Pracownicy

Pracownicy

Numer pokoju

Telefon

Email

dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr. - Kierownik 

34a

w.167

witold.jakubowski@uwr.edu.pl

dr Joanna Golonka-Legut - adiunkt

40c

w.133

joanna.golonka-legut@uwr.edu.pl

dr Aleksander Kobylarek - adiunkt

40c

w.133

aleksander.kobylarek@uwr.edu.pl

dr Marek Podgórny - adiunkt

33b

336-90-26

marek.podgorny@uwr.edu.pl

dr hab. Martyna Pryszmont - adiunkt

40c

w.133

martyna.pryszmont@uwr.edu.pl

dr hab. Beata Cytowska prof. UWr. - Kierownik

33a

w.160

beata.cytowska@uwr.edu.pl

dr Joanna Gładyszewska-Cylulko -  adiunkt

37a

w.132

joanna.gladyszewska-cylulko@uwr.edu.pl

dr Jolanta Lipińska-Lokś - adiunkt

37a

w.132

jolanta.lipinska-loks@uwr.edu.pl

dr hab. Piotr Plichta prof. UWr.

37a

w.132

piotr.plichta@uwr.edu.pl

dr hab. Barbara Winczura - adiunkt

37a

w.132

barbara.winczura@uwr.edu.pl

dr Agnieszka Nowicka - adiunkt

37a

w.132

agnieszka.nowicka@uwr.edu.pl

dr Mirosław Piwowarczyk - adiunkt - p.o. Kierownika 

35a

336-90-26

miroslaw.piwowarczyk@uwr.edu.pl

dr Anna Haratyk - adiunkt

40a

w.159

anna.haratyk@uwr.edu.pl

 prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek - Kierownik

48a

w.124

miroslawa.wawrzak-chodaczek@uwr.edu.pl

dr Małgorzata Biedroń - adiunkt

48c

w.169

malgorzata.biedron@uwr.edu.pl

dr Jolanta Kędzior - adiunkt

48c

w.169

jolanta.kedzior@uwr.edu.pl

dr Beata Maj - adiunkt

48c

w.169

beata.maj@uwr.edu.pl

dr Anna Mitręga - adiunkt

48c

w.169

anna.mitrega@uwr.edu.pl

dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr.

48b

w.168

wiktor.zlobicki@uwr.edu.pl

dr hab. Rafał Włodarczyk prof. UWr. - Kierownik

10 MD

w.142

rafal.wlodarczyk@uwr.edu.pl

dr Beata Pietkiewicz-Pareek - adiunkt

9 MD

w.141

beata.pietkiewicz-pareek@uwr.edu.pl

dr Monika Humeniuk - adiunkt

9 MD

w.141

monika.humeniuk@uwr.edu.pl

dr Grażyna Lubowicka -  adiunkt

9 MD

w.141

grazyna.lubowicka@uwr.edu.pl

dr Iwona Paszenda - st.wykładowca

10 MD

w.142

iwona.paszenda@uwr.edu.pl

dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr - Kierownik

35b

367-05-97

alicja.szerlag@uwr.edu.pl

dr Honorata Czajkowska - adiunkt

56a

w.181

honorata.czajkowska@uwr.edu.pl

dr Magdalena Giercarz-Borkowska - adiunkt

56a

w181

magdalena.giercarz-borkowska@uwr.edu.pl 

dr Kamila Kamińska-Sztark - adiunkt

56a

w.181

kamila.kaminska@uwr.edu.pl

dr hab. Justyna Pilarska - adiunkt

56b

w.180

justyna.pilarska@uwr.edu.pl

dr hab. Arkadiusz Urbanek prof. UWr.  

34b

w.129

arkadiusz.urbanek@uwr.edu.pl

dr Marta Kondracka-Szala - adiunkt - p.o. Kierownika 

48d

w.123

marta.kondracka-szala@uwr.edu.pl

dr Diana Gulińska-Grzeluszka - st. wykładowca

48d

w.123

diana.gulinska-grzeluszka@uwr.edu.pl

dr Elżbieta Jezierska-Wiejak - st. wykładowca

48d

w.123

elzbieta.jezierska-wiejak@uwr.edu.pl

dr Agnieszka Jędrzejowska - adiunkt

48d

w.123

agnieszka.jedrzejowska@uwr.edu.pl

dr Joanna Malinowska - adiunkt

48d

w.123

joanna.malinowska@uwr.edu.pl

dr Ewa Musiał - adiunkt

48d

w.123

ewa.musial@uwr.edu.pl

dr Emilia Olejnik-Krupa   - st. wykładowca

48d

w.123

emilia.olejnik-krupa@uwr.edu.pl

dr Małgorzata Siemież - st. wykładowca

48d

w.123

malgorzata.siemiez@uwr.edu.pl

dr Agnieszka Janik - adiunkt

48d

w.123

agnieszka.janik@uwr.edu.pl

dr Alicja Mironiuk - adiunkt

48d

w.123

alicja.mironiuk@uwr.edu.pl

mgr Daniela Winnicka - wykładowca

48d

w.123

daniela.winnicka@uwr.edu.pl

dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr. - Kierownik

31b

w.174

andrzej.ladyzynski@uwr.edu.pl

dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. UWr.

31a

w.128

edyta.zierkiewicz@uwr.edu.pl

dr Violetta Drabik-Podgórna - adiunkt

31a

w.128

violetta.drabik-podgorna@uwr.edu.pl

dr Katarzyna Kokot - st. wykładowca

31a

w.128

katarzyna.kokot@uwr.edu.pl

dr Maja Piotrowska - adiunkt

31a

w.128

maja.piotrowska@uwr.edu.pl

dr hab. Piotr Kwiatkowski - adiunkt -  Kierownik 

37b

w.160

piotr.kwiatkowski@uwr.edu.pl

dr Arkadiusz Kamiński - adiunkt

37b

w.160

arkadiusz.kaminski@uwr.edu.pl

dr Ewa Jurczyk-Romanowska - adiunkt

37c

w.157

ewa.jurczyk-romanowska@uwr.edu.pl

mgr Katarzyna Orłowska

33c

w.182

sekretariat.iped@uwr.edu.pl

mgr Katarzyna Greta

33c

71-367-23-16

sekretariat.iped@uwr.edu.pl

mgr inż. Joanna Pasiewicz

33d

w.117

joanna.pasiewicz@uwr.edu.pl

mgr Monika Łajdanowicz

54

w.114

monika.lajdanowicz@uwr.edu.pl 

mgr Maria Bosacka

 

71-367-32-12

maria.bosacka@uwr.edu.pl

mgr Maryla Chaładaj

 

71-367-32-12

maryla.chaladaj@uwr.edu.pl

mgr Zofia Morasiewicz-Charroux

 

71-367-32-12

zofia.morasiewicz-charroux@uwr.edu.pl

mgr Wojciech Olszewski

 

71-367-32-12

wojciech.olszewski@uwr.edu.pl