wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. prof. UWr Cichoracki Piotr Instytut Historyczny
2. prof. dr hab. prof. UWr Cichoracki Piotr Instytut Historyczny
3. prof. dr hab. Derwich Marek Instytut Historyczny
4. prof. dr hab. Goliński Mateusz Instytut Historyczny
5. prof. dr hab. prof. UWr Jaworski Paweł Instytut Historyczny
6. prof. dr hab. prof. UWr Jaworski Paweł Instytut Historyczny
7. prof. dr hab. Kaszuba Elżbieta Instytut Historyczny
8. prof. dr hab. Kaszuba Elżbieta Instytut Historyczny
9. prof. dr hab. Kawalec Krzysztof Instytut Historyczny
10. prof. dr hab. Kęsik Jan Instytut Historyczny
11. prof. dr hab. Maroń Jerzy Instytut Historyczny
12. prof. dr hab. Nawotka Krzysztof Instytut Historyczny
13. prof. dr hab. Piotrowski Jacek Instytut Historyczny
14. prof. dr hab. Rosik Stanisław Instytut Historyczny
15. prof. dr hab. Ruchniewicz Krzysztof Instytut Historyczny
16. prof. dr hab. Strauchold Grzegorz Instytut Historyczny
17. prof. dr hab. Tyszkiewicz Jakub Instytut Historyczny
18. prof. dr hab. Wąs Gabriela Instytut Historyczny
19. prof. dr hab. Wiszewski Przemysław Instytut Historyczny
20. prof. dr hab. prof. UWr Ziątkowski Leszek Instytut Historyczny
21. prof. dr hab. prof. UWr Ziątkowski Leszek Instytut Historyczny
22. prof. dr hab. Żerelik Rościsław Instytut Historyczny
23. dr hab. prof. UWr Głowiński Tomasz Instytut Historyczny
24. dr hab. prof. UWr Górny Marek Instytut Historyczny
25. dr hab. prof. UWr Hryciuk Grzegorz Instytut Historyczny
26. dr hab. prof. UWr Klint Paweł Instytut Historyczny
27. dr hab. prof. UWr Klint Paweł Instytut Historyczny
28. dr hab. prof. UWr Łoś Andrzej Instytut Historyczny
29. dr hab. prof. UWr Mrozowicz Wojciech Instytut Historyczny
30. dr hab. prof. UWr Nowosielska-Sobel Joanna Instytut Historyczny