Postępowania habilitacyjne

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów dokumentacyjnych w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego znajdują się na stronie Rady Doskonałości Naukowej:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.html

Procedurę postępowań habilitacyjnych prowadzonych przez Rady Dyscyplin Naukowych określa uchwała 131/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia2020 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim

 

Informacja o postępowaniach habilitacyjnych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UWr.