Wrzesień, październik 2020

 

 

1. Ablonczy Balázs, Pál Teleki (1879-1941) /   przekład Szymon Brzeziński, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112101/43]

 

2. Aschenbrenner Martin, Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny Čechách (1848-1884), Česká Lípa : Vydáno vlastním nákladem, 2015 [sygn. 110972/5]

 

3. Baran Zbigniew, Hrabiowie von Hochberg Śląscy Medyceusze i ich mecenat kulturotwórczy w la­tach 1628-1833. – Wydanie okolicznościowe, Wałbrzych : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2018 [sygn. 112116/8]

 

4. Benken Przemysław, Dźwigał Magdalena, Stefaniak Marcin, Franciszka Skwierczyńskiego "Tajna kronika" szczecińskiej "Solidarności" w latach 1980-1982, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2020 [sygn. 112190/15]

 

5. Birkhan Helmut, Spielendes Mittelalter, Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2018 [sygn. 112171/V]

 

6. Bok Václav, Der Breslauer Stadtschreiber Peter Eschenloer : Übersetzung des Berichts von Robertus Monachus über den ersten Kreuzzug, Hamburg : Verlag Dr. Kovaĉ, 2018 [sygn. 112165/8]

 

7. Byś Konrad, Żak Marek, Zarys dziejów kolei w Legnicy, Legnica : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2019 [sygn. 112209/8]

 

8. Cieszyński Bartłomiej, Jaworzno minione. – Wyd. 2 popr., Jaworzno : Muzeum Miasta Jaworzna, 2017 [sygn. 112191/15]

 

9. Consuetudines Assistentiae Germaniae. 1 / k vydání připravila Kateŕina Bobková-Valentová, Praha : Historický ústav, 2011 [sygn. 111164/37]

 

10. Debates in history teaching / edited by Ian Davies. – Second edition, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2017 [sygn. 110144/23]

 

11. Dinasztia, hatalom, egyház : régiók formálódása Európa közepén (900-1453) / [a szerzők írásaiból összeállította és szerk.: Font Márta], Pécs : [s.n.], 2009 [sygn. 111026/V]

 

12. Doublier Étienne, Ablass, Papsttum und Bettelorden im. 13. Jahrhundert, Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 2017 [sygn. 112175/V]

 

13. Dworaczek Kamil, NSZZ "Solidarność" w PKP w latach 1980-1989 :  przykład Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei, Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu, 2020 [sygn. 112210/8]

 

14. Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim : praca zbiorowa / pod redakcją Michała Siedziako, Zbigniewa Stanucha, Grzegorza Wejmana, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2016-2019, T. 2 : 1956-1972, T. 3 : 1972-1978, T. 4 : 1979-1989/1990 [sygn. 112151/9]

 

15. Dziurok Adam, Tracz Bogusław, W obronie krzyża : protest w Gliwicach w 1960 roku, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej ; Gliwice : Muzeum, 2020 [sygn. 112154/8]

 

16. Dziurok Adam, Myszor Jerzy, Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk - kontakty, wizyty, wystąpienia, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; [Katowice] : Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. prof. Wincentego Myszora, 2020 [sygn. 112153/8]

 

17. Early modern childhood : an introduction / edited by Anna French, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2020 [sygn. 112170/23]

 

18. Eckart Wolfgang Uwe, Jütte Robert, Medizingeschichte : eine Einführung. – 2., überarbeitete und ergänzte Auflage, Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 2014 [sygn. 112166/23]

 

19. Europäische Messegeschichte 9.-19. Jahrhundert / Markus A. Denzel (Hg.), Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 2018 [sygn. 112164/VI]

 

20. Filmarchivierung : Sammeln, Sichern, Sichten, Sehen / hrsg. von Manfred Rasch und Astrid Dörnemann, Essen : Klartext Verlag, 2011 [sygn. 110185/NP]

 

21. Gieroń Roman, Półmrok : procesy karne w sprawie przestępstw okupacyjnych popełnianych przez chłopów wobec Żydów w województwie krakowskim, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Krakowie, 2020 [sygn. 112215/9]

