, 2017 [sygn. 112574/HS B]

 

90. Mastronuzzi Giovanni, Il luogo di culto di Monte Papalucio ad Oria, Bari : Edipuglia, 2013-, 1: La fase arcaica [sygn. 112583/HS]

 

91. Memories in multi-ethnic societies : cohesion in multi-ethnic societies in Europe from c. 1000 to the present, I / ed. by Przemysław Wiszewski, Turnhout : Brepols, 2020 [sygn. 112500/23]

 

92. Miasta buntu w imperium sowieckim : konteksty radomskiego Czerwca 1976 roku / pod redakcją Arkadiusza Kutkowskiego i Sebastiana Piątkowskiego, Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie, 2020 [sygn. 112265/16]

 

93. Mierzejewski Alfred C., The most valuable asset of the Reich : a history of German National Railway, Chapell Hill ; London : The Unversity of North Carolina Press, [druk Milton Keynes : Lightning Source, 2020-], Vol. 1 : 1920-1932 [sygn. 112486/VI]

 

94. Mitchell Allan, The great train race : railways and the Franco-German rivalry, 1815-1914, Newy York ; Oxford : Berghahn Books, 2000 [sygn. 112487/VI]

 

95. Monarchia, społeczeństwo, tożsamość : studia z dziejów średniowiecza / komitet redakcyjny Katarzyna Gołąbek [et al.], Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019 [sygn. 112258/13]

 

96. Moskała Katarzyna, Supruniuk Mirosław A., Władysław Raczkiewicz 1885-1947 : prezydent RP na uchodźstwie : biografia fotograficzna, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112508/16]

 

97. Mruk Wojciech, Homo sanctus : wzorce świętych w Europie Łacińskiej w średniowieczu, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018 [sygn. 112268/37]

 

98. Mühle Eduard, Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee und Wirklichkeit, Wien : Böhlau Verlag, 2020 [sygn. 112453/V]

 

99. Mühle Eduard, Słowianie : rzeczywistość i fikcja wspólnoty : VI-XV wiek / tłumaczyła Joanna Janicka, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020 [sygn. 112402/V]

 

100. Mumford Lewis, Technics and civilization / with a new foreword by Langdon Winner, Chicago ; London : The University of Chicago Press, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112373/23]

 

101. Na granicach niepodległej : Straż Graniczna (1928-1939) w perspektywie 100-lecia odzyskania niepodległości / pod redakcją Artura Ochała, Michała Ruczyńskiego, Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział, 2020 [sygn. 112590/16]

 

102. Namirski Cezary, Pradzieje Balearów od najwcześniejszej obecności człowieka do podboju rzymskiego, Kraków : Historia Iagellonica, 2020 [sygn. 112468/HS]

 

103. Naród w szkole : historia i nacjonalizm w polskiej szkole edukacji szkolnej / Wojciech Burszta [et al.], Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra ; [Warszawa] : Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS, 2019 [sygn. 112429/9]

 

104. New perspectives in Seleucid history, archaeology and numismatics : studies in honor of Getzel M. Cohen / ed. by Roland Oetjen, Berlin : Walter de Gruyter, 2020 [sygn. 112564/HS]

 

105. Niedokończona wojna? : „polskość” jako zadanie pokoleniowe / redakcja Robert Traba, Warszawa : Instytutu Studiów Politycznych PAN, 2020 [sygn. 112408/9]

 

106. Niemiecki urzędowy materiał w sprawie masowego mordu w Katyniu / redakcja naukowa Adam Bosiacki ; przekład Przemysław Bentkowski, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112188, 112278/15]

 

107. Niewiński Andrzej, Jeniectwo wojenne w późnym średniowieczu : studia nad problematyką zjawiska w Polsce w kontekście zachodnioeuropejskim, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2020 [sygn. 112423/13]

 

108. Noszczak Bartłomiej, Za klasztorną furtą : migawki z życia i działalności jezuitów w Warszawie (1945-1956), Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112254/9]

 

109. „O mężczyźnie (nie)zwyczajnie” / redakcja naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Olsztyn, 2019 [sygn. 111751/9]

 

110. Od Chanatu do Republiki : historyczne i współczesne uwarunkowania państwowości Kazachstanu / redakcja naukowa Władysław Sokołowski, Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, 2016 [sygn. 112472/41]

 

111. Odziemkowski Janusz, Ostatnia bije godzina... 1920 r. : Armia Ochotnicza gen. Józefa Hallera, [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112302/9]

 

112. Oryginalność czy wtórność? : studia poświęcone polskiej kulturze politycznej i religijnej (X-XIII wiek) / redakcja naukowa Roman Michałowski, Grzegorz Pac, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 112424/13]

 

