Dla doktorantów

application/pdf Uchwała nr 61/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

application/pdf Uchwała nr 118/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

application/pdf Uchwała nr 134/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

application/pdf RESOLUTION NO. 134/2019 OF THE SENATE OF THE UNIVERSITY OF WROCŁAW of 25 September 2019 on the rules and regulations of the Doctoral School of the University of Wrocław