Regulaminy i uchwały

Uchwała nr 42/2023 Rady WNHP Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad uzyskania przez studenta warunkowego wpisu lub powtórnego wpisu na semestr oraz sumarycznego deficytu punktów ECTS dla każdego z wpisów na studiach prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uchwała nr 6/2023 w sprawie Regulaminu praktyk przewidzianych w programach studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

  • Załącznik do Uchwały nr 6/2023 Regulamin praktyk przewidzianych w programach studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r.

DIRECTIVE No 84-2019 of the Rector of the University of Wrocław of 10 June 2019

Uchwała nr 107/2020 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie określenia minimalnej liczby punktów ECTS w związku z ubieganiem się studentów o powtórny wpis na semestr oraz sumarycznego deficytu ECTS obowiązującego wszystkie kierunki studiów realizowanych na Wydziale