Erasmus +

Informacje

Erasmus+ jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, w którym nasza Uczelnia bierze udział od roku 1998/99. W latach 1995-2006 Erasmus był komponentem programu Socrates, stąd określenie Socrates/Erasmus, natomiast od roku akademickiego 2007/2008 jest on częścią programu Uczenie się przez całe życie (The Lifelong Learning Programme), stąd określenie LLP - Erasmus+.

Więcej informacji na stronie www.international.uni.wroc.pl

Warunki

Możesz ubiegać się o wyjazd na stypendium z programu Erasmus+, jeśli spełniasz poniższe wymagania:

  • ukończyłeś już I rok studiów licencjackich;
  • posługujesz się w stopniu wystarczającym językiem wykładowym uczelni docelowej;
  • skonsultujesz się w sprawie dodatkowych warunków z Koordynatorem programu LLP-Erasmus+ w Instytucie Muzykologii UWr - prof. dr hab. Bożena Muszkalską.

Studia

Okres spędzony za granicą zostanie uznany za integralną część Twoich studiów, a więc nie będziesz powtarzać roku, czy brać urlopu dziekańskiego. Jednak warunkiem jest wywiązanie się z tzw.  Learning Agreement („Porozumienie o programie zajęć").

Prawa i obowiązki studenta biorącego udział w Programie określa Karta Studenta Erasmusa+.

(informacje wstępne, kapital mobilności, regulamin, terminy, dokumenty)

(informacje wstępne, kapitał mobilności, regulamin, terminy, dokumenty)