 

22. Górny Marek, Potoccy herbu Pilawa w „Traktacie o familiach i koligacjach” Jana Stanisława Jabłonowskiego : analiza pamięci genealogicznej magnata polskiego, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018 [sygn. 112207, 112208/NP]

 

23. Haas Alexandra, Hexen und Herrschaftspolitik : die Reichsgrafen von Oettingen und ihr Umgang mit den Hexenprozessen im Vergleich, Bielefeld : Verlag für Regionalgeschichte, 2018 [sygn. 111728/23]

 

24. Hoops von Scheessel Jürgen, "Lasst sie brennen!" : die Geschichte der Hexenverfolgung im Amt Rotenburg, Stuttgart : Ibidem Velag, 2011 [sygn. 111623/23]

 

25. The idea of Europe :  from antiquity to the European Union / edited by Anthony Pagden, Washington : Woodrow Wilson Center Press ; Cambridge : Cambridge University Press, [druk] 2020 [sygn. 112160/43]

 

26. Jan Adam de Garnier - rycerz i mnich / [teksty Jarosław Olejnik et al.], Trzcinica Wołowska : Fundacja Przyrodnicza "pro Natura", 2015 [sygn. 112156/8]

 

27. Jaworski Piotr, Jusko Edmund, Niedojadło Andrzej, Ideowa rola wychowania religijnego uczniów szkół ludowych autonomicznej Galicji oraz powszechnych II Rzeczypospolitej w Okręgu Szkolnym Krakowskim : wybrane zagadnienia z problematyki wychowania religijno-moralnego i patriotyczno-narodowego = The ideological role of religious education of students of folk schools of autonomous Galicia and the universal Second Republic of Poland in the Krakow School District : selected issues from the issues of religious-moral and patriotic-national education, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 [sygn. 112197/47]

 

28. Jenal Georg, Sub Regula S. Benedicti : eine Geschichte der Söhne und Töchter Benedikts von den Anfängen bis zur Gegenwart, Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag : Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, cop. 2018 [sygn. 112178/37]

 

29. Jędrzejewski Władysław, Wspomnienia gen. Władysława Jędrzejewskiego oraz Dziennik 5 Dywizji Piechoty z 1919 roku / wstęp i opraco­wanie Jarosław Szymański, Arkadiusz Tuliński, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. Broni Kazimierza Sosnkowskiego, 2020 [sygn. 112125/15]

 

30. Kalbarczyk Szymon, Armia Andersa w ZSRS 1941-1942 : niespełnione braterstwo broni z Armią Czerwoną, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112213/9]

 

31. Kaletowa Lena, Bibliotheca viva : opowieść o 200-letnich dziejach i zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Wrocław : na zlecenie: Uniwersytetu Wrocławskiego ; Legnica : Wydawnictwo Edytor, 2020 [sygn. 112204/8]

 

32. Kamiński Łukasz, Blažek Petr, Majewski Grzegorz, Ponad granicami : historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. – Wyd. 2. uzup., Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" ; Kłodzko : Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, 2019 [sygn. 112218/16]

 

33. "Karnawał" po amerykańsku : placówki dyplomatyczne USA w PRL wobec polskich wydarzeń od sierpnia 1980 do grudnia 1981 r. / wprowadzenie, wybór i opracowanie Patryk Pleskot, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112216//15]

 

34. Kasprzycki Marcin, Organ ładu i spokoju w rękach demokracji... : aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945-1975, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112217/16]

 

35. Kolck Sabine, Bayerische und pfalz-neuburgische Prinzen auf Reisen : Kavalierstouren weltlicher und geistlicher katholischer Prinzen vom Ende des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts im Vergleich, Münster : Westfälischen Wilhelms-Universität, 2010 [sygn. 111635/33]

 

