Publikacje książkowe

2021_O1

Pietkiewicz-Pareek Beata Paulina

Analfabetyzm w Indiach : źródła, dynamika, programy przemian i działania naprawcze

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2021, 264 s.

ISBN 978-83-62618-58-3

 

2021_O2

Jakubowski Witold

Edukacja w popkulturze - popkultura w edukacji : (szkice z pedagogiki kultury popularnej)

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2021, 156 s.

ISBN 978-83-66990-74-6

 

 

Jurczyk-Romanowska Ewa, Aszkiełowicz Aleksandra, Kwiatkowski Piotr, Dziubacka Krystyna, Musiał Ewa, Mendyka Grzegorz, Manikowski Kacper, Bokuniewicz Sylwia, Ptak Anna, Jaworska Magdalena, Niemasz Olga, Yuce Hasan, Sarno Anita, Çelik Mustafa, Wylęgły Kamila

Learning Tree: Genealogy in preventing digital exclusion of seniors

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2021, 185 s.

ISBN 978-83-62618-67-5

 

2021_O4

Szerląg Alicja

Międzykulturowość w przestrzeni wileńskiego pogranicza kultur : pedagogiczne studium codzienności młodego pokolenia Polaków

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2021, 228 s.

ISBN 978-83-62618-59-0

 

2021_O5

Janik Agnieszka

Podwórkowe przestrzenie i miejsca zabaw : studium pedagogiczno-kulturowe

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2021, 462 s.

ISBN 978-83-62618-57-6

 

2021_O6

Pilarska Justyna

Sarajewo jako locus educandi

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2021, 524 s.

ISBN 9788366990142

 

2021_O7

Włodarczyk Rafał

Utopia i edukacja : studia z filozofii, teorii edukacji oraz pedagogiki azylu

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2021, 440 s.

ISBN 978-83-62618-68-2

 

2021_O8

Haratyk Anna (red.), Zayachivska Nadiya (red.)

Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wiek. T. 9, Edukacyjny wymiar miejsca i przestrzeni

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2021, 231 s.

ISBN 978-83-62618-60-6

 

2020_O1

Mironiuk Alicja

"Dziwoląg", "superbohater" czy "zwyklak" : filmowe obrazy osób z niepełnosprawnością ruchową w perspektywie pedagogiki kultury popularnej

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2020, 258 s.

ISBN 978-83-7977-506-4

 

2020_O2

Kondracka-Szala Marta

Edukacja muzyczna z metodyką : skrypt do przedmiotu

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2020, 86 s.

ISBN 978-83-62618-52-1

 

2020_O3

Malinowska Joanna

Edukacja środowiskowa z metodyką : skrypt do przedmiotu

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2020, 76 s.

ISBN 978-83-62618-55-2

 

2020_O4

Pryszmont-Ciesielska Martyna

Metodologia jako sztuka wyjścia : podejścia badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2020, 271 s.

ISBN 978-83-7977-505-7

 

2020_O5

Jędrzejowska Agnieszka

Metodyka pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych : skrypt do przedmiotu

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2020, 68 s.

ISBN 978-83-62618-51-4

 

2020_O6

Dobijański Mariusz, Kamiński Arkadiusz

Niedostosowanie społeczne nieletnich : profilaktyka i resocjalizacja

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, 2020, 139 s.

ISBN 9788366541054

 

2020_O7

Urbanek Arkadiusz

Zarządzanie zespołem : skrypt do przedmiotu

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2020, 66 s.

ISBN 978-83-62618-54-5

 

2020_O8

Ładyżyński Andrzej

Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2020, 173 s.

ISBN 978-83-7977-525-5

 

2020_O9

Włodarczyk Rafał (red.)

Hermeneutics, social criticism and everyday education practice

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2020, 266 s.

ISBN 978-83-62618-53-8

 

2020_O10

Włodarczyk Rafał (red.)

Utopia a edukacja. T. 4

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2020, 358 s.

ISBN 978-83-62618-56-9

 

2019_O1

Golonka-Legut Joanna

Edukacyjny potencjał indywidualnego doświadczenia życiowego

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2019, 301 s.

ISBN 978-83-7977-406-7

 

2019_O2

Jurczyk-Romanowska Ewa, Koszczyc Marta, Jakubowska-Malicka Luba, Marcinkiewicz-Wilk Aleksandra, Gulanowski Jacek, Kabát Michał, Švecová Magdaléna, Milenkovic Jankovic Tijana, Barone Paola, Giannelaki Charoula, Žemaitaityté Irena, Katkoniené Agata, Januškevičiūté Asta, Indrašiené Valdoné

Gry miejskie jako współczesna, oryginalna i innowacyjna metoda nauczania i uczenia się seniorów

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2019, 487 s.

ISBN 978-83-62618-47-7

 

2019_O3

Jurczyk-Romanowska Ewa, Koszczyc Marta, Jakubowska-Malicka Luba, Marcinkiewicz-Wilk Aleksandra, Gulanowski Jacek, Kabát Michał, Švecová Magdaléna, Milenkovic Jankovic Tijana, Barone Paola, Giannelaki Charoula, Žemaitaityté Irena, Katkoniené Agata, Januškevičiūté Asta, Indrašiené Valdoné

Location-based games as a contemporary, original, and innovative method of seniors’ teaching and learning

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2019, 507 s.

ISBN 978-83-62618-46-0

 

2019_O4

Kwiatkowski Piotr

Pracownicy w rozwojowych ścieżkach zdrowia : o wypaleniu z perspektywy koncepcji resilience

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2019, 465 s.

ISBN 978-83-7977-405-0

 

2019_O5

Kędzior Jolanta (red.)

Praktyki komunikacyjne

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2019, 137 s.

ISBN 978-83-62618-49-1

 

2019_O6

Żłobicki Wiktor (red.)

Utopia, ideology and/or everyday education practice

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2019, 198 s.

ISBN 978-83-62618-48-4

 

2018_O1

Jamrożek Wiesław, Szablicka-Żak Jolanta

Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Nowogródzkim

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA, , 2018, 245 s.

ISBN 9788375458589

 

2018_O2

Walasek Stefania

Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Poleskim

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA, , 2018, 244 s.

ISBN 9788375458596

 

2018_O3

Urbanek Arkadiusz

System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości : studium diagnostyczne

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2018, 278 s.

ISBN 9788380954922

 

2018_O4

Dragon Agnieszka

Transformacja doświadczeń życiowych uczestników mediacji

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2018, 203 s.

ISBN 9788380955301

 

2018_O5

Piwowarczyk Mirosław (red.), Vaculìk Jaroslav (red.)

Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století

Masarykova univerzita, Brno, 2018, 267 s.

ISBN 9788021091955

 

2018_O6

Podgórny Marek (red), Drabik-Podgórna Violetta (red.), Cohen-Scali Valérie (red.), Pouyaud Jacques (red.), Aisenson Gabriela (red.), Bernaud Jean-Luc (red.), Abdou Moumoula Issa (red.), Guichard Jean (red.)

Interventions in career design and education : transformation for sustainable development and decent work

Springer, Cham, 2018, 335 s.

ISBN 9783319919676

 

2018_O7

Kędzior Jolanta (red.), Krawiec Beata (red.), Biedroń Małgorzata (red.), Mitręga Anna (red.)

Komunikacja a zmiana społeczna

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2018, 268 s.

ISBN 9788362618378

 

2018_O8

Musiał Ewa (red.), Malinowska Joanna (red.)

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji : koncepcje - przemiany - rozwiązania

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2018, 248 s.

ISBN 9788362618361

 

2018_O9

Kamiński Arkadiusz (red.), Dobijański Mariusz (red.)

Uzależnienia jako wyzwanie dla współczesnego pedagoga resocjalizacyjnego

Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa, 2018, 148 s.

ISBN 9788364157592

 

2017_O1

Wawrzak-Chodaczek Mirosława

Komunikacja interpersonalna i masowa : wybrane teorie i praktyki

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2017, 389 s.

ISBN 9788380953185

 

2017_O2

Mańka Aleksander, Kamiński Arkadiusz

Profilaktyka systemowa zintegrowana z procesami resocjalizacji młodzieży

Instytut Twórczej Integracji, Katowice, 2017, 114 s.

