ODA IIII. Reformy w edukacji

Teoretycy, praktycy i przedstawiciel ciała administracyjnego - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - zastanawiali się nad celami reform edukacji - nie tylko bieżącej, ale serii zmian, jakim poddawany był system kształcenia w Polsce - i pożądanymi kierunkami zmian w ogóle w tym systemie. Różne spojrzenia dają różne wyniki, ale zarówno paneliści jak i dyskutanci byli zgodni co do jednego - struktura w edukacji musi podążać za celami zmian, nie zaś te cele wytyczać.