UWAGA! ZMIANY W HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ-STUDIA ZAOCZNE 

W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim dr Doroty Domińskiej-Werbel nastąpiły zmiany w obsadzie zajęć prowadzonych przez Panią Doktor:

I rok pedagogika 3-letnia – wykład z Psychologii ogólnej poprowadzi dr Sylwester Orzechowski (wykład będzie się odbywał w formule on-line)

I rok pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-letnia - wykład z Psychologii ogólnej poprowadzi dr Sylwester Orzechowski (wykład będzie się odbywał w formule on-line)

II rok pedagogika 2-letnia NP, specjalność:  pedagogika opiekuńcza z terapią - wykład z Psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży poprowadzi dr Magdalena Kapała (wykład będzie się odbywał w formule on-line) , ćwiczenia poprowadzi mgr Ewa Kosecka

III rok pedagogika 3-letnia, specjalność:  pedagogika opiekuńcza z terapią- ćwiczenia z Psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży poprowadzi mgr Ewa Kosecka

II rok pedagogika 2-letnia P, specjalność:  terapia pedagogiczna- ćwiczenia z Wybranych elementów psychologii rozwojowej i wychowawczej poprowadzi mgr Sylwia Bokuniewicz.

W związku z powyższym nastąpiły zmiany w harmonogramie zajęć.

Prosimy zatem o aktualizację swojego harmonogramu zajęć.