ISBN 9788361339199

 

2017_O3

Plichta Piotr

Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2017, 308 s.

ISBN 9788380198296

 

2017_O4

Plichta Piotr, Jagoszewska Iwona, Gładyszewska-Cylulko Joanna, Szczupał Bernadeta, Drzazga Agnieszka, Cytowska Beata

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2017, 194 s.

ISBN 9788380952584

 

2017_O5

Rybczyńska-Abdel Kawy Dorota, Polański Adam

Używanie substancji psychoaktywnych w Polsce i województwie lubuskim : cechy zjawiska i systemu pomocy

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Zielonej Górze, Zielona Góra, 2017, 158 s.

ISBN 9788394959906

 

2017_O6

Jędrzejowska Agnieszka

Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2017, 233 s.

ISBN 9788379773084

 

2017_O7

Markowska-Manista Urszula (red.), Pilarska Justyna (red.)

An introspective approach to women's intercultural fieldwork : female researches'narrations based on their intercultural experiences from the field

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa, 2017, 187 s.

ISBN 978-83-64953-59-0

 

2017_O8

Humeniuk Monika (red.), Paszenda Iwona (red.)

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. T. 1

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław:, 2017, 334 s.

ISBN 9788362618248

 

2017_O9

Paszenda Iwona (red.)

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. T. 2

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2017, 292 s.

ISBN 9788362618316

 

2017_O10

Ładyżyński Andrzej (red.), Piotrowska Maja (red.), Kasprzak Magdalena (red.)

Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2017, 240 s.

ISBN 9788362618293

 

2017_O11

Malinowska Joanna (red.), Jezierska-Wiejak Elżbieta (red.)

Dziecko w sytuacjach uczenia się : codzienność w poznawaniu świata i siebie

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2017, 308 s.

ISBN 9788362618309

 

2017_O12

Winczura Barbara (red.)

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2017, 280 s.

ISBN 9788380951976

 

2017_O13

Biedroń Małgorzata (red.), Kędzior Jolanta (red.), Krawiec Beata (red.), Mitręga Anna (red.)

Imaginarium interakcji społecznych

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2017, 297 s.

ISBN 9788379772872

 

2017_O14

Humeniuk Monika (red.), Paszenda Iwona (red.)

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2017, 320 s.

ISBN 9788362618347

 

2017_O15

Ecirli Ahmet (red.), Jurczyk-Romanowska Ewa (red.)

Recent ideas and developments in education

European Center for Science Education and Research, Rome, 2017, 254 s.

ISBN 978-88-909161-8-2

 

 

Ecirli Ahmet (red.), Jurczyk-Romanowska Ewa (red.)

Recent ideas and developments in sociology

European Center for Social Science Education and Research, Rome, 2017, 167 s.

ISBN 978-88-909161-9-9

 

2017_O17

Haratyk Anna (red.), Zayachkivska Nadiya (red.)

Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX i XX wieku. T. 7, Kultura w edukacji = Rozvïtok pol's'koï ta ukraïns'koï osvìti ì pedagogìčnoï dumki (XIX-XXI st.). T. 7, Kul'tura v osvìti

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2017, 312 s.

ISBN 9788379773053

 

2017_O18

Humeniuk Monika (red.), Paszenda Iwona (red.), Żłobicki Wiktor (red.)

Sukces jako zjawisko edukacyjne. Vol. 1

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2017, 297 s.

ISBN 9788362618255

 

2017_O19

Humeniuk Monika (red.), Paszenda Iwona (red.), Żłobicki Wiktor (red.)

Sukces jako zjawisko edukacyjne. Vol. 2

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2017, 260 s.

ISBN 9788362618279

 

2017_O20

Włodarczyk Rafał (red.)

Utopia a edukacja. T. 2

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2017, 199 s.

ISBN 9788362618354

 

2017_O21

Rejman Konrad (red.), Włodarczyk Rafał (red.)

Utopia a edukacja. T. 3, Nadzieje i rozczarowania wyobrażeniami świata możliwego

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2017, 221 s.

ISBN 9788362618286

 

2017_O22

Jędrychowska Barbara (red.)

Wychowawca, nauczyciel, mistrz : o potrzebie mądrości, autorytetu i cnoty

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2017, 168 s.

ISBN 9788362618262

 

2016_O1

Kamiński Arkadiusz, Jezierska Barbara, Kołodziejczak Liliana

Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2016, 135 s.

ISBN 9788379772315

 

2016_O2

Włodarczyk Rafał

Ideologia, teoria, edukacja : myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2016, 329 s.

ISBN 9788380951433

 

 

Stanek Janusz, Mańka Aleksander, Kamiński Arkadiusz

Środowisko szkolne - uczniowsko-nauczycielska harmonia, czy przestrzeń współczesnego antagonizmu edukacyjnego

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl, Wodzisław Śląski, 2016, 167 s.

ISBN 9788392525615

 

2016_O4

Kwiatkowski Piotr

Teoretyczne konteksty profilaktyki niedostosowania społecznego

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2016, 390 [1] s.

ISBN 9788379772636

 

2016_O5

Kobylarek Aleksander

Uniwersytet wobec konieczności paradygmatycznej zmiany

Drukarnia i Agencja Wydawnicza "ARGI", Wrocław, 2016, 246 s.

ISBN 9788364358463

 

2016_O6

Zierkiewicz Edyta, Wechmann Krystyna

Życie od nowa : społeczne zaangażowanie Amazonek - aktywnych pacjentek

Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii "Amazonki", Wrocław, 2016, 332 s.

ISBN 9788364203794

 

 

Prace redakcyjne

Szerląg Alicja (red.), Pilarska Justyna (red.), Urbanek Arkadiusz (red.)

Atomization or integration? : transborder aspects of multipedagogy

Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2016, 490 s.

ISBN 9781443894517

 

2016_O8

Guichard Jean (red.), Drabik-Podgórna Violetta (red.), Podgórny Marek (red.)

Counselling and dialogue for sustainable human development

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2016, 259 s.

ISBN 9788380195660

 

2016_O9

Kobylarek Aleksander (red.)

Journal of Education Culture and Society. 2 (2016)

Fundacja Pro Scientia Publica, Wrocław, 2016, 449 s.

2016_O10

Marcinkiewicz-Wilk Aleksandra (red.)

Key competence for lifelong learning in education of seniors

Drukarnia i Agencja Wydawnicza "ARGI", Wrocław, 2016, 189 s.

ISBN 9788364358555

 

2016_O11

Szerląg Alicja (red.)

Multicultural Studies. T. 1 (1/2016)

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2016, 167 s.

2016_O12

Pilarska Justyna (red.), Urbanek Arkadiusz (red.)

Multicultural Studies. T. 2 (2/2016)

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2016, 148 s.

2016_O13

Kowal Jolanta (red.), Wawrzak-Chodaczek Mirosława (red.), Kuzio Anna (red.)

Social communication in the real and virtual world. Vol. 3, Communication aspects of marketing, management and tourism

LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2016, 212 s.

ISBN 9783659886218

 

2016_O14

Włodarczyk Rafał (red.)

Utopia a edukacja. T. 1, O wyobrażeniach świata możliwego.

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2016, 197 s.

ISBN 9788362618231

 

2016_O15

Cylulko Paweł (red.), Gładyszewska-Cylulko Joanna (red.)

Wrocławska muzykoterapia.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław, 2016, 205 s.

ISBN 9788386534944

 

 

Kamiński Arkadiusz (red.)

Współczesne tendencje w niedostosowaniu społecznym i oddziaływaniach resocjalizacyjnych

Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa, 2016, 172 s.

ISBN 9788364157363

 

2016_O17

Leszczenko Larysa (red.), Szablicka-Żak Jolanta (red.)

Wybrane problemy ochrony praw człowieka w Polsce

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2016, [8], 150 s.

ISBN 9788365431288

 

2016_O18

Jurczyk-Romanowska Ewa (red.), Piwowarczyk Mirosław (red.)

Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing. T. 13 (1/2016)

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2016, 527 s.

2016_O19

Walasek Stefania (red.), Jurczyk-Romanowska Ewa (red.)

Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing. T. 14 (2/2016)

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2016, 401 s.

2016_O20

Drabik-Podgórna Violetta (red.), Podgórny Marek (red.)

Zawód czy kompetencje? : wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2016, 198 s.

ISBN 9788380195653

 

2016_O21

Jakubowski Witold (red.)

Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2016, 350 s.

ISBN 978-83-8095-102-0

 

2015_O1

Walasek Stefania

Opieka i wychowanie małego dziecka na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku = The care and education of preschool children in periodicals at the turn of the 19th and the 20th century

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2015, 160 s.

ISBN 978-83-7977-171-4

 

2015_O2

Dziubacka Krystyna

Przemysł w krajobrazie kulturowym wsi : uwarunkowania jakości życia - kierunek i dynamika zmian

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2015, 313 s.

ISBN 978-83-7977-095-3

 

2015_O3

Kondracka-Szala Marta

Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych : wirtualne grupy samopomocowe

Difin, Warszawa, 2015, 204 s.

ISBN 978-83-8085-014-9

 

2015_O4

Plichta Piotr

Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2015, 225 s.

ISBN 978-83-7977-114-1

 

2015_O5

Wawrzak-Chodaczek Mirosława (red.), Kowal Jolanta (red.), Ostapiuk Krystyna (red.)

Communication and information technology in society. Vol. 1, Real communication

Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2015, 222 s.

ISBN 978-1-4438-7537-0

 

2015_O6

Kowal Jolanta (red.), Wawrzak-Chodaczek Mirosława (red.), Żeligowski Henryk (red.)

Communication and information technology in society. Vol. 2, Information and Communication Technologies (ICT) in management

Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2015, 172 s.

ISBN 978-1-4438-7543-1

2015_O7

Kuzio Anna (red.), Kowal Jolanta (red.), Wawrzak-Chodaczek Mirosława (red.)

Communication and information technology in Society. Vol. 3, Social communication

Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2015, 235 s.

ISBN 978-1-4438-7540-0

 

2015_O8

Malinowska Joanna (red.), Jezierska-Wiejak Elżbieta (red.)

Dziecko w sytuacjach uczenia się : stan i perspektywy badań

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2015, 257 s.

ISBN 978-83-7977-170-7

 

2015_O9

Spętana Jolanta (red.), Domagała Dorota (red.), Drabik-Podgórna Violetta (red.)

Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2015, 250 s.

ISBN 978-83-8095-126-6

2015_O10

Koczanowicz Leszek (red.), Liszka Katarzyna (red.), Włodarczyk Rafał (red.)

Między rozumieniem a porozumieniem : eseje o demokracji niekonsensualnej

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2015, 178 s.

ISBN 978-83-01-18060-7

 

2015_O11

Kędzior Jolanta (red.), Kowal Jolanta (red.), Krawiec Beata (red.)

Przestrzenie komunikacji

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2015, 216 s.

ISBN 978-83-8019-298-0

 

2015_O12

Walasek Stefania (red.), Gandecka Kamila (red.)

Recepcja myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida w XX i XXI wieku

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2015, 240 s.

ISBN 978-83-7977-169-1

 

2015_O13

Kowalczyk Danuta (red.), Szecówka Adam (red.), Grzesiak Sławomir (red.)

Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2015, 376 s.

ISBN 978-83-7977-168-4

 

2015_O14

Kamińska-Sztark Kamila Maria (red.)

SZTUKAteria : społeczne funkcjonowanie spółdzielni artystycznych, strategie uczenia się a zrównoważony rozwój miast

Wydaw. Edukacji Krytycznej, Wrocław, 2015, 173 s.

 

2015_O15

Haratyk Anna (red.), Zayachkivska Nadiya (red.)

Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX i XX wieku. T. 5, Edukacja dorosłych w Polsce i na Ukrainie (XIX-XX w.)

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2015, 208 s.

ISBN 978-83-7977-151-6

 

2015_O16

Szablicka-Żak (red.) Jolanta, Gryglewska Agnieszka (red.)

Salve lux post tenebras : historia instytucji oświatowych w budynku dawnego gimnazjum św. Elżbiety przy ulicy Dawida we Wrocławiu

Via Nova, Wrocław, 2015, 223 s.

ISBN 978-83-64025-22-8

 

2015_O17

Kowalczyk Danuta (red.), Szecówka Adam (red.), Kwiatkowski Piotr (red.)

Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2015, 344 s.

ISBN 978-83-7977-167-7

 

2015_O18

Malinowska Joanna (red.), Neckar-Ilnicka Teresa (red.)

Uczenie się dzieci : myślenie i działanie

Wydawnictwo Epideixis, Kraków, 2015, 287 s.

ISBN 978-83-89538-02-4

 

2014_O1

Haratyk Anna, Myshchyshyn Iryna

Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku, T. 3. Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2014, 286, [1]

ISBN 9788379770038

 

2014_O2

Stefaniak Ryszard, Marzec Arkadiusz, Kamiński Arkadiusz

Czas wolny dzieci i młodzieży w aspekcie teoretycznym i praktycznym : refleksja pedagogiczna

Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa, 2014, 157  : il., tab.,.

ISBN 9788364157110

 

2014_O3

Jurczyk-Romanowska Ewa, Sochacka Justyna, Jakubas Paweł, Piwowarczyk Mirosław, Wysoczański Tomasz, Gulanowski Piotr

Przedsiębiorczość w dolnośląskiej praktyce edukacyjnej = Entrepreneurship in the educational practice of Lower Silesia

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, , 2014, 220.

ISBN 9788362618132

 

2014_O4

Zajdel Krzysztof, Truhlářová Zuzana, Prokosz Małgorzata, Mitlöhner Miroslav, Levická Jana, Borecka-Biernat Danuta

Social problems of the contemporary families

Wydawnictwo APIS, Wrocław, 2014, 216.

ISBN 9788391986561

 

2014_O5

Pilarska Justyna

Wielowymiarowa tożsamość współczesnych Bośniaków

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2014, 288.

ISBN 9788379770618

 

2014_O6

Humeniuk Monika

Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzykulturowej

Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń ;, 2014, 455.

ISBN 9788362363582

 

2014_O7

Zierkiewicz Edyta (red.) , Ładyżyński Andrzej(red.)

Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa

Wydawnictwo Chronicon Joanna Rosik, Wrocław, 2014, 327.

ISBN 9788393817221

 

2014_O8

Cytowska Beata (red.), Dziubacka Krystyna (red.)

Człowiek na pograniczach : interdyscyplinarne aspekty społeczno-kulturowego funkcjonowania

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2014, 227.

ISBN 9788379770083

 

2014_O9

Jezierska-Wiejak Elżbieta (red.), Malinowska Joanna(red.)

Dziecko w sytuacjach uczenia się : konteksty i przestrzenie edukacyjne

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2014, 249.

ISBN 9788379770687

 

2014_O10

Kobylarek Aleksander (red.), Gulanowski Jacek (red.)

Journal of Education Culture and Society. 1 (2014)

Aleksander Kobylarek, Wrocław, 2014, 352.

 

2014_O11

Kobylarek Aleksander (red.), Gulanowski Jacek(red.)

Journal of Education Culture and Society. 2 (2014)

Aleksander Kobylarek, Wrocław, 2014, 241.

 

 

Jurczyk-Romanowska Ewa (red.), Gulanowski Jacek (red.), Figiel Dominik (red.)

Księga abstraktów III Międzynarodowej Konferencji Naukowej : Wychowanie w Rodzinie "Family Upbringing" : konteksty historyczne i współczesne : międzypokoleniowy dialog o wychowaniu i edukacji XVIII-XXI wiek = Book of abstracts of the 3rd International Academic Conference : Family Upbringing : historical and contemporary contexts : intergenerational dialogue on upbringing and education : Jelenia Góra - Szklarska Poręba, 15-16 maja 2014 r

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2014, 216.

ISBN 9788362618095

 

2014_O13

Rient Robert (red.), Seklecka Ewelina, Walczak Mateusz, Walicka Anna, Zierkiewicz Edyta, Skelecka Ewelina, Walczka Mateusz

Męskość i kobiecość w lekturach szkolnych : analiza treści lektur w szkole podstawowej i gimnazjum z perspektywy równości płci : raport z badań

Fundacja Punkt Widzenia, Wrocław, 2014, 57.

