Zasady składania wniosków stypendialnych

Zasady składania wniosków stypendialnych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (dotyczy wszystkich studentów, również studentów I roku)
Od 7 września 2020 r. rusza elektroniczna rejestracja wniosków o przyznanie świadczeń za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl
Wnioski należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać, a następnie:
Wnioski o stypendium Rektora można przesłać drogą pocztową lub wrzucić do skrzyni znajdującej się na parterze obok portierni w budynku przy ul. Szewskiej 48.
UWAGA! Na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych średnia nie może być niższa niż 4,6.
Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych można przesłać drogą pocztową lub wrzucić do skrzyni znajdującej się na parterze obok portierni w budynku przy ul. Szewskiej 48.
W przypadku posiadania nowego orzeczenia o niepełnosprawności prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. : 71 375 29 74 lub mailowo w celu ustalenia terminu dostarczenia oryginału orzeczenia do wglądu (orzeczenie można dostarczyć wraz z wnioskiem o stypendium).
Wnioski o stypendium socjalne można przesłać drogą pocztową lub wrzucić do skrzyni znajdującej się na parterze obok portierni w budynku przy ul. Szewskiej 48.
Prosimy o zapoznanie się z wykazem dokumentów oraz skróconą instrukcją pod adresem: http://wnhip.uni.wroc.pl/Studenci-i-doktoranci/Stypendia/Studenci
Wnioski o zapomogę można przesłać drogą pocztową lub wrzucić do skrzyni znajdującej się na parterze obok portierni w budynku przy ul. Szewskiej 48.
UWAGA
1. W przypadku brakujących dokumentów we wniosku zostaną Państwo o tym poinformowani telefonicznie lub mailowo, prosimy na bieżąco sprawdzać studencki adres e-mail.
2. Zgodnie z zarządzeniem Rektora studenci zobowiązani są do kontaktu mailowego tylko z adresu studenckiego, tj. w domenie uwr.edu.pl.
3. Prosimy o sprawdzenie na wniosku czy podany numer telefonu jest aktualny.
4. Wszystkie składane dokumenty ( niezależnie od sposobu ich dostarczenia ) muszą być w oryginałach. W przypadku złożenia kserokopii lub skanu wypłata stypendium będzie wstrzymana do czasu dostarczenia oryginału.
5. Istnieje możliwość złożenia dokumentów w formie skanu na e-mail, jednak tylko pod warunkiem dostarczenie pocztą lub wrzucenia do skrzyni znajdującej się na parterze obok portierni w budynku przy ul. Szewskiej 48 oryginałów dokumentów.
Przy uzupełnianiu wniosku mailem prosimy o przesłanie całej, pełnej dokumentacji (uprzednio już wysłanej), a nie tylko brakujących dokumentów.
6. Do dziekanatu spraw socjalnych mogą przychodzić tylko w wyjątkowych sytuacjach osoby po uprzednim wezwaniu przez pracownika dziekanatu. W związku z zagrożeniem COVID-19 prosimy o stosowanie się do niżej wymienionych zasad:

• Używanie masek ochronnych i zdezynfekowanie rąk od razu po wejściu do budynku – dozowniki z płynem dezynfekcyjnym są przy portierni.
• Przestrzeganie wymaganego dystansu społecznego.
• Przy stanowisku obsługi może przebywać jeden student.