Koła naukowe

DOKTORANCKIE KOŁO HISTORII NAJNOWSZEJ
KOŁO NAUKOWE HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI UWr.
KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW ARCHIWISTYKI
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE HISTORYKÓW IM. KAROLA MALECZYŃSKIEGO
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "MEDIEWISTÓW" UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
INTERDYSCYPLINARNE KOŁO NAUKOWE MIŁOŚNIKÓW ŚREDNIOWIECZA
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE HISTORYKÓW STAROŻYTNOŚCI
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE AMERYKANISTÓW "SACAGAWEA"
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE OCHRONY I DZIEDZICTWA KULTURY
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE NOWOŻYTNIKÓW im. WŁADYSŁAWA CZAPLIŃSKIEGO