 

2014_O14

Cylulko Paweł (red.), Gładyszewska-Cylulko Joanna(red.)

Muzykoterapia - stałość i zmiana

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław, 2014, 350.

ISBN 9788386534807

 

2014_O15

Zajdel Krzysztof (red.), Prokosz Małgorzata

Słownik : kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2014, 219.

ISBN 9788377809259

 

2014_O16

Żłobicki Wiktor (red.)

Transgresje w edukacji. T. 1

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2014, 304.

ISBN 9788378507536

 

2014_O17

Paszenda Iwona (red.), Włodarczyk Rafał (red.)

Transgresje w edukacji. T. 2

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2014, 298.

ISBN 9788378507543

 

2014_O18

Walasek Stefania (red.), Jurczyk-Romanowska Ewa (red.)

Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing. T. 10 (2/2014)

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2014, 410.

 

2014_O19

Szerląg Alicja (red.), Walasek Stefania (red.)

Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing. T. 9 (1/2014)

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2014, 342.

 

2014_O20

Kamińska Kamila (red.), Kucharska Anna (red.)

Inne szkoły? : kultura organizacyjna placówek prowadzonych przez mniejszości wyznaniowe Wrocławia

[b.w.], Wrocław, 2014, 168.

ISBN 9788393756315

 

2014_O21

Kamińska-Sztark Kamila Maria (red.)

Sztuka mojej ulicy [Dokument elektroniczny]: społeczny wymiar street artu

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Wrocław, 2014, 89.

ISBN 9788393756322

 

2014_O22

Jurczyk-Romanowska Ewa, Kozłowska Anna, Marcinkiewicz-Wilk Aleksandra, Zakowicz Ilona (red.)

Theatre, myth and elderly in education experience

Drukarnia i Agencja Wydawnicza "ARGI", Wrocław, 2014, 123.

ISBN 9788362618149

 

2014_O23

Marcinkiewicz-Wilk Aleksandra (red.)

Around of seniors' memories : the biographical research on the educational paths of European seniors

Fundacja Pro Scientia Publica, Wrocław, 2014, 118.

ISBN 9788362618149

 

2014_O24

Furmanowska Mirosława (red.)

Art in education and therapy

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2014, 247.

ISBN 9788379770090

 

 

2013_O1

Zierkiewicz Edyta, Wechmann Krystyna

Amazonki - moje życie : historia ruchu kobiet po leczeniu raka piersi z biografią liderki w tle

Fundacja Ekspert - Kujawy, Inowrocław, 2013, 164 s.

 

2013_O2

Biedroń Małgorzata, Mitręga Anna

Doświadczanie ponowoczesności w intymnych relacjach rodzinnych

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2013, 285, [2] s.

ISBN: 978-83-7432-966-8

 

2013_O3

Wiatrowska Leokadia, Dmochowska Halina

Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2013, 194 s.

ISBN: 978-83-7850-454-2

 

2013_O4

Grzesiak Sławomir

Praca penitencjarna z więźniami seniorami

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2013, 437, [2] s.

ISBN: 978-83-7432-902-6

 

2013_O5

Zierkiewicz Edyta

Prasa jako medium edukacyjne : kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2013, 495, [2] s.

ISBN: 978-83-7850-373-6

 

2013_O6

Winczura Barbara (red.) Cytowska Beata, Drzazga Agnieszka, Kokot Katarzyna

Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2013, 431 s.

ISBN: 978-83-7850-489-4

 

2013_O7

Pryszmont-Ciesielska Martyna (red.) Jurczyk-Romanowska Ewa, Anioł Joanna, Sokołowska Edyta

Macierzyństwo w relacjach auto/biograficznych i fotografiach kobiet

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2013, 156 s.

ISBN: 978-83-7432-983-5

 

2013_O8

Jędrychowska Barbara (red.)

"...ustąpcie młodym, zgłodniałym i silnym" : my i wy wobec człowieka starego

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, Legnica, 2013, 132 s.

ISBN: 978-83-61389-22-4

 

2013_O9

Kamiński Arkadiusz (red.)

W dążeniu do skutecznej resocjalizacji

Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa, 2013, 216 s.

ISBN: 978-83-64157-05-9

 

2013_O10

Małaszyński Bartosz (red.), Warońska Joanna (red.), Włodarczyk Rafał (red.)

W literackich konstelacjach : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Hurnik

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,

Częstochowa, 2013, 279, [1] s.

ISBN: 978-83-7455-366-7

 

2013_O11

Szerląg Alicja (red.) Dziubacka Krystyna, Haratyk Anna, Jagoszewska Iwona, Kamińska-Sztark Kamila Maria, Kokot Katarzyna, Maj Beata, Mihilewicz Stanisława, Szulc Wita, Żłobicki Wiktor

Wielokulturowość - międzykulturowość w edukacji akademickiej : ku nowej jakości kształcenia

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2013, 261 s.

ISBN: 978-83-7432-952-1

 

2013_O12

Żłobicki Wiktor (red.), Ferenz Krystyna, Lubowicka Grażyna, Włodarczyk Rafał

Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia = Contemporary education space : genesis, transformation, new meanings.

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2013, 476 s.

ISBN: 978-83-7850-545-7

           978-83-7850-535-8

 

2013_O13

Musiał Małgorzata (red.), Bednarska Małgorzata (red.), Musiał Ewa, Żłobicki Wiktor

Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia = Contemporary education space : genesis, transformation, new meanings. T.2

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2013, 496 s.

ISBN: 978-83-7850-545-7

           978-83-7850-536-5

 

2013_O14

Plichta Piotr (red.), Pyżalski Jacek (red.)

Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź, 2013, 268 s.

ISBN: 978-83-919501-9-7

 

2013_O15

Pryszmont-Ciesielska Martyna (red.)

Macierzyństwo w relacjach auto/biograficznych i fotografiach kobiet

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2013, 156 s.

ISBN: 978-83-7432-983-5

 

2013_O16

Kowal Jolanta (red.), Wawrzak-Chodaczek Mirosława (red.), Żeligowski Henryk (red.)

Społeczne i kulturowe wymiary komunikacji

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław, 2013, 179 s.

ISBN: 978-83-64389-08-5

 

2013_O17

Kowal Jolanta (red.), Wawrzak-Chodaczek Mirosława (red.), Żeligowski Henryk (red.)

Ekonomiczne i edukacyjne wymiary komunikacji

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław, 2013, 204 s.

ISBN: 978-83-64389-12-2

 

 

2012_O1

Ferenz Krystyna, Zajdel Krzysztof

Dorastanie w małych miastach

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2012, 156 s.

ISBN: 978-83-7432-832-6

 

2012_O2

Jurek Anna

Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów

Grupa Wydawnicza Harmonia (Harmonia Universalis), Gdańsk, 2012, 220, [1] s.

ISBN: 978-83-7744-021-6

 

2012_O3

Bednarska Małgorzata, Musiał Ewa

O nauczycielu : podręcznik do pedeutologii

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2012, 218, [1] s.

ISBN: 978-83-7432-880-7

 

2012_O4

Jurek Anna

Obrazkowa nauka czytania i pisania dla najmłodszych : wyrazy trzysegmentowe

Grupa Wydawnicza Harmonia (Harmonia Universalis), Gdańsk, 2012, Teka (2 broszury: 11 s., 34 s.,19 k. tabl).

ISBN: 978-83-7134-546-3

 

2012_O5

Jurek Anna

Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania

Grupa Wydawnicza Harmonia (Harmonia Universalis), Gdańsk, 2012, 238, [1] s.

ISBN: 978-83-7744-022-3

 

2012_O6

Bednarski Leszek, Urbanek Arkadiusz

Śmierć samobójcza - perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2012, 252 s.

ISBN: 978-83-7587-973-5

 

2012_O7

Cytowska Beata

Trudne drogi adaptacji : wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2012, 389 s.

ISBN: 978-83-7587-900-1

 

2012_O8

Winczura Barbara (red.)

Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2012, 312 s.

ISBN: 978-83-7587-277-4

 

2012_O9

Mitręga Anna (red.), Jagoszewska Iwona (red.)

Komunikacja jako narzędzie (po)rozumienia we wspólnotach społecznych

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, 399, [1] s.

ISBN: 978-83-7780-523-7

 

2012_O10

Biedroń Małgorzata (red.), Wawrzak-Chodaczek Mirosława (red.)

Komunikacja - (po)rozumienie - obecność społeczna

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012, 337, [1] s.

ISBN: 978-83-7780-522-0

2012_O11

Jakubowski Witold (red.)

Kultura jako przestrzeń edukacyjna - współczesne obszary uczenia się osób dorosłych

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2012, 171 s.

ISBN: 978-83-7850-140-4

 

2012_O12

Żłobicki Wiktor (red.), Maj Beata (red.)

Nierówność szans edukacyjnych - przyczyny, skutki, koncepcje zmian : praca zbiorowa

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2012, 486 s.

ISBN: 978-83-7850-112-1

 

2012_O13

Szerląg Alicja (red.), Walasek Stefania (red.)

Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym = The images of family in the historical and pedagogical approach

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2012, 228 s.

ISBN: 978-83-7432-877-7

 

2012_O14

Ferenz Krystyna (red.), Kowalska Ewa (red.)

Odmienne sytuacje i nowe zadania = Various situations and new problems

[b. w.] ; [druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza ESUS, Jelenia Góra, 2012, 309 s.

ISBN: 978-83-61955-25-2

 

2012_O15

Ładyżyński Andrzej (red.)

Pedagogika rodziny - in statu nascendi czy uznana subdyscyplina?

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2012, 301 s.

ISBN: 978-83-7432-858-6

 

2012_O16

Szerląg Alicja (red.), Dziubacka Krystyna (red.)

Przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2012, 301 s.

ISBN: 978-83-7432-855-5

 

2012_O17

Malik Magdalena (red.), Piotrowska Maja (red.)

Pytanie o rodzinę : historia - teraźniejszość - perspektywy

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych, 2012, 252 s.

ISBN: 978-83-88425-99-8

 

2012_O18

Jurczyk-Romanowska Ewa (red.)

The third shift : andragogical reflections on the @ktywny Senior Project

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, Wrocław, 2012, 284, [2] s.

ISBN: 978-83-62618-01-9

 

2012_O19

Gulanowski Jacek (red.)     

Uniwersytety Trzeciego Wieku - przeciw wykluczeniu, dla społeczeństwa wiedzy

Drukarnia i Agencja Wydawnicza "ARGI", Wrocław, 2012, 136, [1] s.

ISBN: 978-83-60425-77-0

 

2012_O20

Kokot Katarzyna (red.)

Wieloaspektowość diagnozy i terapii logopedycznej

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2012, 154 s.

ISBN: 978-83-7432-816-6

 

2012_O21

Gercûk Dmitro (red.), Haratyk Anna (red.)

Rozvitok ukraïns'koï ta pol's'koï osviti ì pedagogíčnoï dumki (XIX-XX st.) : zbirnik naukovih prac`.

L'vìvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Ivana Franka, L`vìv - Lwów, 2012, 517, [1] s.

ISBN: 978-966-613-922-4

 

2012_O22

Kobylarek Aleksander (red.)

Aging : social, biological and psychological dimensions

Drukarnia i Agencja Wydawnicza "ARGI", Wrocław, 2012, 90, [3] s.

ISBN: 978-83-60425-78-7

 

2011_O1

Gładyszewska-Cylulko Joanna

Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2011, 134 s.

ISBN 978-83-7587-439-6

 

2011_O2

Koczanowicz Leszek, Włodarczyk Rafał

Współczesna filozofia społeczna : rozmowy i eseje o społeczeństwie obywatelskim i etyce demokracji

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 2011, 254 s.

ISBN 978-83-7489-360-2

 

2011_O3

Ferenz Krystyna (red.), Błaszczyk Daria (red.), Rudek Iwona (red.)

Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : obszary pracy współczesnej szkoły

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2011, 205 s.

ISBN 978-83-7587-392-4

 

2011_O4

Szerląg Alicja (red.)

Academic teacher facing the educational challenges of the 21st century

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2011, 240 s.

ISBN 978-83-7432-753-4

 

2011_O5

Bibik Renata (red.), Urbanek Arkadiusz (red.)

Człowiek w sytuacji (bez)nadziei : konteksty teoretyczne i praktyczne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica, 2011, 206 s.

ISBN 978-83-61389-05-7

 

2011_O6

Kokot Katarzyna (red.), Ładyżyński Andrzej (red.)

Dom : perspektywy i znaczenia

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2011, 275, [3] s.

ISBN 978-83-7432-731-2

 

2011_O7

Cytowska Beata (red.)

Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności : analiza badań - krytyka podejść - propozycje rozwiązań

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2011, 502 s.

ISBN 978-83-7780-200-7

 

2011_O8

Malec-Rawiński Małgorzata (red.)

Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2011, 265 s.

ISBN 978-83-7432-776-3

 

2011_O9

Włodarczyk Rafał (red.), Żłobicki Wiktor (red.)

Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki - wymiary teoretyczny i praktyczny

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2011, 301, [1] s.

ISBN 978-83-7587-024-4

 

2011_O10

Dziubacka Krystyna (red.)

Jeszcze w zielone gramy...(?) : rozważania o współczesnych pięćdziesięciolatkach

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2011, 248 s.

ISBN 978-83-7432-735-0

 

2011_O11

Szerląg Alicja (red.)

Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2011, 307 s.

ISBN 978-83-7432-796-1

 

2011_O12

Wawrzak-Chodaczek Mirosława (red.), Jagoszewska Iwona (red.)

Komunikacja wobec wyzwań współczesności

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2011, 584 s.

ISBN 978-83-7780-068-3

 

2011_O13

Szerląg Alicja (red)

Konflikt i dialog w wybranych społecznościach wielokulturowych

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2011, 269 s.

ISBN 978-83-7432-730-5

 

2011_O14

Jakubowski Witold (red.), Jaskulska Sylwia (red.)

Kultura mediów, ciało i tożsamość - konteksty socjalizacyjne i edukacyjne

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2011, 362 s.

ISBN 978-83-7587-654-3

 

2011_O15

Pryszmont-Ciesielska Martyna (red.)

(Mikro)światy ludzi dorosłych

Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków, 2011, 212 [3] s.

ISBN 978-83-62196-35-7

 

2011_O16

Pryszmont-Ciesielska Martyna (red.)

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków, 2011, 117, [2] s.

ISBN 978-83-62196-36-4

 

2011_O17

Walasek Stefania (red.), Albański Leszek (red.)

Rodzina na przestrzeni wieków = The family throughout centuries

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, 2011, 337, [1] s.

ISBN 978-83-61955-13-9

 

2011_O18

Walasek Stefania (red.), Albański Leszek (red.)

Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków = The transferring of culture and tradition throughout centuries

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, 2011, 275, [1] s.

ISBN 978-83-61955-11-5

 

2011_O19

Walasek Stefania (red.), Winczura Barbara (red.)

Rodzina o specjalnych potrzebach = Family of special needs

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, 2011, 236 [1] s.

 ISBN 978-83-61955-18-4

 

2011_O20

Jurczyk-Romanowska Ewa (red.), Albański Leszek (red.)

Współczesna rodzina w sytuacji zmiany = Contemporary family in a situation of change

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, 2011, 266, [1] s. : il.

ISBN 978-83-61955-17-7

 

2011_O21

Walasek Stefania (red.), Kowalska Ewa (red.), Fudali Robert (red.)

Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : (w poszukiwaniu wzorów pracy pedagogicznej)

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2011, 221 s.

ISBN 978-83-7587-550-8

 

2011_O22

Haratyk Anna (red.)

Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2011, 300, [1] s.

ISBN 978-83-7432-698-8

 

2011_O23

Jabłońska Maria (red.)

Sztuka jako przestrzeń edukacyjna : teoria i praktyka

Towarzystwo Kultury Czynnej, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2011, 264 s.

