Otwarte przewody doktorskie

1997

 

mgr Wojciech Olszewski

data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.02.1997 r.

Temat pracy: „Śląskie testamenty średniowieczne.”

Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 

1998

 

mgr Adam Baniecki

data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.06.1998 r.

Temat pracy: Powiat bolesławiecki w latach 1945 – 1950”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

2002 r.

 

mgr Sobiesław Nowotny

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.06.2002

Temat pracy: Dzieje parafii i społeczności ewangelickiej Kościoła Pokoju w Świdnicy w latach 1652  - 1945

Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

 

mgr Ewa Kieś - Lesik

Data otwarcia przewodu doktorskiego:20.11.2002 r.

Temat pracy: Kształtowanie się władzy polskiej na Śląsku Opolskim w latach 1945 – 1950, na przykładzie powiatu raciborskiego.

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

 

2003

 

mgr Robert Badzioch

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.01.2003 r.

Temat pracy: pieczęcie Pomorza Zachodniego w okresie średniowiecza.

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

 

mgr Krystyna Kowalska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 3.07.2003 r.

Temat pracy: Przejawy kultury młodzieży w latach 1948-1956.

Promotor: dr hab. Bożena Szaynok

 

2004

mgr Inga Leśniewska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.01.2004 r.

Temat pracy: Obraz „Ziem Odzyskanych” w dokumencie filmowym w latach 1945-1989.

Promotor: dr hab. Jan Kęsik prof. UWr

 

mgr Agnieszka Kamieniecka

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.03.2004 r.

Temat pracy: Linia jarocińska Radolińskich herbu Leszczyc w XVIII w. Sprawy rodzinne, majątkowe i społeczne”.

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

2005

 

mgr Michał Furmanek

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.05.2005 r.

Temat pracy: „Pół wieku w służbie ołtarza. Zakopane czasów księdza Józefa Stolarczyka”

Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

 

mgr Janusz Oszytko

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 1.07.2005 r.

Temat pracy: „Eksterminacja Żydów w Rejencji Opolskiej w latach 1937 – 1945”

Promotor: dr hab. Leonard Smołka

 

mgr Agnieszka Sugalska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 5.10.2005 r.

Temat pracy: „Szlacheccy posesjonaci w wybranych miastach późnośredniowiecznego i wczesnonowożytnego Śląska”

Promotor: prof. dr hab. Mateusz Goliński

 

mgr Marcin Winiarz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 5.10.2005 r.

Temat pracy: „Społeczny model walki z gruźlicą na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1864 – 1918. Rozwój koncepcji i organizacja w świetle prac polskich higienistów”

Promotor: dr hab. Bożena Płonka – Syroka prof. UWr

 

2006

 

mgr Dawid Graczyk

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.01.2006 r.

Temat pracy: : „Iwan Wyhowski. Biografia polityczno-wojskowa”

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

mgr Emil Wojciechowski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.05.2006 r.

Temat pracy: „Aktywizacja zawodowa kobiet w Polsce w latach 1945 – 1956”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

 

mgr Marcin Golema

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.06.2006 r.

Temat pracy: Rosyjski świat polityczny w prasie i publicystyce endeckiej w latach 1905 –

1914”.

Promotor: dr hab. Edward Czapiewski

 

mgr Waldemar Górczyński

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 6.07.2006 r.

Temat pracy: „Sanktuaria maryjne diecezji krakowskiej jako ośrodki kultury prowincjonalnej w XVIII wieku”.

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

mgr Barbara Rogosz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 6.07.2006 r.

Temat pracy: „Rozpad kolonialnego imperium brytyjskiego w świetle polskiej propagandy politycznej w latach 1945 – 1979”.

Promotor: dr hab. Jakub Tyszkiewicz

 

mgr Agnieszka Dudzińska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.09.2006 r.

Temat pracy: „Świdnicki kościół p.w. Stanisława i Wacława i jego wspólnota parafialna do 1561 r.”

Promotor: prof. dr hab. Mateusz Goliński

 

mgr Joanna Krawczyk

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8.11.2006 r.

Temat pracy: „Opieka nad weteranami „wielkiej wojny” na Śląsku w latach 1914 – 1922”

Promotor: dr hab. Jan Kęsik prof. UWr

 

2007

 

mgr Robert Szczerkowski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.01.2007 r.

Temat pracy: „Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza”.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

 

mgr Zuzanna Morawiecka-Pastuszko

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2007

Temat pracy: „Obraz Afryki Południowej i jej mieszkańców w holenderskich dziennikach z podróży w latach 1652-1806”.