113. The Oxford handbook of Latin palaeography / edited by Frank T. Coulson and Robert G. Babcock, Oxford : Oxford University Press, 2020 [sygn. 112580/NP]

 

114. The Oxford handbook of medieval Latin literature / edited by Ralph J. Hexter and David Townsend, Oxford : Oxford University Press, 2012 [sygn. 112581/V]

 

115. Paesaggi urbani della Puglia in eta Romana : dalla societa indigena alle comunita tardoantiche /
a cura di Raffaella Cassano, Marcella Chelotti, Gianluca Mastrocinque ; testi di Raffaella Cassano
[et al.], Bari : Edipuglia, 2019 [sygn. 112582/HS]

 

116. Paravicini Bagliani Agostino, Le monde symbolique de la papauté : corps, gestes, images d'Innocent III à Boniface VIII, Bagliani. Firenze : SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2020 [sygn. 112450/NP]

 

117. Paturel Simone Eid, Baalbek-Heliopolis, the Bekaa, and Berytus from 100 BCE to 400 CE :
a landscape transformed, Leiden ; Boston : Brill, 2019 [sygn. 112569/HS B]

 

118. Piasecki Andrzej, Ptak Arkadiusz, Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi 1918-2018, Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 2018 [sygn. 112443/47]

 

119. Piazzoni Ambrogio M., Wilhelm z Saint-Thierry : schyłek ideału monastycznego w XII wieku? / przekład Ignacy Rogusz ; redakcja naukowa Michał Tomasz Gronowski, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2020 [sygn. 112478/37]

 

120. Pidłypczak-Majerowicz Maria, Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolineum, Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2019 [sygn. 111765/9]

 

121. Pietrzak Jerzy, Powstańczy Ostrów w powstańczej Wielkopolsce 1918-1919, Ostrów Wielkopolski : Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego, 2019 [sygn. 112301/16]

 

122. Pietrzak Jerzy, Wykorzystać szansę wolności : Komitety Obywatelskie "Solidarność" i wybory
4 czerwca 1989 r. w województwie kaliskim, Ostrów Wielkopolski : Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 2015 [sygn. 112261/16]

 

123. Pigoński Łukasz, Polityka zachodnia cesarzy Marcjana (450-457) i Leona I (457-474), Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 [sygn. 112321/HS]

124. Piłatowicz Józef, Szkolnictwo wojskowe na ziemiach polskich w latach 1795-1832, Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2020 [sygn. 112461/9]

 

125. Pleskot Patryk, Sądy bezprawia : wokół pokazowych procesów politycznych organizowanych
w Warszawie (1944-1989), Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112597/16]

 

126. Płuciennik Monika, Polska terminologia archiwalna w źródłach prawa, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020 [sygn. 112397/NP]

 

127. "Po linii rewizjonizmu zachodnioniemieckiego" : aparat bezpieczeństwa i akcja antyrewizjo­nistyczna wobec ludności niemieckiej i rodzimej w Polsce / redakcja Sebastian Rosenbaum, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112264/16]

 

128. Prott Volker, The politics of self-determination : remaking territories and national indentities
in Europe, 1917-1923. - Impression 2, Oxford : Oxford University Press, 2016 [sygn. 112431/43]

 

129. Realitaet und Mythos : Hexenverfolgung und Rezeptionsgeschichte / hrsg. von Burghart Schmidt
und Katrin Moeller, Hamburg : DOBU Verlag, 2003 [sygn. 111727/23]

 

130. Recht und Konsens im frühen Mittelalter / hrsg. von Verena Epp und Christoph H.F. Meyer, Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2017 [sygn. 112315/V]

 

131. Rekonstrukcje historyczne jako produkt turystyczny / redakcja naukowa Robert Andrzejczyk, Andrzej Bonusiak, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 [sygn. 112270/9]

 

132. Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945, Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019-, T. 2 : Dystrykt krakowski Generalnego Gubernatorstwa / wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski, T. 3 : Dystrykt lubelski Generalnego Gubernatorstwa / wybór opracowanie Sebastian Piątkowski. - 2020 [sygn. 112329/15]

 

133. (Re)thinking the little ancestor : new perspectives on the archaeology of infancy and childhood / ed. by Mike Lally, Alison Moore, Oxford : BAR Publishing, 2016 [sygn. 112604/HS]

 

134. Rokita Zbigniew, Kajś : opowieść o Górnym Śląsku, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020 [sygn. 112387/8]

 

135. Rola Kościoła w dziejach Polski : Kościoły w Rzeczy­pospolitej / redakcja naukowa Jacek Krochmal, Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwo­wych, 2017 [sygn. 112599/9]

 

136. The Routledge handbook of reenactment studies : key terms in the field / edited by Vanessa Agnew, Jonathan Lamb, and Juliane Tomann, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2020 [sygn. 112592/23]

 

137. Rzeczpospolita domów, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2008-, T. 5 : Karczmy, zajazdy, gospody... 2019 [sygn. 105677/9]

 

138. Sachs Rainer, Gacek Joanna, Powiat zgorzelecki, Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2019, (Leksykon Artystów Plastyków i Twórców Rzemiosła Artystycznego Śląska ; t. 5) [sygn. 111759/8, 111760/Podr.]

