APD

Aby zalogować się do systemu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego należy wejść na stronę https://apd.uni.wroc.pl

ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych
Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie terminów określanych przez Dziekana w ramach Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych
ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej i zaliczeń, egzaminu dyplomowego na studiach w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
instrukcja dla promotora i recenzenta
instrukcja dla studentów