Promotor: dr hab. Adamowi Nobisowi

 

2008

 

mgr Joanna Jeśmian

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.01.2008

Temat pracy: „ Muzealnictwo medyczne w Polsce”.

Promotor: prof. dr hab. Jan Supady

 

mgr Andrzej Kraska-Lewalski

Data otwarcia przewodu doktorskiego:  16.01.08

Temat pracy: „Polska opinia publiczna wobec polityki zagranicznej III Rzeszy (1933 – 1939) ”.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

 

mgr Leszek Kędziora

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 6.02.2008

Temat pracy: „Polskie organizacje kombatanckie we Francji w latach 1919 - 1976 ”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

 

mgr Miłosz Musiał

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 5.03.2008

Temat pracy: „Polska Misja Wojskowa w Berlinie w latach 1945 - 1975 ”.

Promotor: dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

 

mgr Daniel Szczęsny

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 5.03.2008

Temat pracy: „ Obraz Bliskiego Wschodu w latach 1945 - 1991”.

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Marczak

 

mgr Katarzyna Ośmakiewicz-Mydłowska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.06.2008

Temat pracy: „Biblioteki pedagogiczne w propagandzie i indoktrynacji nauczycieli w latach 1944 – 1989 (na podstawie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu)”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

mgr Małgorzata Kysil

Data otwarcia przewodu doktorskiego:  2.07.2008

Temat pracy: „Struktura społeczno-gospodarcza powiatu opolskiego w XVIII wieku w świetle Katastru Karolińskiego ”.

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

mgr Katarzyna Kwiatkowska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8.10.2008 r.

Temat pracy: „ Chłopi w powiecie kcyńskim w XVIII wieku. Sprawy gospodarcze i społeczne (na podstawie ksiąg grodzkich).”.

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

 

mgr Paweł Delijewski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 5.11.2008 r.

Temat pracy: „ Odbudowa i funkcjonowanie kolei na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945 - 1949”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

 

mgr Monika Towarnicka

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.12.2008

Temat pracy: „ Górnicy węgla kamiennego w Zagłębiu Wałbrzysko-Noworudzkim (1945 – 1949)”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. UWr

 

2009

 

mgr Zbigniew Gdowski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.01.2009

Temat pracy: „Działalność Wspólnoty Kraft durch Freunde na terenie Dolnego Śląska w latach 1933 - 1945”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

mgr Aleksandra Skalska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.01.2009

Temat pracy: „Prasa Królestwa polskiego wobec koncepcji modernizacji ubioru kobiecego w latach 1900 - 1914”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

mgr Wojciech Dąbrowski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.05.2009

Temat pracy: „Od społecznika do polityka. Biografia Czesława Wycecha (1899 – 1977)”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

mgr Tomasz Kędra

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 10.06.2009

Temat pracy: „Nastroje społeczne ludności polskiej osiadłej na Dolnym Śląsku w latach 1945 - 1950”.

Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

 

mgr Marcin Szylar

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 10.06.2009

Temat pracy: „Solidarność na Dolnym Śląsku w latach 1980 – 1981. Konfrontacja systemu władzy komunistycznej i „Solidarności””.

Promotor: dr hab. Edward Czapiewski prof. DSW

 

mgr Krzysztof Macewicz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 1.07.2009

Temat pracy: „Śląski Okręg Wojskowy”.

Promotor: dr hab. Jerzy Maron prof. UWr

 

mgr Magdalena Wąchała

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 1.07.2009

Temat pracy: „Wzorzec osobowy szlachcica wielkopolskiego w XVIII w. na tle kazań pogrzebowych”.

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

mgr Michał Rusin

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.10.09

Temat pracy: „Policja w ostatnim stuleciu panowania Habsburgów na Śląsku (1648-1740)”.

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

mgr Katarzyna Bednarska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 9.12.09

Temat pracy: „Być kobietą w Polsce w latach 1944 – 1977 (na tle ówczesnych przemian prawnych i społeczno-politycznych)”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

mgr Grzegorz Wiktorowski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 9.12.09

Temat pracy: „Koncepcja zdrowia i choroby w amerykańskich wyznaniach protestanckich XIX i XX wieku na przykładzie adwentyzmu i pentekostalizmu w odniesieniu do standardu medycyny klinicznej”.

Promotor: dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. UWr

 

mgr Piotr Galik

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.12.09

Temat pracy: „„Geopolityka” czy „ideopolityka”. Polska opinia publiczna lat 1935 – 1939 wobec konfliktów międzynarodowych”.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

 

2010

 

mgr Kaja Marchel

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.01.10

Temat pracy: „Pozytywistyczny model nauki (1850-1945) i jego praktyczne zastosowanie w twórczości Juliana Ochorowicza i Nikoli Tesli”.

