Aktualności

 

SPOTKANIE W MUZEUM W GLIWICACH

Zapraszamy na spotkanie, promujące wydany przez Muzeum w Gliwicach pod koniec 2021 roku album „Synagogi na Górnym Śląsku”. Publikacja to 260-stronicowe wydawnictwo opisujące czterdzieści pięć miejscowości w których niegdyś były, bądź zachowały się do dzisiaj, synagogi. To unikatowe wydawnictwo, w którym znajdziemy między innymi: tekst wprowadzający „Zarys historii Żydów na Górnym Śląsku” - pomysłodawczyni i redaktorki Bożeny Kubit; esej „Architektura synagog Górnego Śląska, w kontekście europejskim” - historyka sztuki Jerzego Krzysztofa Kosa oraz część katalogową „Synagogi górnośląskie jako ośrodki życia religijnego oraz ich losy po II wojnie światowej” Przemysława Nadolskiego – znawcy historii Górnego Śląska. W spotkaniu udział wezmą autorzy publikacji, którzy przybliżą złożoną historię podjętego przez nich tematu, a także wspólnie zastanowią się nad pamięcią o górnośląskich Żydach i ich dziedzictwie kulturowym. Spotkanie rozpocznie Eleonora Bergman – znawczyni historii synagog w Polsce, recenzentka albumu, która tak zapowiada swoje wstąpienie.

23.02.2022, godz. 11.00 w  Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Muzeum w Gliwicach. Relacja: https://www.youtube.com/watch?v=XoAvi0XJev4

 

 

DLACZEGO WYBURZAMY SOLPOL? ROZMOWA O ARCHITEKTURZE LAT 90. XX WIEKU

Zapraszamy na spotkanie, które poświęcone będzie zagadnieniom związanym z kształtowaniem się przestrzeni miejskiej: otwartą dyskusję (obowiązują zapisy) o tym, jak krajobraz miasta oddziałuje na mieszkańców, jak żyje i jak umiera. Punktem wyjścia będzie dla nas Solpol – sąsiad Barbary i lokalny przykład postmodernistycznego projektu, który stał się symbolem burzliwej dyskusji o dziedzictwie lat 90. w polskiej architekturze. Dla jednych przejaw naiwnej, źle pojętej nowoczesności, dla innych ikona czasów transformacji ustrojowej i ważny punkt w historii architektury. Szerzej spojrzymy też na temat wyzwań stojących przed miastem w kontekście zmian architektonicznych, urbanistycznych, artystycznych i społecznych.

Spotkaniu towarzyszyć będzie trójka znakomitych gości:

Wojciech Jarząbek wrocławski architekt, autor wielu charakterystycznych dla Wrocławia budowli takich jak „Solpol” i „Solpol 2”, plomba przy wybrzeżu Wyspiańskiego 36 czy Millenium Towers przy ul. Strzegomskiej; dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos – historyczka sztuki i architektury, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Alicja Stefaniak – wrocławianka związana z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, autorka profilu na Instagramie @solpolposting i inicjatorka happeningów na rzecz obrony Solpolu przed wyburzeniem.

23.02.2022, godz. 18:00. Transmisję rozpoczniemy o godzinie 18:00 na profilach Barbary i Wrocławskiego Instytutu Kultury. Tutaj link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/310491167718939