WYNIKI PODZIAŁU STUDENTÓW NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - II rok pedagogiki 3-letniej

II rok pedagogiki 3-letniej

PODZIAŁ STUDENTÓW NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

W wyniku podziału studentów na przedmioty fakultatywne utworzyły się następujące grupy:

 

* STUDIA STACJONARNE

- semestr letni r.ak. 2022/2023

1) Warsztaty rodzicielskie

2) Negocjacje i mediacje

3) Język migowy – 2 grupy ćwiczeniowe

- semestr zimowy r.ak. 2023/2024

1) Techniki fizjoterapii rozwojowej (grupa zamknięta, maksymalna ilość osób)

2) Negocjacje i mediacje

3) Komunikacja niewerbalna w życiu zawodowym i prywatnym

4) Język migowy

 

* STUDIA NIESTACJONARNE

- semestr letni r.ak. 2022/2023

1) Język migowy

2) Negocjacje i mediacje – szansa na utworzenie grupy –brakuje 3 osób!

- semestr zimowy r.ak. 2023/2024

1) Techniki fizjoterapii rozwojowej (grupa zamknięta, maksymalna ilość osób)

2) Badania pedagogiczne z dziećmi

3) Komunikacja niewerbalna w życiu zawodowym i prywatnym - szansa na utworzenie grupy – brakuje 8 osób!

 

Studenci, którzy zapisali się na inne przedmioty fakultatywne lub byli nieobecni podczas podziału, proszeni są o pilny kontakt z sekretariatem (mailowy, telefoniczny, osobisty) w celu przepisania się do utworzonych grup.