Promotor: dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. UWr

 

mgr: Agnieszka Kaźmierczak

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.01.10

Temat pracy: „Wpływ rozbicia jedności konfesyjnej chrześcijaństwa na kształtowanie się standardu nowożytnej nauki europejskiej (XVI – XVIII w.)”.

Promotor: dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. UWr

 

mgr Kamil Stiel

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 10.02.10

Temat pracy: „Duszpasterstwo Środowisk Twórczych we Wrocławiu w latach 1983 - 2004”.

Promotor: dr hab. Robert Klementowski

 

mgr Grzegorz Majewski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.03.10

Temat pracy: „Zjawisko społeczne panegiryzmu staropolskiego we Lwowie i województwie ruskim w XVIII wieku”.

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

mgr Sebastian Górski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.05.10

Temat pracy: „Uchodźcy polityczni z Grecji na Dolnym Śląsku w latach 1948 - 2008 ”.

Promotor: dr hab. Joanna Wojdon

 

mgr Krzysztof Jacobson

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.06.10

Temat pracy: „Funkcjonowanie Okręgu Korpusu nr VII w Poznaniu w latach 1921 - 1939”.

Promotor: dr hab.  Jerzy Maroń prof. UWr

 

mgr Mariusz Kotkowski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.06.10

Temat pracy: „Wrocławskie pożarnictwo w latach 1859 - 1918”.

Promotor: prof. dr hab.  Marek Czapliński

 

mgr Dariusz Urbański

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.06.10

Temat pracy: „Operacje IV. Korpusu armii francuskiej w wojnie w Hiszpanii 1808 - 1812”.

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

mgr Krzysztof Jakubowicz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.09.10

Temat pracy: „Herby wielmożów na ziemi kłodzkiej do połowy XV wieku”.

Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 

2011

 

mgr  Justyna Kańczukowska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.01.2011

Temat pracy: „Rozgłośnia polska Radia Wolna Europa i jej działalność w latach 1950 - 1989”.

Promotor: dr hab. Jakub Tyszkiewicz prof. UWr

 

mgr Patrycja Piotrowiak

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.01.2011

Temat pracy: „Personel świątyń i synagog w oazie Fajum w okresie ptolemejskim”.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

 

mgr Krzysztof Widziński

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.01.2011

Temat pracy: „Od wojny tureckiej do wielkiej wojny. Rosyjska myśl wojskowa 1878 - 1914”.

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

mgr Grzegorz Naumowicz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.03.2011

Temat pracy: „Na zapleczu frontu. Hrabstwo Kłodzkie w latach 1914 - 1918”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

mgr Anna Bindacz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.05.2011

Temat pracy: „Pogranicze śląsko-morawskie na przykładzie powiatu raciborskiego od 1742 roku do 1989”.

Promotor: dr hab. Grzegorz Strauchold prof. UWr

 

mgr Anna Zorman

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.05.2011

Temat pracy: „Życie codzienne w Zagrzebiu w okresie Niezależnego państwa Chorwackiego (1941 – 1945)”.

Promotor:  dr hab. Jan Kęsik prof. UWr

 

mgr Łukasz Migniewicz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.06.2011

Temat pracy: „W ramionach państwa opiekuńczego. Kadry, wsparcie socjalno-bytowe, działalność kulturalna, oświatowa i sportowa w Państwowej Fabryce Wagonów „Pafawag” w latach 1945 - 1956”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

 

mgr Anna Czerwińska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2011

Temat pracy: „Wyobrażenia ikonograficzne śląskich księżnych i księżniczek – zakonnic z rodu Piastów od XII do końca XV wieku”.

Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 

mgr Ewa Garasińska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2011

Temat pracy: „Kosmetyka w starożytnym Rzymie”.

Promotor: dr hab. Wiesław Suder prof. UWr

 

mgr Karolina Oczko

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2011

Temat pracy: „Przesiedlenie ludności polskiej z Podola w latach 1944 - 1947”.

Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

 

mgr  Paulina Kuźba

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.09.2011

Temat pracy: „Radykalne ruchy islamskie w opinii dziennika „The New York Times” po II wojnie światowej”.

Promotor: dr hab. Grzegorz Strauchold prof. UWr

 

mgr Aleksandra Radziejewska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.09.2011

Temat pracy: „Idealny model Archiwum Audiowizualnego – Archiwum Programowego TVP S.A. Oddziały Terenowy we Wrocławiu”.

Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 

2012

 

mgr  Iwona Demczyszak

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.01.2012

Temat pracy: „Wykorzystywanie aktywnych metod dydaktycznych w nauczaniu historii najnowszej w pracy z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą”.

Promotor: dr hab. Grażyna Pańko prof. UWr

 

mgr  Mateusz Kusz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.02.2012

Temat pracy: „Robotnicy Huty Stalowa Wola w latach 1970 - 1980”.

Promotor: dr hab. Bożena Szaynok

 

mgr  Piotr Puczek

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.02.2012

Temat pracy: „Polska wobec kwestii palestyńskiej 1945 – 1989 r.”.

Promotor: dr hab. Bożena Szaynok

 

mgr  Łukasz Sołtysik

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.02.2012

Temat pracy: „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w województwie jeleniogórskim w latach 1980 - 1989”.

Promotor: dr hab. Bożena Szaynok

 

mgr Adam Piwek

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.04.2012

Temat pracy doktorskiej: „W służbie mieszkańcom. „Wiadomości Oławskie” i ich znaczenie w kształtowaniu wizerunku samorządu miejskiego Oławy w latach 1990 – 2010.”

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

mgr Radosław Szewczyk

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.04.2012

Temat pracy doktorskiej: „Straż Miejska Wrocławia w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej”

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

mgr Ewa Chabros

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 4.07.2012

Temat pracy doktorskiej: „W opozycji i u władzy. „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej w latach 1980 - 1994”

Promotor:  dr hab. Edward Czapiewski prof. DSW

 

mgr Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 4.07.2012

Temat pracy doktorskiej: „Codzienność polskich ziemianek na Kresach Północno-Wschodnich i Południowo-Wschodnich w czasie powstania styczniowego.”

Promotor:  prof. dr hab. Teresa Kulak

 

mgr Piotr Szukiel

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 4.07.2012

Temat pracy doktorskiej: „Liturgia klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu w świetle „Liber ordinarius” z lat 1440/1584”

Promotor:  prof. dr hab. Marek Derwich

 

mgr Marcin Gaczkowski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.10.2012

Temat pracy doktorskiej: „Regionalizm w ukraińskich koncepcjach politycznych Galicji Wschodniej (1923 – 1939)”

Promotor:  dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

 

mgr Anna Jajor-Morawiec

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.11.2012

Temat pracy doktorskiej: „Praca zarobkowa kobiet na Pomorzu i w Galicji w Drugiej Rzeczypospolitej – studium porównawcze”

Promotor:  dr hab. Grażyna Pańko prof. UWr

 

 

2013

 

mgr  Olga Góralewska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.02.2013

Temat pracy: „Polki w walce u boku Aliantów. Pomocnicza Służba Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 1941 - 1949 ”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

mgr  Roland Kiper

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.02.2013

Temat pracy: „ Porównanie polskich i francuskich systemów archiwalnych oraz perspektywa współpracy między służbami archiwalnymi Polski i Francji ”.

Promotor: dr hab. Rościsław Żerelik prof. UWr

Promotor pomocniczy: dr Lucyna Harc

 

mgr  Mateusz Matuszyk

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.05.2013

Temat pracy: „Historia Ziomkostwa Śląskiego w latach 1945 – 1957. Wybrane problemy”.

Promotor: dr hab. Krzysztof Ruchniewicz prof. UWr

 

mgr  Marek Mutor

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.02.2013

Temat pracy: „ Kardynał Bolesław Kominek (1903 – 1974) - biografia”.

Promotor: dr hab. Grzegorz Strauchold prof. UWr

Promotor pomocniczy: dr Wojciech Kucharski

 

mgr  Agnieszka Jaworska-Żeglińska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.05.2013

Temat pracy: „Opozycja lat 80-tych w edukacji, kulturze i polityce lokalnej na przykładzie Wrocławia i Krakowa w latach 1989 - 2010”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. UWr

 

mgr  Agnieszka Kłos

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.05.2013

Temat pracy: „Witalność „martwych przestrzeni” (Auschwitz – Birkenau)”.

Promotor: dr hab. Krzysztof Ruchniewicz prof. UWr

Promotor pomocniczy: prof. dr hab. Ewa Domańska

 

mgr  Milena Migut

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.05.2013

Temat pracy: „Sposoby nauczania o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Polsce i Niemczech. Perspektywa porównawcza”.

Promotor: dr hab. Krzysztof Ruchniewicz prof. UWr

 

mgr  Marek Dobrzański

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.06.2013

Temat pracy: „War and the polis in the Hellenistic age: Hellenistic Thessaly”.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

 

mgr  Robert Sikorski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.06.2013

Temat pracy: „Własność ziemska w księstwach świdnickim i jaworskim w późnym średniowieczu (do wojen husyckich)”.

Promotor: prof. dr hab. Mateusz Goliński

 

mgr  Natalia Jakubowska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 3.07.2013

Temat pracy: „Historia sekcji polskiej Radia Watykańskiego w latach 1938 – 1989 (w ujęciu problemowym)”.

Promotor: dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr

 

mgr  Maciej Stępień

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.09.2013

Temat pracy: „Od wyborów powszechnych do kontrolowanych. Walka wyborcza polskich partii chłopskich w latach 1919 - 1928”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

mgr  Michał Palczyński

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.09.2013

Temat pracy: „Organizacje dla młodzieży na Dolnym Śląsku w latach 1945 - 1956 ”.

Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

 

mgr  Aleksandra Imiłowska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.10.2013

Temat pracy: „Żydzi Warszawy, Lwowa i Wilna wobec państwa polskiego w latach 1918 - 1928”.

Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

 

2014

 

mgr  Jan Patrak

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.02.2014

Temat pracy: „Działania Wermachtu podeczas kampanii jesiennej 1943 roku na wyspach greckich Morza Egejskiego”.

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

 

mgr  Szymon Płoński

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.02.2014

Temat pracy: „Gen. Dyw. Dr pil. Józef Zając. Żołnierz i psycholog”.

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

 

mgr  Grzegorz Kowal

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.04.2014

Temat pracy: „Jerzy Woźniak (1923 – 2012). Biografia”.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

 

mgr  Joanna Nikel

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.04.2014

Temat pracy: „Kształcenie architektów w SBZ/DDR w latach 1946 – 1970 na przykładzie Wydziału Architektury Kunsthochschule Berlin Weissensee”.

Promotor: prof. dr hab. Jan Kęsik

 

mgr  Robert Pietrygała

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.04.2014

Temat pracy: „Wojska inżynieryjne Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945 - 2011”.

Promotor: dr hab. Zdzisław Cutter prof. AJD w Częstochowie

 

mgr  Krzysztof Uściński

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.04.2014

Temat pracy: „”Nauczyciel przedwojenny” Korzenie, narodziny i funkcjonowanie mitu”.

Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

 

mgr  Ewa Maj

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.06.2014

Temat pracy: „Władze PRL wobec kryzysu w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem 1979 - 1989”.

Promotor: prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz

 

mgr  Magdalena Myszkowska-Kaszuba

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.06.2014

Temat pracy: „The Images of mothers in Classical and Hellenistic Sparta”.

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Kulesza

Koopromotor : prof. Christoper Tulpin

 

mgr  Andrzej Tamborski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.06.2014

Temat pracy: „Administracja celna II RP (1918 – 19139)”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Kaszuba

 

mgr  Maciej Daszuta

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8.10.2014

Temat pracy: „Family in Classical and Hellenistic Spartan”.

Promotor: dr hab. Maciej Węcowski

Koopromotor: prof. John K. Davies

 

mgr  Joanna Wojtkowiak

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8.10.2014

Temat pracy: „Koncepcje honoru Piastów dolnośląskich w śląskiej Kronice polskiej oraz Kronice książąt polskich”.

Promotor: dr hab. Przemysław Wiszewski prof. UWr

 

mgr  Justyna Bąk

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.11.2014

Temat pracy: „Miejsce melancholii w mentalności społeczeństwa staropolskiego doby późnego baroku w świetle kaznodziejstwa epoki”.

Promotor: dr hab. Filip Wolański

 

mgr  Aleksandra Ziober

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.11.2014

Temat pracy: „Postawa elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego.”.

Promotor: dr hab. Filip Wolański

 

2015

 

mgr  Małgorzata Daubigny

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.01.2015

Temat pracy: „Norwegia wobec kryzysu w Polsce 1980 - 1983”.

Promotor: dr hab. Paweł Jaworski

 

mgr  Rafał Leszczyński

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.01.2015

Temat pracy: „Stosunki społeczno-polityczne w powiecie borszczowskim w latach 1921 - 1939”.

Promotor: dr hab. Piotr Cichoracki

 

mgr  Grzegorz Dudała

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.02.2015

Temat pracy: „Heraldyka epitafijna i tradycje rodowe w staropolskich fundacjach funeralnych (XVI – XVIII w.) z terenu północno-zachodniej Małopolski”.