ISBN 978-83-932216-2-2

 

2011_O24

Kamińska-Sztark Kamila Maria (red.), Szerląg Alicja (red.)

The city : a learning experience

Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków, 2011, 186 s.

ISBN 978-83-62196-39-5

 

2011_O25

Kamiński Arkadiusz (red.)

Uwarunkowania procesu resocjalizacji

Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "KONIKA", Warszawa, 2011, 177, [2] s.

ISBN 978-83-930305-6-9

 

2010_O1

Prokosz Małgorzata

Choroba sieroca : księga pytań i odpowiedzi

Grupa Wydawnicza Harmonia (Harmonia Universalis), Gdańsk, 2010, 127 s.

ISBN 978-83-7134-379-7

2010_O2

Kokot Katarzyna

Determinanty samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo w latach 1945-2001 w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2010, 248, [5] s.

ISBN 978-83-7611-624-2

 

2010_O3

Urbanek Arkadiusz

Doświadczanie napięć w relacji z ofiarą na podstawie wypowiedzi sprawców zabójstw

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2010, 141, [1] s.

ISBN 978-83-7432-613-1

 

2010_O4

Malinowska Joanna, Jabłońska Maria

Myślenie o nauczycielu i jego edukacji : z rekonstrukcji światów edukacyjnych nauczycieli nauczycieli = Thinking about a teacher and his education : from the reconstructed educational worlds of teachers' teachers

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2010, 186 s.

ISBN 978-83-7432-626-1

 

2010_O5

Zierkiewicz Edyta

Rozmowy o raku piersi : trzy poziomy konstruowania znaczeń choroby

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2010, 451, [14] s.  : il., fot.

ISBN 978-83-7432-637-7

 

2010_O6

Pryszmont-Ciesielska Martyna

Ukryty program edukacji akademickiej

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2010, 235, [1] s.

ISBN 978-83-7432-635-3

 

2010_O7

Pancewicz-Puchalska Magdalena (red.), Włodarczyk Rafał (red.)

Aktualność Marksa

Inicjatywa Wydawnicza "Chiazm", Wrocław, 2010, 220, [4] s.
ISBN 978-83-923537-6-8

 

2010_O8

Wawrzak-Chodaczek Mirosława (red.), Łysak Alina (red.), Kondracka-Szala Marta (red.)

Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2010, 326 s.

ISBN 978-83-7611-823-9

 

2010_O9

Szerląg Alicja (red.)

Health in pedagogical discourses and school practices : selected perspectives

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2010, 201 s.

ISBN 978-83-7587-418-1

 

2010_O10

Łysak Alina (red.), Zierkiewicz Edyta (red.)

Kobiety i mężczyźni (z) kolorowych czasopism

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2010, 242 s.

ISBN 978-83-7432-697-1

 

 

2010_O11

Hejwosz- Gromkowska Daria (red.), Jakubowski Witold (red.)

Kultura popularna - tożsamość - edukacja

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2010, 448 s.

ISBN 978-83-7587-416-7

2010_O12

Zierkiewicz Edyta (red.), Drabik-Podgórna Violetta (red.)

Poradnictwo w kulturze indywidualizmu

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2010, 280, [1] s.

ISBN 978-83-7432-616-2

2010_O13

Kobylarek Aleksander (red.), Musiał Ewa (red.)

Starość u progu XXI wieku : Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec problemów starzejącego się społeczeństwa

Drukarnia i Agencja Wydawnicza "ARGI", Wrocław, 2010, 134 s.

ISBN 978-83-60425-55-8

2010_O14

Zierkiewicz Edyta (red.)

Świat (z) kolorowych czasopism : prasa dla kobiet i dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2010, 297, [1] s.

ISBN 978-83-7432-628-5

2010_O15

Szerląg Alicja (red.)

Wileńszczyzna małą ojczyzną

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2010, 373 s.

ISBN 978-83-7432-655-1

2009_O1

Włodarczyk Rafał

Lévinas : w stronę pedagogiki azylu

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2009, 358 s.

ISBN 8323505341

 

2009_O2

Gulińska-Grzeluszka Diana

Muzykoterapia dzieci agresywnych

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (Łódź), Łódź, 2009, 235 s.

ISBN 8374054744

 

2009_O3

Ładyżyński Andrzej

Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2009, 330 s.

ISBN 88375875089

 

2009_O4

Goclon Jacek Arkadiusz

W obronie Europy : wojna z bolszewicką Rosją w 1920 roku

Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka, 2009, 316 s.

ISBN 9788388330483

2009_O5

Jakubowska-Malicka Luba (red.), Kobylarek Aleksander (red.), Pryszmont-Ciesielska Martyna (red.)

Audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność : ponowoczesne konteksty edukacji

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2009, 311, [1] s.

ISBN 978-83-7432-472-4

 

2009_O6

Piwowarczyk Mirosław (red.), Podgórny Marek (red.)

Education and integrative processes : historical and present contexts

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2009, 189 s.

ISBN 9788374325721

 

2009_O7

Kondracka-Szala Marta (red.), Łysak Alina (red.)

Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej

Biblioteka Cyfrowa UWr, Wrocław, 2009, 203 s.

 

2009_O8

Haratyk Anna (red.)

Huculszczyzna : kultura i edukacja

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2009, 218 s.

ISBN 9788376113579

2009_O9

Szerląg Alicja (red.)

Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów : wybrane ujęcia

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2009, 306, [2] s.

ISBN 9788374325325

 

2009_O10

Kopciewicz Lucyna (red.), Zierkiewicz Edyta (red.)

Koniec mitu niewinności? : płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji

ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia, Warszawa, 2009, 347 s.

ISBN 9788361538066

 

2009_O11

Liszka Katarzyna (red.), Włodarczyk Rafał (red.)

Kultura demokracji

Inicjatywa Wydawnicza "Chiazm", Wrocław, 2009, 178 s.

ISBN 9788392353744

 

2009_O12

Bednarska Małgorzata (red.)

O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2009, 214 s. : tab., wykr..

ISBN 978-83-7611-316-6

 

2009_O13

Ferenz Krystyna (red.), Walasek Stefania (red.)

Role współczesnego nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2009, 102, [3] s.

ISBN 978-83-7432-462-5

 

2009_O14

Dziewięcka-Bokun Ludmiła (red.), Kędzior Jolanta (red.)

Wartości społeczne w służbie publicznej

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2009, 401 s.

ISBN 978-83-7611-342-5

 

2009_O15

Baryluk Marzena (red.), Wawrzak-Chodaczek Mirosława (red.)

Wartości w komunikacji różnych grup społecznych

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2009, 394 s.

ISBN 978-83-7611-562-7

2009_O16

Kobylarek Aleksander (red.)

Wspólnota i różnica : interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2009, 601 s. : il.

ISBN 978-83-7611-446-0

 

2009_O17

Winczura Barbara (red.)

Autyzm : na granicy zrozumienia

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2009, 214, [2] s.

ISBN 9788375872156

 

2009_O18

Ładyżyński Andrzej (red.)

Rodzina we współczesności

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2009, 310, [2] s.

ISBN 9788374324618

 

2008_O1

Malec-Rawiński Małgorzata

Biograficzne uczenie się osób z nabytym stygmatem

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2008, 163 [1] s.

ISBN 978-83-7432-393-2

 

2008_O2

Furmanowska Mirosława

Działania na rzecz rodziny w Drugiej Rzeczypospolitej

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2008, 169 s.

ISBN 978-83-7432-346-8

 

2008_O3

Winczura Barbara

Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2008, 208 s. : il., tab., rys.,

ISBN 978-83-7308-997-6

 

2008_O4

Żłobicki Wiktor

Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt : o wspieraniu rozwoju osoby

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2008, 335 s.

ISBN 978-83-7587-061-9

 

2008_O5

Malinowska Joanna

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik poczucia podmiotowości uczniów w szkole : diagnoza - biograficzny wymiar ich u/formowania

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2008, 169, [1] s.

ISBN 978-83-7432-420-5

 

2008_O6

Szablicka-Żak Jolanta

Na wygnanie do Tarnopola : wspomnienia Jana Zamorskiego (1874-1948)

Goldruk, Nowy Sącz, 2008, 115 s. : il., fot., mapy.

