Jakość kształcenia

 

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

 

Dr Agnieszka Drożdżewska – przewodnicząca

Dr Violeta Muras – sekretarz

Dr Sławomir Wieczorek

Mgr Ryszard Lubieniecki – przedstawiciel doktorantów

Mgr Paulina Łopatka-Koneczny – przedstawicielka studentów

 

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

 

Dr hab. Joanna Miklaszewska – przewodnicząca

Dr hab. Bogusław Raba

Dr Robert Losiak – sekretarz

Mgr Aleksandra Wróblewska – przedstawicielka doktorantów

Lic. Agata Pasińska – przedstawicielka studentów