Promotor: dr hab. Przemysław Wiszewski prof. UWr

 

mgr  Tomasz Grudziński

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.02.2015

Temat pracy: „Świdnica w cieniu twierdzy fryderycjańskiej. Dzieje miasta i mieszkańców.”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

mgr Justyna Żukowska-Łyko

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.05.2015

Temat pracy: „Zbiorowy portret studentów i absolwentów kierunku historia na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945 – 1989.”

Promotor: prof. dr hab. Jan Kęsik

 

mgr Anna Drozd

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.06.2015

Temat pracy: „Cudowne uzdrowienia jako element lecznictwa staropolskiego w świetle ksiąg cudów dominikańskich klasztorów kontratymałopolskiej”.

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

mgr Piotr Ruciński

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.06.2015

Temat pracy: „Jan Emanuel Rozwadowski (1872 – 1935). Polityk, działacz społeczny, uczony.”

Promotor: dr hab. Piotr Cichoracki

 

mgr Michał Halamus

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.06.2015

Temat pracy: „Królestwo Bosporańskie i Rzym (The Bosporon Kingdom and Romae).”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

 

mgr Monika Rusakiewicz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.06.2015

Temat pracy: „ Pamięć o misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu na Pomorzu Zachodnim (XII – XIV wiek).”

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Rosik

 

mgr Daniel Fidala

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.06.2015

Temat pracy: „Ewolucja polskiego systemu penitencjarnego w latach 1945 – 1997 na przykładzie więzienia na ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu.”

Promotor: dr hab.

 

mgr Przemysław Tworkowski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.06.2015

Temat pracy: „ Kamieniec: średniowieczne opactwo cystersów, jego losy i miejsce w społeczeństwie.

Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 

mgr Marcin Mikusek

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 7.10.2015

Temat pracy: „Francja w świetle dyskursu staropolskich kompendiów geograficznych i historyczno-geograficznych w XVIII w.”

Promotor: dr hab. Filip Wolański

 

mgr Monika Bodurka

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.11.2015

Temat pracy: „Regulacja urodzeń w świecie grecko-rzymskim w badaniach polskich.”

Promotor: dr hab. Wisław Suder

 

mgr Agnieszka Kaniewska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.11.2015

Temat pracy: „Polscy obywatele w Kraju Ałtajskim (Syberia) w latach 1940 – 1946.”

Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

 

2016

 

mgr Anatol Tichoniuk

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.02.2016

Temat pracy: „Dyscyplina w Śląskim Okręgu Wojskowym w latach 1945 - 2011”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

 

mgr Krzysztof Łagojda

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.03.2016

Temat pracy: „Totalitaryzm na peryferiach? Stalinizacja Ziemi Kłodzkiej w latach 1948 – 1956”.”

Promotor: dr hab. Małgorzata Ruchniewicz

 

mgr Katarzyna Śliwak

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.03.2016

Temat pracy: „Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w rządzie na uchodźstwie w czasie II wojny światowej.”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Piotrowski

 

mgr Anna Badowicz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 1.06.2016

Temat pracy doktorskiej: "Armia Radziecka - wyzwolicielka narodów, pogromczyni fazyzmu". Propagandowy obraz Armii Radzieckiej w przestrzeni publicznej i prasie na Dolnym Śląsku w latach 1945 - 1970.

Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

 

mgr Mateusz Nowikiewicz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 1.06.2016

Temat pracy doktorskiej: Miejsce armii w procesach przemian politycznych oraz społecznych w Chinach u schyłku panowania dynastii Qing i w okresie wczesnej republiki (1903 - 1916).

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

 

mgr Jolanta Ryglewska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 1.06.2016

Temat pracy doktorskiej: Jelenia Góra w perspektywie dwóch narracji. Analiza procesów budowy tożsamości na Dolnym Śląsku w 1945 i 1989 roku.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

 

mgr Agata Augustyn

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2016 r.

Temat pracy doktorskiej: Ochrona dziedzictwa przemysłowego i technicznego w Polsce po 1945 roku.

Promotor: prof. dr hab. Jan Kęsik

 

mgr Rafał Makowski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2016 r.

Temat pracy doktorskiej: Ochrona dziedzictwa przemysłowego i technicznego w Polsce po 1945 roku.

Promotor: dr hab. Miron Urbaniak prof. UWr

 

mgr Marcin Musiał

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2016 r.

Temat pracy doktorskiej: Pamięć, historia i reprezentacja w procesie konstruowania nowożytnej tożsamości organizacyjnej śląskich franciszkanów reformatów.