 

139. Sachs Rainer, Gacek Joanna Kreis Zgorzelec, Breslau : Wydawnictwo Via Nova, 2019, (Künstlerlexikon Schlesien : die bildenden Künstler Kunsthandwerker Schlesiens ; Bd. 5) [sygn. 111761/8, 111762/Podr.]

 

140. Schmitz David F., The triumph of internationalism : Franklin D. Roosevelt and a world in crisis,
1933-1941, Washington, D.C. : Potomac Books, 2007 [sygn. 112434/41]

 

141. Slaves and masters in the ancient novel / edited by Stelios Panayotakis and Michael Paschalis ; with an introduction by Costas Panayotakis, Groningen : Barkhuis Publishing : Groningen University Library, 2019 [sygn. 112375/HS]

 

142. Smoliński Aleksander, Z kart wojskowych tradycji Pomorza i Kujaw : kawaleria oraz szkolnictwo kawaleryjskie i artyleria konna na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VIII "Toruń" na tle broni konnych Wojska Polskiego oraz armii wybranych państw europejskich z lat 1918-1939, Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112283/9]

 

143. Społeczeństwo a dobroczynność i opieka społeczna / redaktor naczelny Andrzej Karpiński, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2020 [sygn. 112291/9]

 

144. Stern Karen B., Inscribing devotion and death : archaelogical evidence for Jewish populations of North Africa, Leiden ; Boston : Brill, 2008 [sygn. 112586/HS B]

 

145. Stulecie odrodzenia polskiej waluty : materiały z konferencji / pod redakcją Bartosza Kuświka, Opole : Instytut Śląski ; [Wrocław] : Gajt Wydawnictwo 1991 s.c., 2020 [sygn. 112504/47]

 

146. Surdy Grzegorz, Brożek Krzysztof, Solidarność Walcząca, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112262/16]

 

147. Szczepański Jacek, Peowiacy i ich losy : (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew) / redakcja Tadeusz Skoczek, Jolanta Załęczny, Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2020 [sygn. 112490/16]

 

148. Szkwarek Łukasz, NSZZ Solidarność Podregion Miastko w latach 1980-1981, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112260/16]

 

149. Sznerch Tadeusz, Teksty wybrane : krytyka literacka, szkice, recenzje, publicystyka kulturalna
i społeczna, Legnica : Stowarzyszenie "Pamięć i Dialog", 2020 [sygn. 112496/8]

 

150. Ściskała Dominik, Pamiętnik kapelana wojskowego i inne zapiski z lat 1914-1945 / wstęp
i opracowanie Szczepan Kowalik ; z rękopisu odczytali Szczepan Kowalik, Barbara Kutkowska, ks. Edward Poniewierski, Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2020 [sygn. 112524/15]

 

151. Świder Małgorzata, Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce
w latach 1980-1983, Warszawa ; Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, 2020 [sygn. 112595/15]

 

152. Tajchman Jan, Jurecki Andrzej, Historia technik budowlanych : fundamenty, rusztowania, mury, więźby, sklepienia, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020 [sygn. 112483/9]

 

153. Talko Leszek K, Vesely Karol, Królowie bajek : opowieść o legendarnym Studiu Filmów Rysunkowych, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020 [sygn. 112390/9]

 

154. [Thales], Die Milesier : Thales / hrsg. von Georg Wöhrle ; mit einem Beitrag von Gotthard Strohmaier, Berlin : De Gruyter, 2009 [sygn. 112578/HS]

 

155. Tomczak Robert Tomasz, Kontakty edukacyjne Polaków z uniwersytetami praskimi w okresie średniowiecza : studium prozopograficzne, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112399/13]

 

156. Transmission of knowledge in the late Middle Ages and the Renaissance / edited by Outi Merisalo, Miika Kuha and Susanna Niiranen, Turnhout : Brepols, 2019 [sygn. 112454/23]

 

157. Ulanowski Tomasz, O powstawaniu Polaków, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020 [sygn. 112495/9]

 

158. Umińska Wanda Bronisława, Wspomnienia Wandy z Wolskich Umińskiej (1841-1926) / opracowanie, komentarz i przypisy Lidia Michalska-Bracha, Emil Noiński, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2020 [sygn. 112484/15]

 

