Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Michała Dudzińskiego

Rada Dyscypliny Naukowej Historia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia, że  12.04.2023 r. o godz. 1200   w sali 322,  w Instytucie Historycznym przy ul. Szewskiej 49, w Instytucie Historycznym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  

mgr. Michała Dudzińskiego 

Temat pracy doktorskiej: „Najazdy husytów na Górne Łużyce. Aspekty militarne.”  

  

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń 

Recenzent: prof. dr hab. Marek Cetwiński 

Recenzent: prof. dr hab. Wojciech Iwańczak 

Recenzent: dr hab. Piotr Strzyż prof. UŁ 

  

Rozprawa wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Historycznego, ul. Szewska 49, sala 324.  

Posiedzenie odbędzie się hybrydowo.  

  

  

                                      Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Historia   

                                      prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz