Kontakt

Stypendia i zapomogi

Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Pokój

Stypendium socjalne, zapomogi i stypendium ministra dla kierunków studiów:

  • Archeologia, Kulturoznawstwo, Muzykologia, Interdyscyplinarne Studia Europejskie, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Historia w Przestrzeni Publicznej, Historia (studia stacjonarne), Historia Sztuki (studia stacjonarne), Pedagogika (studia stacjonarne)

mgr inż.  Agata Tomaszewska

695 655 761

agata.tomaszewska@uwr.edu.pl

110

 

  • Psychologia, Dziedzictwo Kultury Materialnej, Etnologia i Antropologia Kulturowa, Militarioznawstwo, Pedagogika Specjalna, Historia (studia niestacjonarne), Historia Sztuki (studia wieczorowe), Pedagogika (studia niestacjonarne)

 

mgr Anna Michalska

695 655 642

anna.michalska2@uwr.edu.pl

110

 

Stypendium Rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Magdalena Kopińska

695 508 006

magdalena.kopinska@uwr.edu.pl

110