ODA II. Debata o 'gender' w badaniach humanistycznych

Zapis akademickiej debaty, jaka miała miejsce 15 marca 2017 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr., a dotyczyły obecności 'gender' jako kategorii analitycznej i nurtu metodologicznego w we współczesnej refleksji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Wiele merytoryki, dyskusji, poglądów bardzo zróżnicowanych... ale racjonalnie argumentowanych! Panelistkami były Elżbieta Klimek-Dominiak, Teresa Kulak, Edyta Zierkiewicz. Oglądajcie i szerujcie!