Informacje uniwersalne

Ubezpieczenie NNW Dotyczy uszczerbku na zdrowiu i życiu ubezpieczonego okres ubezpieczenia od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. – suma ubezpieczenia 40 000 zł(Wariant I) 80.000 zł(Wariant II) – wysokość składki 70 zł(Wariant I) 120 zł(Wariant II) – termin zbierania składek do 30.11.2021 r. (termin nieprzekraczalny!!!) Ubezpieczenie OC Dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innej osobie lub rzeczy do niej należącej okres ubezpieczenia od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Suma gwarancyjna – 60 000 zł Wysokość składki – 60 zł Termin zbierania składek do 30.11.2021 r. (termin nieprzekraczalny!!!)


16.03.2021