Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego został zaproszony do udziału w konferencji naukowej pt. "Integracyjna rola Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej". Jest to już IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1966–1972". Odbędzie się ona w Trzebnicy, w środę 6 października 2021 r. W zaproszeniu do udziału w konferencji czytamy m.in.: "Rok 1966 wpisał się w pamięci Polaków przede wszystkim jako czas tzw. „konfrontacji milenijnej”. Kościół katolicki uroczyście obchodził jubileusz milenium chrztu Polski, natomiast władze partyjno-państwowe organizowały uroczystości konkurencyjne, których celem było upamiętnienie tysiąclecia państwa polskiego. Zarówno obchody kościelne, jak i państwowe, posiadały szczególny wymiar na ziemiach zachodnich i północnych, również ze względu na kontekst Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim, które zapoczątkowało proces pojednania pomiędzy narodem polskim i niemieckim. Konfrontacja milenijna zaostrzyła i tak już napięte relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w Polsce, co jeszcze bardziej skomplikowało funkcjonowanie – nadal nieustabilizowanej kanonicznie – polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Podpisanie układu pomiędzy Polską a Republiką Federalnych Niemiec w 1970 r., a następnie jego ratyfikacja w 1972 r., umożliwiły Stolicy Apostolskiej wydanie decyzji sankcjonującej status polskich struktur kościelnych na tym obszarze. Tym samym bulla Pawła VI Episcoporum Poloniae Coetus ogłoszona 28 czerwca 1972 r. zainicjowała nowy rozdział w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce".

 

Jeszcze do 5 września br można przesyłać propozycję ewentualnych tematów wystąpienia wraz ze streszczeniem: fundacja@obserwatoriumspoleczne.pl