BURANO

 

 

Celem badań prowadzonych w Pracowni Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną  jest rozwinięcie i koordynacja wymiany myśli naukowej z dziedziny architektury, urbanistyki i studiów miejskich dotyczących XIX i XX wieku. Obszar objęty naszym zainteresowaniem stanowi głównie Europa Środkowa i Środkowo-Wschodnia, w tym przede wszystkim tereny Polski (w granicach przedwojennych i po 1945 roku), Niemiec (w tym szczególnie Śląska) i państw znajdujących się niegdyś w obrębie monarchii habsburskiej.

Wrocławska tradycja studiów nad architekturą i urbanistyką XIX i XX wieku stała się magnesem przyciągającym naukowców zainteresowanych twórczym rozwojem tej dyscypliny. Pracownia jest kontynuatorka tych badań, a duchowym patronem pozostaje prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska.