prof. dr hab. Mateusz Goliński

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
proszę o kontakt mejlowy, by porozumiewać się dalej tą drogą, bądź w Teams
historia średniowieczna, historia Śląska, dzieje miast i mieszczaństwa, Żydów, dawnej wojskowości