Doktoranci

Uwaga:

Powyższe zasady przyznawania stypendiów doktoranckich, zwiększenia stypendiów doktoranckich oraz stypendiów Rektora dla doktorantów dotyczą tylko uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Termin rejestracji wniosków o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego w systemie USOSweb:

do 30 września 2021 r.

Zarejestrowany wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć do kierownika studiów doktoranckich najpóźniej do 1-go października 2021 r. do godz. 15.30

Terminy rejestracji wniosków o stypendium Rektora w zakładce: wsparcie dla doktorantów-terminy składania wniosków