36. Korespondencja rodziny Artwińskich (1889-1983) : Kielce - Kraków - Lwów / wstęp, wybór 
i opracowanie Paweł Wolańczyk, Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza : Muzeum Historii Kielc ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112194/15]

 

37. Kowalik Szczepan, Kutkowski Arkadiusz, Śmierć nieosądzona : sprawa księdza Romana Kotlarza, Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2020 [sygn. 112199/9]

 

38. Kramola : inakomyslie v SSSR pri Chruŝčeve i Brežneve 1953-1982 gg. : rassekrečennye dokumenty Verhovnogo suda i Prokuratury SSSR / pod red. V. A. Kozlova i S. V. Mironenko ; otv. sost. O. V. Èdel'man pri učastii È. Û. Zavadskoj, Moskva : "Materik", 2005 [sygn. 111157/43]

 

39. A land on the threshold : South Tyrolean transformations, 1915-2015 / edited by Georg Grote and Hannes Obermair, Bern : Peter Lang, cop. 2017 [sygn. 112161/43]

 

40. Legislacja w Polsce w latach 1918-2018 : sto lat doświadczeń tworzenia prawa / redakcja naukowa Mateusz Kaczocha, Marcin Mazuryk. – Wyd. 1, stan prawny z dnia 1 grudnia 2019 r., Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2020 [sygn. 112132/9]

 

41. Leong Elaine Yuen Tien, Recipes and everyday knowledge : medicine, science, and the household in early modern England, Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. 2018 [sygn. 111115/23]

 

42. Leś-Runicka Maria, Historia Jaworzna w XIX wieku : 1795-1914, Jaworzno : Inicjatywa Wydawnicza Muzeum Miasta Jaworzna, 2017 [sygn. 112200/9]

 

43. Libanius, Lettres aux hommes de son temps / lettres choisies, traduites et commentées par Bernadette Cabouret. – Second tirage, Paris : Les Belles Lettres, 2004 [sygn. 111417/HS]

 

44. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė : valstybė, kultūra, edukacija / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius : Lietuvos Istorijos Instituto Leidykla, 2015 [sygn. 111636/9]

 

45. Łatka Rafał, Mackiewicz Beata, Zamiatała Dominik, Prymas Stefan Wyszyński :  biografia, [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego "Soli Deo", cop. 2020 [sygn. 112198/9]

 

46. Łódzkie drogi do niepodległości 1905-1918 / pod redakcją Joanny Żelazko, Łódź ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział 
w Łodzi, 2020 [sygn. 112212/9]

 

47. Małysiak Joanna, Miejsce melancholii w mentalności społeczeństwa staropolskiego doby późnego baroku w świetle kaznodziejstwa epoki, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020 [sygn. 112182, 112183/11]

 

48. Marani-Moravová Běla, Peter von Zittau : Abt, Diplomat und Chronist der Luxemburger, Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, cop. 2019 [sygn. 112176/V]

 

49. Metan Saskia, Wissen über das östliche Europa im Transfer : Edition, Übersetzung und Rezeption des "Tractatus de duabus Sarmatiis" (1517), Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag ; Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht's Verlag, cop. 2019 [sygn. 112167/23]

 

50. Mielewczyk Joanna, Kamienice, [Laskówka] : Oficyna Wydawnicza Joanna Mielewczyk-Gaweł, [2018-2019], [1] : Opowieści mieszkańców wrocławskich domów. – [2018], 2 : Opowieści przed­wojen­nych mieszkańców Wrocławia. – [2019] [sygn. 111581/8]

 

51. Moraczewska Zofia Anna, Moraczewski Jędrzej, Korespondencja czasu przełomu 1916-1918 / wstęp i opracowanie Joanna Dufrat, Piotr Cichoracki, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2018 [sygn. 111743/15]

 

52. Niemiecki urzędowy materiał w sprawie masowego mordu w Katyniu / redakcja naukowa Adam Bosiacki ; przekład Przemysław Bentkowski, [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, cop. 2020 [sygn. 112188/15]

 

