Przewody doktorskie - procedury

Przewody doktorskie wszczęte do dnia 30.04.2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się. Podstawa prawna: art. 35, Zmiana niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875).


Procedurę postępowań prowadzonych przez rady dyscyplin w zakresie stopniu naukowych określa Uchwała Senatu UWr nr 131/2019Aby zarejestrować rozprawę doktorską należy złożyć w Dziekanacie WNHIP UWr: