Obrony doktorskie

14.12.2022 r. o godz. 1200 w sali 322, w Instytucie Historycznym przy ul. Szewskiej 49


21 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 w Instytucie Historii Sztuki, ul. Szewska 36, w sali 309


30.11.2022 r. o godz. 10:00, sala 322, Instytut Historyczny, ul. Szewskiej 49


30.11.2022 r. o godz. 12:00, sala 322, Instytut Historyczny