ISBN 978-83-60900-44-4

 

2008_O7

Cytowska Beata (red.), Winczura Barbara (red.), Stawarski Andrzej (red.)

Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2008, 518 s.

ISBN 978-83-7308-875-7

 

2008_O8

Kobylarek Aleksander (red.), Semków Jerzy (red.)

Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2008, 226 s.

ISBN 978-83-7432-361-1

 

2008_O9

Jabłońska Maria (red.)

Estetyka, sztuka, media : przestrzenie i konteksty pedagogiczne : praca zbiorowa

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, 2008, 214, [4] s.

ISBN 978-83-7432-381-9

 

2008_O10

Baryluk Marzena (red.), Wawrzak-Chodaczek Mirosława (red.)

Komunikacja społeczna w świecie realnym

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2008, 353 s.

ISBN 978-83-7611-046-2

 

2008_O11

Jakubowski Witold (red.)

Kultura i edukacja : (konteksty i kontrowersje)

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2008, 250,[1] s.

ISBN 978-83-7587-037-4

 

2008_O12

Walasek Stefania (red.)

Opieka nad dziećmi i młodzieżą : studia z dziejów oświaty w XX wieku

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2008, 252 s.

ISBN 978-83-7587-049-7

 

2008_O13

Prokosz Małgorzata (red.)

Warsztat pracy wychowawcy świetlicy : poradnik metodyczny

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2008, 208 s.

ISBN 978-83-7432-370-3

 

2008_O14

Kobylarek Aleksander (red.)

Wspólnota akademicka na pograniczach nauk humanistycznych : analizy interdyscyplinarne

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2008, 328 s.

ISBN 978-83-7441-981-9

 

2008_O15

Szecówka Adam (red.), Koukola Bohumil (red.), Kwiatkowski Piotr (red.)

Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec współczesnych zachowań dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej

Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, Wrocław, 2008, 310 s. : fot., tab., wykr.

ISBN 978-83-60732-22-9

 

2007_O1

Krawiec Beata

Konfrontacja mitów oświatowych z komparatystyką pedagogiczną

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2007, 178 s.

ISBN 978-83-7308-871-9

 

2007_O2

Maj Beata

Społeczne uwarunkowania rekreacji ruchowej i turystyki młodzieży wielkomiejskiej

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2007, 272 s.

ISBN 978-83-7308-950-1

 

2007_O3

Haratyk Anna

Udział społeczeństwa galicyjskiego w opiece nad dziećmi ubogimi i osieroconymi (1867-1914)

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2007, 340,[4] s.

ISBN 978-83-7308-840-5

 

2007_O4

Dmochowska Halina

Współczesne modele kształcenia nauczycieli przedszkola

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2007, 200 s. : il.

ISBN 978-83-7308-884-9

 

2007_O5

Gładyszewska-Cylulko Joanna

Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2007, 245 s. : il., tab.

ISBN 978-83-7308-779-8

 

2007_O6

Cytowska Beata (red.), Winczura Barbara (red.)

Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2007, 399 s.

ISBN 978-83-7308-780-4

 

2007_O7

Piwowarczyk Mirosław (red.)

Edukacja : konteksty historyczno-pedagogiczne

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2007, 201 s.

ISBN 978-83-7308-987-7

 

2007_O8

Szerląg Alicja (red.)

Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2007, 256 s.

ISBN 978-83-7308-985-3

 

2007_O9

Zierkiewicz Edyta (red.), Łysak Alina (red.)

Kobieta i (b)rak : wizerunki raka piersi w kulturze

Wydawnictwo MarMar, Wrocław, 2007, 160, [16] s. fot. kol..

ISBN 978-83-87196-98-1

 

2007_O10

Liszka Katarzyna (red.), Włodarczyk Rafał (red.)

Lektury poststrukturalistyczne

Inicjatywa Wydawnicza "Chiazm", Wrocław, 2007, 124 s.

ISBN 978-83-923537-1-4 (błędny)

 

2007_O11

Bednarska Małgorzata (red.)

O przemocy w wychowaniu : próba namysłu nad zjawiskiem karalności

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2007, 160 s.

ISBN 978-83-7441-501-9

 

2007_O12

Drabik-Podgórna Violetta (red.)

Poradnictwo między etyką a techniką

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2007, 425 s.

ISBN 978-83-7308-879-5

2007_O13

Wawrzak-Chodaczek Mirosława (red.)

Wybrane aspekty komunikacji społecznej

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2007, 215 s. : il., tab.

ISBN 978-83-7441-490-6

 

2007_O14

Szerląg Alicja (red.)

Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2007, 475 s. : il., tab.,wykr.

ISBN 978-83-7308-978-5

 

2006_O1

Jakubowski Witold

Edukacja w świecie kultury popularnej

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2006, 282 s.

ISBN 978-83-7308-648-7

 

2006_O2

Biedroń Małgorzata

Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2006, 305 s. : tab.

ISBN 83-7308-767-2

 

2006_O3

Szerląg Alicja

Problemy edukacji w szkole wyższej

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2006, 274 s. : rys., tab.

ISBN 978-83-7308-793-4

 

2006_O4

Walasek Stefania

Szkolnictwo powszechne na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1915-1939)

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2006, 324 s.

ISBN 978-83-7308-607-4

 

2006_O5

Goclon Jacek Arkadiusz

W obronie Europy : wojna z bolszewicką Rosją w 1920 roku

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2006, 329 s., [4] s. tabl.

ISBN 83-7441-203-8

 

2006_O6

Piwowarczyk Mirosław

Wielkie "małe ojczyzny" : aktywność społeczno-kulturalna Gostynian w Drugiej Rzeczypospolitej

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2006, 178 s.

ISBN 83-7308-731-1 ("Impuls")

 

2006_O7

Piwowarczyk Mirosław

Wielkie "małe ojczyzny" : aktywność społeczno-kulturalna polskiej społeczności lokalnej Kalisza w Drugiej Rzeczypospolitej

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2006, 146 s.

ISBN 83-7308-730-3

 

2006_O8

Skórczyńska Małgorzata

Współczesne tendencje we wczesnej interwencji u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych : perspektywa edukacyjna

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2006, 136 s.

ISBN 83-7308-732-X

 

2006_O9

Jakubowski Witold (red.)

"Dzisiejsze czasy" - edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2006, 400 s.

ISBN 83-7308-769-9

 

2006_O10

Zierkiewicz Edyta (red), Łysak Alina (red.)

Trzeci wiek drugiej płci : starsze kobiety jako podmiot aktywności społecznej i kulturowej

Wydawnictwo MarMar, Wrocław, 2006, 296 s.

ISBN 978-83-87196-83-5 (błędny)

 

2006_O11

Zierkiewicz Edyta (red.), Wnuk Walentyna (red.)

Tworzyć, zmieniać, aktywizować... : animacja społeczno-kulturalna jako mobilizowanie potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności społecznej

Wydawnictwo MarMar, Wrocław, 2006, 215 s. : indeks osób s. 211-215.

ISBN 83-87196-97-5

 

2006_O12

Cytowska Beata (red.), Winczura Barbara (red.)

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2006, 462 s.

ISBN 83-7308-719-2

 

2006_O13

Walasek Stefania (red.)

Wśród "swoich" i "obcych" : rola edukacji w społeczeństwach wielokulturowych Europy Środkowej (XVIII-XX wiek)

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2006, 374 s.

ISBN 978-83-7308-640-1

 

2005_O1

Drabik-Podgórna Violetta

Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym : aplikacja rozwiązań francuskich

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2005, 278 s.

ISBN 83-7308-623-4

2005_O2

Jędrychowska Barbara

Wszystkim obcy i cudzy : Feliks Zienkowicz i jego listy z Syberii 1864-1881

Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław, 2005, 327 s..

ISBN 83-7095-077-9

 

2005_O3

Podgórny Marek (red.)

Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2005, 469 s.

ISBN 83-7308-585-8

 

2005_O4

Cytowska Beata (red.), Winczura Barbara (red.)

Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2005, 308 s.

