APD

Aby zalogować się do systemu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego należy wejść na stronę https://apd.uni.wroc.pl

Zarządzenie Rektora nr 111/2022 i nr 112/2022 z dnia 12 maja 2022 r.

Zarządzenie Dziekana nr 11_2022 w sprawie dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w jednolitym systemie antyplagiatowym (JSA), archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych i przekazania prac do ogólnopolskiego Repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD)

Zarządzenienie DWNHP nr 9_2022 w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie Dziekana nr 8_2022_WNHP w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej i zaliczeń, egzaminu dyplomowego na studiach w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNHP)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 8/2022 Wniosek pracownika o zmianę formy egzaminu/zaliczenia w sesji letniej 2021/22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 8/2022 Wniosek studentki/studenta o zmianę formy egzaminu dyplomowego

Zarządzenie Dziekana nr 13/2021 w sprawie wznowienia studiów w celu złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego od roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 13/2021 Podanie o wznowienie studiów w celu złożenia pracy lub egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Instrukcja dla promotora i recenzenta
Instrukcja dla studentów