Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Ryszarda Lubienieckiego

Z A W I A D O M I E N I E 

 

Rada Dyscypliny Naukowej: Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie informuje, że w dniu 12.04.2023r. o godz. 15:00

w sali nr 107 przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ryszarda Lubienieckiego,

pod tytułem „Musica i memoria w XV–wiecznych traktatach muzycznych z regionu Europy Środkowej”

 

promotor:     prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech

recenzenci:   prof. dr hab. Czesław Grajewski

                    dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN

                   dr hab. Jakub Kubieniec, prof. UJ

Rozprawa doktorska, streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na stronie https://bip.uni.wroc.pl/3313/231/mgr-ryszard-lubieniecki.html

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej:  Nauki o Sztuce

prof. dr hab. Andrzej Kozieł