Szkoła doktorska

Terminy posiedzeń i składy Komisji ds. oceny śródokresowej

w Kolegium Doktorskim Pedagogiki

 

            21 czerwca 2021 r.

Komisja ds. oceny śródokresowej mgr Hanny Achremowicz:

prof. dr hab. Maria Mendel, UG

dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr 

dr Rosalia Ligus, UWr

 

            22 czerwca 2021 r.

Komisja ds. oceny śródokresowej mgr Kamili Wylęgły:

dr hab. Mariusz Sztuka, UJ

dr hab. Alicja Szerląg, prof. UWr

dr hab. Krystyna Dziubacka, UWr

 

24 czerwca 2021 r.

Komisja ds. oceny śródokresowej mgr Roksany Pilawskiej: 

prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, UAM

dr hab. Rafał Włodarczyk, prof. UWr 

dr Martyna Pryszmont, UWr

 

25 czerwca 2021 r.

Komisja ds. oceny śródokresowej mgr Anny Chmiel:

dr hab. Alicja Żywczok prof. UŚ

dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr

dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr 

 

Prace Komisji rozpoczną się o 10.00, w trybie zdalnym.

Osoby chętne do wzięcia udziału w jawnej części (publicznej), w której będą prezentowane osiągnięcia doktorantek, powinny zgłosić się do Pana Łukasza Zembrzuskiego na adres mailowy lukasz.zembrzuski@uwr.edu.pl

 

 

Terminy posiedzeń i składy Komisji ds. oceny śródokresowej

w Kolegium Doktorskim Historii

21 czerwca 2021 r., godz. 12.00 (tryb zdalny)
Komisja ds. oceny śródokresowej mgr Katarzyny Długosz:
dr hab. prof. UWr Filip Wolański
dr hab. Małgorzata Kowalczyk
dr hab. prof. UJK Jacek Pielas (Instytut Historii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Osoba odpowiedzialna za obsługę techniczną spotkania: mgr Teresa Bednarz

22 czerwca 2021 r., godz. 9.30 (tryb zdalny)
Komisja ds. oceny śródokresowej mgr Pauliny Zagórskiej:
dr hab. prof. UWr Małgorzata Pawlak
dr hab. Adam Pałuchowski
dr hab. prof. UMK Marcin Pawlak (Katedra Historii Starożytnej i Bizancjum, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Osoba odpowiedzialna za obsługę techniczną spotkania: mgr Teresa Bednarz

22 czerwca 2021 r., godz. 10.00 (tryb zdalny)
Komisja ds. oceny śródokresowej mgr. Mikołaja Wojciechowskiego:
prof. dr hab. Leszek Ziątkowski
prof. dr hab. Mateusz Goliński
prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk (Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Osoba odpowiedzialna za obsługę techniczną spotkania: mgr Krzysztof Kośmider

22 czerwca 2021 r., godz. 12.00 (tryb zdalny)
Komisja ds. oceny śródokresowej mgr. Rafała Igielskiego
dr hab. prof. UWr Piotr Cichoracki
prof. dr hab. Jerzy Maroń
prof. dr hab. Mariusz Wołos (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Osoba odpowiedzialna za obsługę techniczną spotkania: mgr Teresa Bednarz

24 czerwca 2021 r., godz. 12.00 (Instytut Historyczny Uniwersytet Wrocławski ul. Szewska 49 Wrocław sala 322)
Komisja ds. oceny śródokresowej mgr. Adriana Gendery:
dr hab. prof. UWr Miron Urbaniak
dr hab. Barbara Techmańska
prof. dr hab. Paweł Grata (Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski)
Osoba odpowiedzialna za obsługę techniczną spotkania: mgr Teresa Bednarz

1 lipca 2021 r., godz. 10.00 (tryb zdalny)
Komisja ds. oceny śródokresowej mgr. Ilii Rudyka:
prof. dr hab. Gabriela Wąs
prof. dr hab. Rościsław Żerelik
prof. dr hab. Tomasz Kempa (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Osoba odpowiedzialna za obsługę techniczną spotkania: mgr Teresa Bednarz

Osoby chętne do wzięcia udziału w jawnej części (publicznej), w której będą prezentowane osiągnięcia doktorantek, powinny zgłosić się do osób odpowiedzialnych za obsługę techniczną spotkań: Pani Teresy Bednarz lub Pana Krzysztofa Kośmidra na adres mailowy teresa.bednarz@uwr.edu.pllub krzysztof.kosmider@uwr.edu.pl

 

 

Terminy posiedzeń i składy Komisji ds. oceny śródokresowej w Kolegium Doktorskim Psychologii

 

24 czerwca 2021 roku, godzina 11.00
Komisja ds. oceny śródokresowej - mgr Barszcz Sabina:

 • dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. w UWr – Przewodnicząca
 • dr hab. Maciej Karwowski prof. w UWr - Członek komisji
 • dr hab. Michał Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWPS - Członek komisji

 

24 czerwca 2021 roku, godzina 12.00
Komisja ds. oceny śródokresowej - mgr Chabin Dominika:

 • dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. w UWr – Przewodnicząca
 • dr hab. Maciej Karwowski prof. w UWr - Członek komisji
 • dr hab. Michał Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWPS - Członek komisji

 

24 czerwca 2021 roku, godzina 13.00
Komisja ds. oceny śródokresowej - mgr Niezabitowska Agata:

 • dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. w UWr – Przewodnicząca
 • dr hab. Maciej Karwowski prof. w UWr - Członek komisji
 • dr hab. Michał Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWPS - Członek komisji

 

24 czerwca 2021 roku, godzina 15.00
Komisja ds. oceny śródokresowej - mgr Rokosz Marta:

 • dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. w UWr – Przewodnicząca
 • dr hab. Maciej Karwowski prof. w UWr - Członek komisji
 • dr hab. Michał Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWPS - Członek komisji

 

24 czerwca 2021 roku, godzina 16.00
Komisja ds. oceny śródokresowej - mgr Stefańczyk Michał:

 • dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. w UWr – Przewodnicząca
 • dr hab. Maciej Karwowski prof. w UWr - Członek komisji
 • dr hab. Michał Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWPS - Członek komisji

 

 

 

Prace Komisji będą odbywać się w trybie zdalnym. Osoby chętne do wzięcia udziału w jawnej części (publicznej), w której będą prezentowane osiągnięcia doktorantów powinny wybrać odpowiedni link do MS Teams (poniżej) lub zgłosić się do Pani Katarzyny Piątek (katarzyna.piatek@uwr.edu.pl):

Spotkanie: mgr Sabina Barszcz 11.00 - 11.45

Spotkanie: mgr Dominika Chabin 12.00 - 12.45

Spotkanie: mgr Agata Niezabitowska 13.00 - 13.45

Spotkanie: mgr Marta Rokosz 15.00 - 15.45

Spotkanie: mgr Michał Stefańczyk 16.00 - 16.45