publikacje

 

powrót do strony głównej

SERIA "CYFROWE SPOTKANIA Z ZABYTKAMI"

Tom 1: Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach,
pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej, Wrocław, Wydawnictwo Via Nova, 2008

Tom 2: Informatyka w historii sztuki : stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii, pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej Wrocław, Drukarnia Triada, 2009

Tom 3: Dobra kultury w Sieci, pod red. Elżbiety Herden, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej, Kseni Stanickiej-Brzezickiej, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012

Tom 4: Obraz i metoda, pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej, Wrocław, Agencja Wydawnicza ARGI, 2014

Tom 5: Dostrzec więcej : wybrane zagadnienia wizualizacji danych w badaniach nad dziedzictwem kulturowym, pod redakcją Justyny Kolendy, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej, Wrocław, Agencja Wydawnicza ARGI, 2016

 

INNE:

Digital Research and Education in Architectural Heritage. 5th Conference, DECH 2017, and First Workshop, UHDL 2017, Dresden, Germany, March 30-31, 2017, Revised Selected Papers (Communications in Computer and Information Science), ed. Sander Münster, Kristina Friedrichs, Florian Niebling, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Springer International Publishing, 2018