53. Nieznane instrukcje, wytyczne, okólniki Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego dotyczące ruchu ludowego i niezależnych działaczy ludowych w latach 1945-1954 / wstęp, wybór i oprac. Filip Musiał, Mateusz Szpytma, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112193/15]

 

54. Nowik Grzegorz, Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918-1922, [Warszawa] : Oficyna Wydawnicza Volumen ; Sulejówek : Muzeum Józefa Piłsudskiego, [2017-], Cz. 2 : Sprawy zagraniczne. – 2020 [sygn. 110731/16]

 

55. "Nowiny Lubelskie" z marca 1569 roku : źródło do dziejów sejmu unii lubelskiej / opracowali 
i wydali Piotr Dymmel i Henryk Gmiterek, Lublin : Archiwum Państwowe w Lublinie, 2019 [sygn. 110966/15]

 

56. Ochał Artur, Tajemnice strażnicy WOP w Konarach (1945-1947) : szabrownictwo, dezercje, morderstwa, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Szczecinie, 2020 [sygn. 112184/8]

 

57. Olejnik Karol, Polska w okresie międzywojennym : (1918-1939), Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 [sygn. 112205/16]

 

58. Perry Matthew J., Gender, manumission, and the Roman freedwoman, Cambridge : Cambridge University Press, [druk] 2019 [sygn. 111616/HS]

 

59. Późnośredniowieczne spisy wywołanych z Jawora i Świdnicy / wydanie i opracowanie Mateusz Goliński, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020 [sygn. 112179, 112180/8]

 

60. Prostko-Prostyński Jan, Utraeque res publicae : the emperor Anastasius I's Gothic policy (491-518) / Jan Prostko-Prostyński. – Third edition, Poznań : Instytut Historii UAM, 2019 [sygn. 112159/HS]

 

61. Protokoły wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego w parafiach na terenach obecnej diecezji zamojsko-lubaczowskiej 1946-1948 / zebrał, opracował i wstępem poprzedził bp Mariusz Leszczyński, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112187/15]

 

62. Reformacja : między ideą a realizacją : aspekty europejskie, polskie, śląskie = Reformation : zwischen Idee und ihrer Umsetzung : europäische, polonische und schlesische Aspekte / pod redakcją Lucyny Harc i Gabrieli Wąs, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2019 [sygn. 112202, 112203/8]

 

63. Regionalisation and global governance : the taming of globalisation? / edited by Andrew F. Cooper, Christopher W. Hughes and Philippe De Lombaerde, London ; New York : Routledge [etc.], 2008 [sygn. 112163/VI]

 

64. Regionalität als historische Kategorie : Ostmitteleuropäische Perspektiven / hrsg. von Sabine Jagodzinski, Aleksandra Kmak-Pamirska und Miloš Řeznik, Osnabrück : Fibre, cop. 2019 [sygn. 112168/23]

 

65. Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie :  katalog sumaryczny / opracowanie Andrzej Suski, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 [sygn. 111412/37]

 

66. Rukkas Andrij Olegovič, Razem z Wojskiem Polskim : Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej 
w 1920 roku, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112185/9]

 

67. Ruzikowski Tadeusz, W służbie bezpieczeństwa stolicy : Służba Bezpieczeństwa Komendy MO m.st. Warszawy i Komendy Stołecznej MO w latach 1956-1975, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Warszawie, 2020 [sygn. 112196/16]

 

68. Sakramentarze : przewodnik po rękopisach / opracowanie Andrzej Suski ; wprowadzenie Jan Miazek, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 [sygn. 111411/37]

 

69. Schwerdt Wolfgang, Vampire, Wiedergänger und Untote : auf der Spur der lebenden Toten, Berlin : Vergangenheits Verlag, 2011 [sygn. 111731/23]

 

70. Stara Kopalnia w Wałbrzychu : wyjątkowy zabytek w nowej odsłonie / [redakcja Agata Augustyn], Wałbrzych : Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu, 2019 [sygn. 112146/8]

 