Promotor: prof. dr hab. Gabriela Wąs

 

mgr Piotr Piętkowski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2016 r.

Temat pracy doktorskiej: Dzieje biskupstwa kamieńskiego do połowy XIV wieku. Studium kształtowania się podmiotowości Kościoła partykularnego.

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Rosik

 

mgr Joanna Wilimowska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2016 r.

Temat pracy doktorskiej: Priests and Support Temple Staff in the Fayum Oasis in the Ptolemaic Period.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

 

mgr Piotr Zubowski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2016 r.

Temat pracy doktorskiej: Losy prawosławnych obiektów sakralnych w II Rzeczypospolitej na obszarze byłej prawosławnej diecezji warszawsko-nadwiślańskiej w granicach po 1905 roku.

Promotor: prof. dr hab. Jan Kęsik

 

mgr Marek Żak

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.06.2016 r.

Temat pracy doktorskiej: Życie codzienne Legnicy w latach 1945 - 1948.

Promotor: dr hab. Paweł Jaworski prof. UWr

 

mgr Patrick Starczewski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.09.2016 r.

Temat pracy doktorskiej: Od lokomotyw do czołgów – wrocławskie przedsiębiorstwo Linke-Hofmann Werke w latach 1834 – 1945.

Promotor: dr hab. Tomasz Głowiński

 

mgr Magdalena Wiszowata

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.09.2016 r.

Temat pracy doktorskiej: Znaczenie diety oraz środowiska dla stanu zdrowia mieszkańców klasycznych greckich poleis w świetle traktatów Corpus Hippocraticum.

Promotor: dr hab. Andrzej Wypustek

 

mgr Joanna Wolska-Zielińska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.09.2016 r.

Temat pracy doktorskiej: Organizacja i funkcjonowanie placówek stowarzyszenia Lebensbornu na terenach okupowanej Polski w latach 1940 – 1945.

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

 

mgr Karolina Baraniak

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.10.2016 r.

Temat pracy doktorskiej: Polityka pamięci historycznej wobec ofiar reżimów autorytarnych. Studium porównawcze na przykładzie Republiki Południowej Afryki, Chile, Demokratycznej Kampuczy i Polski po 1945 r.

Promotor: dr hab. Robert Klementowski prof. UWr

 

mgr Dominika Uczkiewicz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.11.2016 r.

Temat pracy doktorskiej: Problem karania i ścigania nazistowskich zbrodniarzy wojennych w politycznych i prawnych koncepcjach przedstawicieli polskiej emigracji politycznej 1939 – 1945.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

mgr Vikotryia Malashanka

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.01.2017

Temat pracy: „Roman citizens in Ancient Egypt under Julio-Claudian dynasty.”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

 

mgr Patrycja Ziomek

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.01.2017

Temat pracy: „Prawne i organizacyjne aspekty działalności uzdrowisk rejencji wrocławskiej i legnickiej  w XIX i pierwszej połowie XX wieku.”.

Promotor: dr hab. Tomasz Przerwa

 

mgr Kamil Wełna

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.03.2017

Temat pracy: „Armia rzymska w Afryce Północnej w okresie późnego Cesarstwa.”

Promotor: dr hab. Małgorzata Pawlak

 

mgr Kacper Manikowski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.05.2017

Temat pracy: „Aktywność polityczna hrabiów von Magnis z Bożkowa w latach 1888-1945 jako przykład ewolucji postaw katolickiej arystokracji na Śląsku.”

Promotor: dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr

 

mgr Sebastian Wojdyła

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.05.2017

Temat pracy: „Ród Boleściców na Mazowszu w średniowieczu. Herb, pochodzenie, rozsiedlenie i związki z Jastrzębcami.”

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

mgr Kamila Jasińska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.05.2017

Temat pracy: „Zachowana pamięć – przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego (od 1702 r.) w przestrzeni publicznej Wrocławia po 1945 roku.”

Promotor: dr hab. Filip Wolański prof. UWr

 

mgr Marcin Stankiewicz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.05.2017

Temat pracy: „Love and sex in late Ancient and early Medieval coptic magical texts.”

Promotor: dr hab. Andrzej Wypustek

 

mgr Anna Dziatczyk

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.06.2017

Temat pracy: „Analiza źródłoznawcza akt zespołu Biuro Informacyjne W. Schimmelpfeng – Niemiecka Wywiadownia Sp. z o.o.”