ISBN 83-7308-552-1

 

2005_O5

Zierkiewicz Edyta (red.), Kowalczyk Izabela (red.)

Kobiety, feminizm i media

Stowarzyszenie Kobiet "Konsola", Poznań , 2005, 265 s.

ISBN 83-918193-1-0

 

2005_O6

Jakubowski Witold (red.)

Media, kultura popularna, edukacja

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2005, 185 s.

ISBN 83-7308-499-1

 

 

Drabik-Podgórna Violetta (red.), Podgórny Marek (red.)

Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2005, XX, 357 s.

ISBN 83-7308-564-5

 

2005_O8

Piwowarczyk Mirosław (red.), Podgórny Marek (red.)

Selected educational problems : the past, the present, the future

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2005, 195 s.

ISBN 83-7308-563-7

 

 

2005_O9

Zierkiewicz Edyta (red.)

Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie

Wydawnictwo MarMar, Wrocław, 2005, 268 s.

ISBN 83-87196-76-2

 

2005_O10

Szerląg Alicja (red.)

Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2005, 584 s.

ISBN 83-7308-632-3

 

2005_O11

Szerląg Alicja (red.)

Wymiary współczesnej edukacji na Litwie : wybrane aspekty

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2005, 297 s.

ISBN 83-7308-512-2

2004_O1

Musiał Ewa

Miejsce wypoczynku wśród zajęć ucznia klasy piątej i jego środowiskowe uwarunkowania

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2004, 221, [3] s.

ISBN 83-7308-389-8

 

2004_O2

Jezierska-Wiejak Elżbieta

Możliwości i ograniczenia dramy jako metody kształtowania rozumienia pojęć moralnych

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2004, 229 s.

ISBN  83-7322-937-X

 

2004_O3

Zierkiewicz Edyta

Poradnik - oferta wirtualnej pomocy?

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2004, 235, [1] s.

ISBN 83-7308-398-7

 

2004_O4

Kobylarek Aleksander

Sytuacja społeczno-zawodowa absolwentów uniwersytetu : na przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2004, 173 s.

ISBN 83-7322-887-X

2004_O5

Prokosz Małgorzata (red.)

Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy - zapobieganie - terapia

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2004, 269 s.

ISBN 83-7322-875-6

 

2004_O6

Szerląg Alicja (red.)

Edukacja ku wartościom : praca zbiorowa

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2004, 255 s.

ISBN  83-7308-336-7

 

2004_O7

Dziewięcka-Bokun Ludmiła (red.), Ładyżyński Andrzej (red.)

Polska wobec wyzwań edukacyjnych Unii Europejskiej

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2004, 156 s.

ISBN  83-229-2526-3

 

2004_O8

Krawiec Beata (red.)

Tradycje a zmiany edukacyjne. Z. 4, Wybrane zagadnienia współczesnego szkolnictwa wyższego.
Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2004, 102, [2] s.

ISBN 83-7308-391-X

 

2003_O1

Walasek Stefania

Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2003, 178, [1] s.

ISBN 83-7308-153-4

 

2003_O2

Goclon Jacek Arkadiusz

Wojna z bolszewicką Rosją o niepodległość Polski : (1919-1920)

Wydawnictwo i Drukarnia Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego "Silesia", Wrocław, 2003, 211 s.

ISBN 83-88976-17-6

 

2003_O3

 

Ładyżyński Andrzej (red.), Raińczuk Jacek (red.)

Uniwersytet - między tradycją a wyzwaniami współczesności

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2003, 227, [1] s.

 

2003_O4

Kowalczyk Izabela (red.), Zierkiewicz Edyta (red.)

W poszukiwaniu małej dziewczynki

Stowarzyszenie Kobiet "Konsola", [Poznań], 2003, 311 s.

2002_O1

Cytowska Beata

Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, 2002, 131, [42] s.

ISBN 83-7204-265-9

2002_O2

Walasek Stefania

Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2002, 178 s.

ISBN 83-7308-153-4

 

2002_O3

Haratyk Anna

Rozwój opieki nad dziećmi i młodzieżą w Galicji doby autonomicznej

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2002, 211, [5] s.

ISBN 83-7204-275-6

 

2002_O4

Żłobicki Wiktor

Ukryty program w edukacji : między niewiedzą a manipulacją

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2002, 142, [1] s.

ISBN 83-7308-224-7

 

2002_O5

Bilewicz Aleksandra (red.), Gładkiewicz Ryszard (red.), Walasek Stefania (red.)

Edukacja, państwo, naród w Europie Środkowej i Wschodniej XIX i XX w.

Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, Wrocław, 2002, 456 s.

ISBN 83-88430-18-1

 

2002_O6

Jakubowski Witold (red.), Zierkiewicz Edyta (red.)

Edukacyjne konteksty kultury popularnej

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2002, 247 s.

ISBN 83-7308-187-9

 

2002_O7

Zierkiewicz Edyta (red.), Kowalczyk Izabela (red.)

Kobiety w kulturze popularnej

MarMar Marian Kaczorowski, Wrocław, 2002, 140 s.

ISBN 83-87196-31-2

 

2002_O8

Szablicka-Żak Jolanta (red.)

Ocalić od niepamięci : praca zbiorowa

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2002, 103, [1] s.

ISBN 83-7308-201-8

 

2002_O9

Krawiec Beata (red.)

Tradycje a zmiany edukacyjne. Z.3, Problemy edukacji współczesnego świata

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław; Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, 2002, 96, [1] s.

ISBN 83-7204-296-9

 

2002_O10

Prokosz Małgorzata (red.)

Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2002, 259 s.

ISBN 83-7322-158-1

 

2001_O1

Jakubowski Witold

Edukacja i kultura popularna

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2001, 138 s.

ISBN  83-7308-060-0

 

2001_O2

Szerląg Alicja

Ku wielokulturowości : aksjologiczny sens wychowania w rodzinie na litewskim pograniczu kulturowym

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2001, 300 s.

ISBN 83-7308-120-8

 

2001_O3

 

Biedroń Małgorzata (red.), Prokosz Małgorzata (red.)

Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej : praca zbiorowa

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2001, 161 s.

ISBN 83-7322-237-5

 

2000_O1

Goclon Jacek Arkadiusz

1920 - "Ojczyzna w niebezpieczeństwie"

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2000, 140 s.

ISBN 83-7076-122-4ISBN 83-7076-122-4

2000_O2

Ładyżyńska Grażyna, Ładyżyński Andrzej

Adopcja jest darem

Wydaw. TUM, Wrocław, 2000, 214 s.

ISBN 83-88301-00-4

 

2000_O3

Prokosz Małgorzata

Aktywność społeczna młodzieży szkół średnich w środowisku wielkomiejskim

Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław, 2000, 204, [1] s.

ISBN 83-229-2015-6

 

2000_O4

Ładyżyński Andrzej, Walejewska Ewa

Jak skutecznie studiować? : poradnik z zakresu technik pracy umysłowej : nie tylko dla studentów!

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław, 2000, 125 s., err.

ISBN 83-87708-25-9

 

2000_O5

Wawrzak-Chodaczek Mirosława

Kształcenie kultury audiowizualnej młodzieży

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2000, 220 s., err.

ISBN 83-229-2080-6

 

2000_O6

Jędrychowska Barbara

Polscy zesłańcy na Syberii (1830-1883) : działalność pedagogiczna, oświatowa i kulturalna

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2000, 240 s.

ISBN 83-229-2048-2

 

2000_O7

Żłobicki Wiktor

Rodzice i nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej

Impuls, Kraków, 2000, 141, [1] s.

ISBN 83-88030-86-8

 

2000_O8

Podgórny Marek

Strategie zachowań bezrobotnych : wymiar edukacyjny

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2000, 111 s.

ISBN 83-229-2068-7

 

2000_O9

Lubowicka Grażyna

Sumienie jako poświadczenie : idea podmiotowości w filozofii Paula Ricoeura

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2000, 244 s., err.

ISBN 83-229-2070-9

 

2000_O10

Kędzior Jolanta (red.), Wawrzak-Chodaczek Mirosława (red.)

Czas wolny w różnych jego aspektach

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2000, 127, [1] s.

ISBN 83-229-2044-X