71. Stefanik Ryszard, Między sportową pasją a "obywatelskim" obowiązkiem : szczecińskie kolarstwo w latach 1945-1960, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział Szczecin, 2020 [sygn. 112201/9]

 

72. 100 [Sto] lat polskich archiwów państwowych /  pod redakcją Ireny Mamczak-Gadkowskiej, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112152/NP]

 

73. Stolarczyk Tomasz, Paruzel Przemysław, Drogą S3 w przeszłość : odkrycia archeologiczne z lat 2015-2017, Legnica : Muzeum Miedzi w Legnicy, [2019] [sygn. 112155/8]

 

74. Sturm Eva, Orte der Erinnerung : eine Literaturstraße durch Sachsen, Böhmen und Schlesien, Dresden : Thelem, 2019 [sygn. 112169/23]

 

75. Tatuś wasz jest w Rosji... : listy kieleckich katyńczyków / wstęp, wybór i opracowanie Marek Jończyk, Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112192/15]

 

76. Theories of new regionalism :  a Palgrave reader / edited by Fredrik Söderbaum and Timothy M. Shaw, Basingstoke : Palgrave Macmillan, [druk] 2020 [sygn. 112177/23]

 

77. Unia lubelska 1569 : dzieło wspólnoty wielu narodów / redakcja naukowa Dariusz Kupisz, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019 [sygn. 111331/9]

 

78. Urząd do spraw Wyznań : struktury, działalność, ludzie, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020-, T. 1 : Struktury wojewódzkie 
i wybrane aspekty działalności / pod red. Rafała Łatki [sygn. 112195/16]

 

79. Usus aquarum : interdisziplinäre Studien zur Nutzung und Bedeutung von Gewässern im Mittelalter / [hrsg.] von Christoph Mielzarek und Christian Zschieschang, Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag ; Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht's Verlag, cop. 2019 [sygn. 112174/V]

 

80. Wahrnehmung und Realität : Vorstellungswelten des 12. bis 17. Jahrhunderts / Jürgen Sarnowsky (Hg.), Göttingen : V & R Unipress, cop. 2018 [sygn. 112172/V]

 

81. Warszawiacy wobec niepodległości : działania mieszkańców Warszawy na rzecz odradzania się Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1921 : studia historyczne / pod redakcją Michała Zarychty, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Warszawie, 2020 [sygn. 112186/9]

 

82. Wiater Przemysław, Walonowie u Ducha Gór : podziemne skarby Karkonoszy i Gór Izerskich. – Wyd. 2. poszerz. i uzup., Jelenia Góra : Wydawnictwo "Ad Rem", 2018 [sygn. 112130/8]

 

83. Wider alle Hexerei und Teufelswerk : die europäische Hexenverfolgung und ihre Auswirkungen auf Südwestdeutschland / Herausgegeben von Sönke Lorenz und Jürgen Michael Schmidt und dem Institut für Geschichtliche Landeskunde und Historische Hilfswissenschaften der Universität Tübingen ; Redaktion Stefan Kötz, Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, cop. 2004 [sygn. 111625/23]

 

84. Wojcieszyk Elżbieta, "Fanatycy" i inni : opór Wielkopolan wobec komunistów w latach 1956-1970 : wybrane zagadnienia, Poznań ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 112158/9]

 

85. Wolfinger Lukas, Die Herrschaftsinszenierung Rudolfs IV. von Österreich : Strategien, Publikum, Rezeption, Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag ; Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht's Verlag, cop. 2018 [sygn. 112162/23]

 

86. Wróbel Dariusz, Na pierwszym planie : możni i szlachta polska wobec bezkrólewia po śmierci Ludwika Andegaweńskiego, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020 [sygn. 112206/13]

 

87. Zieliński Zygmunt, Powroty minionego czasu zagnieżdżone w pamięci / wstęp i opracowanie Rafał Łatka, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112189/15]

 

88. Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku / redakcja naukowa Tomasz Domański, Edyta Majcher-Ociesa, Warszawa ; Kielce : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112214/9]