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kościk

 

mgr Dawid Hopej

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.06.2017

Temat pracy: „Legnicki powiat ziemski (Landkreis Liegnitz) w latach 1933-1045. Życie codzienne i losy mieszkańców.”

Promotor: dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. UWr

 

mgr Tomasz Pełech

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.06.2017

Temat pracy: „Ukształtowanie obrazu wroga i innowiercy w przekazach świadków i uczestników I krucjaty.”

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Rosik

 

mgr Wojciech Bednarski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.06.2017

Temat pracy: „Sytuacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych w okresie prezydentur J.F. Kennedy`ego i L. B. Johnsona w świetle polskiej prasy”

Promotor: prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz

 

mgr Jan Walczak

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.06.2017

Temat pracy: „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka – działalność na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej, wolności słowa i demokratyzacji po stronie polskiej (1989-2016).”

Promotor: prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz

 

mgr Christian-Alexander Wäldner

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.06.2017

Temat pracy: „Maßnahmenstaatlicher „Ausländereinsatz“ und wissenschaftliche Kriegsführung an der Technischen Hochschule Hannover 1941 bis 1945.”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

 

mgr Jacek Wójcik

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.06.2017

Temat pracy: „Formy organizacji i zarządzania ruchem turystycznym na Śląsku w okresie III Rzeszy w kontekście ogólnoniemieckim.”

Promotor: dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr

 

mgr Marcin Zugaj

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.06.2017

Temat pracy: „Korpus oficerski 1 Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej 1942-1947.”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

 

mgr Jacek Pawłowicz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.06.2017

Temat pracy: „Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na ziemi płockiej 1945-1956 (geneza, struktury, kierunku działania).”

Promotor: dr hab. Tomasz Balbus

 

mgr Kamil Frączkiewicz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.09.2017

Temat pracy: „Komunistyczna partia Niemiec na Śląsku w latach 1919-1933.”

Promotor: dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr

 

mgr Grzegorz Juśkiewicz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.09.2017

Temat pracy: „Wojna koreańska w polityce historycznej Republiki Korei i świadomości społecznej jej mieszkańców.”

Promotor: prof. dr hab.

 

mgr Magdalena Stebach

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.09.2017

Temat pracy: „Obraz ziemi lwowskiej w polskiej edukacji ostatniego stulecia (od 1918 do czasów współczesnych).”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Piotrowski

 

mgr Paweł Szadkowski

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 13.12.2017

Temat pracy: „Weterani w społeczeństwie hiszpańskim w XVII w.”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

 

2018

 

mgr Patryk Kurzyński

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.01.2018

Temat pracy: „Sacrum w podróżach- świadomość religijna staropolskich perygrynatów w świetle osiemnastowiecznego piśmiennictwa podróżniczego i geograficznego.”

Promotor: dr hab. Filip Wolański prof. UWr

 

mgr Agnieszka Marczak

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.01.2018

Temat pracy: „Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie.”

Promotor: dr hab. Joanna Wojdon  prof. UWr

 

mgr Olga Świerkot

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.04.2018

Temat pracy: „Intymność staropolska - studium mentalności kobiet wybranych kręgów magnackich w XVIII w. w świetle epistolografii.”

Promotor: dr hab. Filip Wolański  prof. UWr

 

mgr Jerzy Sporek

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.04.2018

Temat pracy: „Kult poległych na Śląsku w latach 1813 - 1945 i jego odzwierciedlenie w krajobrazie.”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

mgr Anna Borkiewicz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.05.2018

Temat pracy: „II wojna światowa w komiksie polskim i japońskim.”

Promotor: dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr

 

mgr Hadrian Kamiński

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.05.2018

Temat pracy: „Książę szczeciński Barnim III. Kształtowanie wizerunku dynasty w pomorskiej przestrzeni społeczno-kulturowej w XIV - XVI wieku - współczesność a pamięć”

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Rosik

 

mgr Marcin Milczarek

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.05.2018

Temat pracy: „Patroni szkół Dolnego Ślaska 19159 - 1965 i 1990 - 2015”

Promotor: dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr

 

mgr Marcin Szkwarek

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.05.2018

Temat pracy: „Brygada "Podole" Korpusu Ochrony Pogranicza (1925 -1939)”

Promotor: dr hab. Tomasz Głowiński prof. UWr

 

mgr Dorota Wisniewska

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.05.2018

Temat pracy: „Kobiety i polityka we Francji i w Polsce w drugiej połowie XVII wieku: studium porównawcze "salonów literackich" i korespondencji.”

Promotor: dr hab. Leszek Ziątkowski prof. UWr