PROGRAMY KSZTAŁCENIA

Program kształcenia określony Uchwałą nr 100/2019 Senatu UWr z dnia 29 maja 2019 r. (załącznik nr 8)– obowiązuje roczniki 2019/2020, 2020/2021

 

Program kształcenia określony Uchwałą nr 139/2021 Senatu UWr z dnia 22 grudnia 2021 (załącznik nr 8a) – obowiązuje roczniki 2021/2022, 2022/2023

 

Program kształcenia określony Uchwałą nr 145/2022 Senatu UWr z dnia 21 grudnia 2022  – obowiązuje roczniki od 2023/2024