Urbanistyka w Polsce cz.II

 

 

KOLOKWIUM NAUKOWE URBANISTYKA W POLSCE CZ.II

 

26 stycznia (SOBOTA) 2019 o godz.11:00 w sali 309 (III p)

Pracowna Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Mgr Maja Kwiecińska: Wielka urbanistyka w Głogowie. Plan Stübbena i inne koncepcje urbanistyczne

W 1902 roku podjęto decyzję o usunięciu fortyfikacji otaczających Głogów. Miasto wreszcie mogło się rozwijać, ale jak zrobić to kompleksowo i nowocześnie? Rozwiązaniem było zamówienie w 1904 roku ogólnego planu rozbudowy u Josepha Stübbena, najwybitniejszego wówczas specjalisty od planowania monumentalnych założeń na terenach burzonych umocnień. Plan dawał jednak wyłącznie wytyczne, a kolejni głogowscy radcy budowlani Uhlig, Wilhelm Wagner i Eugen Griesinger mieli wprowadzić własne, bardziej szczegółowe rozwiązania. Zachowane projekty architektoniczne i urbanistyczne, a także artykuły prasowe radców miejskich świadczą o wielkich ambicjach, jakie Głogów miał na początku wieku, a także jak starano się je zrealizować za pomocą wielkiej urbanistyki. Podczas wystąpienia omówiona zostanie szerzej koncepcja Stübbena rozwoju Głogowa, a następnie wprowadzane do niej do końca lat 20. XX wieku zmiany, opierające się także na innych modnych ówcześnie teoriach urbanistycznych (m.in. Schulze-Naumburga). Szczególny nacisk zostanie położony na obszar tzw. ringu, czyli przylegające bezpośrednio do starego miasta tereny po splantowanych fortyfikacjach twierdzy.

Specjalnym gościem był prof. UWr. dr. hab. Miron Urbaniak (Instytut Historyczny UWr), autor książki
„Leszno w latach 1832-1914. W drodze ku nowoczesności”