O bibliotece

Biblioteka
Kulturoznawstwa i Muzykologii

ul. Szewska 50/51
50-319 Wrocław
Oficyna, I piętro, sala nr 6.

E-mail: bibl.kult.muz@uwr.edu.pl

Telefon: +48 (71) 375 24 78

Kierownik Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii: mgr Monika Janowiak-Janik, kustosz

Bibliotekarze: mgr Joanna Gul, kustosz

 

Zbiory

Zbiory muzyczne i księgozbiór muzykologiczny liczą obecnie ok. 10 tys. woluminów. W jego skład wchodzą trzy prestiżowe biblioteki prywatne, ofiarowane Zakładowi Muzykologii przez spadkobierców prof. Józefa M. Chomińskiego oraz przez prof. Gerharda Crolla, em. profesora Uniwersytetu w Salzburgu. W lutym 2010Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii wzbogaciła się o dar prof. Reinholda Brinkmanna, em. profesora Uniwersytetu Harwardzkiego.

Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii jest członkiem The International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (http://www.iaml.info).

 

Praktyki zawodowe

Podczas studiów licencjackich wymagane jest odbycie praktyk zawodowych (szczegółowe informacje znajdują się w programie studiów danego kierunku). W naszej bibliotece istnieje możliwość odbycia tego rodzaju praktyki, w uzgodnionym z bibliotekarzami wymiarze godzin lub dni.

Cel odbywania praktyki to poznanie zasad pracy w bibliotece oraz zdobycie podstawowych umiejętności i orientacji w zakresie czynności bibliotecznych. Oferujemy poznanie różnorodnych rodzajów druków zwartych i ciągłych, w tym książek i nut z XIX i 1. połowy XX wieku, drukowanych tzw. gotykiem.

Przewidziane czynności podczas praktyk to: pomoc w przygotowaniu zbiorów do użytku (pieczętowanie, nanoszenie ekslibrisów, melioracja katalogów, pomoc w akcesjonowaniu i inwentaryzowaniu zbiorów), sporządzanie kart katalogowych książek, nut i czasopism oraz pomoc w obsłudze czytelników. W skład zadań podczas praktyk wchodzi też zapoznanie się z normami bibliotecznymi, dotyczącymi transliteracji, katalogowania druków zwartych i ciągłych, druków muzycznych i dokumentów dźwiękowych oraz poznanie dostępnych bibliografii i innych materiałów, pomocnych w katalogowaniu zbiorów.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych w semestrze zimowym.