159. W obliczu nowej rzeczywistości : Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w latach 1918-1923, Warszawa : Fundacja Wolność i Demokracja ; Iwano-Frankiwsk : Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, 2018-, T. 1 : Polityka - wojskowość / redakcja naukowa Mariusz Kardas, Adam Adrian Ostanek, Piotr Semków, T . 2 : Administracja - kultura / redakcja naukowa Petro Hawrylyszyn, Mariusz Kardas, Adam Adrian Ostanek [sygn. 111756/16]

 

160. Warnke Marcus, Logistik und friderizianische Kriegsführung : eine Studie zur Verteilung, Mobilisierung und Wirkungsmächtigkeit militärisch relevanter Ressourcen im Siebenjährigen Krieg am Beispiel des Jahres 1757, Berlin : Duncker & Humblot, 2018 [sygn. 112448/33]

 

161. Wiechnik Olga, Posełki : osiem pierwszych kobiet, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2019 [sygn. 112441/9]

 

162. Wierzbiński Szymon, U boku bazyleusa : Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim
w XI w., Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 [sygn. 112322/V]

 

163. Więckiewicz Agnieszka, Obrazy czarności : wyobraźnia imperialna i różnica rasowa
w niemieckiej kulturze XIX i XX wieku : siedem szkiców z antropologii wrogości, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 112471/23]

 

164. Wiślicz Tomasz, Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII w., Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 2020 [sygn. 112428/11]

 

165. Wojdon Joanna, Czytając o wieloetniczności, Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Historyczny, 2020 [sygn. 112492/49]

 

166. Wolff Michael, Ogień i furia : Biały Dom Trumpa / przełożyli: Magda Witkowska, Bartosz Sałbut, Magdalena Moltzan-Małkowska, Warszawa : Prószyński i S-ka, 2018 [sygn. 112521/43]

 

167. Wśród huku, dymu i ognia : studia, przyczynki i materiały do dziejów artylerii polskiej i obcej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020-, T. 1 / pod redakcją naukową Aleksandra Smolińskiego. - 2020 [sygn. 112463/9]

 

168. Wysocki Wiesław Jan, Ksiądz major Ignacy Jan Skorupka (1893-1920), Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112303/9]

 

169. Wyżga Mateusz, Urzędnicy miejscy Bochni do 1772 roku, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2018 [sygn. 111749/15]

 

170. Yntema Douwe Geert, The archaeology of South-East Italy in the first millenium BC : Greek and native societies of Apulia and Lucania between the 10th and the 1st century BC, Amsterdam : Amsterdam University Press, 2013 [sygn. 112584/HS]

 

171. Zabytkowa infrastruktura kolejowa Polski i Niemiec : dialog konserwatorski Warszawa - Berlin = Historic railway infrastructure in Poland and Germany : Warszawa - Berlin conservation dialogue / redakcja naukowa Karol Guttmejer, Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, 2018 [sygn. 112531/47]

 

172. Zajączkowska-Drożdż Agnieszka, Od dyskryminacji do eksterminacji : polityka Trzeciej Rzeszy wobec Żydów w Krakowie (1939-1943), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020 [sygn. 112460/9]

 

173. Zamoyska Maria, Wspomnienia / opracowanie i redakcja naukowa Magdalena Biniaś-Szkopek, Igor Kraszewski, Krzysztof Rataj, [Kórnik] : Fundacja Zakłady Kórnickie, 2017 [sygn. 112444/15

 

174. Zborniak Stanisław, Zawody Marszowe Szlakiem I Kompanii Kadrowej Legionów Polskich
z Krakowa do Kielc (1924-1939), Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 [sygn. 112409/9]

 

175. Zemla Tadeusz, Zbrodnia katyńska w świetle prac Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki
(1951-1952), Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112285/16]

 

176. Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej = Učastniki Janvarskogo vosstanija, soslannye v Zapadnuju Sibirʹ, v vosprijatii rossijskoj administracii i žitelej Sibiri, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019-, Cz. 2 : Pamiętniki, listy, publicystyka, początki rosyjskich badań nad losami polskich zesłańców postyczniowych na Syberii / wybór i opracowanie Wiesław Caban, Krzysztof Latawiec, Jacek Legieć, Tatiana Mosunowa ; pod redakcją Jacka Legiecia [sygn. 111758/15]

 

177. Ziober Aleksandra, Postawy elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020 [sygn. 112499/11]

 

178. Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" 1945-1948 : praca zbiorowa / pod redakcją Wojciecha Frazika i Filipa Musiała ; autorzy Wojciech Frazik [et al.], Kraków ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112259/16]

 

179. Żołądź-Strzelczyk Dorota, O przedsięwzięciu peregrynacyjej : edukacyjne wojaże szlachty
z Rzeczypospolitej w świetle instrukcji podróżnych, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie, 2020 [sygn. 112464/11]